• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 3 2018.pdf Pdf, 1.7 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 3 2018.pdf Pdf, 1.7 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

STORSATSNING Testcenter för 200 miljoner Sid 4

LJUS I JUL…

… men kom ihåg att släcka!

Sid 5

MILJÖ Vårt nya miljö program Sid 8–9

KULTUR Låna filmer på biblioteket Sid 15

3

Nykvarns ledartrio

KOMMUNLEDNING MED GRÖNT INSLAG. SID 10

NY ORGANISATION FÖR ATT VÄXA SID 3

NÄRINGSLIVET VÄXER SID 11

GRUPPSTÖD

TILL ANHÖRIGA

SID 6–7

(2)

ÖPPETTIDER

KUNDCENTER/BIBLIOTEKET Måndag ...08.00–19.00 Tisdag ...08.00–17.00 Onsdag ...08.00–17.00 Torsdag ...08.00–19.00 Fredag ...08.00–17.00 Lördag ...11.00–14.00

Resandecentrum öppnar kl 06.00 på vardagar.

AVVIKANDER ÖPPETTIDER

Under jul-, nyår- och trettonhelgerna ändras tiderna följande dagar:

Måndag 24/12 ... stängt Tisdag 25/12 ... stängt Onsdag 26/12 ... stängt Måndag 31/12 ... stängt Tisdag 1/1 ... stängt Fredag 4/1 ...08.00–15.00 Lördag 5/1 ... stängt

n

TUTAN 3/2018:

n

Så har Nykvarn fått sitt nya styre, i och med att Nykvarnspartiet och Moderaterna bildar majoritet tillsammans med Miljö­

partiet. Representanter för de tre partierna intervjuas i årets sista nummer av Tutan.

På annan plats berättar vi också om kommunens nya förvaltnings­

organisation. Vår 20 år unga kommun växer och med detta ökar kraven på nya funktioner och utökad service.

Naturligtvis tar vi i detta nummer även upp den kommande mycket stora investering som ska göras i Nykvarn i form av en testanläggning för el­

och autonoma (självkörande) fordon.

Staten satsar 200 miljoner kronor i vår kommun och till det kommer även satsningar från näringsliv och akademi.

Det är ett viktigt syfte, nämligen att

skifta tekniken i fordonsindustrin för att minska den framtida påfrestningen av vår natur och uppnå målet med en fossilfri fordonsflotta.

Fokus på framtiden har också Nykvarns kommuns miljöprogram som vi berättar om i den Tutan du just nu tittar i. Som kommunens miljö­

strateg Pernilla Barrud förklarar i vår artikel, handlar det om överlevnad och att alla har att vinna på ett mer medvetet förhållningssätt.

När du läst allt i Tutan kanske du också har tid över till annat – varför inte med en

film av mästerregissören Ingmar Bergman?

Nykvarns bibliotek har en handfull Bergman filmer på dvd att låna ut.

Till sist: Nykvarns kommun fyller 20 år under 2019. Vi kan se fram mot ett jubileumsår där alla inbjuds att delta i det program för året som planeras för fullt.

Med detta återstår bara att önska alla Tutans läsare en God jul och ett Gott nytt (jubileums­)år så ses vi i spalterna igen när vårsolen återvänder.

Birgitta Elvås, tf. kommundirektör birgitta.elvas@nykvarn.se

Testanläggning för elfordon ... 4

Anhöriga får stöd ... 6

Nytt miljöprogram i kommunen ... 8

Nya styret i Nykvarn ... 10

På nya jobb ... 12

Information på finska ... 14

Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå.

Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se. ANSVARIG UTGIVARE Birgitta Elvås, birgitta.elvas@nykvarn.se REDAKTÖR Gunilla Thorsén, gunilla.thorsen@nykvarn.se TEXTER Nykvarns kommun och Håkan Svensson, hakan@ryter.se GRAFISK PRODUKTION Ryter kommunikationsbyrå AB. TRYCK Åtta.45. Tutan klimatkompenserar för tryckningen DISTRIBU- TION PostNord. NÄSTA NUMMER 2019. NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn, tfn: 08-555 010 00, www.nykvarn.se Följ oss, fråga oss och ta del av

aktuell information. Nykvarns kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Sök på Nykvarns kommun.

Birgitta Elvås

Tidigare tf. kanslichefen i Nykvarns kommun, Birgitta Elvås, har nu tagit över som tf. kommundirektör efter Ola Edström. Birgitta har en gedigen och mångårig bakgrund inom kommunal verksamhet med olika chefspositioner i Södertörns- kommunerna. De senaste 5,5 åren före Nykvarn var hon kommun- direktör i Nynäshamn. Birgitta Elvås är bosatt i Stockholm och tillbringar gärna sin fritid på Lisö i Nynäs- hamns skärgård där hon helst målar och fotograferar.

(3)

n

I KORTHET

TYDLIGARE ROLLER MED NY ORGANISATION

Nykvarn växer. För att kunna hålla takt med kraven på nya funktioner och utökad service

infördes i september en ny organisation för kommunens förvaltning.

n Förändringarna syns bland annat på att den nya beteckningen kontor har införts som övergripande samlingsnamn på de huvud sakliga verksamheterna medan det som tidigare kallades enheter byter namn till avdelning. Samtidigt har två nya kontor inrättats – kommunledningskontoret med

bland annat Kundcenter och IT-avdelning och Kultur- och fritidskontoret med bibliotek, kultur och fritid. Hit har Fritidsfabriken flyttat, som tidigare tillhörde vård och omsorg, liksom Kulturskolan som låg under utbildning.

En annan förändring är att exploaterings- frågorna har överförts till en ny näringslivs- och exploateringsavdelning som ligger direkt under kommundirektören. Det betyder att kommunen tydligare skiljer på sin roll som markägare (näringslivs- och exploaterings- avdelningen) respektive som myndighets- utövare (samhällsbyggnadskontoret).

– Det är egentligen inte några stora för ändringar av organisationen. Syftet är att få till en tydligare organisation med möjlighet att växa, säger Birgitta Elvås, tf. kommundirektör.

KOMMUNDIREKTÖR

Kommunledningskontor Kansliavdelning Säkerhetsavdelning Kommunikationsavdelning Digitaliserings- och IT-avdelning

Dataskyddsombud

Näringslivs- och exploateringsavdelning

Ekonomikontor

Personalkontor

Vård- och

omsorgskontor Samhällsbyggnads-

kontor Utbildningskontor Kultur- och fritidskontor

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR OM HJÄRNAN

n Under våren bjuder biblioteket in till fyra öppna föreläsningar – alla med temat Hjärnan. Föreläsningarna sker på kvällstid. Håll utkik på hemsidan för exakt datum och tid.

Effekten av träning på hjärnan: Fysisk aktivitet och välmående – mekanismerna bakom ett hälsosamt liv.

Hjärnan på ett chip: Varför vi behöver nya typer av sätt att studera den mänskliga hjärnan och hitta behandlingar för dess sjuk domar. Idag kan vi bygga upp

laboratorie modeller, istället för att göra forskning på djur eller patienter. Dessa modeller består av hjärnceller som har tagits fram av mänskliga stamceller och chip som byggs på samma sätt som datorchip - tillsammans blir de “Hjärna- på-chip”.

Hjärnan och kultur: Mår vi bättre av musik, litteratur och annan kultur? Kan vi påvisa det i hjärnforskningen?

Tarmen och hjärnan: Tarmfloran och dess roll för hjärnan samt hälsa och hjärnsjukdomar.

Nykvarn fyller 20 år

n Den 1 januari 2019 fyller Nykvarns kommun 20 år som egen kommun. Detta ska vi fira under hela året.

– Planeringen av jubileumsåret pågår för fullt, berättar tf. kultur- och fritidschef Liselotte Palmborg.

Föreningar och andra aktörer som skulle kunna vara intresserade av att vara delaktiga i jubileumsåret kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte i december.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill vara delaktiga i arbetet, så att vi får ett bra program som sträcker sig under hela året.

LÄR OCH LÄR UT – BLI SPRÅKVÄN

n Vill du hjälpa en person från ett annat land till en bra start i Sverige? Bli språkvän!

Det är lätt att bli språkvän och det kräver inga särskilda förkunskaper, ut- över ett intresse för att lära ut och lära sig själv. Efter ett första möte med oss bestämmer du och din språkvän hur ofta ni vill ses och vad ni vill göra.

Kontakta Lena Uney på lena.uney@

nykvarn.se eller tel. 08-555 12 24.

Läs mer på vår hemsida:

www.nykvarn.se, invandring och integration. Där hittar du även blanketter där du kan anmäla ditt intresse.

Almanacka 2019

n För tredje året i rad producerar kommunens enhet för avfall och åter- vinning en almanacka som distribueras till alla kommunens hushåll. Här kan du hålla koll på öppettider till återvinnings- centralerna Returen och Tveta, telefon- tider för kundtjänst och insamlingshelger för trädgårdsavfall. På de första och sista sidorna hittar du det du behöver veta om sorteringen i kommunen. Under de olika månaderna hittar du årstidsbilder från vår vackra kommun. Håll utkik, i mitten av december dimper den ner i din brevlåda.

Information om din avfallshantering som du har användning av hela året!

Almanacka 2019

(4)

n UTVECKLING.

Världens fordonsindustri står inför ett viktigt teknikskifte – från fossila bränslen till hållbara drivmedel. Och Nykvarn blir en av pusselbitarna i utvecklingen. Här satsar stat, näringsliv och akademi 200 miljoner kronor på en testanläggning för elfordon.

n Bakom satsningen på en ny anläggning vid Stockholm Syd Mörby i Nykvarn står det statliga forskningsinstitutet RISE som sammanlagt investerar en miljard i Göte­

borg och Nykvarn för att utveckla fossil­

fria nya fordon.

Av miljarden hamnar alltså 200 miljoner på testanläggningen SEEL i Nykvarn som beräknas vara klar 2022.

Kommunalrådet Bob Wållberg (NP) och kommunens näringslivschef David Schubert är nöjda:

– Enligt en rapport från länsstyrelsen i Stockholm finns ungefär en tredjedel av den svenska fordonsindustrin på ost ­ kusten. Fordonsindustrin sysselsätter runt 100 000 personer i regionen och är dessutom mycket viktig för Sverige, det är ju Sveriges största exportbransch, säger Bob Wållberg.

Med närheten till Södertälje blir Scania den stora aktören från näringslivet.

Men det finns också en mängd under­

leverantörer i regionen, poängterar Bob Wållberg som förklarar att den nya an ­ läggningen är frukten av ett par års arbete

för att etablera Nykvarn som kandidat för anläggningen.

– Relaterat till befolkningstalen är 200 miljoner kronors investering i Nykvarn motsvarande två miljarder i Södertälje, eller ungefär 200 miljarder kronor för hela Sverige, konstaterar Bob Wållberg och tillägger att Nykvarn blir den sjätte av länets 26 kommuner med sam ­ verkan mellan det allmänna, privata och högskola/universitet.

Näringslivschefen David Schubert ser fram mot en breddad arbetsmarknad när test­

centret etableras i Nykvarn:

– Vi har länge arbetat för att få ett miljö­

motorcentrum till Nykvarn. Det här blir första byggstenen. Satsningen innebär att många fler blir intresserade av Nykvarn.

Även om testcentret i sig inte ger så många nya jobb innebär etableringen här att Nykvarns arbetsmarknad breddas på sikt, inte minst genom samarbetet mellan näringsliv och högskola.

– Vi tror att satsningen kan ge många arbetstillfällen med högt kunskapsinnehåll och det bidrar till att göra Nykvarn ännu mer intressant, säger David Schubert.

Henrik Svenningstorp vid RISE är projektledare för SEEL i Nykvarn.

Han bekräftar bilden:

– SEEL öppnar för ny högteknologisk utveckling i Nykvarn som gör att andra företag kan lockas till och verka i regionen, säger han.

I Nykvarn kommer fokus att ligga på tunga fordon.

– Vi står inför ett teknikskifte efter att ha eldat fossila bränslen i 120 år.

Det som krävs för att klara framtida miljömål, som minskade koldioxid­

utsläpp, är att utveckla produkter som är attrak tiva för fordons industrins kunder. Elektrifierade drivlinor har en mycket viktig roll i detta arbete, säger Henrik Svenningstorp. n

Glada nyheter! I augusti hölls en presskonferens om RISE satsning i Nykvarn. På plats vid Stockholm Syd Mörby samlades Märtha Dahlberg (S) Nykvarn, närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), Björn Westman, ansvarig för drivlineutveckling på Scania, Bob Wållberg (NP) och Göran Nygren (M) Nykvarn, vd Pia Sandvik, RISE, projektledare Jan Lindoff samt näringslivschef David Schubert, Nykvarn.

TESTANLÄGGNING FÖR

ELFORDON BYGGS I NYKVARN

RISE OCH SEEL

RISE, Research Institutes of Sweden, är ett statligt finansierat forsknings institut som sam verkar med akademi, närings- liv och samhälle.

SEEL, Swedish Electric Transport Labo ratory AB, är en miljardsatsning där RISE och Chalmers tekniska hög- skola i Göteborg tillsammans bygger testbäddar med tester och demon- strationer för eldrivna fordon och deras komponenter av alla slag, en i Göteborg och en i Nykvarn.

(5)

Var rädd om din sophämtare i vinter

5 enkla saker du kan göra för att underlätta:

• Skotta och sanda den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.

• Ställ tunnorna med handtaget utåt.

• Ta bort eventuella snövallar mot gatan.

• Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.

• Om du har en slambrunn – skotta fram en gångväg fram till slambrunnen och sanda gärna. Skotta även fram locket till slambrunnen.

Hjälp oss att göra hämtningen säkrare!

Det är viktigt att vägen fram till dina sopkärl är snöröjd och säker.

Om det finns hinder i vägen, eller om det är oskottat och inget har gjorts för att bekämpa halkan, kan vi tyvärr inte hämta dina sopor.

Det är alltid chauffören som avgör om det är säkert att köra på en väg som är alltför hal eller dåligt snöröjd.

Detta gäller för enskild väg Förutom att vägen måste vara halkbekämpad/snöröjd måste den vara dimensionerad för tung trafik vilket innebär fri höjd om fyra meter, en vägbredd om tre meter samt att vändmöjligheter finns vid återvändsvägar. n

Glöm inte ljusen

n

BRANDSÄKERHET.

Nu är vi inne i den mörkaste perioden på året och ett sätt att skingra mörkret är att tända levande ljus. De sprider både värme och skapar mysig stämning.

Men det gäller att se upp. Statistik visar att sju av tio bränder inomhus under december beror på levande ljus.

n

Det är lätt hänt att man glömmer levande ljus i en brännbar ljusstake eller att ljuslågan kommer i kontakt med en fladdrande gardin. Är oturen framme kan det börja brinna och elden sprider sig i bostaden. Här får du några råd inför advent och julfirande:

Gör det till en del av jultraditionen att kontrollera dina brandvarnare. Testa dem genom att trycka på testknappen.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Om batteribytet inte hjälper – byt ut brandvarnaren.

Lämna inte levande ljus obevakade.

En god regel är att den som har tänt ljusen också ansvarar för att släcka dem.

Använd ljusstakar av keramik eller metall. Se till att ljuset står fritt och stadigt

både på underlaget och i ljusstaken. Tänk på var du ställer ljuset, så att till exempel inte en gardin kan fladdra till av vind­ eller elementdrag och fatta eld.

Ha inte mossa i ljusstaken, den kan lätt börja brinna när den är torr. Som dekora­

tion kan du istället lägga dit vackra stenar eller snäckor.

Tänd aldrig levande ljus eller tomte ­ bloss i en gran. Det kan snabbt börja brinna i granen.

Elektrisk armatur och julgrans belysning ska ha rätt effekt (W) och släckas med strömbrytare eller genom att man drar sladden ur vägguttaget. Man ska inte skruva på glödlamporna. Då kan det bli glapp­

kontakt och en gnista bildas (en så kallad ljusbåge) som kan antända brännbart mate­

rial. Ett bra alternativ är att koppla en timer till elljusstaken och julgransbelysningen. n

Foto: Sweta Meininger/Unsplash Foto: Shane Rounce/Unsplash

(6)

Foto: Pontus Orre

ERSTA VÄNDPUNKTEN

Ersta Vändpunktens anhörigprogram är till för alla som på något sätt drabbats av en annan persons bero- endemissbruk och vänder sig till dig som är make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat. Målsättningen är att du som anhörig/närstående ska få ökad insikt om hur du kan få ett bättre liv.

För att komma i kontakt med anhörigstöd i Nykvarns kommun, lämna namn och telefonnummer på mottagnings telefonen 08–555 012 18 så blir du uppringd.

Lizzie Tollehed och Peter Bruvik, Nykvarns kommun, är båda ut- bildade inom Ersta Vändpunktens anhörig program.

(7)

n

Redan tidigare har Nykvarns kommun anhörigstöd för den som har närstående med olika problembeteenden, men nu ska man alltså kunna få hjälp i grupp.

– Det handlar inte om terapi, utan samtal med hjälp till självhjälp. Erfarenheten visar att just gruppen med dess inneboende dynamik är mycket verkningsfull, säger Peter Bruvik som tillsammans med Lizzie Tollehed ska jobba med anhöriggruppen.

– Gruppen kommer att startas i takt med efterfrågan. Det krävs inte bistånds­

bedömning för att få vara med. Den som vill ha hjälp får komma direkt till oss genom att boka tid via mottagnings­

telefonen, 08­555 012 18.

– Man behöver ingen kontakt med social tjänsten innan. Hjälpen är också kostnadsfri och det skrivs inga journaler, säger Peter Bruvik.

– Vi vänder oss till alla Nykvarnsbor, 18 år eller äldre, som drabbas av någon annan persons problematik kring beroende av alkohol, läkemedel, droger eller spel om pengar. Det finns alltid anhöriga och andra närstående till dessa personer och vi finns här för att hjälpa. Vi tar också upp den sorg som anhöriga kan drabbas av.

– Tveka inte, utan hör av er, säger Lizzie och Peter.

Båda arbetar med och har ut bildats i Anhörigprogrammet på Ersta Vänd­

punkten (se separat ruta).

– Vi ska ta upp olika teman vid varje gruppträff som familjens roller, känslor, gränser och kontroll. Vill någon ha enskilt stöd så går det bra. Vår erfarenhet är dock att gruppens dynamik är viktig för fram­

gång. I gruppen får alla se och uppleva att man verkligen inte är ensam, vilket kan bidra till att minska skuld­ och skam­

känslorna, förklarar Peter Bruvik.

Just skam och skuld är vanligt hos an ­ höriga till personer med beroenden. Detta kan göra att det sociala livet avtar gradvis.

– Kanske har man slutat träffa vänner och bekanta. Isoleringen tilltar och man sitter där ensam med sin upplevda skuld, kombinerat med vrede och förbittring.

Ibland blir den anhörige handlings­

förlamad, får psykosomatiska besvär, och blir i värsta fall utbränd. Allt har fokuserats bara på den anhörige och man har ”gjort allt”. Orken är slut.

– Genom våra gruppsamtal vet vi att det går att få tillbaka det livsutrymme man förlorat. Bara att få sitta ostörd på ett kafé med en bok och en kaffekopp blir en dröm, som kan bli verklighet igen, säger Peter Bruvik och tillägger:

– Det finns alltid hopp, trots miss­

bruk som kan påverka alla områden hos an höriga, som ekonomi, fritid, sömn, relationer, fysisk och psykisk hälsa. Problematiken påverkar alla områden i livet. Ingen klarar sig undan.

Då är det ingen bra strategi att lägga på locket. Ta istället kontakt med oss för hjälp, hälsar Lizzie Tollehed och Peter Bruvik. n

Anhöriga till beroende får stöd i grupp

NYTT I NYKVARN:

n

STÖD OCH HJÄLP

Du som har en anhörig med någon form av beroende får nu en ny möjlighet till stöd och hjälp. Nykvarns kommun planerar att efter nyår starta en grupp för anhöriga till personer med beroendeproblem.

Kostnadsfritt erbjuds kunskap i gruppsamtal för att förbättra anhörigas och närståendes många gånger påfrestande situation.

Lizzie Tollehed och Peter Bruvik ser fram mot att få hjälpa till med anhörigstöd i grupp.

Foto: Pontus Orre

(8)

n

Miljöstrateg Pernilla Barrud i Nykvarn har deltagit i arbetet med att ta fram Nykvarns kommuns miljöprogram.

– Nykvarns kommun lägger fokus på fem områden, säger Pernilla Barrud och räknar upp:

1. Ett tryggt och hållbart samhälle.

2. Hållbart byggande.

3. Hållbara transporter, resor och energianvändning.

4. Hållbara livsmiljöer för natur och människor.

5. Hållbar konsumtion och giftfri miljö.

– När vi bygger nya bostadsområden, ska de planeras så att de kan försörjas med kollektivtrafik. På det viset kan vi spara mycket på miljön genom mindre trafik belastning, men det finns också mycket som enskilda Nykvarnsbor kan göra för att nå våra miljömål, säger Pernilla Barrud.

– Omställning är ett nyckelord, till exempel vad vi äter. Att äta mer grönt och göra färre flygresor har alla säkert funderat över redan. Men att handla och äta lokalproducerat och ekomärkt och

använda cykeln ska inte innebära att offra något. Det handlar om vår gemensamma framtid, den värld som ska räcka till alla.

Klarar vi inte de globala målen, kan det bli så illa att vi snart inte har någon värld att leva i alls.

– Omställningen börjar i oss själva. Att börja leva så att jordens resurser räcker. Att tänka lite annor­

lunda. Den omställningen kan te sig som ett jättehinder, men tittar man lite närmare på vad som krävs kan det istället bli bättre på många plan, säger Pernilla Barrud.

Vad ska man tänka på i sin privata

”omställning”? Pernilla Barrud tar exemplen som hör ihop med hållbar konsumtion och giftfri miljö:

– Prova att äta vegetarisk kost en gång i veckan om du inte redan gör det. Grön mat genererar mindre mängd växthus gaser, och därmed mindre miljö­

påverkan. Prova och se, du kanske snart tar två dagar grönt i veckan…

– När du vill ha kött på bordet, välj hellre kyckling än nötkött och gris.

Viltkött är också ur miljösynpunkt att föredra framför vanligt nötkött.

– Minska också avfallet genom att spara det som blir över. Endera till en matlåda dagen efter, eller också till en pyttipanna. Restanvändning håller också ned hushållsbudgeten.

– Ekologiska produkter är att före­

dra även i fruktdisken och just i höst har butikerna fyllts av svenska äpplen. Ur miljösynpunkt är de att föredra framför importerade, säger Pernilla Barrud.

Samverkan

ger en framtid tillsammans

och företag nå miljömålen i kommunens miljöprogram. Nykvarns kommunfullmäktige antog tidigare i höst programmet som berör alla som bor och verkar i Nykvarn.

Nykvarns kommuns miljöstrateg Pernilla Barrud botaniserar gärna bland rot- och grönsaker för en mer vegetarisk meny.

Foto: Pontus Orre

(9)

n

HÄLSA

– Våra semesterresevanor kan ändras.

Det finns mycket att upptäcka genom att sem estra med tågresor i Sverige. Det är som med det vegetariska alternativet på tallri­

ken, prova och se att det faktiskt var lika bra, eller bättre. Kanske vi också kan ta den där Thailandsresan bara vart tredje eller fjärde år istället? Miljön hälsar och tackar!

– Eldrivna bilar, cyklar och mopeder är andra bra idéer och både offent­

liga och privata företag har redan ersatt många tjänsteresor med telefonmöten

eller videokonferenser. Det sparar inte bara miljön utan också en massa tid, säger Pernilla Barrud som nu hoppas att Nykvarnsborna tar till sig miljötänket.

– Det handlar ytterst om överlevnad för oss alla och det är alltså inget ”offer”. Egentligen tvärtom. Alla vinner, inklusive kommande generationer, avslutar Pernilla Barrud. n Mer om Nykvarns miljöarbete finns här:

www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/

miljo/miljoprogram.se

Bli en liv räddare – använd hjärtstartare

n Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av hjärtstopp. De första minuterna är avgörande. Hjärt- startaren är en viktig hjälp för dig som är först på plats.

Hjärtstopp kommer plötsligt och oväntat. Hjärtats normala rytm fastnar i ett så kallat kammar flimmer (ventrikelflimmer) och den drabbade förlorar medvetandet eftersom blodet inte längre kan passera hjärtat på väg mot hjärnan.

Om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Risken för dödsfall ökar med tio procent för varje minut som går innan behandling startar. Hjärt- och lungräddning i kombination med hjärtstartare är den viktigaste insatsen i väntan på ambulans. Hjärtstartaren skickar en strömstöt mot hjärtat och kan på så sätt återställa hjärtats normala rytm.

Bara några få procent överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus. Med hjärtstartare är chansen att överleva däremot 70 procent.

Hjärtstartaren är enkel att an- vända. En digital röst talar om exakt hur du ska göra, steg för steg. Du behöver alltså inte ha någon erfarenhet eller träning för att hantera maskinen.

Nykvarns kommun har egna hjärtstartare på följande platser:

• Qulturum Sländan, Centrumvägen 26

• Konstgräsplanen, Trädgårdsvägen 24

• Björkesta idrottshall, Tjusarstigen 45

• Lillhaga idrottshall, Holländarevägen 12

• Turinge idrottshall, Hökmossevägen 24

Det finns även hjärtstartare hos företag, föreningar och privat- personer i Nykvarn. De flesta hittar du på hjartstartarregister.se.

Tänk på detta vid hjärtstopp:

1. Larma ambulans på 112.

2. Börja direkt med hjärt-lung - räddning (HLR).

3. Använd hjärtstartaren och följ sedan instruktionerna i väntan på ambulans. n

(10)

De har inte hunnit prata ihop sig än men ser med tillförsikt fram mot sitt samarbete fyra år framöver.

Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet – Nykvarns nya styrande majoritet.

n

Att Nykvarnspartiet skulle ingå i det nya politiska styret för Nykvarn var tydligt efter höstens val. Men med vilka? Det blev alltså Moderaterna, samma partner som förra mandatperioden. Och Miljö partiet, nykomling i sammanhanget. Med en ordinarie plats i kommunstyrelsen får MP därmed större inflytande än förr, trots ett förlorat mandat i fullmäktige.

– Det ska bli roligt att kunna vara med och påverka hur, inte bara vad, säger Miljöpartiets gruppledare Marie Martna.

Hennes och MP:s ”hur” är förstås grönt. Partiet ska bli den ”gröna rösten i rummet” enligt kommunstyrelsens

ordförande Bob Wållberg (NP). Och hur blir man den där rösten?

Ja, man måste överhuvudtaget vara i rummet, replikerar Marie Martna och jämför med sin tid i kommunfullmäktige:

– När besluten väl når fullmäktige är det svårt att påverka innehållet. Nu får vi chans att vara med och påverka planeringen och tankearbetet, lyfta in de gröna aspekterna i ett tidigare stadium.

Nykvarn expanderar. Om vi nu ska bygga och planera så ska vi göra det på rätt sätt och med rätt innehåll, säger hon.

Vad var det som gjorde att det blev just de här partierna i ledningen?

– Att det är rätt personer. Och att vi har många gemensamma nämnare. Det här känns jätteroligt – det är början på något nytt. Vi tror att MP kan ge nya och nödvändiga vinklar på kommunens beslut, svarar Bob Wållberg. Johan Hägglöf, Moderaternas gruppledare, instämmer.

Att Miljöpartiets politiska samarbete i den avgående regeringen ledde till stort väljartapp bekymrar inte Marie Martna.

– På riksplanet handlar det mer om ideologi, de riktigt stora perspektiven. Där svider kompromisser mer. På lokal nivå är det mer praktiska frågor och MP har med framgång samarbetat med olika partier i andra kommuner, säger hon.

Johan Hägglöf betonar vikten av kompromisser i den politiska vardagen.

– Moderaterna har jobbat flera år tillsammans med Nykvarnspartiet.

Vi har hittat en bra metod för samarbetet.

NP, M och MP tar ledningen i Nykvarn

(11)

n

NÄRINGSLIV

Växande näringsliv i Nykvarn

Foto: Pontus Orre

Den 1 september var första arbets dagen med kommunens nya förvaltnings organisation. Näringslivs- och exploateringsavdelningen - som ligger direkt under kommun- direktören - sjösattes och mark och exploaterings frågorna ligger nu inom denna avdelning. Detta ger ökad möjlighet att intensifiera arbetet med att utveckla och stödja näringslivet i Nykvarns kommun.

n

Avdelningen består i dagsläget av David Schubert, näringslivschef, Paula Nolander, näringslivs utvecklare och Stefan Sköldén, mark­ och exploateringschef.

– Vi bjuder varmt in till kontakt för alla typer av frågor. Både om du är en etablerad företagare, om du är intresserad av att starta företag eller om du har generella frågor om företagande i Nykvarn, säger Paula Nolander.

Nykvarns kommun är oerhört expansiv, både vad gäller ökat invånar antal och ökat antal företags­

etableringar och nya företag, vilket i sin tur ökar behovet av arenor för samverkan och utveckling. Det här året har det sammanlagt etablerats och startats cirka 50 företag och trenden tros öka. En stor satsning har även genomförts för att öka dialogen mellan Nykvarns företag och kommunen, bland annat genom företagsbesök, ökad synlighet och

tillgänglighet samt nya arbetsgrupper och nätverk.

VÄXA, det slutna nätverket för upp till tolv företagsledare, är i full gång och nya grupper planeras att starta till 2019. Det öppna nät verket DRIVA är tillsammans med besöks­

näringskvällar något som erbjuds företagare och medarbetare. Här ges företagsstödjande insatser för kompetens utveckling genom före­

läsningar, nätverkande och erfaren­

hetsutbyte. En egen näringslivsgala står också på agendan för 2019.

Nya centrum börjar ta form och en del företag har redan flyttat in i sina nya lokaler. Kommunen har även under flera år arbetat med en ny detaljplan för Mörbyområdet och i augusti vann planen för Mörby del 5 laga kraft. Det här innebär att kommunen kommer ha ledig industri mark tillgänglig för före­

tagare som vill etablera sig eller expandera i Nykvarn. Projektering av vägar och VA har redan på börjats och kommun en räknar med att kunna starta försäljning under andra halvåret 2019.

– Stockholm Syd har ett fantastiskt läge i den expansiva Stockholmsregionen. Att kunna erbjuda företagare mark inom detta område gör Nykvarns kommun unik, säger David Schubert, näringslivschef. n Visserligen är vi inte överens i alla

frågor, men…

– Va? Vad menar du? Är vi inte, avbryter Bob Wållberg med en glad blinkning.

Bob Wållberg har en liknande bild.

Förankringsprocesser och möten är förut­

sättningarna för att nå fram till beslut.

– Huvuddelen av det jag gör som kommunstyrelsens ordförande är repetition. Att informera och repetera allt, på alla nivåer, även för oppositionen.

Ingen av dem vill gå in på de diskussio­

ner och troliga kompromisser som väntar.

Det är för tidigt. Det finns ju sakfrågor där partierna drivit olika linjer i val rörelsen, till exempel planerna för Älgbostad och Hökmossbadet. Här har kommunen exproprierat mark med förköpsrätt för att säkra tillgången till strand och vatten för Nykvarnsborna. I dagsläget går åsikterna isär om vad som ska göras på kommunens mark. Vad det i slutändan leder fram till får klarna i den fortsatta diskussionen.

– Vi kan i alla fall vara överens om att det var bra att kommunen köpte marken, den där gången för typ åtta år sedan, nickar alla tre.

Nu väntar i första hand en budget som måste klubbas före årsskiftet. Sedan måste 226 platser i nämnder, styrelser och övrigt tillsättas. Först därefter kan de tre styrande partierna ta fram ett gemensamt program.

Där ska kommunens nya miljöprogram få stort fokus.

– Ja, om det är vi också överens! n 30,43 %

NP

9

18,32 %

M 6

-1

18,68 %

S 6

-1

15,44 %

SD 5

+2

6,97 %

C 2

3,14 %

MP 1

-1

2,06 %

V 1

+1

2,96 %

L

1

(12)

Peter Nordström började sitt arbete som byggnadsinspektör den 21 maj. I Nykvarn arbetar han med de tekniska frågorna i anknytning till bygglov, till exempel kontrollplaner, tekniskt samråd och arbetsplatsbesök. Han tar även hand om tillsynsärenden, det vill säga svartbyggen och liknande.

Tidigare arbetade Peter på Metria i Tranås med ajourhållning av kommunala kartor och produktion av grundkartor och nybyggnadskartor. Innan det var han byggnadsinspektör i Ydre kommun i södra Östergötland.

Till Nykvarn kom Peter efter att ha flyttat till Eskilstuna kommun för att bli sambo.

Nykvarn var inom pendlingsavstånd.

– Det ska bli roligt att arbeta med bygglovsfrågor i en lite större organisation än de jag arbetat i tidigare, säger han.

Peter är 49 år och sambo. Bland sina fritidsintressen nämner han djur, natur och foto. n

PETER NORDSTRÖM, byggnadsinspektör

Anders började sin anställning som plan- arkitekt den 1 september och kommer att plan- lägga kommunens markanvändning vad det gäller till exempel bostäder och allmänna ytor.

Det senaste året har Anders jobbat i Salems kommun i en liknande roll.

Han har även arbetat i Strängnäs kommun med samma saker. Att det blev Nykvarn beror på flera saker:

– Jag känner folk här som jobbade i Strängnäs och Salem. Det händer också mycket och kommunen vill framåt.

Det är kul som planarkitekt att man har att göra, bland annat som med centrum- projektet, säger Anders.

Anders är 45 år och sambo. På fritiden tycker han om att resa och är sport intresserad. n

Åsa Godeau är 49 år och började arbeta som biträdande rektor på Björkesta- skolan och Furuborgskolan i augusti där hon tillsammans med övrig skolledning ska arbeta med stöttning, ledning och utveck- ling för lärare och verksamhet.

– Jag ska försöka fånga upp det som mina kollegor tar upp och det som sägs i korridorerer och möten och göra något av det, både det som fungerar och det som inte gör det. Lösningar finns till det mesta, säger hon.

Åsa kommer närmast från Haninge där hon varit rektor för en mindre skola (F–6).

Sammantaget har hon erfarenhet från alla stadier, från förskola till gymnasium.

Till Nykvarn sökte hon sig för att det är en skolkommun med bra rykte.

– Det känns som en kommun som är bra rustad i fråga om ledning och personal. Särskilt roligt ska det bli att vara med i utvecklingsarbetet, behålla

det som är bra och samtidigt sträva vidare med förbättringar.

Åsa har två barn och hund. På sin fritid stressar hon ner med yoga och vistas gärna utomhus, promenerar, rider eller sportar. I mån av tid arbetar hon också som coach i sitt eget bolag. n

Camilla Thörn började i juli som miljö- inspektör. Hennes arbete kretsar framför allt kring tillsyn och handläggning av frågor om miljöfarliga verksamheter, exempel- vis bensinstationer, avloppsreningsverk och andra typer av industrier och företag som leder till utsläpp av föroreningar till miljön. Syftet är att verksamheterna inte ska för orena miljön oskäligt mycket enligt miljö- balkens mening. Hon handlägger också ärenden om förorenad mark.

– När till exempel bostäder ska byggas kontrollerar vi att verksamhetsutövaren, alltså den som ansvarar för bostadsprojektet, inte bygger på förorenad mark utan föregående sanering av marken om det behövs. Detta för att det inte ska uppstå olägenhet för människors hälsa, förklarar hon.

Närmast kommer Camilla från Gnesta kommun där hon arbetade med liknande frågor. Hon kände sin nuvarande chef i Nykvarn lite sedan ett tidigare jobb och

hade även pratat med blivande kolleger på inspektörsträffar.

– I Nykvarn är alla trevliga och ambi- tiösa. Det är anledningen till att jag ville jobba här. Det är också spännande att vara med och utveckla tillsynsarbetet i kommunen, berättar Camilla.

Camilla bor söder om Stockholm och sysslar bland annat med yoga och mindful- ness på sin fritid. n

CAMILLA THÖRN, miljöinspektör ÅSA GODEAU, biträdande rektor ANDERS JONSSON, planarkitekt

Det känns

som en kommun som är bra rustad i fråga om ledning och personal.”

– Åsa Godeau, biträdande rektor

(13)

n

UTVECKLING

– Försäljningen av lägenheter går bättre nu, säger projekt ledaren för Nykvarns centrum, Johan Arvidsson, Slättö Förvaltning.

Med fokus på matavfall

n Redan 2001 infördes sortering av matavfall i Nykvarn.

Till sammans med Södertälje, Gnesta och Trosa var man en av de första kommunerna i Sverige att börja med matavfallsinsamling. Ut- sorteringen har skett genom att hus- hållen har lagt sitt matavfall i gröna påsar vilka optiskt har sorterats ut på Tveta avfallsanläggning. Från början omvandlades matavfallet till fjärrvärme i Järna. De senaste åren har matavfallet körts i tankbil från Tveta till Himmerfjärdsverket där det omvandlats till fordonsgas för att ersätta fossilt diesel.

Hur väl fungerar då matavfalls- sorteringen i Nykvarn, så här nästan 20 år senare? För att ta reda på det har vi mätt mängden utsorterat matavfall under 2017 och 2018. Mätningarna går till så att hela lass vägs när sopbilen kör in på anläggningen (utsorterat matavfall och restavfall blandat).

Sedan vägs det utsorterade mat- avfallet (de gröna påsarna).

Viktprocenten gröna påsar (mat- avfall) av den totala vikten är det som är intressant.

På landsbygden är genomsnittet en utsortering på cirka 14 procent och i tätorten dryga 21 procent.

Sammanfattningsvis kan man säga att mängden ligger lite lägre än förväntat och att det finns potential att öka miljönyttan från hushållen i Nykvarns kommun. Under komman- de år kommer vi att på olika sätt försöka sätta fokus på matavfallet och målsättningen är att samla in upp emot 30 procent matavfall och omvandla det till fordonsgas.

Mätningarna kommer att fortsätta och det ska bli spännande att följa utvecklingen. n

Bostadsmarknaden har svalnat men bygget av nya Nykvarns centrum fortsätter. Nästa etapp är ett mindre bostadshus med lägenheter, saluhall och restaurang.

n

Markägaren och exploatören Slättö Förvaltning äger mark i centrum och bestämmer delvis också byggtakten.

Det senaste halvåret har den allmänna av mattningen på bostadsmarknaden märkts även i Nykvarn.

– Men nu går det bättre igen, säger projektledaren Johan Arvidsson vid Slättö.

Etapp 2 med stadsradhus och ett större hus med 43 lägenheter, butiker i botten­

våningen och allmän parkering i källar­

plan håller på att färdigställas. Butikerna är uthyrda och alla utom ett stadsradhus är sålda.

Försäljningen av de 43 lägenheterna har dock inte gått så snabbt som Slättö hade räknat med:

– Drygt hälften är sålda. Skulle det finnas några osålda kvar 15 december, återköper Slättö som exploatör de åter stående.

– Vi fortsätter sedan försäljningen och bostadsrättsföreningen drabbas inte av extra kostnader, säger Johan Arvidsson.

Nästa etapp är enligt plan ett mindre bostadshus med 21 lägenheter, saluhall och restaurang.

– Etappen har tyvärr försenats på grund av en utdragen detaljplaneändring. Byggstart planeras nu till våren 2019, med ett års byggtid, säger Johan Arvidsson.

– Därefter kommer nya ICA­butiken med två bostadshus och 88 lägenheter.

När den etappen är klar är vi antagligen inne på år 2021, säger han.

Kvar är sedan enligt planen ytterligare tre kvarter med bostäder, Systembolagets butik, parkeringar och slutligen Kampanilen med kontor och bostäder. Hela centrum ska vara färdigbyggt senast 2026.

De allmänna ytorna mellan huskropparna ska enligt exploateringsavtalet göras i ordning av Nykvarns kommun som har fått ekonomiska medel från Slättö.

– Vi arbetar just nu tillsammans med fastighetsägaren Slättö med att ta fram ett förslag till bygghandling för marken.

Jag har pekat ut en projektledare, Thomas Sjöstrand, i min egen organisation som kommer att hålla ihop vår del av projektet, säger kommunens samhällsbyggnadschef Bengt Andersson.

Slättö kommer successivt att överlämna vissa ytor i asfalterat skick. Det blir även plats för grönytor för till exempel re krea­

tion. Kommunen färdigställer ytorna i den takt som byggprojektet tillåter, eftersom det finns en risk att iordningsställandet annars förstörs av byggtrafik. n

Centrumbygget fortsätter

Foto: Pontus Orre

(14)

Vastuusi

kiinteistönomistajana

Kunnalla ja kiinteistönomistajalla on yhteinen vastuu liikenneturvallisuudesta Nykvarnin asuntoalueilla. Sinulla on asemakaavoitetulla alueella vastuu siitä, että kiinteistösi ulkopuolella oleva katukäytävä ja tonttiasi ympäröivä alue on vapaa roskista ja rikkaruohoista.

n Sinulla on sama vastuu, vaikka kiinteistön ulkopuolella ei olisikaan erityistä jalkakäy- tävää tai jos kiinteistön ja katukäytävän välissä on viheralue. Kunnalla on vastuu yhdistetyistä pyörä- ja kävelyteistä.  

Sinun on ympäri vuoden:

• lakaistava pois hiekka ja lehdet.

• poistettava rikkaruohot.

• leikattava pensaat ja puut.

• poistettava roskat ja erilaiset esteet.

Vastaat siitä että katukäytävä on turvallinen:

• Luo lumi mahdollisimman pian.

• Hiekoita liukkauden ehkäisemiseksi.

• Luo lumi jäteastioidesi ympäriltä, niin että jätteiden nouto sujuu esteettä.

• Pidä katot ja räystäskourut vapaina lumes- ta ja jäästä, jota saattaisi pudota kadulle.

• Huolehdi siitä, että viemärikaivon ritilät ovat vapaat lumesta ja jäästä.

Jos katutöistä huolehtiva alihankkija jättää lumivallin talosi ulkopuolella olevalle katukäy- tävälle sinun tulee hiekoittaa aurausvallin ulkopuolella oleva ”katukäytäväalue”. Sinun ei tarvitse luoda lunta katukäytävältä jos aurauslumi kootaan sille puolelle katua jossa asut. Sinun on sen sijaan hiekoitettava jalan- kulkuliikenteelle tarkoitettu metrin levyinen alue ajorataa lähinnä olevalta alueelta.

Kuljeta lumi/jää pois pikimmiten jos kiinteistöstäsi on pudonnut lunta tai jäätä katukäytävälle. Lunta ja jäätä ei saa lapioida yksityiseltä tontilta katukäytävälle tai kadulle, vaan se on koottava omalle tontille.

Sinun on hankittava apua ulkopuoliselta yritykseltä ellei sinulla ole mahdollisuutta huolehtia katukäytävästä ja kiinteistöäsi ympäröivästä alueesta.

Olet kiinteistönomistajana vastuussa jos joku vahingoittuu kiinteistösi ulkopuolella.  Nybosta on saatavana hiekkaa, jota voit käyttää liuk- kauden torjuntaan oman talosi ulkopuolella.

Saat noutaa enintään kaksi sangollista hiek- kaa kerralla. Ota mukaan omat sangot. Saat käyttää hiekkaa myös omaan kiinteistöösi johtavan tien hiekoittamiseen.

Hiekan voit noutaa Nybon katukonttorista Norra Stationsvägen 24 ma-to klo 7-16 ja pe klo 7-15. n

SJÄLVSTÄNDIGHETSFEST 6/12

• 18.00–18.30 Program i Nykvarnskyrkan.

• 18.45 Kommunhuset.

• Välkomsttal.

• Diktuppläsning.

• Presidentens hälsning till utlandsfinländare.

• Maamme/Vårt land, allsång.

• Uppträdande och dans med Risto Nevala, tangokung från 1989.

SVERIGEFINNARNAS DAG 24/2 2019

n Boka in datumet i kalendern redan nu!

Darya & Månskensorkestern underhåller.

Mer information kommer under vintern.

KARTLÄGGNING – SYNPUNKTER OM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE.

n Vi vill veta vad ni har för synpunkter och önskemål om finskt förvaltningsom- råde så att verksamheten kan utvecklas i den riktningen som ni önskar. Kartlägg- ningen finns på hemsidan:

www.nykvarn.se/suomeksi/kart- läggning eller hämta en papperskopia i kund center. Sista svarsdagen är 19 december. Viktigt att så många som möjligt svarar så att vi vet vad ni vill!

Foto: Annie Spratt/Unsplash

(15)

n

I KORTHET

Vem tycker du ska utses till Årets företagare i Nykvarn 2019? Skicka in ditt förslag med en kort motivering till Nykvarns Rotaryklubb senast den 1 februari.

n

Vinnaren presenteras senare i februari eller i början av mars 2019.

Utmärkelsen gick 2018 till Therese och Jonas Kristiansson, Turinge Ost &

Vin. Frågan är vem som ska få detta hederspris nu. Årets företagare ska, förutom att ha sin bas i Nykvarns

kommun och en solid ekonomi, ha uppmärksammats för någon eller några av följande kvaliteter:

• Framåtanda

• Serviceanda

• Socialt engagemang

• Kompetens inom sitt verksamhetsområde

• Oegennyttigt tjänande

Gör så här: Skicka in ditt förslag med en kort motivering senast 1 februari.

Adressen är: Nykvarns Rotaryklubb, Taxinge slott, 155 93 Nykvarn.

Märk kuvertet ”Årets företagare 2019”.

Du kan också skicka förslaget via e­post till:

nykvarn@rotary.se. n Therese och Jonas Kristiansson fick utmärkelsen Årets företagare 2018.

n

Bergmanfilmer I år skulle den världs­

berömde filmskaparen, teaterregissören och för­

fattaren Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Under åren hann det bli ett stort antal filmer. Varför inte ordna en egen filmfestival hemma?

På Nykvarns bibliotek kan du låna några av Ingmar Bergmans filmer på dvd:

Fanny och Alexander, Smultronstället, Sommar­

nattens leende, Det sjunde inseglet, Saraband.

n

The shape of water En annorlunda fantasy­

inspirerad film som ut spelar sig på ett laboratorium i USA under kalla kriget.

n

Dolda tillgångar Drama som är baserad på verkliga händelser. I början på 1960­talet anställs de tre första kvinnorna på NASA. Trots fördomar och diskriminering bidrar de till att USAs rymdprojekt blir framgångsrika.

n

Darkest hour

Verklighetsbaserad film som utspelar i början av andra världskriget under Winstons Churchills första tid som premiärminister.

Filmtips från biblioteket

Grannsamverkan

n Grannsamverkan sker i samarbete med kommunen och lokalpolisen och är en effektiv metod för att minska det som kallas vardagsbrottslighet.

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad upp- märksamhet från de boende i området samt ge kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) minskar risken för inbrott i genomsnitt med 26 procent om man jobbar med grannsamverkan. Läs mer om grann- samverkan på kommunens hemsida.

GRATIS LÄSNING

n Visste du att du via biblioteket har tillgång till ett hundratals tidskrifter och tidningar? Dessutom runt 750 barn- böcker, men också korsord. Det enda som behövs för att komma igång är en surftelefon eller surfplatta, appen Ztory och ett läskonto.

Som besökare kan du låna en surf- platta under besöket på biblioteket. Lånet gäller i två timmar och bara i bibliotekets lokaler, du kan alltså inte låna med dig surfplattan hem.

Nykvarnsborna har fri tillgång till ett stort och brett utbud av digitala publika- tioner via det trådlösa nätverket i bibliote- ket, kundcenter och i resandecentrum.

Gör så här:

1. Ladda ner appen Ztory till din mobil eller surfplatta.

2. Anslut till Nykvarns kommuns trådlösa nätverk. Inloggningsuppgifter finns i kommunens kundcenter och i resandecentrum.

3. Skapa ditt personliga läskonto på ztory.com/nykvarnsbibliotek och öppna appen Ztory.

4. Nu kan du fritt läsa och ladda ner tidningar.

Tyck till om biblioteket

n Vad tycker du om biblioteket i Nykvarn? Har vi ett utbud som passar dig eller är det något du saknar? Vad tycker du är bra? Vi vill gärna få in synpunkter på vad ni som kommun- invånare tycker om utbudet och tjänst- erna på biblioteket. På bibliotekets hemsida biblioteket.nykvarn.se finns en enkät som alla har möjlighet att svara på. Gå in och gör din röst hörd senast den16 december.

VEM SKA BLI ÅRETS FÖRETAGARE 2019?

Foto: Bengt Wanselius

(16)

GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER 2019

n

Gångbana är den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastig heten. Denna skyldighet gäller också om särskild gångbana saknas. På vissa ställen kan det finnas en grönyta mellan fastigheten och gångbanan. Fastighets­

ägaren ansvarar även i detta fall för gångbanan. Kombinerade gång­ och cykelbanor har kommunen ansvar för.

Håll rent runt fastigheten

Som fastighetsägare ska du hålla rent och framkomligt runt din tomt året om.

Du ska:

• Sopa bort sand och löv.

• Ta bort ogräs.

• Klippa buskar och träd.

• Ta undan skräp och föremål.

Säkert och framkomligt på vintern Som fastighetsägare ansvarar du för att gångbanan utanför ditt hus är halkfri och säker.

• Snöröj gångbana så snart som möjligt.

• Sanda för att förebygga halka.

• Snöröj runt ditt sopkärl så att sophämtning kan ske.

• Håll tak och hängrännor fria från snö och is som kan falla ner på gatan.

• Se till att galler till rännstensbrunn hålls fritt från snö och is.

Om gatuentreprenören lägger en plog­

vall som täcker den gångbana som du ska sköta ska du sanda delen utanför plogvallen, ”gångbaneutrymmet”. På vissa gator läggs all snö från gatan på

en sida. Bor du på den sida där snön har lagts behöver du som fastighetsägare inte skotta rent gångbanan. Då ska istället sandning för gångtrafiken ske till en bredd av en meter vid närmaste sidan av kör­

banan. Befrielse från ansvar gäller endast om all snö från gatan läggs på en sida.

Om snö eller is fallit ner på gångbane­

utrymme från din fastighet ska du som fastighetsägare skyndsamt forsla bort snön/isen.

Snö och is från privat tomt får inte skottas ut på gångbana eller gata utan ska förvaras på den egna tomten.

Har du som fastighetsägare inte möjlig­

het att sköta gångbanan och om rådet runt

din fastighet får du själv anlita ett företag som hjälper dig med detta.

Kommunens beslut om fastighets­

ägarens ansvar för gångbane renhållning gäller från den 1 januari 1999.

Bestämmelsen gäller även bostads­

företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Beslutet gäller inom detaljplanelagt område. n

Säkert och framkomligt hela året – ditt ansvar som fastighetsägare

HALKBEKÄMPA MED SAND

Halkolyckor är kostsamma för individen och samhället. Du som fastighetsägare är ansvarig för om någon skadar sig utanför din fastighet. Därför vill vi ge dig som fastighetsägare chansen att förse dig med gratis sand inför vintern.

Nybo tillhandahåller sand som du som privatperson kan använda för att halkbekämpa utanför ditt eget hus. Sanden ska räcka till alla så ta inte mer än två hinkar per tillfälle.

Glöm inte att ta med egna hinkar.

Sanden får naturligtvis även an- vändas till den egna infarten.

Sandningssand finns att hämta vid Nybos gatukontor på Norra Stations vägen 24 mån–tor kl 07.00–

16.00 samt fre kl 07.00–15.00.

skräp och ogräs.

Foto: Jahsie Ault/Unsplash

References

Related documents

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för

- Vi vill som tidigare bland annat fo- kusera på att ha en ekonomi i balans, att utveckla skolan ytterligare och att ordna bra boendealternativ, inte minst för de äldre

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

- Vi har erbjudit tomter till vår tomtkö och går nu ut via en privat mäklare för att slutförsälja den första etappen av tomterna, säger Stefan Sköldén, mark- och

- Vi arbetar både med detaljpla- nearbete för ett område om 20-30 hektar och med ett markbyte med en privat markägare för att skynda på förutsättningarna för etablering av

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

När järnvägen kom till Nykvarn så flyttades undan för undan kommunens administrativa och kommersiella centrum från området runt Turinge kyrka till det vi i dag kallar för

– Man måste vara på tårna i varje årskull, det kommer ju hela tiden nya barn och vi måste komma ihåg att för skolan är grunden till alltsammans, säger Bob Wållberg..