VALUE IN CARING MANULET HJÄLP FÖR AKTIVA SÄNGLIGGANDE

Full text

(1)

HJÄLP FÖR AKTIVA SÄNGLIGGANDE

MANULET

(2)

2 3

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

När krafterna tryter och det blir svårt att förflytta sig i sängen, behöver man ofta en hjälpan- de hand. Det kan bli en stor utmaning att vända sig om på sidan, att ta sig från liggande till sittande ställning i sängen, att få upp benen i sängen och liknande.

Men varifrån ska den hjälpande handen komma? Ska det vara en anhörig som sträcker fram handen och fysiskt kompenserar för bristen på krafter? Eller är det vårdpersonalen som hjäl- per till genom att ge den ”puff” som krävs för att man ska ta sig ur sängen?

Det är ingen hemlighet att vårdsektorn bjuder på en mängd arbetsmiljörelaterade utmaningar.

Utmaningarna är i synnerhet förknippade med manuella förflyttningar av sängliggande perso- ner. Anhöriga och vårdpersonal utsätter sig själva för risker och onödiga belastningar när det är deras muskelkraft som ska kompensera för den sängliggandes bristande fysiska resurser.

På Vendlet menar vi att det är fråga om att stödja brukaren och de resurser som brukaren fortfarande kan använda. Därför handlar det om att erbjuda hjälp till självhjälp. Vi ska skapa villkor och ramar där brukarens egna resurser räcker till för de förflyttningar som den sänglig- gande brukaren vill genomföra.

”Det handlar om att stödja brukaren och

de resurser som brukaren fortfarande kan använda.”

De flesta människor vill helst kunna klara sig själva. Inte minst i mer intima situationer som när man t.ex. ligger i sängen och är mer eller mindre avklädd. Det är därför inte bara en fråga om arbetsmiljö, utan även en fråga om etik och värdighet.

Det handlar i grunden om att ha kontroll över sitt eget liv – att känna sig självständig och oberoende av hjälp från andra. Många människor upplever det som ett stort ingrepp i deras liv och självbild när de plötsligt måste ta emot hjälp från vårdsektorn. Det är även ett stort ingrepp i familjelivet.

Därför hjälper vi människor att bevara sin värdighet när vi ger dem möjlighet att klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt.

BEVARA VÄRDIGHETEN

Enligt fysioterapeut Peter Maindal, som har utvecklat MANULET-serien, bör vi sträva efter att undvika manuella förflyttningar. Förflyttningar som innebär att vårdpersonalen lyfter, drar eller knuffar har en negativ påverkan på rörelseapparaten och upplevs ofta som obehagliga för en aktiv sängliggande. I stället ska vi stödja den sängliggandes förmåga att klara sig själv i största möjliga mån.

Detta kräver produkter som är enkla att använda, som har ett flexibelt användningsområde och som är lätta att förstå.

MANULET-serien består av 5 olika produkter som kan användas var för sig eller i kombination med varandra, och alla syftar till att stödja den sängliggandes resurser enligt mottot hjälp till självhjälp. Kombinationen av friktionsminskande produkter och verbala anvisningar i bra tekni- ker ska kompensera för den sängliggandes bristande resurser.

FILOSOFIN BAKOM MANULET

– med fokus på yrkeskunnighet

Manuell förflyttning

(3)

MANULET

Easy Tube

MANULET Easy Tube används för att minska friktionen under den sängliggande.

MANULET Easy Tube har en oerhört glatt insida och en hudvänlig mjuk bomullsjersey på utsidan. De båda skik- ten är hopsydda med kviltning, vilket ger formstabilitet och optimal funktion.

MANULET Easy Tube är mycket flexibel att använda.

Den används vid många olika slags förflyttningar, t.ex.

när man ska förflytta sig högre upp i sängen, vända sig i sängen och få upp benen i sängen.

Den behagliga och formstabila designen innebär även att den sängliggande kan sova på MANULET Easy Tube.

Den bildar inga stora veck eller skrynklor under brukaren och minskar inte heller madrassens effekt.

MANULET Easy Tube kan även användas i kombination med andra produkter som t.ex. VENDLET, MANULET Multi Grip eller MANULET Turn Table.

ART NR:

MAX. BELASTNING:

STORLEK:

5000101 300 kg

L 110 x B 70 cm

Använd inte sköljmedel TYG:

STOPPNING:

Bomull och nylon Fiberstoppning

Material

Tvättanvisningar

MANULET Turn Table är till för att underlätta när man ska vrida sig om i sittande ställning.

MANULET Turn Table består av 2 runda skivor med oerhört glatt insida och en hudvänlig behaglig stoppad bomullsjersey på utsidan. De båda skivorna är fästa i en metallplatta med kardborrband. Me- tallplattan är specialkonstruerad för att ge extra lågt motstånd även vid hög belastning. Den är lätt att montera av före tvätt.

MANULET Turn Table placeras under brukarens bäck- en i sittande ställning. Friktionen mellan brukaren och underlaget elimineras så att brukaren kan vrid sig om utan problem. Det kan vara mycket värdefullt exem- pelvis vid förflyttning ned i och upp ur sängen eller i bilen.

MANULET Turn Table kan också användas i kom- bination med andra produkter som t.ex. VENDLET, MANULET Easy Tube eller MANULET Multi Grip.

MANULET Turn Table finns i 2 storlekar.

ART NR:

MAX. BELASTNING:

STORLEK:

5000104 / 5000105 200 kg

Ø 45 / Ø 60 cm

Turn Table 45 och 60

MANULET

Ta av metallplattan före tvätt Använd inte sköljmedel TYG:

STOPPNING:

Bomull och nylon Neopren

Material

Tvättanvisningar

(4)

6 7

MANULET Mono Grip riktar sig till personer som har svårt att vända sig i sängen.

MANULET Mono Grip monteras på sängramen och placeras på madrassen bredvid den sängliggande.

Handtaget är ett formfast mjukt skumhandtag som med en diameter på 3 cm ger ett anatomiskt bra grepp – även för giktbrutna fingrar och händer.

Detta ger hög komfort och möjlighet till ett bra stabilt grepp.

MANULET Mono Grip kan justeras på längden och enkelt anpassas för den sängliggande och den ak- tuella situationen. Det betyder att den sängliggande alltid kan ha Mono Grip inom räckhåll och därmed möjlighet att själv vända sig på sidan.

MANULET Mono Grip kan också användas i kom- bination med andra produkter som t.ex. VENDLET, MANULET Easy Tube eller MANULET Turn Table.

ART NR:

MAX. BELASTNING:

STORLEK:

5000106 400 kg L 35–95 cm

Använd inte sköljmedel REM:

HANDTAG:

Polyester

Rör av polypropen med beläggning av PE-skum

Material

Tvättanvisningar

MANULET

Multi Grip

MANULET Multi Grip kan användas för att ta sig från liggande till sittande ställning och omvänt.

MANULET Multi Grip monteras vid sängens fotända och läggs på madrassen längsmed den sängliggande.

De formfasta mjuka skumhandtagen har en diameter på 3 cm, vilket ger ett anatomiskt bra grepp. MANU- LET Multi Grips unika konstruktion ger handtagen stor stabilitet när de används. Det ger hög komfort och är av extra stor betydelse för personer med svaga händer och handleder.

Multi Grip är mycket flexibel tack vare sina 11 handtag och en total längd på 170 cm. Det är därför möjligt att hitta ett bra grepp i många olika ställningar, vilket gör att det är lätt att ”klättra upp- eller nedför” Multi Grip.

MANULET Multi Grip kan också användas i kombination med andra produkter som t.ex. VENDLET, MANULET Easy Tube eller MANULET Turn Table.

ART NR:

MAX. BELASTNING:

STORLEK:

5000107 400 kg L 170 cm

Använd inte sköljmedel REM:

HANDTAG:

Polyester

Rör av polypropen med beläggning av PE-skum

Material

Tvättanvisningar

Mono Grip

MANULET

(5)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :