• No results found

Blandad Problemlösning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Blandad Problemlösning "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Granbergsskolan

Blandad Problemlösning

”Nu blandar vi hop det!”

1. Välj det uttryck som betyder a) 2 mer än y

b) 2 stycken y y – 2 2 y

2y y + 2 c) hälften av y

2. Skriv uttryck för omkretsen av figurerna (”Snygga till” (förenkla) ditt svar om det går)

a) b)

3. a) Hur gammal är Ludde när Fido är 5 år?

b) Hur gammal är Putte när Fido är 8 år?

4. Lös ekvationerna

a) x + 12 = 19 b) 6x = 30 c) x − 11 = 15

5. Vilken ekvation motsvaras av uttrycket:

”Ett tal ökas med 12. Summan är 25.”

A x − 12 = 25 B x + 12 = 25 C x + 25 = 18

6. Anna är 4 år äldre än Åsa. Johan är 3 år yngre än Åsa. Kalla Åsas ålder för x.

Skriv ett uttryck för a) Annas ålder

b) Johans ålder

c) de tre ungdomarnas sammanlagda ålder. Förenkla uttrycket.

d) Tillsammans är ungdomarna 31 år. Räkna ut hur gammal Åsa är.

Ludde Fido Putte

x + 4 x x − 2 Det här ser jättenyttigt ut.

Gud vad kul det ska bli

References

Related documents

14:11 Förskola, familjedaghem och fritidshem i länets kommuner den 15 oktober 2003. Kommun Andel inskrivna barn av

Eftersom antalet svenskfödda i arbetsför ålder minskar och deras sysselsättnings- grad mer eller mindre har nått toppen finns det bara en lösning på problemet med den

Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar Region Jönköpings län. (patienter i ålder 65 år

Detta kan bero på att Runnström uppskattade smolt-längden från fjäll som tillhörde lekfisk, vilket kanske kunde underskatta smolt- längden då de fjällen var eroderade

 andelen inskrivna män var större än andelen kvinnor baserat på den totala populationen, men inom respektive åldersgrupp var andelen kvinnor störst i den yngsta

För genomförandet av en lärgrupp kan till exempel RF-SISU distriktet genomfolkbildningsanslagetbidramed visst stöd?. Detkan handla omatt ta kostnader förmaterial, hyrd

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein... This

informationen. Dessutom behöver eleven ha kunskap om vilket räknesätt den bör använda.. Detta för att eleven skall kunna göra en lista över olika kombinationsmöjligheter för