Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Full text

(1)
(2)

0 20 40 60 80 100 120

Besvarad

Ej besvarad 92

94 72

26

Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N=164 resp N=120)

2014 2011

(3)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1 1 13

77

0

14

79

Fråga 1: Jag kan besöka min son/dotter/närstående på de tider som passar

honom/henne bäst.

(4)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1. Stämmer inte alls

2. Stämmer till viss

del 3. Stämmer till stor

del 4. Stämmer helt

Inget svar 3

8

47

24

10 4

12

37

31

10

Fråga 2: Det går lätt att nå enhetschefen för verksamheten?

2014 2011

(5)

5 10 15 20 25 30 35 40

8

14

35

32

8

15

37

31

Fråga 3: Jag har fått tillräcklig information om verksamhetens innehåll.

(6)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1. Stämmer inte alls

2. Stämmer till viss

del 3. Stämmer till stor

del 4. Stämmer helt

Inget svar 7

13

30

41

2 3

15

35

40

1

Fråga 4: Jag har fått tillräcklig information om hur min son/dotter/närstående har det (med begränsing av tystnadsplikt)

2014 2011

(7)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

9

7

30 34

4 6

16

31

42

Fråga 5: Som anhörig/närstående, har jag goda möjligheter att lämna synpunkter på

verksamhetens innehåll

(8)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1. Stämmer inte alls

2. Stämmer till viss

del 3. Stämmer till stor

del 4. Stämmer helt

Inget svar 12

16

29 31

3 15

23 23

32

1

Fråga 6: Jag har fått information om vart jag skall vända mig om jag är missnöjd med något

2014 2011

(9)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

0 2

22

66

0 5

16

72

Fråga 7: Jag får ett bra bemötande av personalen på boendet.

(10)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1. Stämmer inte alls

2. Stämmer till viss

del 3. Stämmer till stor

del 4. Stämmer helt

Inget svar

4 9

22

45

12

1

11

20

49

13

Fråga 8: Jag får ett bra bemötande av enhetschefen för boendet.

2014 2011

(11)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

2

9

31

48

2

10

25

56

Fråga 9: Personalen är engagerad i min son/dotter/närstående och i verksamheten.

(12)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1. Stämmer inte alls

2. Stämmer till viss

del 3. Stämmer till stor

del 4. Stämmer helt

Inget svar

3 8

25

41

13

5 8

32

43

6

Fråga 10: Introduktionen och informationen vid inflyttning fungerar/fungerade bra.

2014 2011

(13)

6 4 10 8 14 12 18 16 22 20 26 24 30 28 34 32 38 36 40

2

16

31

36

6 8

15

35

34

Fråga 11: Innehållet i verksamheten tillgodoser min sons/dotters/närståendes behov.

(14)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1. Stämmer inte alls

2. Stämmer till viss

del 3. Stämmer till stor

del 4. Stämmer helt

Inget svar 4

14

31

34

9 5

20 24

39

6

Fråga 12: Jag upplever att min son/dotter/närstående utvecklas positivt och mot ökad självständighet.

2014 2011

(15)

2 6 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1

0 1 4

7

3

13

27

12

19

0 2 3 5 5

4

8 9

30

9

23

Fråga 13: Hur nöjd är du med boendet och verksamheten i sin helhet?

2014: 80 % (84) svarar i den övre halvan av den 10-gradiga skalan. 85 % är nöjda om ”ej svar”

räknas bort.

(16)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Inte alls 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. I högsta

grad

Inget Svar 1

0 1

4

6

3

13

28

12

17

0 2 4 5 5

10

5

11

26

9

21

1

Fråga 14: Hur väl uppfyller boendet och verksamheten dina förväntningar?

2014 2011

(17)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1 1 2

5 5

7

13

29

9

14

1 6

5 5

4 6

10 12

28

11

15

Fråga 15: Föreställ dig ett boende och verksamhet som är perfekt i alla avseenden. Hur

nära eller långt ifrån ett perfekt gruppboende är detta boende?

(18)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JA

NEJ/Inget Svar 12

80

28

66

Fråga 16: Inom Omsorgsförvaltningen arbetar vi med olika former av anhörigstöd.

Saknar du möjlighet till någon form av sådant stöd?

2014 2011

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :