Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Lagga Fältrittklubb

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Lagga Fältrittklubb

Styrelsen för Lagga Fältrittklubb ber härmed att få lämna följande förvaltnings- och verksamhetsberättelse för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31

(2)

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Maria Ahrgren Ledamöter Ulrika Söderberg

Berit Rolandsdotter Sofia Andersson Cecilia Johansson Linda Örnberg Lisa Pettersson Suppleanter Erika Andersson

Tova Fundell Lotte Sköld Sofie Lindén

USS representanter Ebba Olsson (ordinarie)

Tora Bergold (suppleant)

Kassör har under året varit Cecilia Johansson. Berit Rolandsdotter har varit sekreterare.

Suppleanter har kallats till samtliga möten och deltagit enligt respektive protokoll.

Protokoll har förts under året med löpande paragrafnumrering.

Av föreningen utsedda revisorer har varit Gabriella Widenfalk och Åsa Bergquist.

Valberedningen har bestått av Heléne Johansson.

2020 har varit ett annorlunda år

Styrelsen vill börja med att skicka våra varmaste tankar till alla som på olika sätt påverkas och drabbas av det nuvarande läget med anledning av covid-19. Coronapandemin har påverkat oss alla i snart ett år och det gäller fortfarande att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Vi har under 2020 lyckats hålla vår verksamhet igång så gott det går och funnit glädje och avkoppling tillsammans med hästen. Vi i styrelsen har hela tiden gjort bedömningen att ridskoleverksamheten kan fortsätta, under förutsättning att riskbedömning görs löpande som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra, och att myndigheternas råd och

rekommendationer följs. Det står vi fast vid. Vår verksamhet har haft en mycket liten smittspridning. Ridsportens mantra är ju en hästlängds avstånd och det har vi alla varit mycket bra på att hålla under året.

Vi vill därför passa på att tacka alla medlemmar som så fint ställt upp och ställt om till en annorlunda verksamhet, anpassat sig till nytt begränsat stallschema och håll sig utomhus oavsett väder.

(3)

Medlemsantal

Lagga Fältrittklubb har under 2020 haft 214 medlemmar. Det är en anmärkningsvärd ökning av medlemsantal från 2019 med cirka 33 procent. Medelåldern är 21 år och fördelat på flickor/kvinnor 92 procent och pojkar/män åtta procent.

Könsfördelning Åldersfördelning

Ekonomi

Föreningen har under året fortsatt att jobba ekonomin och besparingar samt sett över andra alternativa inkomstkällor i form av försäljning och bidrag. Våra intäkter kommer från olika bidrag som lämnas av kommunen och staten, samt från tävlingar, försäljning, olika aktiviteter sås som utbildningar och medlemsavgifter. Under året har extra

satsningar skett genom utbildning i ULK och FULK. Inga extra intäkter har sökts för

konsekvenser av pandemin. Under hösten förbereddes en förenklad betalningssystematik av medlems-, anmälnings- och kursavgift till Lagga Fältrittklubb. Dessutom beslutades att klubben slopar swischavgiften på två kronor från och med årsskiftet.

Under året har klubben erhållit en elräkning för perioden 1 juli 2017 till 31 augusti 2020.

Fakturan är på summan 43 751 kronor. (Det innebär en månadskostnad på cirka 1200 kronor/månad.) Orsaken till att räkning för elkostnaden inte skickats till klubben tidigare är oklar. Tack vare en god ekonomi i klubben kan kostanden för fakturan i sin helhet bokas på 2020. Fakturan belastar således 2020 i sin helhet, vilket innebär att resultatet för 2017 borde ha varit 6000 kronor lägre är redovisat. Åren 2018 och 2019 borde resultatet för respektive år varit 14 000 kronor lägre.

Totalt har intäkterna under 2020 varit 537 700 kronor. Utgifterna, som för 2020 uppgår till 524 100 kronor för 2020, är främst till hyra och elkostnader. Klubben har för året ett positivt resultat om 13 600 kronor. För fullständig redovisning se Resultat- och balansrapport 2020 nedan.

(4)
(5)

Kafeteria – en samlingsplats för alla

Kafeterian hyr föreningen av fastighetsägaren. Den byggdes om under 2019 för att ha bättre standard och uppfylla nya krav kring brandsäkerhet. Kafeterian är vanligtvis öppen för den som vill komma in och värma sig, snacka med kompisarna eller värma medhavd mat i mikron. Det är alltid uppskattat att kunna köpa en matbit av de som tillbringar långa dagar på Lagga och vårt plockgodis är en given favorit. Kafeteriaansvarig, som bland annat sköter inköpen, har under verksamhetsåret varit Berit Rolandsdotter.

(6)

Kafeterian var de första månaderna under 2020 bemannad främst under lördagar och söndagar. På grund av Covid-19 har kafeterian från och med mars inte varit bemannad, utan föreningen har infört coronasäkert avstånd och haft restriktioner i linje med de allmänna råd och riktlinjer som ridsportförbundet har haft. Det har inneburit att under våren begränsades antalet personer i kafeterian till 10, medan det under hösten reducerades till maxantalet 5 personer där samtidigt.

Under större aktiviteter såsom tävlingar är kafeterian vanligtvis bemannad och ofta välbesökt, men så har det inte varit under 2020 då föreningen vid tävlingstillfällen inte erbjudit någon servering utifrån gällande regler och restriktioner.

Under hösten skaffade klubben ny och bättre sopsortering i kafeterian, där vi nu inte bara säkrar pant och komposterbart utan även plast, papper, metall och restavfall. För oss är det viktigt att alla våra medlemmar jobbar för en bättre miljö.

Aktiviteter under året

För att öka kommunikationen ytterligare och säkerställa att medlemmar på ett enkelt sätt ska kunna ta del av alla planerade aktiviteter började klubben använda en

kalenderfunktion på hemsidan under 2020.

På jullovet efter nyår hade vi aktiviteten ”Prova-på-egen-häst i tre dagar”, där man som medlem fick ta fullt ansvar för sin häst i tre dagar. Aktiviteten var så populär att klubben snabbt planerade in ytterligare en omgång under lovet för att fler skulle ha möjlighet att delta. Denna aktivitet har sedan återkommit under året och varit lika populär då, senast de sista tre dagarna före julafton. I januari hade vi också skötarmöte, där medlemmar som kan och vill deltar för att utses till skörare eller lärling på en ponny/häst. Årets möte var välbesökt och alla ponnys/hästar fick en skötare för året. Under året har de pysslat om, putsat och ordnat för sina sköthästar. Det har också genomförts ett par skötarritter.

Under året har klubben erbjudit flera träningstillfällen i dressyr med Maja Rosén.Maja har mångårig rid-erfarenhet av olika typer av hästar och hon har utbildat elever från ingen kunskap till SM-nivå inom dressyr.

I mitten av mars började klubben anpassa verksamheten utifrån de nya restriktionerna.

Under året har ridverksamheten kunnat bedrivas, då det alltid är åtta ridelever som mest per grupp. Men övrig verksamhet har genomförts men anpassats, så som ”stallfritids” på sport-, påsk- och höstlov där barn och ungdomar från Knivsta kommun kan komma och lära sig om hästar och ha kul tillsammans. De aktiviteter som ställts in är de som har innefattat övernattning.

Vi har därför inte genomfört alla aktiviteter på plats i samma utsträckning som tidigare år, och den stora terminsavslutningen (sommarshowen den 7 juni) genomfördes helt digitalt på grund av Covid-19 som en digital ”avslutningsvecka” på ridskolan. För det fick klubben ett särskilt ekonomiskt stöd från Svenska Ridsportförbundet så vi kunde köpa in digital utrustning. Alla ordinarie ridgrupper deltog och filmades på sin ordinarie ridlektion. Olika priser gavs för bästa uppfinningsrikedom (Idé för uppvisning), bästa samarbetet

(7)

(Utförandet), Best in show (Spexnummer eller någonting lite extra) och bästa utklädnad (Utklädnad). Vinnarna presenterades på hemsidan efter veckan och vinnarna fick pris med posten. För filmen Sommarshow 2020 se

https://www.youtube.com/watch?v=FSJjH_CzKf0&feature=youtu.be. För vinnarfilmen se https://www.youtube.com/watch?v=1scjCP6DA3g&feature=youtu.be och för bloopers- filmen se https://www.youtube.com/watch?v=BoiaJlIPhLU&feature=youtu.be.

Efter ridterminen avslutats så anordnades en städdag där många medlemmar hjälpte oss att göra fint på anläggningen. Ridhuset städades, stallet gjordes sommarfint, ute på stallbacken rensades ogräs bort, det målades och fixades. Vi avslutade sedan vårterminen med sommarlovfritids för barn och ungdomar i Knivsta och Uppsala kommun. Det var bland annat morgongympa, lekar och barnen/ungdomarna fick prova på olika

hästaktiviteter. Därefter fick både ungdomsledarna och hästarna sommarlov.

Höstterminen inleddes i slutet av augusti med fem olika ridläger för olika kunskapsnivåer och åldrar. Lägren innehöll lekar, tävlingar och teoriutmaningar. Allt för att rideleverna ska bli säkrare på hästryggen och starkare i både hoppning, dressyr och rid- och hästkunskap.

Eftersom vi har varit tvungna att begränsa antalet personer på vår anläggning så har vi under den senare delen av året haft stallvärdar. De finns där för att hjälpa de som inte själva kan göra i ordning sin häst. De medlemmar som vill vara i stallet, vara stallvärdar, och hjälpa till med att leda, hjälpa till att förbereda andras hästar inför lektion och ta hand om hästarna schemaläggs så vi har två stallvärdar per vardag och fyra stallvärdar varje lördag och söndag. De som rider och själva kan ta hand om sin häst inför och efter lektionen ska givetvis göra det fortsättningsvis också, men de kan sedan inte stanna kvar länge efter lektionen som de brukar göra annars. Alla medlemmar har under året

uppmuntrats att läsa om våra coronaregler för hur vi alla säkerställer att vi håller avstånd - minst en hästlängd - till varandra. Stallvärdar kommer vi att fortsätta med under 2021 så länge som vi behöver.

Under 2020 har vi fått några nya hästar och ponnys till stallet - Lucy, Corinne, Golddigger, Helga, Zoraya och Gaberiella. Tyvärr har några lämnat oss under året. Och vi tackar Alicia, Felicia, Mulle och Chappe för alla fina stunder!

Höstterminen som brukar avslutas med en julshow avslutades även den digitalt med en julfilm istället,

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1fNBqwJafdZXHsha_KqZEhqCw_ZGfLLPwG j3fg3PYPZ-UXP42KQQefIYw&v=BNQqWSid9hM&feature=youtu.be

Ungdomssektionen (USS)

Lagga FRK har en underliggande sektion. Det är ungdomssektionen (USS). USS år började med ett jubileum där det firades att ungdomssektionen fyllde 50 år under 2020. Jubileet började med årsmöte med ett efterföljande mingel, middag och prisutdelning. USS

tackade av även Tova Fundell och Ana-Miriam Perez för deras fina engagemang i styrelsen under många tidigare.

(8)

Under 2020 har USS bland annat ansvarat för att utbilda medlemmar inför Vi i stallet- tävlingen och ansvarat för omklädningsrummet Krubbis. USS har även anordnat flera viktiga, roliga och lärorika aktiviteter. Det har varit allt ifrån teorikvällar, hoppträning, uteritter med picnic, prova på att ha egen häst, stallrallyn, sitsträning, voltige och shettis agility till stallfritids på sportlovet, påsklovet, sommarlovet och höstlovet. USS

verksamhets på loven är ett viktigt inslag för ungdomarna i kommunen.

Under april startades Tema Månaderna som bestod av att det skulle vara olika teman på de olika månaderna och under ett speciellt tema gjorde man olika utmaningar som var inom ramen för temat. Det kunde bland annat handla om att rykta en häst, putsa ett träns eller göra en fin frisyr på en häst eller kompis.

Under augusti anordnade USS också en häst-loppis där medlemmar kunde sälja ridkläder som man kanske hade växt ur och även passa på att köpa något. Det är ett bra sätt att skapa en hållbar konsumtion.

USS planerade också för att ha den årliga aktiviteten mysrys men tyvärr behövdes den ställas in på grund av pandemin och de restriktioner som kom i oktober. USS har haft ett fantastiskt år tillsammans med alla engagerade barn och ungdomar. Trots covid-19 pandemin har de alla gjort sitt bästa för att kunna fortsätta ha bra aktiviteter. Mer om ungdomssektionens aktiviteter finns i deras egen verksamhetsberättelse.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Lagga FRK bedriver i samarbete med Lagga Ridskola ridverksamhet som riktar sig till ryttare med olika funktionsnedsättningar, både på plats på Lagga och i Årsta. Delar av verksamheten är integrerad i övrig ridning. Den anpassade verksamheten utgör en central del av vår verksamhet och vi hoppas att vi både kan behålla de nu verksamma och kunna intressera fler ryttare med funktionsnedsättning att börja rida hos oss.

Tävling

Under 2020 har vi haft ett roligt och lärorikt tävlingsår. Under våren ställdes inte våra klubbtävlingar in men anpassades i antal medhjälpare, funktionären och kringaktiviteter.

Vi har haft 16 tävlingar på klubbnivå i dressyr, hoppning, working equitation och hästkunskap. Championatets vinnare blev 2020 Ida Askvid, Tindra Öberg och Hedvig Ahrgren.

Vi har under året också genomfört tre dagars lokal/regional tävling i dressyr på Jällas anläggning. Två av dessa dagar har vi genomfört omgång 1 och 2 av ponnyallsvenskans division 3 i dressyr där vi även hade ett lag med. I Laggas lag red Ella Kjeller, Emelie Ek, Ida Askvid, Tora Bergold och Ebba Ring.

Utöver tävlingar på klubbnivå på hemma plan har vi haft utbytestävlingar för både juniorer och seniorer mot Sigtuna Ridskola och vi har haft ryttare med i ridskole-DM i både

hoppning och dressyr med goda resultat. På hoppsidan blev Ida Askvid och Pontus placerade på en andra plats. Även Idun Bergold på Casino kom på en tredje placering. På

(9)

dressyren vann Ida Askvid och Romanov i sin klass. Linda Falkenstrand på Casino vann seniorklassen och Idun Bergold kom på en andra plats i juniorklassen. Vi deltog även i ridskolemästerskapen där vi kom på en andra placering.

Förutom tävlingar till häst har vi även haft ett stort intresse för teori bland ungdomarna.

Förutom Hästkunskap KM och kunskapstävlingen i Lagga Cup så har vi haft ett lag med i den digitala Hästkunskap Cupen. 5 ungdomar från ridskolan har under året varit med och samlat poäng genom att spela in olika delar av hästkunskap. Tävlingen anordnades av centrala ungdomssektionen. Sedan hade vi såklart lag med i hästkunskapstävlingen Vi i stallet. Ungdomarna blev i år placerade etta, tvåa och trea. Det är sjunde året i rad som Lagga FRK vinner tävlingen. Förutom att deltagarna vinner äran så får ungdomssektionen en check på 2 500 kronor från ridsportförbundet samt en vandringspokal till klubben. För prispengarna ska ungdomssektionen genomföra en clinic. Ungdomarna blev också intervjuade av Knivsta kommun och en artikel publicerades på deras hemsida.

Utbildning

I samband med terminsstarterna genomfördes klubbens Ny i stallet-utbildning och ett fixa hästen för lektion-teoripass. Under januari och februari höll klubben en Grönt kort-kurs för framtida tävlingsryttare, som fyllt 13 år. Klubben arrangerade även en obligatorisk kurs för alla tävlingsryttare som rider hos på klubbnivå. Kursen genomfördes digitalt.

I slutet av februari blev Tindra Öberg och Karolina Bussell klara med sin

ungdomsledarutbildning (ULK) och blev därmed utbildade ungdomsledare. Under våren gick även Leora Somo och Greta Ahrgren den förberedande ungdomsledarkursen (FULK), och under hösten påbörjade Ebba Olsson och Tora Bergold sin ungdomsledarutbildning.

Del 2 och 3 har på grund av Covid-19 skjutits fram men förväntas genomföras under våren 2021. Det är en medveten strategi från klubben att satsa särskilt på engagerade ungdomar och ge dem bra verktyg för sitt ledarskap.

Klubben erbjöd under våren prestationssamtal för medlemmar i Lagga FRK som rider på ridskolan. Samtalen är för de som vill utvecklas kort och långsiktigt. Under samtalet gick lärare och elev igenom vad eleven fyllt i enkäten om sin utveckling. Syftet är att rideleven ska få stöd i att sätta mål och prata om hur hen ska kunna nå sina mål.

Säkerhetsrutiner

Arbetet med att implementera och förstärka föreningens säkerhetsrutiner fortgår ständigt.

Samverkan Lagga FRK och Lagga Ridskola

Lagga FRK:s styrelse har haft som ambition att skapa och upprätthålla bra förutsättningar för samarbete och kommunikation mellan klubben och ridskolan. Från klubbens sida tycker vi att samarbetet fungerar bra och ser fram emot fler år tillsammans.

(10)

Samverkan mellan Lagga FRK, Upplands ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet, Knivsta kommun samt med Knivsta föreningsråd

Lagga FRK är knutet till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen är också medlem i Knivsta Föreningsråd.

Under året har föreningen haft ett par möten med Knivsta kommuns föreningsstrateg och verksamhetsansvarig för fritidsverksamheten. Mötena har varit i syfte att knyta starkare band till Knivsta kommun och deras verksamhet, får att kunna hitta nya samarbeten och stärks samverkan.

Sammanfattning

Föreningen har under ett extraordinärt svårt år haft ett aktivt år med ett varierat utbud.

Särskilt USS:s verksamhet och ungdomarnas engagemang bör framhållas!

Ett varmt tack även till familjen Öberg.

Ett stort tack till alla medlemmar som bidrar till verksamheten på så många olika sätt. Alla frivilliga krafter är väl uppskattade och en förutsättning för föreningens verksamhet.

Tillsammans är vi Lagga Fältrittklubb, en förening att trivas i och vara stolt över.

Styrelsen tackar därmed för sig och önskar den nya styrelsen lycka till med nästa verksamhetsår.

Lagga 2021-02-13

Maria Ahrgren Ulrika Söderberg

Cecilia Johansson Berit Rolandsdotter

Linda Örnberg Sofia Andersson

Lisa Pettersson Ebba Olsson (USS)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :