• No results found

”Dubbelt och hälften, 0-1000” utan tiotalsövergång

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Dubbelt och hälften, 0-1000” utan tiotalsövergång"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

”Dubbelt och hälften, 0-1000”

utan tiotalsövergång

Räkna ut svaret.

14

0 + 14

0 = _______ 13

0 + 13

0 = _______ 44

4 + 44

4 = _______

22

4 + 22

4 = _______ 14

1 + 14

1 = _______ 32

4 + 32

4 = _______

31

3 + 31

3 = _______ 31

2 + 31

2 = _______ 13

1 + 13

1 = _______

43

4 + 43

4 = _______ 42

3 + 42

3 = _______ 21

1 + 21

1 = _______

21

4 + 21

4 = _______ 23

2 + 23

2 = _______ 43

3 + 43

3 = _______

Vad är dubbelt så mycket som … ?

234 _______

12

4 _______ 34

3 _______

142 _______

21

3 _______ 11

2 _______

114 _______

22

2 _______ 24

4 _______

333 _______

13

3 _______ 34

1 _______

421 _______

22

4 _______ 13

1 _______

Vad är hälften så mycket som … ?

888 _______

84

4 _______ 88

2 _______

286 _______

46

4 _______ 24

6 _______

484 _______

24

8 _______ 64

2 _______

628 _______

26

8 _______ 22

2 _______

480 _______

84

6 _______ 42

8 _______

”Dubbelt och hälften, 0-1000”

Utmaning - med tiotalsövergång Dubbelt och hälften 0-1000

(2)

Räkna ut svaret.

15

0 + 15

0 = _______ 13

8 + 13

8 = _______ 44

5 + 44

5 = _______

22

5 + 22

5 = _______ 14

5 + 14

5 = _______ 32

9 + 32

9 = _______

31

6 + 31

6 = _______ 31

2 + 31

2 = _______ 13

6 + 13

6 = _______

43

5 + 43

5 = _______ 43

8 + 43

8 = _______ 21

8 + 21

8 = _______

22

6 + 22

6 = _______ 23

6 + 23

6 = _______ 43

6 + 43

6 = _______

Vad är dubbelt så mycket som … ?

237 _______

12

9 _______ 34

6 _______

145 _______

21

7 _______ 15

2 _______

118 _______

21

2 _______ 24

9 _______

336 _______

13

6 _______ 34

8 _______

425 _______

22

8 _______ 21

7 _______

Vad är hälften så mycket som … ?

898 _______

544 _______ 38

2 _______

904 _______

694 _______ 21

6 _______

672 _______

318 _______ 64

2 _______

496 _______

868 _______ 32

2 _______

256 _______

936 _______ 72

8 _______

Dubbelt och hälften 0-1000

(3)

Dubbelt och hälften 0-1000

References

Related documents

Enligt en avhandling (Ballan & Freyer 2017:1) kan forskningen gång på gång konstatera att kvinnor med funktionshinder har högre risk att utsättas för våld i nära

The trackers were based on various tracking principles: two trackers (ECO (B.8) and UCT (B.5)) were based on CNN matching, 5 trackers applied discriminative correla- tion filters

A new performance measure for determining the winner of the challenge was introduced, which estimates the expected average overlap of a tracker over a range of short-term

Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka Tingdalsskolans skolområde för att säkerställa förutsättningar till en framtida utbyggnad av skolan..

Úhel sklonu boční křivky zubu na základním válci.

Styrelsen och verkställande direktören för addVise inredning skyddsventilation ab (publ) får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2007.05.01 –

Till årsstämman i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) org nr 556363-2115 Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

Främst är det avfall som inte lämpar sig för annan behandling eller återvinning som deponerats, exempelvis förorenad jord, avfall från förbränningsanläggningar och annat

[r]

[r]

[r]

[r]

Stora minus

Stora Minus

• På vilket sätt arbetar lärarna för att eleverna ska befästa begreppen dubbelt och hälften samt del av helhet dvs... • Hur vet lärarna att begreppen är befästa

I Kalmar finns alltså inte någon verksamhet som vänder sig till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem där det finns behandling för båda problemområden men

SJF:s förbundsstyrelse valde att uttala sig om vikten av särskild hänsyn runt människor i akuta situationer på grund av brott eller olyckor: ”Regeln är speciellt viktig att ha

måndag 17:00 till hehe @esek.lth.se Detta nummer av HeHE skrevs av: Redaktionen.

Föräldrarna beskrev också att skolpsykologen hade en viktig roll i att förmedla kunskap om dubbel särskildhet till lärare, samt att handleda dem i att utveckla bra insatser för

undervisning höll jag mig i stort till uppgifter av samma svårighetsgrad som de centrala uppgifterna i för- och eftertesten för att eleverna skulle förstå och ta till sig

b) Determine the number of degrees of freedom in equilibrium if we are at the eutectic point in a simple two-component phase

RQ2 What is an appropriate filter for sensor fusion between motor angles and IMU data, and how can it be used to estimate the trajectory of an industrial robot’s end-effector.. RQ3

Generellt anser även läraren på skola B att flickorna på skolan har något sämre självförtroende än pojkarna, men hon kan inte se någon speciell orsak till detta utan mer