Bilaga 1a norr dagvattenutredning 210416

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beteckningar

Befintligt VA-system

Befintliga kablar/ledningar

Koordinatsystem Sweref 99 16 30 Höjdsystem RH2000

El

Fjärrvärme Optokabel

Strandkant å & damm Dagvattenledning

Öppet dike Vattenledning Spillvattenledning

Flödesväg ytavrinning Planområdesgräns Fastighets- och traktgräns

Utredningsgräns norr Utredningsgräns syd

36,27 36,34

35,65

36,82 37,08

37,22

37,69

35,68

37,12 34,92

36,21

35,39

35,09 34,83

34,79

35,21

34,85

35,50

36,40

36,56

35,88

35,96

37,00 36,00

35,61

37,71

37,77

37,76

35,96

36,43

36.8

37.0

37.4

38.2

38.2

37.7

37.3

37.0

36.7

36.3

35.5

36.4

37.1 36.9

36.5

36.5 36.0

35.5 35.8 36.0

36.4 36.0

35.9 35.8

36.0

36.2

35.5

36.0

BONDEGATAN

ENROTHS VÄG

ENROTHS VÄG GREVGATAN

SLOTTSVÄGEN RINGVÄGEN

ENEROTHS VÄG

BONDEGATAN VIDÅKERSVÄGEN

21

23

25

27

29

31

33

35

38

35-38

21-24 8A 7A

5A

5B 6A

6B 10

H

A

30

12 A

H 17

19

21

16

18 11

13

20 15

16

18

20

18 21

23

20 1

3

2

4 1

9:1>3

2:200>1

1

Vy +34,90

Vy +35,70

Vy 35,30 2

13:6

13:8 2:382>3

5

5

4 3

7

2 6

8

9

1 12

13

14 12

19 11

16

32 30 31

15

28

35

27

34 2:8

2:6

13:4

13:5

26>2

13:7

26>1

MÖNTÖREN

TRÄDGÅRDEN

ORANGERIET

ORANGERIET

TRÄDGÅRDEN TRÄDGÅRDEN

HANSJÖ

37,5 38,5

39,5 35,5

37,5

36,5

37,5

35,5

36,5

37,5

38,5 35,5

37,5 36,5 38,5

SÄVSTAHOLM 2:200>1 SÄVSTAHOLM

ÅSEN

TRÄDGÅRDEN 26>1

HENALAVÄGEN

Outredda fastighetsgränser

KAMRERAREN

Koloniområde

Vingåkers hundklubb

www.norconsult.se

Meter 0

50

100

Figure

Updating...

References

Related subjects :