• No results found

Vi erbjuder. Våra produkter och tjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vi erbjuder. Våra produkter och tjänster"

Copied!
15
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Vi erbjuder

Våra produkter och tjänster

(2)

Vi kan betong

Vi har alltid fokuserat på betong. Under våra mer än 60 år i

branschen har vi utvecklat en rad innovativa betongprodukter och lösningar. Vi levererar våra betongprodukter till olika projekt för bostäder, kommersiella byggnader och infrastruktur. Vi ser på oss själva som Specialisterna på betong.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som komplement till våra produkter. Våra erfarna tekniker hittar alltid rätt lösning, oavsett hur komplicerat ditt projekt är.

Vårt erbjudande till kund

Högkvalitativ betong, kunskap och pålitlig service från ett engagerat team.

I rätt tid

På byggplatsen

Till överenskommet pris

(3)

Produkter Tjänster

(4)

Genom en öppen dialog med våra kunder i projektets tidiga skede kan vi bistå med information för att utforma projekten på ett effektivt sätt samt ta fram rätt produkter med korrekt konsistensklass som möter kundens och projektets behov. Vi erbjuder support med hållfasthetsprognoser och prognoser för värmeutveckling samt CO2-avtryck. Vi dimensionerar betongstommen.

Vissa användningsområden kräver betong med särskilda egenskaper. Det kan t.ex. handla om höghållfast betong för höghus, betong för förbättrad arbetsmiljö eller dekorativa lösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av sådana produkter och lösningar för dina projekt, samt ett antal kompletterande produkter såsom lösningar för avjämning och ytbehandling samt betong med låg densitet.

Vi har år av erfarenhet inom betongpumpning, detta i kombination med hög produktkännedom möjliggör för oss att veta exakt vilken typ av betong som passar för vilken pump.

Våra produkter

På Thomas Betong utvecklar, producerar och levererar vi ett brett utbud av fabriksbetongprodukter, alltid med miljön i åtanke. I Sverige och Norge erbjuder vi också prefabricerade produkter som skalväggar, plattbärlag och balkonger.

Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som komplement till våra produkter.

Våra erfarna tekniker hittar alltid rätt lösning, oavsett hur komplicerat ditt projekt är.

Vi är Specialisterna på betong. Vårt kompletta erbjudande finns på www.thomasbetong.se

Vi utvecklar skräddarsydda produkter som uppfyller alla krav och behov för det specifika projektet och kundens önskemål. Vi är Specialisterna på Betong och har genom åren utvecklat ett stort antal olika skräddarsydda lösningar tillsammans med våra kunder.

Vi har utvecklat ett antal unika produkter med speciella egenskaper och funktioner som du enkelt kan beställa till dina projekt. Dessa produkter har tagits fram efter omfattande forskning och utveckling, med utgångspunkt i våra kunders behov. Varje enskild produkt har ett specifikt produktnamn.

Vi erbjuder olika typer av fabriksbetong och prefabricerad betong.

Betongen uppfyller standardkrav, baserat på standarderna SS-EN 206 och SS 137003. Varje betong produceras enligt en specifikation från kunden gällande VCT, exponeringsklasser, hållfasthet, konsistens, temperatur och max kornstorlek.

Vi transporterar högkvalitativ betong och betongelement dit du vill, när du vill. Vårt mål är att vara på rätt plats, i rätt tid och förse våra kunder med utmärkt service. Genom att vi äger en del av våra betongbilar har vi kontroll över transportprocessen och kan därigenom säkerställa en hög servicenivå för våra kunder.

Vi erbjuder olika tjänster för våra kunder på deras byggarbetsplatser, innan, under och efter g jutning. Vi provar den färska och hårdnade betongens egenskaper, konsistensklass samt tryckhållfasthet. För att göra dagen på byggarbetsplatsen enklare erbjuder vi våra kunder ett digitalt verktyg att följa för exempel betongleveranser och följesedlar.

Skräddarsydda

produkter Teknisk

rådgivning

Teknisk support

Betong- pumpning

Betongleverans Standard-

produkter Varumärkes-

produkter

Produkter för särskilda ändamål

Fabriksbetong Prefab

(5)

Våra produkter

Skräddarsydda produkter

Vi utvecklar skräddarsydda produkter som uppfyller alla krav och behov för det specifika projektet och kundens önskemål. Vi är Specialisterna på Betong och har genom åren utvecklat ett stort antal olika skräddarsydda lösningar tillsammans med våra kunder.

Klimatanpassad betong med lågt CO2-avtryck

Kund: MBM Halmstad AB / K21 Entreprenad AB Beställare: Riksbyggen

Projekt: Flerbostadshus, Brf Viva Plats: Göteborg

Standardprodukter för snabb glättning Kund: Aspgrens Bygg AB

Projekt: Flera olika projekt Plats: Stockholm

Undervattensbetong med låg värmeutveckling

Kund: Züblin Scandinavia AB Beställare: Trafikverket

Projekt: Marieholmstunneln Plats: Göteborg

Sprutbetong för effektiv gruvdrift Kund: Zinkgruvan Mining AB Beställare: Zinkgruvan Mining AB Projekt: Zinkgruvan Plats: Askersund

Marieholmstunneln, Göteborg. Thomas Betong levererar 110 000 m³ under 2015–2019.

(6)

Varumärkes- produkter

Vi har utvecklat ett antal unika produkter med speciella egenskaper och funktioner som du enkelt kan beställa till dina projekt. Dessa produkter har tagits fram efter omfattande forskning och utveckling, med utgångspunkt i våra kunders behov. Varje enskild produkt har ett specifikt produktnamn.

Fabriksbetong:

Thomagarage LC

– specialbetong med hög kloridtäthet och låga koldioxidutsläpp

Thomatork LC

– torkbetong för snabb och pålitlig uttorkningstid med en väsentligt minskad miljöbelastning

Thomatork

– torkbetong för snabb och pålitlig uttorkningstid

ThomaSKB LC

– självkompakterande betong med minskad miljöbelastning

Thomasnabb

– ett produkttillval som rekommenderas om en snabb glättning eftersträvas Thomasnabb Plus

– ett produkttillval som rekommenderas vid vägg och valv g jutning där det ställs höga krav på betongens tidiga hållfasthetsutveckling

Prefabricerad betong:

Thomaskal

– förstärkt skalvägg framtagen för högre formtryck (SKB) och högre stighastighet Thomaplatta

– ett slakarmerat eller förspänt plattbärlag med återvunnen ballast Thomabalkong LC

– en prefabricerad balkong med betydligt ljusare ytor och förbättrad miljöprofil Thomas Miljöstomme®

- ett unikt byggsystem för platsg jutna stommar med 30% lägre CO₂-avtryck med flera egenutvecklade, innovativa produkter och lösningar.

Vårt kompletta erbjudande finns på www.thomasbetong.se

Szczecins konserthus, Polen. Thomas Beton levererade 14 000 m³ betong.

Våra produkter

(7)

Produkter för

särskilda ändamål

Vissa användningsområden kräver betong med särskilda egenskaper.

Det kan t.ex. handla om höghållfast betong för höghus, betong för förbättrad arbetsmiljö eller dekorativa lösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av sådana produkter och lösningar för dina projekt, samt ett antal kompletterande produkter såsom lösningar för avjämning och ytbehandling samt betong med låg densitet.

Fabriksbetong:

Högpresterande:

Frysprovad betong Sprutbetong

Krympreducerad betong Undervattensbetong Vältbetong

Glidformsbetong Tungbetong Fogbruk produkter Lättbetong (EPS) densitet mellan 500–1200

Lätt hantering, bättre arbetsmiljö:

Självkompakterade betongprodukter Fiberbetong

Dekorativt:

Färgpigmenterad betong Markbetong för mönstring

Våra produkter

(8)

Standardprodukter

Vi erbjuder olika typer av fabriksbetong och prefabricerad betong.

Betongen uppfyller standardkrav, baserat på standarderna SS-EN 206 och SS 137003. Varje betong produceras enligt en specifikation från kunden gällande VCT, exponeringsklasser, hållfasthet, konsistens, temperatur och max kornstorlek.

Exempel på fabriksbetong:

Betong med garanterad lufthalt Betong med krav på VCT Betong med krav på hållfasthet

Prefabricerad betong:

Skalväggar Plattbärlag Balkonger

Våra produkter

(9)

Vi är ett engagerat team. Våra kunskaper och vårt hårda arbete har g jort Team Thomas framgångsrikt och uppskattat av våra kunder.

Team Thomas

(10)

Teknisk rådgivning

Genom en öppen dialog med våra kunder i projektets tidiga skede kan vi bistå med information för att utforma projekten på ett effektivt sätt samt ta fram rätt produkter med korrekt konsistensklass som möter kundens och projektets behov. Vi erbjuder support med hållfasthetsprognoser och prognoser för värmeutveckling samt CO2-avtryck. Vi dimensionerar betongstommen.

Vi hjälper våra kunder att välja rätt produkt, som uppfyller alla relevanta krav och förväntningar. Tillsammans diskuterar vi förutsättningarna för kundens projekt och analyserar dokument, föreskrifter och ritningar.

Vi erbjuder prognoser och beräkningar för att säkerställa att valet av betongprodukt blir rätt. Till exempel:

Välja rätt produkt Vi kan hjälpa dig med

hållfasthetsprognoser för våra produkter i kalla väderförhållanden.

Vi kan ge dig råd om olika produkter och andra metoder för kalla

väderförhållanden för att säkerställa att du uppnår dina tidsmål för borttagning av formarna.

Vi kan ta fram prognoser för värmeutveckling och temperaturdifferenser i grova konstruktioner, och på så sätt ge våra kunder råd om produktval och

åtgärder för att minimera risken för sprickbildning.

Vi kan hjälpa dig med beräkningar av ditt projekts koldioxidutsläpp utifrån den valda produkten.

Thomas Academy

Vi erbjuder kurser som är anpassade efter kundens önskemål eller projektbehov kring allt som rör byggande med fabriksbetong och prefabricerade produkter.

Projektutveckling

Vi erbjuder stöd i de tidiga faserna av designprocessen.

Projektering

Vi dimensionerar betongstommen med plattbärlag, skalväggar och balkonger och tar fram armerings- och

montageritningar till entreprenören.

Våra tjänster

(11)

Teknisk support

Vi erbjuder olika tjänster för våra kunder på deras byggarbetsplatser, innan, under och efter g jutning. Vi provar den färska och hårdnade betongens egenskaper, konsistensklass samt tryckhållfasthet.

För att göra dagen på byggarbetsplatsen enklare erbjuder vi våra kunder ett digitalt verktyg att följa för exempel betongleveranser och följesedlar.

Laboratoriesupport

Vi erbjuder test av betong både in-house och ute på byggarbetsplatsen. Exempel på egenskaper som kan testas är hållfasthet, absorptionsförmåga, vattenresistens, frostresistens osv.

Hållfasthetsmätningar i färdig konstruktion

Vi hjälper till med uppmätning av

temperatur och hållfasthetsutvecklingen i din konstruktion för att säkerställa att du har uppnått rätt hållfasthet när du ska riva formen.

Fukt och torkning

Våra auktoriserade kontrollanter mäter fukthalten i betongen.

Kvalitetskontroll

Vi provar den färska och hårdnade betongens egenskaper.

Portalen Min Betong ™ Min Betong ™ är ett digitalt

informationsverktyg som underlättar kommunikationen mellan kunden på byggarbetsplatsen och Team Thomas. Den ständiga tillgången till information sparar tid och effektiviserar kommunikationen.

Våra tjänster

(12)

Betongpumpning

Vi har år av erfarenhet inom betongpumpning, detta i kombination med hög produktkännedom möjliggör för oss att veta exakt vilken typ av betong som passar för vilken pump.

Våra tjänster

(13)

Betongleverans

Vi transporterar högkvalitativ betong och betongelement dit du vill, när du vill.

Vårt mål är att vara på rätt plats, i rätt tid och förse våra kunder med utmärkt service. Genom att vi äger en del av våra betongbilar har vi kontroll över transportprocessen och kan därigenom

säkerställa en hög servicenivå för våra kunder.

Våra tjänster

(14)

Betong är hållbart

Naturligt, vackert och kreativt

(15)

www.thomasbetong.se

Januari 2017

References

Related documents

Under inga omständigheter och oavsett vad som annars skulle kunna anges i avtalet ska tjänsteleverantören vara ansvarig gentemot kunden eller en tredje part för eventuella

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av

Det gemensamma för kvalitet och användbarhet, är att en produkt inte har någon inbyggd kvalitet eller användbarhet i sig, utan att hänsyn måste tas till i vilket sammanhang

Därför utgör inkludering, både i relation till den egna verksamhet och ens afärs- relationer, på olika sätt, en väsentlig grund för strävan mot en ekonomisk, social och

Telia Jobbmobil är Telias abonnemang för tal som har en prissättning som även underlättar övergången från fast till mobil telefoni. Telia Jobbmobil erbjuds i tre varianter:

Pris för ovanstående tjänst återfinns i Tabell 9 2.1.2 Punkt till punkt förbindelser.. 2.1.2.1 Punkt till punkt

Genom att trycka på INFO knappen, kan användaren få information om programmet som visas för tillfället och om programmet som följer på den kanal som är fokuserad..

De tjänster och produkter som beskrivs och de finansiella instrument som erbjuds på Webbplatsen ska alltså inte anses utgöra ett erbjudande till sådana personer som

art.nr 96 ordinarie exkl. moms medlem exkl.. Fraskort, TeckenMemo, Lottobrickor, Teckenkort och TeckenBlad hittar du allihop på CD-skivorna på sidan 12. Men, om du hellre

Under 2005 och 2006 stod blyfri produktion högt på många kunders agenda. Bakgrunden är att ett förbud mot produktion av elektronik innehållande bly infördes inom EU den 1 juli

• Support för utrustning som skadats på grund av naturkatastrofer (till exempel, men inte begränsat till, blixtnedslag, översvämningar, virvelstormar, jordbävningar och

2 Anslut anslutningen för digital utgång på baksidan av datorn till den digitala ingången (S/PDIF) på digitala högtalare eller ett digitalt ljudsystem.. 3

Med stöd från Sportup North har det lanserats 16 nya produkter och tjänster inom Västerbottens sportnäring.. 2019-10-18

Ja alltså i grund och botten vet jag inte riktigt … sedan kan det ju … det kan ju finnas kulturella aspekter av det som till exempel … det kan ju hända att

För aktivering av olika cortikala program (dvs. skridskoåkningens inlärda komponent) går signalerna via thalamus tillbaka till cortex och därifrån via kortikobulbära och

I flera av de immunpatologiska reaktionstyperna har antikroppar en viktig roll och kan leda till cellskada och organdysfunktion. Antikroppar mot cellstrukturer kan således inte bara

Orust Motor är sedan en lång tid tillbaka auktoriserad serviceverkstad för Volkswa- gen, Volkswagen Transportbilar och Audi.. På senare tid har även Skoda och Seat

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemiska produkter och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett even- tuellt utsläpp inte orsakar skada

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemiska produkter och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada

Genom lagen införs en tillståndsplikt för försäljning – såväl för detalj- som partihandel - av tobak och ges kommunen rätt att ta ut avgift för prövningen av

Etablera de funktioner som systemet skall utföra samt ta fram olika medel för att realisera dessa funktioner.