Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

11  Download (0)

Full text

(1)

Multikanalstrategidagen 2015 –

Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

- Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler.

För att registrera dig ring: 08-228770 e-post: lars.frick@inspectum.se Web: www.inspectum.se

UR INNEHÅLLET

 Trendspaning marknadskanaler – var lägger företagen idag sina marknadspengar?

 Så utvecklar du en multikanalstrategi där digitala och analoga kanaler tillsammans

optimerar försäljning, varumärkesbyggande och kundupplevelse.

 Konvertering - från intresse till affär genom att förstå användarnas beteende.

 Personlig kundservice på nätet allt viktigare för att driva e-handeln till fler affärer.

 Hur kan man mäta och analysera effekterna av digital och analog marknadsnärvaro.

 Inbound Marketing - Låt kunderna hitta dig istället för tvärtom.

 Content Marketing – Så tar du fram en strategi.

 Innovation – från ord till handling.

 Breakout sessions med fokus på B2C och B2B.

Konferens 19 november 2015, Hotel Birger Jarl, 8.30-17.00

Ta del av de senaste nyheterna,

marknadstrenderna och en inblick i framtiden

Träffa marknadens ledande experter och lyssna till de intressantaste kundcasen

MODERATOR – ANNIKA ENGLUND

(2)

Det kan vara lite förvånande att B2B-företagen som började med e-handel långt före B2C-företagen nästan aldrig omnämnts i mediabevakningen kring e-handel.

Av tradition så förlitar sig B2B-företagen på säljkårer, kataloger och traditionell telefonprospektering medan B2C-handeln hittar nya kunder med hjälp av Google och sociala medier. Även om B2B-handeln i flera fall marknadsför lite mer komplexa lösningar så kommer de företag som tar till sig B2C- företagen användarvänliga e-handelssajter att nå konkurrensfördelar och till med

konvertera säljassistenter till online-marknadsförare med ökad försäljning som följd. Om inte B2B-företagen utvecklar sin e-handel och sättet att hitta kunder så kommer nya aktörer att göra det. Världen är disruptiv och det krävs mod att våga hänga med i utvecklingen.

Frågorna är många och det som är säkert är att hanteringen av de olika marknadskanalerna kommer att vara avgörande för företagets framtida utveckling. Behovet av mer information och kunskap om hur andra lyckas är stort. Detta sammantaget är anledningen till att vi vill se dig på

Multikanalstrategidagen 2015 – digitala och analoga marknadsstrategier i symbios.

.

Konvertering betyder allt inom försäljning men det gäller hitta den rätta vägen och skapa retention.

Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar kring detta arrangemang.

Lars Frick, Innehållsansvarig Inspectum lars.frick@inspectum.se

0708-539200

VARFÖR

MULTIKANALSTRATEGI KONFERENS

Smarta mobiler och plattor, alltid upp- kopplad oavsett var du befinner dig - det är verklighet för de flesta idag. Det här gör att konsumenterna är aktiva i flera olika typer av kanaler och förväntar sig en sammanhållen och integrerad upplevelse över nätet, mobilen och i den fysiska butiken. Det här gör att behovet av en tydlig och

sammanhållen

multikanalstrategi ökar för en mer konsekvent och förbättrad kund- upplevelse. Oberoende av kanal behöver företagen samverka internt för att utveckla effektiva mötesplatser.

VILKA BÖR DELTAGA

•VD/CEO

•Marknadschefer

•PR & Kommunikations ansvariga

•Online ansvariga

•Försäljningschefer

•Affärsutvecklare

•IT-strateger

•Kundansvariga Dagligen hör man nya begrepp och tankar inom marknadsföring där en del är gamla

sanningar i ny tappning. Hur skall man som marknadsförare, som online-ansvarig, kommunikatör eller försäljare förhålla sig till dessa och hur hänger saker och ting ihop. Vad betyder begrepp som Inbound- och outbound-marketing. Är det antingen eller? En kombination? Oavsett, framgångsfaktorerna på webben och i den analoga världen handlar om psykologi. Att förstå vad som driver försäljning då kunderna är stressade och har ont om tid. Samtidigt blir kanalerna fler och svårare att hantera.

Hur bygger man egentligen en framgångsrik multikanalstrategi? Det mesta handlar om expectations management; att bygga upp rätt sorts förväntningar och motsvara dem. Och detta gäller inte bara B2C utan även B2B

(3)

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MULTIKANALSTRATEGIDAGEN 2015

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar

 Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete

 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier

 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete

 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer

 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Preliminär Agenda

Moderator Annika Englund öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Annika Englund, entreprenör och growth marketer, har en bakgrund inom digital

marknadskommunikation, kapitalinvesteringar, klusterutveckling och redaktionell innovation.

Under många år har hon arbetat internationellt med att utveckla tillväxtstrategier för tech start-ups. Förutom ledande befattningar på Dagens Nyheter, Icon Medialab och Lowe Brindfors, är Annika också upphovskvinna till ett flera kommersiella nätverk och events med fokus på tillväxt i små och medelstora tech-företag. Annikas PR-arbete belönades 2010 med

"Newsroom of the Year" av MyNewsdesk för utvecklingen av Kista Science Citys pressrum, norra Europas snabbast växande ICT-kluster.

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

Trendspaning marknadskanaler – var lägger företagen idag sina marknadspengar och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Tydliga signaler visar att traditionell marknadsföring via tryckt media minskar till förmån för Internetreklam med mobilannonsering, webb-TV och sökordsannonsering som draglok.

Konsumenterna anväder flera devices för att söka information. Användningen av ”second screen” ökar vid TV-tittande och hur kommer detta påverka planeringen av företagets marknadsaktiviteter? Kommer denna förflyttning av annonsering att fortsätta och vad kan man förväntas sig att satsningar inom exempelvis sociala medier kan ge. I Inspectums undersökningar visar det sig att 70 % av företagen har svårt att mäta effekterna av sin annonsering och hur kommer detta påverka var företagen kommer att lägga sina

marknadspengar. I denna seminariepunkt gör vi en blick in i framtiden och tittar på tänkbara framtidsscenarier.

Magnus Linde har arbetat med analys, undersökningar och affärsutveckling i över femton år och har erfarenhet från både undersökningsföretag, annonsör och media. Han arbetar idag som Head of Production på mediateknikföretaget Sticky

(4)

Preliminär Agenda

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

Multikanalstrategi och contentstrategi för webben, analoga och mobila kanaler samt fysiska butiker – hur optimerar du upplevelsen och innehållet i respektive kanal. Är kanibalisering ett reellt hinder eller bara en mental spärr?

Det är snarare regel än undantag att det förekommer kanalkonflikter i de flesta

organisationer. I många företag är icke digital distribution många gånger större än digital distribution. Varje kanal strävar efter att optimera den egna försäljningen, ofta på bekostnad av den totala försäljningen och kundupplevelsen. I denna seminariepunkt får vi lyssna till företag som lyckats med att optimera konvertering av trafik oavsett i vilken kanal köparen hör hemma och uppnått gemensamma försäljnings- och kundupplevelsemål.

Talare presenteras inom kort

Personlig kundservice på nätet allt viktigare för att såväl behålla som att få nya affärer till Skellefteå Kraft. (preliminärt innehåll)

De senaste åren har Skellefteå Kraft haft ett stort fokus på att få ihop alla kanaler både utifrån ett marknads- och säljperspektiv. Kundservice har varit en viktig del i denna strategi och som ska säkerställa att man behåller sina befintliga kunder men även rekryterar nya med en egen välutbildad kundservicefunktion. Detta arbete har renderat i en ökad försäljning samt att Skellfteå Kraft erhållit utmärkelsen ”Energibranschens bästa

kundservice” från Servicescore. I denna presentation berättar Christoffer Svanberg för oss vilka möjligheter men också vilka utmaningar man ställts inför då Skellefteå Kraft arbetat med sin Multikanalstrategi.

Christoffer Svanberg, Chief Commercial Officer, Skellefteå Kraft

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MULTIKANALSTRATEGIDAGEN 2015

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar

 Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete

 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier

 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete

 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer

 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

(5)

Preliminär Agenda

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MULTIKANALSTRATEGIDAGEN 2015

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar

 Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete

 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier

 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete

 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer

 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Låt kunderna hitta dig istället för tvärtom. Inbound Marketing ger ökad konvertering och försäljning på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Undersökningar visat att över 90 % av inköpen startar med sökning på Google i kombination med att använda sina nätverk i social medier för att snabbare hitta företag som man på något sätt har en relation till. Denna trend innebär att företag och organisationer inom alla

branscher måste gå från mer traditionell Outbound marknadsföring (push) mot en mer mätbar och effektiv Inbound marknadsföring (pull). Inbound marketing handlar om att attrahera fler besökare, konvertera besökare till leads, leads till kunder och som kund bli företagets bästa referens.

I denna seminariepunkt får vi lära oss mer vad Inbound Marketing kan göra för ditt företag.

Annica Thorberg, CEO Marketing House

Hur skapas en optimal samverkan mellan Online och Kundtjänst?

• Såhär hanterar du utmaningarna med Omnikanal?

• Predictive Intelligence - att förutse besökarens intention innan den sker

• Så säkerställer du att rätt kontaktkanal (chatt, callback, telefonnummer, videocall etc.) erbjuds till rätt person

• Uppnådda effekter från de som tagit steget fullt ut - exempel från verkligheten

Mattias Fahlén arbetar strategiskt med kundmötet. Med flera år av affärsutvecklingsarbete i gränslandet - Digital Selfservice och Optimal Customer Service har han nu rollen som ansvarig för Now Interacts portfölj i Norden. Där står han bakom uppmaningen "bemanna butikerna”

Mattias har erfarenhet från ett 30-tal projekt på området OmniChannel Transformation.

(6)

Preliminär Agenda

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

Så mäter och följer vi effekterna av vår närvaro i de digitala och analoga kanalerna.

När man planerar kampanjer måste man ju, förutom räckvidd och trafik, mäta vilka man når (och inte når) och inte bara hoppas på det bästa. De kanaler som inte låter sig mätas

kommer att missgynnas i framtiden oavsett medieslag. I denna seminariepunkt får vi lyssna till hur man kan arbeta mer systematiskt i arbetsprocessen med kampanjhantering,

uppföljning och analys. Hur vi kan mäta, sätta mål och förbättra effektiviteten i mediabruset samt öka kunskapen inom företaget om hur ens kunder ser ut och agerar. Vi kommer även få ta del av exempel på hur mätning och analys lett till ökad kunskap och därmed högre

konvertering och ökad försäljning.

Cronja Hultin har en kandidatexamen i Media och Kommunikationskunskap från

Mitttuniversitetet och har även pluggat Business Communication i New York. Cronja jobbade sitt första år som projektassistent i New York och idag är hon marknadschef på Whispr Group – ett digitalt analys och strategiföretag i Stockholm, New York och Oslo. Cronja har en bakgrund inom sälj med globala varumärken som Spotify, IKEA, Lanvin, Kate Spade,

McDonalds och fler. Idag arbetar hon framförallt med digital marknadsföring och fokuserar på att mäta effekten av marknadsaktiviteter och fatta beslut baserat på data och insikter.

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MULTIKANALSTRATEGIDAGEN 2015

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar

 Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete

 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier

 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete

 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer

 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor Så tar du fram en Content Marketing Strategi.

Content marketing ses ofta som nyckeln till Inbound marketing, och beskrivs ofta som en metodik för att bygga och bibehålla relationer till en målgrupp, med hjälp av värdeskapande innehåll via ex bloggar, whitepaper, nyhetsbrev och poster i sociala medier som publiceras i egna kanaler i ett ständigt pågående arbete med syfte ett uppnå affärs- eller verksamhets- nytta.I denna seminariepunkt tar vi mer er på köparens besslutsresa och ser över vilka delar som är viktiga för att bygga upp en hållbar Content Marketing Strategi.

Maria Biesterfeldt, Business Director, Spoon och Björn Owen Glad, Marketing Manager, Spoon

(7)

Preliminär Agenda

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MULTIKANALSTRATEGIDAGEN 2015

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar

 Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete

 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier

 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete

 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer

 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Kunddriven digitalstrategi - hur du jobbar med relevans och användarvänlighet när du tar fram dina digitala fönster mot omvärlden.

Kundupplevelse, smaka på ordet. Kundens högst subjektiva upplevelse är det som avgör hur hen uppfattar ditt varumärke eller ditt erbjudande. Ändå är det fortfarande många företag som utvecklar sin affär, sin kommunikation och sina erbjudanden utan kundens aktiva medverkan. Tjänstedesign är en agil utvecklingsmetod som samskapar

kundupplevlesestrategi, erbjudandeformulering och produktuveckling med kunden djupt involverad i innovationsprocessen. Resultatet är strategier och värdeerbjudanden som tar avstamp i kundens liv och bygger på kundens verkliga behov och beteenden. Det ger en kraftigt förkortad utvecklingscykel från kundinsikt till lansering och minimerade risker hela vägen. På sista raden ser vi ökad kundnöjdhet, lojalitet, rekommendationsbenägenhet och lägre utvecklingskostnader. Arbetssättet är iterativt, prototypbaserat och med bland annat empati, starka frågor, visualisering och djupa teknikkunskap som verktyg.

Pernilla Dahlman is the CEO of Screen Interaction, design- and innovation agency residing among the clouds at floor 29 in Kista landmark Victoria Tower. She is passionate about customer driven business development, service design and the fusion of design and technology to create outstanding digital customer experiences. Together with her growing team of 50 skilled UX designers, developers and business artists she is constantly co- creating and prototyping new digital service, starting with the customer and user at the center of things.

(8)

Preliminär Agenda

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MULTIKANALSTRATEGIDAGEN 2015

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar

 Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete

 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier

 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete

 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer

 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Innovation är affärskritiskt. Såhär går man från ord till handling.

Plötsligt pratar väldigt många om innovation som något ytterst affärskritiskt. En hel del företag säger sig jobba med innovation. Men förväxlar vi begreppen? Vad är innovation, idéarbete, produktutveckling..? Hur tar man modeordet till att skapa innovation på riktigt?

Innovation är resultatet av en utvecklingsprocess som kräver att man jobbar både strategiskt, kreativt och realistiskt. Det är inte bara idéerna som styr, utan man måste ta hänsyn till kostnaden att ta fram nya idéer.Innovation likställs ofta med att ta fram "coola idéer", men det krävs att man klarar av utmaningen hela vägen ut till marknaden. Det är oftast där utmaningen ligger. Hur löser man det? En innovativ produkt eller tjänst skapar nya värden för kunderna. Och i en värld där ny teknik ställer allt på ända, där affärsregler utmanas och branscher är disruptiva finns alla möjligheter för organisationer att ställa om till att blir innovativa organisationer. I den här sessionen berättar vi om hur man kan gå tillväga. Deltagarna får ta del av praktiska exempel.

• Hur bygger man en organisation som främjar innovation?

• Vad betyder kulturen, utöver de befintliga processerna?

• Vad spelar ledarskapet för roll?

• Att ha underordnade som kan och vet mer än chefen.

• Misslyckanden som leder till lärande - en del av innovationsprocessen

Anna Caracolias har varit länge i mobilbranschen och har en gedigen erfarenhet av multikanalstrategier. Hon är en van föreläsare ,skriver artiklar, har varit krönikör, pratat i radio och deltar aktivt i ”mobildebatten” Anna är också styrelseledamot i IIS

(Internetstiftelsen i Sverige) som är en oberoende organisation som verkar för positiv utveckling av Internet.

(9)

Preliminär Agenda

Breakout session B2B

Mobile Gifting – en outnyttjad kanal för kundvård och kundkommunikation.

Hela 97 procent av mottagarna öppnar och läser mobila presentkort, och 95 procent är nöjda med att ta emot dem. Mobile gifting är en omedelbar kommunikationskanal med växande betydelse för företagens kundvård och marknadskommunikation. På vilka sätt kan ert företag ha nytta av detta för att öka försäljning och kundlojalitet, och stärka varumärket? I denna seminariepunkt får vi några av svaren.

Joachim Alvarez är en av pionjärerna inom mobilmarknadsföring i Sverige. Joachim har jobbat med telekomrelaterade tjänster sedan 1996 men haft fokus på tjänster för mobilmarknadsföring sedan 2004, och är upphovsmannen till många spännande tjänster med mobila kuponger bl.a. kupong.se och mobila presentkort med kopplingar till sociala medier.

B2B handel är inte som B2C e-handel.

Trots att e-handel till privatkunder tycks få all publicitet är e-handel mellan företag, B2B, flera gånger större i omsättning. Till skillnad från konsumentsajter är B2B-sajter ofta tråkiga och omständliga. Delvis beror det på att köpen och villkoren är mer komplicerade. Men B2B-kunderna vet ju hur konsumentsajterna ser ut, och skulle uppskatta om B2B-sajterna var lika smidiga och lika bra på att hantera kunderna individuellt. För säljaren skulle det inte bara kunna öka försäljningen, det skulle också minska tiden som säljare ägnar åt rena rutinsaker. I denna seminariepunkt får vi råd och tips hur B2B företag på ett effektivare sätt kan arbeta med e-handel.

Malin Sjöman har 20 års erfarenhet av marknadsföring, produktledning och affärsutveckling inom business-to-business. Hon har tidigare bland annat varit marknadschef på mobiloperatören 3 och produktledningschef på Ericsson. Idag är hon marknadskonsult på B2B-byrån Hägvall & Sjöman och hjälper B2B-företag att bygga relationer, varumärken och affärer. Malin är en flitigt anlitad

föreläsare och bloggar löpande om den nya B2B-marknadsföringen på www.hagvallsjoman.se/blog

Content och marketing automation som verktyg för att generera kvalitativa leads och driva försäljning för B2B.

Genom att utgå från kundens köpprocess istället för den interna säljprocessen kan man ta fram en mer effektiv contenstrategi. I denna seminariepunkt tar vi även upp hur du kan

• skapa relevant content till Linkedin för att utnyttja dess fulla potential som säljkanal

• säkra att du inte bara har populärt content utan att dina läsare konverteras till kunder?

• Öka samarbetet mellan sälj och marknad för att maximera nyttan av content marketing och marketing automation

Talare presenteras inom kort

(10)

Preliminär Agenda

Breakout session B2C

Så här kan marknadsförare ta till sig möjligheterna med Big Data.

Enligt en undersökning genomförd av Teradata svarade 73 % av 2200 marknadsförare att de inom de närmaste två åren kommer att använda sig av Big Data. Uppfattningen av att Big Data endast är till för forskare och inte marknadsförare börjar ändras. I denna seminariepunkt kommer du få ta del av olika kundcase där man nyttjat dataanalys för att optimera sin marknadsföring där flera kan vara tillämpliga på ditt företag.

Talare presenteras inom kort

Skapa säljande mobila kampanjer på 30 minuter.

Vi berättar bl a om hur man genererar nya leads, hur man säljer på befintliga kunder och hur man genom mobil kommunikation tar hand om sina kunder och sin personal. Och hur man faktiskt kommer igång - snabbt och enkelt.

Christoffer Andersson, TargetEveryOne

Så här bygger man en organisation som utvecklar och optimerar närvaron i de Sociala och digitala kanalerna.

I detta anförande får vi lyssna till hur företag kan använder sociala och digitala kanaler för att skapa kundinsikt och kundengagemang som nyttjas för att stärka upp företagets produkt- och

tjänsteutveckling. Frågor som besvaras under är

• Hur bör organisationen formas kring den digitala kommunikationen och sociala närvaron se ut

• Vilka är de interna rollerna som behövs och hur ser resursallokeringen ut för bäst nå dina mål

• Hur skapar man en arbetsprocess som stöder det löpande arbetet i de olika kanalerna Stina Bäckström, mer info inom kort

(11)

Multikanalstrategidagen 2015 – Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

19 november 2015 Klockan 8.30-17.00, Hotel Birger Jarl Konferens, Stockholm Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Anmälan på: http://www.inspectum.se

eller skicka in nedanstående anmälningsformulär.

Jag vill anmäla mig till Multikanalstrategidagen 2015:

Ja! Jag representerar ett användarföretag/- organisation och betalar 2995:- exkl. moms

Namn:____________________________________________________________

Titel:_____________________________________________________________

Avdelning/Enhet:___________________________________________________

Adress:___________________________________________________________

Postnummer:______________________________________________________

Postort:___________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

e-Post:____________________________________________________________

Eventuella allergier eller andra önskemål:

______________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i programmet. Inspectum är ett oberoende konsult, undersöknings och utbildningsföretag.

Inspectum har varit verksamma sen 2004 och genomför uppdrag för offentlig samt privat sektor.

Avbokning och överlåtelse:

Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. I det fall Inspectum ställer in en konferensdag krediteras du det inbetalda beloppet.

För frågor kring avbokning och överlåtelse: 0708-539200

Anmälningsblankett: Multikanalstrategidagen 2015

För anmälan till konferensen:

Inspectum AB

Konferens 19 november 2015 Sockenvägen 542

12134 Enskededalen Ring: 0708-539200

E-mail:

info@inspectum.se

För att registrera dig ring: 0708-539200 e-post: lars.frick@inspectum.se Web: http://www.inspectum.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :