TUL Liberc

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

List Kovář

ČSN 426510

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F F

E D C B A

1 3

Tř. odp.

4

a)

Nový výkr.

Starý výkr.

Č.sestavy Č.seznamu

Měřítko

Datum Schválil Normaliz.

Přezkoušel

2

Kreslil Navrhl Datum Pozn.

Změna Index Podpisy

Rozm.-Polot.

b) c)

Typ Čis.výkresu Název Technolog

PROMÍTÁNÍ

TOLEROVÁNÍ ISO 8015 PŘESNOST

A-A

Hr. hm.

Mater.

Č. hm. kg kg

27.5.2011

001

ISO 2768-mK 11600

TR 30-200

Ra 3,2

TUL Liberc

DP-2011-10 MEZIHŘÍDEL 1:1

1 ,3 x 4 5

23,8

3 3 1 2 8 1 2 6 3

1 9 2 H 1 3

3 2 8

25 g7

1 ,3 H 1 3

3 3

A A

Ra 6,3

- 0 ,3 0 2 0 ,9

8P9

Figure

Updating...

References

Related subjects :