Príloha A DOTAZNÍK TÉMA: MOTIVACE KE STUDIU UOP

Download (0)

Full text

(1)

Príloha A DOTAZNÍK

TÉMA: MOTIVACE KE STUDIU UOP

Vážené študentky, Vážení študenti,

týmto by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka, na základe ktorého budem ďalej spracovávať svoju bakalársku prácu. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie len pár minút. Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Viktória Nagyová (3. ročník UOP)

Vaše odpovede si prosím premyslite, zaškrtnite, poprípade doplňte inú možnosť...

A) ZÁKLADÉ ÚDAJE

A1 Pohlavie: A2 Materská fakulta:

A3 Ročník na UOP:

B) PREČO UOP

B1 O možnosti súbežného doplnkového štúdia ste sa dozvedeli:

Inak………

B2 Nad touto možnosťou štúdia ste:

Iná

odpoveď………...

B3 Študovať UOP ste sa rozhodli, pretože: (môžte vybrať jednu ale i viac odpovedí)

Iná odpoveď………

muž žena FS FT FA FM FE

1. ročník 2. ročník 3. ročník

od známych, spolužiakov z webu TUL

z nástenky umiestnenej na Vašej katedre

váhali neváhali

..sa chcete v budúcnosti uplatniť v učitelskej profesii ..Vás zaujíma psychológia

..ste mali prebytok voľného času

..nevidíte uplatnenie vo Vášom technickom zameraní ..ste si chceli rozšíriť všeobecný rozhľad

..ste si chceli/ si chcete predĺžiť študentský život ..čím viacej titulov pre menom, tým lepšie možnosti

(2)

C) DRÁHA

C1 Akú strednú školu ste navštevovali?

Inú: ………...

C2 Začali ste na vysokej škole študovať hneď po ukončení stredoškolského štúdia?

C3 Je alebo bol niekto z Vašej rodiny učiteľom?

C4 Pracujete v súčasnej dobe popri štúdiu ? ( ak áno, môžte uviesť oblasť?)

Iná odpoveď ……….

D, SPOKOJOSŤ

D1 Ste s podmienkami štúdia na Fakulte Přírodovědně-humanitní a pedagogické obecne spokjní?

Výhrady môžete konkretizovať………

D2 Vybavuje Vás výuka dostatočnými praktickými znalosťami pre výkon budúcej učiteľskej profesie?

D3 Vybavuje Vás výuka dostatočnými odbornými teoretickými znalosťami pre výkon budúcej učitelskej profesie?

gymnázium strednú odbornú školu vyššiu odbornú školu

áno nie

áno nie

nepracujem príležitostne si privyrábam pracujem na plný úväzok

áno, podmienky sú vyhovujúce viac-menej áno, mám isté výhrady

viac-menej nie, výhrady sú závažnejšieho charakteru nie, s týmito podmienkami, nie je možné štúdium zvládnuť

určite áno asi áno zatiaľ neviem posúdiť asi nie určite nie

určite áno asi áno zatiaľ neviem posúdiť asi nie určite nie

(3)

D4 Zaujal Vás počas tohto štúdia nejaký predmet natoľko, že by ste sa pustili do jeho ďalšieho štúdia? Ak áno, ktorý?

Áno,...

E) BUDÚCOSŤ

E1 Budúcu učiteľskú profesiu:

E2 Pokiaľ plánujete iné povolanie, uveďte aké...

F) OBAVY

F1 Uplatnili by ste sa po ukončení štúdií radšej vo Vašom technickom zameraní ( resp.

odbornom zameraní, zameraní získanom na materskej fakulte) , alebo v učiteľstve?

F2 Súčasné profesné podmienky učiteľov stredných škôl považujete za:

F3 Aké výhody by ste videli v učiteľskej profesii, ako stredoškolského učiteľa?

Doplňte:...

F4 Aké nevýhody by ste videli v učiteľskej profesii, ako stredoškolského učiteľa?

Doplňte...

Ďakujem za Váš čas a prajem pekný deň!

áno nie

budem určite vykonávať a už sa teším, pretože..

budem vykonávať, pretože..

asi budem vykonávať, pretože..

asi budem vykonávať, ale neteším sa, pretože….

asi vykonávať nebudem, pretože..

určite vykonávať nebudem, pretože…

určite v technickom asi v technickom je mi to jedno asi v učiteľstve určite v učiteľstve

vynikajúce dobré dostačujúce nevyhovujúce

(4)

Príloha B Tabuľky

Tab.2 Zastúpenie respondentov vo výskume (%)

Tab.3 Vyhodnotenie položky B1 k položke B2 (%)

Tab.4 Motív uplatnenia sa v učiteľskej profesii (UVUP) z položky B3

Počet z A1 FAKULTA

ROČNÍK A1 FE FM FS FT Celkový součet

1. ročník muž 0% 2% 2% 0% 4%

žena 12% 0% 0% 10% 22%

Celkem z 1. ročník 12% 2% 2% 10% 26%

2. ročník muž 2% 0% 4% 0% 6%

žena 0% 0% 2% 10% 12%

Celkem z 2. ročník 2% 0% 6% 10% 18%

3. ročník muž 0% 2% 6% 0% 8%

žena 16% 0% 0% 32% 48%

Celkem z 3. ročník 16% 2% 6% 32% 56%

Celkový součet 30% 4% 14% 52% 100%

Počet z B2 B2

B1 váhali neváhali Celkový součet

od známych, spolužiakov 28% 26% 54%

od známych, spolužiakov/ z webu TUL/ z nástenky 0% 2% 2%

učiteľ z UOP prišiel na hodinu 12% 2% 14%

z nástenky 4% 2% 6%

z webu TUL 10% 14% 24%

Celkový součet 54% 46% 100%

Počet z B3 A2

B3 FE FS FT Celkový součet

UVUP 1 2 3

UVUP, NUVTZ 1 1 2

UVUP, NUVTZ RVR 1 1

UVUP, NUVTZ, PŠŽ 1 1

UVUP, PŠŽ, TIT 1 1

UVUP, PVČ 1 1

UVUP, RVR 1 2 3

UVUP, RVR,TIT 1 1

UVUP, TIT 1 1

UVUP, ZOP 1 2 3

UVUP, ZOP, NUVTZ, RVR, TIT 1 1

UVUP, ZOP, PVČ, NUVTZí, RVR, TIT 1 1

UVUP, ZOP, RVR 1 1

UVUP,ZOP, PVČ 1 1

Celkový součet 8 2 11 21

(5)

Tab.5 Označený motív uplatnenia sa v učiteľskej profesii k odpovedi na otázku ohľadom člena rodiny v učiteľstve (%)

Tab.6 Motív záujmu o psychológiu (ZOP) z položky B3

Tab.7 Motív predĺžiť si študentský život (PŠŽ), ano znamená označilo (%)

Počet z C3 C3

B3 áno nie Celkový součet

UVUP 5% 10% 14%

UVUP, NUVTZ 5% 5% 10%

UVUP, NUVTZ RVR 0% 5% 5%

UVUP, NUVTZ, PŠŽ 0% 5% 5%

UVUP, PŠŽ, TIT 0% 5% 5%

UVUP, PVČ 5% 0% 5%

UVUP, RVR 10% 5% 14%

UVUP, RVR,TIT 0% 5% 5%

UVUP, TIT 0% 5% 5%

UVUP, ZOP 0% 14% 14%

UVUP, ZOP, NUVTZ, RVR, TIT 0% 5% 5%

UVUP, ZOP, PVČ, NUVTZí, RVR, TIT 0% 5% 5%

UVUP, ZOP, RVR 0% 5% 5%

UVUP,ZOP, PVČ 0% 5% 5%

Celkový součet 24% 76% 100%

Počet z B3 A2

B3 FE FS FT Celkový součet

UVUP, ZOP 1 2 3

UVUP, ZOP, NUVTZ, RVR, TIT 1 1

UVUP, ZOP, PVČ, NUVTZí, RVR, TIT 1 1

UVUP, ZOP, RVR 1 1

UVUP,ZOP, PVČ 1 1

ZOP, NUVTZ 1 1

ZOP, PVČ, NUVTZ 1 1

ZOP, PVČ, RVZ 1 1

ZOP, RVR 2 2 1 5

ZOP, RVR, PŠŽ 1 1

ZOP, RVR, TIT 2 1 3

Celkový součet 6 5 8 19

Počet z PŠŽ A2

PŠŽ FE FM FS FT Celkový součet

ano 6% 2% 0% 2% 10%

n 24% 2% 14% 50% 90%

Celkový součet 30% 4% 14% 52% 100%

(6)

Tab.8 Motív nevidí uplatnenie v učiteľskej profesii (1UVTZ), ano znamená označilo (%)

Tab.10 Motív čím viacej titulov pred menom, tým lepšie možnosti (TIT), ano znamená označilo (%)

Tab.11 Spokojnosť so štúdiom na UOP (%)

Tab.12 Hodnotenie vybavenosti znalosťami praktickými, podľa ročníku štúdia (%)

Tab.13 Hodnotenie vybavenosti znalosťami teoretickými, podľa ročníku štúdia (%) Počet z NUVTZ A2

NUVTZ FE FM FS FT Celkový součet

ano 4% 0% 2% 16% 22%

n 26% 4% 12% 36% 78%

Celkový součet 30% 4% 14% 52% 100%

Počet z TIT A2

TIT FE FM FS FT Celkový součet

ano 10% 0% 6% 10% 26%

n 20% 4% 8% 42% 74%

Celkový součet 30% 4% 14% 52% 100%

Počet z D1 D1

A3 áno, podmienky sú vyhovujúce viac-menej áno, mám isté výhrady Celkový součet

1. ročník 16% 10% 26%

2. ročník 10% 8% 18%

3. ročník 26% 30% 56%

Celkový součet 52% 48% 100%

Počet z D2 A3

D2 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkový součet

určite áno 6% 2% 0% 8%

asi áno 10% 8% 22% 40%

určite nie 0% 2% 8% 10%

asi nie 0% 4% 16% 20%

zatiaľ neviem posúdiť 10% 2% 10% 22%

Celkový součet 26% 18% 56% 100%

Počet z D3 A3

D3 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkový součet

určite áno 4% 4% 6% 14%

asi áno 18% 10% 38% 66%

asi nie 0% 0% 4% 4%

zatiaľ neviem posúdiť 4% 4% 8% 16%

Celkový součet 26% 18% 56% 100%

(7)

Tab.14 Zaujal Vás počas štúdia nejaký predmet...? (%)

Tab.15 Budúcu učiteľskú profesiu:... vzhľadom k ročníku na UOP (%)

Tab.16 Vyhodnotenie kladných odpovedí z položky E1 Budúcu učiteľskú profesiu budem vykonávať vzhľadom k odpovediam na otázku vybavenosti praktickými znalosťami pre výkon profesie. (%)

Tab.17 Vyhodnotenie kladných odpovedí z položky E1 Budúcu učiteľskú profesiu budem vykonávať vzhľadom k odpovediam na otázku vybavenosti teoretickými znalosťami pre výkon profesie. (%)

Počet z D4 D4

A1 áno nie Celkový součet

muž 10% 8% 18%

žena 50% 32% 82%

Celkový součet 60% 40% 100%

Počet z E1 A3

E1 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkový součet

budem určite vykonávať 4% 0% 0% 4%

asi vykonávať budem 10% 10% 20% 40%

budem vykonávať 2% 2% 2% 6%

asi vykonávať budem, ale neteším sa 2% 0% 0% 2%

asi vykonávať nebudem 6% 6% 24% 36%

určite vykonávať nebudem 0% 0% 4% 4%

N 2% 0% 6% 8%

Celkový součet 26% 18% 56% 100%

D2

E1 určite áno asi áno určite nie asi nie zatiaľ neviem posúdiť Celkový součet

asi vykonávať budem 4% 38% 12% 12% 12% 77%

asi vykonávať budem, ale neteším sa 0% 4% 0% 0% 0% 4%

budem určite vykonávať 8% 0% 0% 0% 0% 8%

budem vykonávať 0% 0% 0% 4% 8% 12%

12% 42% 12% 15% 19% 100%

Počet z D3 D3

E1 určite áno asi áno zatiaľ neviem posúdiť Celkový součet

asi vykonávať budem 8% 54% 15% 77%

asi vykonávať budem, ale neteším sa 0% 4% 0% 4%

budem určite vykonávať 4% 4% 0% 8%

budem vykonávať 0% 12% 0% 12%

Celkový součet 12% 73% 15% 100%

(8)

Tab.18 Položka F1 Uplatnili by ste po ukončení štúdií radšej:...

vzhľadom k položke A1 (Pohlavie) (%)

Tab.19 Položka F2 Súčasné profesné podmienky učiteľov stredných škôl považujete za:...

vzhľadom k položke A1 (Pohlavie) (%)

Zdroj uvedených tabuliek v prílohe B: na základe spracovania vlastného výskumu Počet z A1 A1

F1 muž žena Celkový součet

určite v technickom 33% 44% 42%

asi v technickom 33% 24% 26%

asi v učiteľstve 22% 10% 12%

je mi to jedno 11% 22% 20%

Celkový součet 100% 100% 100%

Počet z A1 A1

F2 muž žena Celkový součet

dobré 33% 17% 20%

dostačujúce 44% 63% 60%

nevyhovujúce 22% 20% 20%

Celkový součet 100% 100% 100%

Figure

Updating...

References

Related subjects :