DISKNING HYGIEN I ETT KÖK KÄLLSORTERING

Full text

(1)

ÅR 7

DISKNING

HYGIEN I ETT KÖK

KÄLLSORTERING

(2)

Diskning

Handdiskning

- Spola av disken snabbt under rinnande vatten och sortera i högar på ena sidan av diskbänken. Rengör diskho och sköljho.

- Spola varmt vatten i diskhon och sätt i diskploppen i avloppssilen och fyll den till hälften.

- Häll några droppar diskmedel i det varma vattnet.

- Diska med diskborste. Börja med glas och avsluta med kastruller och grytor sist.

- Skölj disken i varmt vatten i sköljbaljan och ställ disken i diskstället.

- Torka disken med en ren torkhandduk. Om disken ska självtorka kan du lägga en handduk över disken för att skydda den mot damm.

När du diskat färdigt

- Häll ut vattnet ur diskhon.

- Rengör diskborsten.

- Skölj disk- och sköljhoarna rena. Skölj även sköljbaljan.

- Ta bort eventuella matrester från avloppssilarna.

- Torka diskbänken med disktrasan och skölj disktrasan noga. Vrid ur så mycket vatten som möjligt från disktrasan. Häng upp den på diskstället.

Miljövänlig och ekonomisk handdisk - Välj ett miljömärkt diskmedel.

- Använd endast små mängder diskmedel.

(3)

- Fyll alltid den tomma kastrullen med varmt vatten när du lagt upp maten. Då lossnar matresterna lättare när du sedan ska diska den.

- Diska stekpannan under rinnande varmt vatten och med diskborste. Torka den alltid med hushållspapper eller låt den torka på spisplattans eftervärme. Diska aldrig en stekpanna med diskmedel för det torkar ut stekpannan vilket gör att det du ska steka fastnar lättare i stekpannan.

(4)

Hygien i ett kök

Viktigt att ha god hygien i ett kök genom att:

 Tvätta händerna ofta!

 Inte bära några smycken.

 Diska utrustningen ordentligt.

 Inte skära olika livsmedel på samma skärbräda.

 Använd handskar vid behov.

 Byt disktrasa minst en gång i veckan. Du behöver inte ta en ny utan du kan tvätta den gamla i tvättmaskinen i 90 grader eller koka den i en kastrull med vatten och tvättmedel.

 Aldrig torka med disktrasan på golvet! Använd hushållspapper istället.

Varför är det så viktigt med god hygien i ett kök.

 Vi kan drabbas av matförgiftning, livsmedlen kan bli förstörda eller vi kan få infektioner.

 Matförgiftning drabbar cirka 500 000 personer per år i Sverige.

Det är ungefär hälften av alla fall av matförgiftning som sker hemma och på restaurang och i storkök.

(5)

 Människor har för dåliga kunskaper om hygien.

 Personen har ätit råa eller förorenade livsmedel.

 Man har lagrat livsmedlen i fel temperatur.

 Man har tvättat händerna för dåligt eller inte alls.

 Maten är inte tillagad på rätt sätt.

GODA RÅD

 Tvätta alltid händerna innan du ska hålla på med livsmedel.

 Tvätta alltid händerna om du t.ex. petat dig i ansiktet eller taget med handen på golvet!

 Torka aldrig med disktrasan på golvet!

 Är du sjuk laga aldrig mat till andra personer.

 Kyl ner lagad mat ordentligt.

 Förvara livsmedlen i rätt temperatur!

 Använd alltid en ren disktrasa.

(6)

Källsortering

Källsortering handlar om att ta tillvara på resurser. Källsortering betyder att man sorterar vid källan, där soporna uppstår. Det vill säga i våra hem, skolor eller arbetsplatser. Det finns inte obegränsat med resurser på vår jord utan vi måste ta tillvara det man använder. Metall, olja och trä kan ta slut. När vi tar tillvara på våra resurser så minskar vi vår påverkan på klimatet på vår jord. Det går åt mycket mindre energi att återvinna t.ex. en plastförpackning än att producera en helt ny

plastförpackning av helt ny olja.

Detta är symbolen för återvinning

Det är viktigt att rätt sak hamnar på rätt plats när den har används färdigt av oss människor. I Sverige slängs över 8 800 ton skräp på marken varje år.Skräpet måste ofta plockas upp manuellt och det kostar skattebetalarna 320 miljoner kronor om året. Mycket av detta kan återvinnas till nya produkter. Vi behöver alla ta ansvar för vår miljö och natur! Då kan man ju ställa sig frågan: Varför då? Jo, skräp skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år när de fastnar i skräp. Andra kvävs eller förgiftas när de tror att skräp är mat. Dessutom finns det ekonomiska och sociala problem med nedskräpningen, som ju är både kostsamt och skapar otrivsel.

(7)

Vem slänger skräp?

Enligt en undersökning slänger tre av tio personer skräp på marken. De största nedskräparna enligt undersökningen är ungdomar mellan 15-29 år. I denna grupp är det sju av tio som slänger skräp. Det som slängs är framförallt papper, godispapper, fimpar, snus och tuggummi.

Är det brottsligt att skräpa ner?

Ja, det är olagligt. Straffet är böter och i grova fall fängelse. ”Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”, säger lagen (Miljöbalken).

Konsekvenser av nedskräpning

Barn och djur skär sig på glas och plåt. En del skräp såsom exempelvis batterier, innehåller miljöfarliga ämnen t ex kadmium.

Vad kan vi göra för att stoppa nedskräpningen och avfalls mängden?

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för skräpet. Om vi lägger allt på rätt ställe när man har använt färdigt saken så kan det mesta faktiskt återanvändas eller återvinnas igen. Detta kallas källsortering. Ju mindre vi slänger bort eller häller ut och ju mer vi återvinner eller återanvänder, desto mindre avfall och renare avloppsvatten får vi.

Det allra bästa är att se till att så lite avfall som möjligt uppstår. Det kan du göra genom att t.ex. köpa färre saker, bära hem varor i tygkassar och säga nej tack till reklam.

Vart ska avfallet lämnas?

Skräp kan vara fimpar, äppelskrutt, snusburkar, tuggummin eller bananskal som ligger på marken. Skräp är fel sak på fel plats. Det ska slängas i en papperskorg eller bland soporna. Flaskor och burkar som ligger på marken ska lämnas till

(8)

Genom att sortera våra återvinningsbara sopor kan vi alltså tillverka nya varor av dem och därmed spara råvaror.

Det är väldigt viktigt att avfall som är skadligt för miljön sorteras bort och inte blandas med våra hushållssopor. För sopor som inte får blandas med vårt hushållsavfall finns uppsamlingsplatser (återvinningsstationer och miljöstationer).

Farligt avfall

Exempel på avfall som är skadligt för miljön är batterier, elektronik, målarfärg, lösningsmedel, glödlampor och däck, och dessa ska lämnas till en miljöstation. I Norrköping kallas miljöstationerna för Returpunkten.

Läkemedel

Läkemedel är ett farligt avfall. Överblivna läkemedel kan ställa till med stor skada om de kommer ut i naturen. Varje dag slängs gamla mediciner i soporna, vasken eller avloppet. Reningsverk och förbränningsanläggningar klarar inte alltid av att rena avloppsvatten, rök och aska från medicinresterna. Läkemedlen, som är gjorda för att i rätt dos göra nytta i vår kropp, läcker ut i naturen och skadar djur och växter. Lämna alltid överblivna läkemedel till apoteket i en genomskinlig plastpåse.

Hushållssopor

Vid din bostad ska du slänga dina sopor i brännbart avfall eller i kompostbehållaren (matavfall). Alla andra saker ska lämnas vis en återvinningsstation eller miljöstation.

Plastförpackningar

Ketchupflaskor, senaps flaskor, plastfilm, plastpåsar, plastburkar och lock är exempel på plastförpackningar som kan återvinnas. De ska tömmas och rengöras. Lock/kapsyler ska tas av om de är av ett annat material än plast.

Plastförpackningarna och plastlock ska lämnas vid återvinnings-stationen i

(9)

Metallförpackningar kan t ex vara kaviartuber, konservburkar,

sprayflaskor, aluminiumfolie, lock, kapsyler och värmeljushållare och dessa kan återvinnas till nya förpackningar. Töm och rengör

förpackningen. Kom ihåg att hatten ska sitta kvar på tuber och att

sprayflaskor ska vara pystömda. Platta till förpackningarna innan du lämnar dem vid återvinningsstationen i behållaren för metallförpackningar. Man kan tex. göra nya cyklar av återvunnen metall.

Pappersförpackningar

Lämna pappersförpackningar till återvinning, t ex omslagspapper, cornflakespaket och mjölkförpackningar. Töm och rengör förpackningen innan du plattar till dem och lämnar dem på återvinningsstationen.

Papper och kartong kan återvinnas till nya kartonger, ytskiktet på gipsskivor och mycket mer.

Tidningar

Tidningar ska lämnas till återvinningsstationen i behållaren för tidningar. Gamla tidningar kan återanvändas till att göra nya tidningar.

Glasförpackningar

Sortera dina glasflaskor/-burkar i färgat eller ofärgat, var för sig. Lämna flaskorna/burkarna till återvinningsstationen i behållaren för färgat respektive ofärgat glas. En glasburk kan återvinnas till att göra isolering till hus.

Pantburkar och PET-flaskor

Aluminiumburkar, PET- och glasflaskor som är märkta med pantsymbolen kan lämnas mot pant i butiken. Du får pant för stora och små PET-flaskor, aluminiumburkar och små dryckesflaskor av glas. Burkarna återvinns till nya burkar, PET-flaskorna återvinns till nya förpackningar, fleece-tröjor och annat fyllnadsmaterial. Glasflaskor och hårda PETflaskor tvättas och återanvänds.

(10)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :