• No results found

Bilaga A1Orienterings-kartaPåverkan i byggskedetPåverkan i slutskedetKulvert underGränsvägenKulvert underGränsvägenKulvert underSockervägenKulvert underSockervägenÖppet dikeÖppet dike

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga A1Orienterings-kartaPåverkan i byggskedetPåverkan i slutskedetKulvert underGränsvägenKulvert underGränsvägenKulvert underSockervägenKulvert underSockervägenÖppet dikeÖppet dike"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ê

Jakriborg Hjärup

Vragerupsvägen

Lommavägen

Gränsvägen Västra Åkarp

Östra Åkarp Åkarpsdammen

Stationsvägen

Sockervägen E6/E20

Alnarpsvägen Bruksvägen

Arlöv

Bilaga A1

Orienterings-

karta Påverkan i

byggskedet Påverkan i

slutskedet

Kulvert under

Gränsvägen Kulvert under

Gränsvägen

Kulvert under

Sockervägen Kulvert under

Sockervägen

Öppet dike Öppet dike

Markanspråk tillf. spår Tillfällig utfyllnad

Utfyllnad, helt eller delvis Alnarpsån ny dragning

Möjligt svämplan

Markanspråk perm. spår Nya dammar

Utfyllnad, helt eller delvis Alnarpsån slutläge

0 0.75 1.5

Km 0 75 150 300 450

m 0 75 150 300 450

m

Öppet dike

Kulvert under E6/E20 Kulvert under E6/E20

Överfallet i dammen flyttas

Överfallet i dammen flyttas

Kronetorpsvägen

Lommavägen GC-tunnel vid Burlöv station

References

Related documents

Angående Bilaga 3 Platsspecifik riskbedömning – Framtagande av haltkriterier för utfyllnad i Norra hamnen anser länsstyrelsens EBH-grupp (förorenade områden) att den

the year have been collated. The total number of patients under treatment during the past official year was 3,285, as against 3,175 the previous, an increase of 110, exactly

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat följande överenskommelse kring formerna för statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna

SmartCHECK är en ny modulupp- byggd systemlösning för testning och hantering av utrustning, utvecklad av

Bidragsmottagaren skall helt eller delvis betala tillbaka bidraget enligt vad som närmare framgår nedan, om mottagaren inte hinner använda medlen inom förutsatt tid, om

Uppdrag att underteckna en överenskommelse om stöd till utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården Regeringen har genom beslut den

Betyg för energiförbrukning vid tre olika program: 40 grader bomull, 40 grader bomull med minskad last och 40 grader syntet. Betyget är baserat på hur många kilo tvätt som

Betyg för hur enkelt det är att späna fast barnet, och hur liten risk det är för att göra detta felaktigt. -

Ledamöter: Peter Möller, Sydöstra regionen, Hans Lönroth, Västra Götaland, Ami Bylund, Obesitas-sköterskerepresentant, Anna Laurenius, Obesitas- dietistrepresentant, Lars Boman,

Helt nytt för i år är att TUR utökar antalet publikdagar från två till tre, genom att öppna för allmänheten redan på fredag 23 mars kl 14.00.. Samtidigt introduceras en 

För utveckling av källarytor där en traditionell bostad i markplan utökas med en yta under markplan, finns flera fall som visar på möjligheter för detta..

Speciellt värdfullt är genitaliebilder för släkten där det i den förra upplagan som mest funnits bilder för ett fåtal arter, som för Bledius, Tachy- porus och

Oklassat naturvärdesobjekt, punkt Oklassat naturvärdesobjekt, linje Naturvärdesobjekt, klass 2 Naturvärdesobjekt, klass 3 Naturvärdesobjekt, klass 4 Limniska objekt, klass 3

Alnarpsån, ny dragning Alnarpsån, nuvarande läge Tillfällig tvåspårsanläggning Permanent fyrspårsanläggning.. Typ av

Fåran kommer sannolikt att grävas under tiden som tillfälliga spår är i

Inom denna ”crossover”-form av ordning kan tankesmedjan öka sina chanser att få andra att aktörer att använda tankesmedjans idéer, primärt genom att göra dessa aktörer till

Den föreslagna ändringen har bakgrund i att behandlingen av biometriska data i testverksamhet kommer att behövas för att Sverige ska kunna förbereda sig för användandet av

Förslaget i promemorian medför att känsliga personuppgifter får behandlas för testverksamhet inte bara av Polismyndigheten utan också av Migrationsverket och utlandsmyndigheterna

Bergstrand, som tydligen icke sökt i detta den svenska dramatikens dit­ tills ojämförligt mest beundrade verk, har funnit ” det mycket svårt att återfinna den

När det hade gått ytterligare fem månader svarade gruppen ungefär på samma sätt, men det var en något större andel som upplevde att surfplattan hade bidragit till minskad ensamhet

Hälften eller fler resp Färre/få/inga = svar på frågan Ungefär hur stor del av ansökningarna från pojkar och deras familjer uttrycker ”saknar manlig förebild”,

Sensor localization RMSE for real data from the second configuration as the number of source locations is increases.

Forest stand data – 3D point cloud, obtained by the SfM technology could be used for analysis and calculations of forest stand characteristics, as tree height, forest stand canopy