Sonja diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

Full text

(1)

Sonja diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

Avlopp (toa) Kranvatten

Vatten Diskbänk

Liv Jord

2003 2004 2005 2006 C2

C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät

2003 2004 2005 2006 C2

C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

(2)

Sonja diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

Batterier Rost

Fordon Växthus

Gifter Sopor

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

n

(3)

Sonja diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

Den ökade växthuseffekten

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :