• No results found

Entreprenören och tillväxtdilemmat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Entreprenören och tillväxtdilemmat"

Copied!
34
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Entreprenören och tillväxtdilemmat

Per Davidsson

Internationella Handelshögskolan,

Jönköping

(2)

Doktorand Davidsson 1985

• Teorien säger: “Alla kan, bör och vill växa”

• Tittomkringen säger:

“Det kanske inte alls är så…”

(3)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt -Fristående

Tillväxt

+ kan

vill bör

(4)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt

-Fristående Flexibilitet

Upptäckar- förmåga

Skalfördelar;

Marknadsdominans Lönsamhet

+

+ + +

_ _

+

Resurser Exploaterings-

förmåga

(5)

Varför växer [inte] företag?

“Icke-modellen” (AS; 1986)

Firm Growth

nAch L-o-C

Gender

Industry Location

Whatever Financial

resources

Family background

Risk Firm age

Age

Experience Education

Firm size

Luck

Macroeconomic And

many

(6)

Varför växer [inte] företag?

En abstraherad, meningsskapande modell (AS; 1989)

Ability

Perceived Ability

Need Perceived

Need

Perceived

Growth

Motivation Actual Growth

(7)

’Dynamiken i svenskt näringsliv’

(Davidsson. Lindmark, Olofsson; 1990-98)

• Årlig förlust av arbetstillfällen genom nedläggning och krympning, gmsnt 90-93: 355 000

• Årlig förlust av arbetstillfällen genom nedläggning och krympning, 1994: 280 000

• Årligt skapade arbetstillfällen av ’genuint nya företag’ (SCB): 40 000

Σ: Tillväxt är inte precis oviktigt…

(8)

Upplevda tillväxthinder

(Uppf. nystartare 94/97; NUTEK)

• Hård konkurrens 40% / 39%

• Dålig lönsamhet 40% / 36%

• Svag efterfrågan 38% / 29%

• Dålig tillgång till ägarkapital 26% / 21%

• Dålig tillgång till lån 19% / 16%

(9)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt

-Fristående Flexibilitet

Upptäckar- förmåga

Tillväxt

Skalfördelar;

Marknadsdominans Lönsamhet

+

+

+ + +

_ _

+

Resurser Exploaterings-

förmåga

(10)

Drivkrafter för tillväxt

(’Företagare i vardande’; 1998)

• 2% förväntar 10 el. fler anställda efter 1 år

• 6% förväntar 10 el. fler anställda efter 5 år

• 70% förväntar <3 mkr omsättning efter 5 år

• ’Vill växa så mycket som möjligt’ - 13%

• ’Vill behålla hanterbar storlek’ - 81%

(11)

Drivkrafter för tillväxt

(Uppföljning nystartare 94/97)

• 5% av överlevarna har uppnått 6 mkr eller mer i omsättning

• 58% vill gärna förbli små även om det finns tillväxtmöjligheter

(12)

Gray (1990)

• Andel ägarledda småföretag som ser tillväxt i antal anställda som ett viktigt mål:

0%

(13)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt

-Fristående Flexibilitet

Upptäckar- förmåga

Tillväxt

Skalfördelar;

Marknadsdominans Lönsamhet

+

+

+ + +

_ _

+

Resurser Exploaterings-

förmåga

(14)

Förväntade konsekvenser av tillväxt

(Davidsson, 1986; Delmar, 1994; Wiklund, 1996)

• Arbetsbelastning

• Arbetsinnehåll

• Anställdas trivsel

• Privatekonomiskt utfall

• Överblick och kontroll

• Oberoende

• Krisöverlevnadsförmåga

(15)

“Folket om företagandet” (1993)

I fråga om X är småföretag jfrt storföretag….

• Lön och andra förmåner -- BÄTTRE (42-16) [!]

• Anställningstrygghet -- SÄMRE (45-16)

• Trivsel med arbetskamrater -- BÄTTRE (76-1)

• Möjlighet till ledigheter -- SÄMRE (39- 32)

• Meningsfulla arbetsuppgifter -- BÄTTRE (61-2)

• Utvecklingsmöjligheter -- LIKA (34-34)

• Arbetstider -- LÄNGRE (42-3)

• Arbetsbelastning -- HÅRDARE (56-4)

(16)

Kaffebordsstorleken…

(17)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt

-Fristående Flexibilitet

Upptäckar- förmåga

Tillväxt

Skalfördelar;

Marknadsdominans Lönsamhet

+

+

+ + +

_ _

+

Resurser Exploaterings-

förmåga

(18)

VC löser fel problem…?

Drivkrafter för tillväxt

(Uppföljning nystartare 94/97)

• 77% vill ej öka lån för att möjliggöra tillväxt

• 78% vill ej släppa in externa delägare -”-

Upplevda tillväxthinder

(Uppföljning nystartare 94/97/NUTEK)

• Dålig tillgång till ägarkapital 26% / 21%

(19)

…och skapar andra problem istället?

• Man kan inte helt undgå att notera att VC ibland varit ganska duktiga på att expandera

förlustaffärer…

• Dessutom: VC finner de flesta företag ointressanta Σ: Tillförsel av lån, VC, är inte en patentlösning

(20)

Några andra observationer….

Långt ifrån alla småföretag är innovativa och kan/vill växa, men…

• Gibrats lag håller inte. Små företag har högre tillväxttakt (i genomsnitt -- flertal studier)

• Små företag är ofta mer innovativa (Arrow; Acs &

Audretsch)

• Små- och nyföretagandets ”återkomst”

sammanfaller med ökad förändringstakt; ökad

(21)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt

-Fristående Flexibilitet

Upptäckar- förmåga

Tillväxt

Skalfördelar;

Marknadsdominans Lönsamhet

+

+

+ + +

_ _

+

Resurser Exploaterings-

förmåga

(22)

Tillväxt är ofta en tillägnad smak

• I startskedet har man ofta ingen uppfattning om hur stor man vill bli (FiV; 1998)

• Initial tillväxtvilja kan bara till en mindre del förutsäga faktisk tillväxt (Delmar; Wiklund)

• De som redan vuxit förbi “kaffebordsstorleken”

är mer positiva till fortsatt tillväxt (AS; 1989)

• Själtillit viktig för framgångsrik tillväxt (W98)

(23)

För kreativa företagare finns tillväxtmöjligheter i alla miljöer

(TF-studien; 97-02)

-100000 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Year

Absolute employment

HGF

Control group Total

(24)

För kreativa företagare finns

tillväxtmöjligheter i alla miljöer

(25)

Ett recept för framgångsrik tillväxt?

Möjlighetsorientering

Resursorientering fokus på kärnkompetens

Inaktiv orientering Här- och nu-

orientering

Fokus på nuvarande produkter och kunder

Entreprenöriella och

LÖNSAMMA företag

(26)

Exempel från kemisk-teknisk industri

• Liten tillverkare av tvättmedel, diskmedel, schampo, etc.

• Upptäckte ny, växande marknadsnisch:

• - sockerfri konstgjord saft

• - snabbt växande efterfrågan

• - bara ett känt märke

(27)

Exempel (forts.)

• NY produkt (och slutkund?) men

• SAMMA kärnkompetens:

• blanda kemikalier

• buteljera

• etikettera

• stapla på lastpallar

• distribuera till butik

(28)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt

-Fristående Flexibilitet

Upptäckar- förmåga

Skalfördelar;

Marknadsdominans Lönsamhet

+

+ + +

_ _

+

Resurser Exploaterings-

förmåga

(29)

Stora och små företag växer olika (TF-studien 97-02)

• Bland unga snabbväxare (<5år) sker ca 5% av tillväxten genom uppköp

• Bland äldre snabbväxare (>10år) sker ca 85% av tillväxten genom uppköp

• Bland små snabbväxare sker ca 5% av tillväxten genom uppköp

• De största snabbväxarna växer som grupp enbart pga uppköp -- de krymper i organiska termer

(30)

Företagets karaktär

- Litet -Ungt

-Fristående Flexibilitet

Upptäckar- förmåga

Skalfördelar;

Marknadsdominans Lönsamhet

+

+ + +

_ _

+

Resurser Exploaterings-

förmåga

(31)

Stor Liten

Resurser Exploaterings-

förmåga

Flexibilitet Upptäckar-

förmåga

+ +

(32)

Exempel på simultant utnyttjande av småskalighets och storskalighetsfördelar

• Av-hierarkisering av storföretag

• “Bunsha Management”

• Småföretag i nätverk

• Franchising

(33)

Slutsatser för företagare

1. Använd upptäckarförmågan och

resurseffektiviteten som följer av ungdom och litenhet -->

2. skapa värde -->

3. ta hand om det värdet -->

4. få självförtroende & finansiella muskler -->

5. satsa på tillväxt (ev. m h a externt kapital) 6. men behåll strukturell litenhet!

(34)

Slutsatser för näringslivs- utvecklare och konsulter

1. Mer externt kapital är inte receptet för alla 2. Tjata inte om tillväxt -- sådan står inte

nödvändigtvis i samklang med personliga mål med företagandet

3. Hjälp dem bli mer lönsamma (och att

undvika tillväxtens avigsidor)

References

Related documents

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Hjärtligt välkommen att anmäla dig till AXELINA´s sjätte baskurs i Norrbotten som ges på Folkhögskolan i Sunderbyn torsdagen den 24 april och fredagen den 25 april 2014..

Omsättning: ca 60 mkr Företaget bedriver till- verkning och försäljning av plastprodukter till verkstads-, fordons- och vitvaruindustrin samt många andra branscher.

Första gången jag hörde Louise Rehn (m) tala offentligt fick jag ett gott intryck också av henne. Även hon tog nämligen avstånd frän det eländiga p-huset. Inte