Arena Energiaskor närmar sig – du kommer väl 15 september!

Full text

(1)

Energiföretagen

101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31

Tel: 08–677 25 00, E-post: info@energiforetagen.se, www.energiforetagen.se

Arena Energiaskor 2020

Välkommen till Arena Energiaskor för en hållbar och resurseffektiv användning av energiaskor!

15 september 2020

webbbinarium

(2)

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem.

De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att

producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs.

Askdagen 2020 är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Vi kommer att diskutera utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, forskning och utveckling. Kan askorna renas medan nyttigheterna tas ut?

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal-, och regionalnivå både inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning och på central nivå, möjliga askanvändare såsom entreprenörer, konsulter och forskare.

Program

Moderator: Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige 10.00 inledning - Askornas roll i ett hållbart energisystem

Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige

10.10 Hållbar bioenergi kräver återföring av bioaskor till skogen – nytt om askåterföring till skogen

Stefan Anderson, Skogsstyrelsen

10.40 Klassning av förbränningsrester, vad har hänt under det gångna året, vad är på gång?

Camilla Nilsson, Avfall Sverige

11.10 Paus

11.20 A proposed methodology for HP14 assessment of MSWI bottom ash in Denmark

Ole Hjelmar, Danish Waste Solution

12.00 Lunch

13.00 Zinkåtervinning från avfallsflygaska, Från lab- till fullskala Karin Karlfeldt Fedje, Renova

13.25 Ash2Salt - status gällande den första anläggningen

(3)

Mikael Hedström, Ragnsells

13.50 Paus

14.00 Certification of bottom ash gravel a product for road construction Jens Kallesøe, AFATEK

14.25 HALOSEP fly ash treatment at Waste to Energy plants Erik Rasmussen, Stena Recycling

14.50 Summering och frågor 15.00 Seminariet avslutas

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :