• No results found

En dag i taget ”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "En dag i taget ”"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

a f g h a n i s t a n-n y t t

# 4 – 2 0 0 9 30

En dag i taget

Männen omringar oss. De pratar i mun på varandra och det bli trångt på trottoaren utanför moskén i Shar-e Nau i centrala Kabul. De som omringar oss är desperata, men det är ingen fara. Männen är daglönare som väntat på att få jobb sedan tidigt på morgonen. Klockan börjar närma sig middagstid. När jag frågar efter namnet på den mest talföra börjar de som står närmast ropa sina namn och insisterar på att jag också ska skriva upp deras namn i mitt anteck- ningsblock. De tror att jag letar efter arbetskraft och vill också vara med på vad de tror är en lista för framtida jobb.

Det är svårt att övertyga dem om att det tyvärr bara handlar om en intervju.

Text & bild: Börje Almqvist

Efter en stund är klungan av män så stor att trottoaren blockeras och polisen kommer och kräver att vi skingrar oss. Då går jag och 35-årige Daoud åt sidan. Vi sätter oss vid en nisch i moskémuren.

– Jag är målare och har nio barn att försörja. De dagar jag får jobb tjänar jag 300-400 afghani (cirka 40-60 kronor) om dagen.

I år är det svårt att få jobb. Det blir inte mer än en 8-10 dagar i

månaden. Förra året fick jag jobb 15-20 dagar i månaden, berättar han.

Han är ändå relativt välbetald som målare. De flesta daglönare tjänar ungefär hälften så mycket som Daoud.

– Varje morgon är det hundratals män här som väntar på att få arbeta. Imorse var det 20 som fick jobb.

Det syns tydligt att Daoud säger som det är. För ett par år sedan var det bara ett fåtal män kvar i korsningen fram emot mid- dagstid. Nu är det minst ett femtiotal män som fortfarande hoppas på att någon ska ge dem arbete för en dag eller om de har tur i ett par dagar.

Svårast på vintern

Trots daouds relativt höga lön, så går det inte ihop ekonomiskt.

Svårast är det på vintern.

– Jag behöver 200-250 afghani (cirka 30-35 kronor) om dagen för att försörja min familj och måste låna pengar för att vi ska klara oss.

När vi träffas i mitten av oktober är det fortfarande ganska hyggliga förhållanden för Daoud och de andra daglönarna.

– I slutet av november eller i början av december när snön kom-

Afghanistan-nytt på besök hos Kabuls daglönare.

Daglönarna tjänar i genomsnitt 25 kronor om dagen. Daoud (mitten) tjänar ungefär dubbelt så mycket men han har bara jobb cirka 8-10 dagar i månaden. Han får det inte att gå runt.

...när snön kommer tar jobben slut.

Sedan finns inget arbete förrän till våren.

(2)

a f g h a n i s t a n-n y t t

# 4 – 2 0 0 9 31

mer tar jobben slut. Sedan finns inget arbete förrän till våren.

Männen vid moskén är i huvudsak från Kabul. I andra delar av staden kommer daglönarna långväga ifrån. I trafikrondellen Saray Shomali i norra Kabul står en stor grupp uzbeker från provinserna Balkh och Samangan i norra Afghanistan. Många har kommit till Kabul för att arbeta på grund av torkkatastrofen i norr. En och en halv miljon människor i norra Afghanistan förlorade sina skördar under 2008. Torkan blev lika omfattande som under den stora tor- kan som slog till mot Afghanistan år 2000.

En av de som försöker få jobb vid Saray Shomali är Taj Mo- hammad, 30 år. Han kommer från en by i Aq Kupruk-distriktet utanför staden Mazar-e-Sharif.

– Torkan tog min skörd för fjärde året i rad. Ibland har jag arbetat i Mazar men i år är det omöjligt. Det är alldeles för många daglönare som söker jobb där, säger han.

Han äger 2-3 hektar regnbevattnad åkermark.

– Jag har sålt många av våra djur, men vi är 14 personer i min familj och det räckte inte. Jag har fyra barn och så bor mina fyra bröder och min mamma på gården. Ungefär varannan månad be- söker jag dem. Då kan jag stanna i cirka 2-3 dagar. Sedan måste jag åka tillbaka till Kabul igen. Så har han det i sex månader. När

vintern kommer åker han hem till familjen.

– Om jag lyckas spara 2 000 afghani (drygt 300 kronor), så räcker det i ett par veckor. Sedan måste jag köpa mat på kredit.

I vår kommer jag att ha en skuld på 30-40 000 afghani. Då är det dags igen att åka till Kabul och försöka arbeta ihop nya pengar.

– Här i Kabul bor jag på en Seraj (ett sovställe där ett antal män går samman och hyr ett rum där de sover).

Taj Mohammad arbetar precis som två av hans bröder i bygg- branschen. En av dem arbetar i Kabul. Den andra i Mazar.

De flesta daglönejobben är i byggsektorn och när byggena stannar av under vintern finns det få arbetstillfällen eftersom de flesta daglönare anställs som snickare, timmermän och målare, el- ler för att bära byggmateriel på byggarbetsplatser.

Byggbranschen har krympt det senaste året. I Kabul beräk- nas byggsektorn ha minskat med 25-30 procent och utanför Kabul med ungefär hälften.

En stor del av jobben i byggbranschen går inte till afghansk arbetskraft. Många av de byggfirmor som får kontrakt har med sig egen arbetskraft från Pakistan, Nepal, Kina och Turkiet. En- ligt uppgift från ministeriet för arbete, sociala frågor, martyrer och handikappade, finns det 170 000 gästarbetare i Afghanistan. • På grund av torkkatastrofen i Afghanistans norra delar söker sig många män till Kabul i hopp om att få arbete.

References

Related documents

Avslutningsvis är det även värt att nämna att det tycks vara svårt att tänka i nya banor kring vilka verktyg som kan göra entré i processen även då respondenterna upplever att

Vidare är det religiösa fältet, likt andra fält, ”ett nätverk av objektiva relationer (dominans eller underkastelse, komplementaritet eller antagonism osv.) mellan

I en i och för sig begriplig reaktion mot Strandbergs besynnerligt anakronistiska värdering av Hiärnes litterära insats har författaren kommit att hamna i en

75 Argumentet avseende betydelsen av att det är en mindre stat grundar sig i att det är lättare att styra en mindre stat, vilket bedöms vara den avgörande indikatorn för

När man har förkortat ett bråk så att det inte går att förkorta längre säger man att bråket är skrivet. i

Jansdotter Samu- elsson och Nordgren (2008) slår fast att sådana saker som uppförande, närvaro, flit, ambi- tion och läxläsning inte ska ligga till grund för betyget. Det enda

Personer som tidigare har haft ett godkänt SIK- certifieringsprov, får giltighetstiden förlängd pga.. rådande läge i pandemin

Nils Thedin, här som ledare för den svenska delegationen till Unicefs styrelse i New York 1969, sittandes mellan Lisa Mattson och artikelförfattaren Carl Schönmeyr.... Så

I detta fanns förvisso rädsla för att genom kritik ådraga oss vår mäktige grannes misshag och att ytterligare skärpa de motsättningar i Östersjöområdet som kommit

Det skulle sannolikt vara fullt möjligt att leverera hälsobistånd till civilbefolkningen inne i Afghanis- tan genom en så kallad ”cross border operation” – så länge det

Vårt samarbete med det afghanska läkarsällskapet byggde på tanken att dess personal, klinik och andra loka- ler i Peshawar skulle kunna utgöra början till en institutionell bas

Underlaget till genomgången ska innefatta information om resultatet från revisioner, återkoppling från intressenter, rutiner för enheten som skulle förbättra

Mot bakgrund av detta underskott vill jag låta min fortsatta framställ- ning utmynna i några reflexioner över en mediehistorisk situation och dess betydelse för bärande idéer

Detta remissyttrande har beslutats av chefsrådmannen Ronny Idstrand efter föredragning av föredragande juristen Julia Hansson. Förvaltningsrättsfiskalen Hanna Hansson har deltagit

The aim was to compare children’s diabetes- specific health- related quality of life in hospital-based care and hospital-based home care, 12 and 24 months after the onset of type

The concept suggestion consists of; a tempered sheet of glass, a clip list (sealant) that covers the edges of the glass, two different handrails, inner and outer handles, a

Den forskare som tydligast lyft fram den sociala tendensen i Laxness historiebild är Erik Sønderholm, som skriver: ”to […] synsvinkler: det nationale og det sociale, skulde bli

En förklaring till ett lågt intresse för chefstjänster anses vara, enligt flera informanter, att branschen de arbetar inom är mindre attraktiv, vilket gör att

Till exempel svarar 70 procent av de som arbetar inom HVB och 75 procent av medlemmarna inom tandvården att de har förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån sina professionella

Klicka i Importera objekt till den aktuella mappen, bocka i Inkludera undermappar och klicka sen på Slutför.. Nu ska alla mail från Gmail ligga under mappen som du

Ända sedan starten 1984 har ACOEM AB hjälpt företag välden över att uppnå en mer effektiv och lönsam produktion.. Vår säljare i mellersta och norra Sverige, Per Östundh skall

The rehabilitation plan can support clients' active engagement and facilitate the process of change – experiences from people with late effects of polio participating in