Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp, landstingsstyrelsen december 2017

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lanstinget Blekinge 2017-11-10 Ärende: 2017/01462 Landstingsservice

Christin Samuelsson Dokument: 2017/01462-1

Upphandling av varor och tjänster över 20

basbelopp, landstingsstyrelsen december 2017

I bifogat underlag finns beskrivningar av nedanstående upphandlingar av varor och tjänster. Upphandling

1.1 Avrop av Utskriftstjänster 2014-3 via Kommentus

Landstingsstyrelsen förslås besluta

att genomföra avrop av utskriftstjänster via Kommentus avtal 2014-3 Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Figure

Updating...

References

Related subjects :