• No results found

NukandutestahörselnimobilenmedgratisappfrånHRF 2012–10–15 Pressmeddelande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NukandutestahörselnimobilenmedgratisappfrånHRF 2012–10–15 Pressmeddelande"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nu kan du testa hörseln i mobilen med gratisapp från HRF

Nu kan du testa hörseln i din mobil. I dag, måndag, släpper Hörselskadades Riksförbund (HRF) appen ”Hörseltestaren”, som är gratis att ladda ner.

– Ett enkelt hörseltest gör det lättare att undvika hälsorisker, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.

Nedsatt hörsel är ett av våra största och snabbast växande folkhälsoproblem. I dag har ungefär 1,4 miljoner svenskar har svårigheter att höra. Cirka 800 000 av dem är i yrkesverksam ålder. Men det finns också ett stort mörkertal, som inte själva har insett att de har en hörselnedsättning.

Därför har Hörselskadades Riksförbund (HRF) nu tagit fram en gratisapp för iPhone/iPad och Android som gör det enkelt att ta reda på om det finns tecken på hörselnedsättning. Hörseltestet, som är utvecklat av Forskningsinstitutet

Hörselbron och vetenskapligt beprövat, mäter förmågan att uppfatta tal i brus.

– Ofta märker vi inte själva när vi börjar höra dåligt, eftersom hörselnedsättningen kommer smygande, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.

– Det som märks först är istället svår huvudvärk, extrem trötthet, förstärkt tinnitus och andra stressymptom – och förstås en hel del missförstånd...

Om hörseltestet visar att det finns tecken på nedsatt hörsel är det dags att uppsöka en vårdmottagning för en hörselundersökning. Appen är dessutom länkad till HRFs informationstjänst Hörsellinjen, som kan ge personlig rådgivning.

HRF har sedan tidigare hörseltest på webben och i telefon. Länkar till appen

”Hörseltestaren”, HRFs övriga hörseltest och mer information finns på www.horseltest.se

För mer information:

Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel: 070-536 22 43 e-post: ingvild.falkenhaug@hrf.se

Just nu pågår HÖRSELVECKAN i hela landetpå temat ”Dags för ett hörseltest?”.

Läs om vad som händer på ett 90-tal olika orter:www.hrf.se/horselveckan2012

Pressmeddelande 2012–10–15

Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm tel: 08-457 55 00, texttel: 457 55 01 fax: 08-457 55 03

e-post: hrf@hrf.se hemsida: www.hrf.se

References

Related documents

Hörselskadades Riksförbund (HRF) arbetar för ett hörselsmart sam hälle, där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.. Vi finns i hela landet, med ungefär

HRF har också tagit fram råd och manualer för hörselsmarta distansmöten, och erbjudit support och stöd till hörselskadade runt om i landet, bland annat via vår

• Vid interna HRF-sammankomster och extern representation är måttlig alkoholförtäring tillåten, om deltagarna själva eller annan part än HRF står för kostnaden, i enlighet

För en trygg och hörselsmart kommunikation under pandemin har HRF drivit ett intensivt påverkansarbete, spridit tips och råd samt haft täta kontakter med flera myndigheter och

För en trygg och hörselsmart kommunikation har HRF drivit ett intensivt påverkansarbete, spridit tips och råd samt haft täta kontakter med flera myndigheter och aktörer, bland

Under året fick förbundet en rad förfrågningar om stöd när det gäller föreningspraxis, tolkning av stadgar, svårigheter att få medlemmar att ta på sig olika

Här träffas ordföranden från HRF, Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Sveriges Dövas Pensionärsförbund

• Stöd och vägledning via Hörsellinjen: HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen har fått en allt viktigare roll när det gäller oberoende vägledning till hörselskadade, anhöriga