Implementering ISO 39001 David Wilde GNS – Väg, 2012-10-17 Baserad på information hämtad ur ISO/FDIS 39001:2012(E)

11  Download (0)

Full text

(1)

Implementering ISO 39001 David Wilde

GNS – Väg, 2012-10-17 Baserad på information hämtad ur

ISO/FDIS 39001:2012(E)

(2)

Implementering av ISO 39001 i Trafikverket

• Projekt, ingående aktiviteter

– GAP-analys. Utredningsarbete där relation krav/arbete utreds.

– Seminarier som förankringsforum fortlöpande genom processen.

• Tidplan

– Höst 2012 – Förstudie

• Inriktning/omfattning av säkerhetsarbete (avsnitt 4)

• Trafikverkets grundläggande förutsättningar (avsnitt 5) – Vår 2013 – Inventering

• Inriktning/omfattning på säkerhetsarbete (avsnitt 4)

• Dokumentation arbetssätt och processer (avsnitt 6-10) – Höst 2013 – Granskning

• Arbetssätt i relation till krav i ISO 39001 (avsnitt 6-10) och identifierad inriktning/omfattning.

– Projektslut Dec 2013 (Slutleverans höst 2013)

(3)

Resultat av projektet

Är Trafikverket certifierbart?

• En kartläggning av vilka av Trafikverkets aktiviteter och processer som påverkas av kraven i ISO 39001. (Samt hur de påverkas.)

• En GAP-analys av kraven i ISO 39001 i relation till Trafikverkets säkerhetsarbete.

• Nödvändigt arbete inom Trafikverket för att kunna implementera de krav som anges i ISO 39001 i sina processer.

• Kalibrering med ISO 9001, ISO 14001, Vägsäkerhetslagen och Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg

(4)

Projektdeltagande

• David Wilde, projektledare

• Anders Lie

• Helena Höök

• Claes Tingvall

• Anders Lundström

• Susanne Kallman

• Lars Eriksson

• Fler tillkommer vid seminarierna (workshops)

(5)

Metod – Implementering

ISO 39001, Annex A:

Guide för implementering av standarden

• Plan (Steg 1 - planera)

• Do (Steg 2 - genomföra)

• Check (Steg 3 - kontrollera)

• Act (Steg 4 - agera)

(6)

ISO 39001

Verksamhet

Produkt som levereras

Styrning av verksamheten

Hur implementerar vi?

ISO 39001, Annex A:

Guide för implementering av standarden

Plan (Steg 1 - planera)

Do (Steg 2 - genomföra)

Check (Steg 3 - kontrollera)

Act (Steg 4 - agera)

(7)

ISO 39001

Verksamhet

Arbetsgivare Beställare

Aktör Myndighet Inriktning

för organisationens säkerhetsarbete

Produkt som levereras

Styrning av verksamheten

Step 1: Plan

(8)

ISO 39001

Verksamhet

Arbetsgivare

Aktör Myndighet Inriktning

för organisationens säkerhetsarbete

Produkt som levereras

Policy, engagemang

Step 1: Plan

Beställare

(9)

ISO 39001

Verksamhet

Arbetsgivare

Aktör Myndighet Inriktning

för organisationens säkerhetsarbete

6. Planning 7. Support 8. Operation 9. Performance

evaluation 10. Improvement 4. Context of

organization

5. Leadership

Produkt som levereras

Policy, engagemang

Step 1: Plan

Beställare

(10)

ISO 39001

Verksamhet

Arbetsgivare

Aktör Myndighet Inriktning

för organisationens säkerhetsarbete

6. Planning 7. Support 8. Operation 9. Performance

evaluation 10. Improvement 4. Context of

organization

5. Leadership

Produkt som levereras

Policy, engagemang

Step 2: Do

Beställare

(11)

Safety Management System

• http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/120525_

SMS_wheel_leaflet%20v3.pdf

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :