• No results found

ENKÄT FÖR SKOLPERSONAL I HAND I HAND Efter intervention

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ENKÄT FÖR SKOLPERSONAL I HAND I HAND Efter intervention"

Copied!
86
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ENKÄT FÖR SKOLPERSONAL I HAND I HAND

Efter intervention

Detta är den svenska versionen av enkäten som användes för utvärderingen av HAND i

HAND-programmet (http://www.handinhand.si/). Hänvisningar till källorna till frågorna är

dokumenterade i Kozina (2020), i dokumentationen och i utvärderingsrapporten, alla

tillgängliga på webbplatsen för HAND i HAND.

(2)

Översikt

Frågorna som finns i respektive version av enkäten (TC - lärare, SC - rektorer, SW / CN – personal inom elevhälsa) anges i de tre sista kolumnerna.

ID

Före (T1)/

Efter (T2)/

Uppföljning (T3)

Finns i lärarenkäten

Finns i enkäten för rektorer

Finns i enkäten för personal inom elevhälsa

TC00 T1/T2/T3 ü ü ü

SC01 T1/T2/T3 û ü û

SC02 T1/T2/T3 û ü û

TC07b only T2/T3 ü ü ü

TC08b only T2/T3 ü û û

TC09a T1/T2/T3 ü ü ü

TC09b T1/T2/T3 ü ü ü

TC09c T1/T2/T3 ü ü ü

TC09d T1/T2/T3 ü ü ü

TC10 T1/T2/T3 ü û ü

TC11 T1/T2/T3 ü û ü

TC12b T1/T2/T3 ü ü ü

TC12c T1/T2/T3 ü ü ü

TC04a T1/T2/T3 ü û ü

TC04b T1/T2/T3 ü û ü

TC13 T1/T2/T3 ü û ü

TC14a T1/T2/T3 ü û û

TC14b T1/T2/T3 ü û û

TC14d T1/T2/T3 ü û û

TC14e T1/T2/T3 ü û û

TC31b/TC31c T1/T2 ü û ü

TC15 T1/T2/T3 ü û û

TC16 T1/T2/T3 ü û û

TC17 T1/T2/T3 ü û û

TC18 T1/T2/T3 ü û û

TC20 T1/T2/T3 ü û û

TC22 T1/T2/T3 ü ü ü

TC24 T1/T2/T3 ü ü ü

TC25 T1/T2/T3 ü û û

TC27 only T2 ü ü ü

TC28 only T2 ü ü ü

TC29 only T2/T3 ü û ü

TC30 only T2/T3 ü û û

(3)

Hand i Hands lärarenkät

Den här enkäten kommer att användas för att vetenskapligt utvärdera HAND i HAND- projektet. HAND i HAND-projektet är en systematisk interventionsstudie som syftar till att förbättra det sociala klimatet i klassrummet. Vi vill veta om programmets åtgärder har någon effekt på elevers och lärares interaktioner i klassrummet. Dina ärliga och detaljerade svar och kommentarer kommer att vara till stor hjälp för utvärderingen av programmet. Vi är väldigt tacksamma om du så noggrant som möjligt fyller i svaren på följande sidor.

Konfidentialitet

All information som samlas in i den här studien kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att sättas samman med andras för att få fram totalsummor och medelvärden i vilka ingen enskild individ kan identifieras.

Att delta i enkäten är frivilligt och den som vill kan när som helst välja att inte delta.

Om enkäten

Enkäten tar ca 40-50 minuter att besvara

Kursiverade instruktioner talar om hur du ska svara på frågorna. De flesta frågorna kan besvaras genom att välja det mest passande alternativet.

Om du undrar över någon del av enkäten eller om du vill ha ytterligare information om enkäten eller studien, kan du komma i kontakt med oss här: (handinhand@miun.se).

Maria Rasmusson och Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet

Tack för att du hjälper oss i forskningsprojektet HAND i HAND genom att besvara denna enkät!

Lärare - version A

(4)
(5)

1. DIN EGEN BAKGRUND TC00

Skriv din enkätkod enligt dessa instruktioner:

1-2: Första och sista bokstaven i din mammas förnamn. (t.ex. ANNA) 3-4: Första och sista bokstaven i din pappas förnamn. (t.ex. PETER) 5-6: Första och sista bokstaven i ditt förnamn. (t.ex. MARINA) 7-8: Datumet för din mammas födelsedag (t.ex. 05 maj 1945) Koden enligt ovanstående exempel blir AAPRMA05.

(Om du inte har någon av informationen så skriver du 99 istället.)

TC00

Skriv din enkätkod enligt instruktionerna ovan:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. DU

TC09a

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?  

(Välj ett svar på varje rad.)    

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid Jag lägger

märke till förändringar i min kropp som när jag andas långsamt eller snabbare.

Jag är

uppmärksam på om mina muskler är spända eller avslappnade.

Jag är

uppmärksam på olika fysiska känslor som vinden i mitt hår eller hur solen känns mot mitt ansikte.

Jag

uppmärksammar ljud som när en klocka tickar, fåglar kvittrar eller bilar passerar.

Jag lägger märke till hur saker doftar.

Jag

uppmärksammar hur mina känslor påverkar mina tankar och beteende.

Jag lägger märke till när mitt humör förändras.

3. DU

(6)

TC09b

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?  

(Välj ett svar på varje rad.)

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid Jag är bra på att

hitta ord för att beskriva mina känslor.

Jag har lätt att sätta ord på mina tankar, åsikter och förväntningar.

Jag är bra på att hitta ord för att uttrycka mina upplevelser av hur saker smakar, doftar eller låter.

Jag har svårt att hitta ord för att beskriva vad jag känner.

Jag har problem med att tänka ut rätt ord för att uttrycka vad jag känner inför saker.

När jag har en känsla i kroppen har jag svårt att beskriva den eftersom jag inte hittar rätt ord.  

Det är naturligt för mig att prata om mina upplevelser.

4. DU TC07b

Om du tänker på de senaste fyra månaderna: Hur ofta gjorde du följande?

(Välj ett svar på varje rad.)

Aldrig Några få gånger

Ungefär en gång i månaden

Ungefär en gång i

veckan Flera gånger varje vecka

Varje dag eller nästan

varje dag Jag mediterade

eller gjorde liknande inre övningar Jag yogade eller gjorde liknande kroppsövningar

(7)

TC08b

Om du tänker på de senaste fyra månaderna: Hur ofta gjorde du följande i Hand i Hand- klassen?

(Välj ett svar på varje rad.)

Aldrig

Några få gånger

Ungefär en gång i månaden

Ungefär en gång i veckan

Flera gånger varje vecka

Varje dag eller nästan

varje dag Jag

genomförde meditation eller liknande inre övningar under en lektion med Hand i Hand- klassen Jag genomförde yoga eller liknande kroppsövningar under en lektion med Hand i Hand- klassen 5. DU

TC09c

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?    

(Välj ett svar på varje rad.)    

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid Jag blir arg på

mig själv för att jag har irrationella eller olämpliga känslor.

Jag brukar tänka på om mina

uppfattningar är rätt eller fel.

Jag intalar mig själv att jag inte borde känna på det sätt jag gör.

Jag tror att vissa av mina tankar är onormala eller dåliga och att jag inte borde tänka på det sättet.

Jag brukar tänka på om mina

uppfattningar är bra eller dåliga.

Jag brukar tänka på hur värdefulla eller värdelösa mina erfarenheter är.

Jag säger till mig själv att jag inte borde tänka på det sätt som jag gör.

Jag tycker att mina känslor är dåliga eller opassande och att jag inte borde ha sådana känslor.

Jag ogillar mig själv när jag har irrationella idéer.

(8)

6. DU

TC09d

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?  

(Välj ett svar på varje rad.)

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid När jag gör

saker börjar jag tänka på annat och blir lätt distraherad.

När jag gör något så är jag bara fokuserad på det jag gör och inget annat.

Jag "går på autopilot" utan att  tänka på vad jag gör.

När jag läser är min

uppmärksamhet helt inriktad på det jag läser.

När jag gör saker blir jag helt uppslukad och tänker inte på något annat.

Jag är inte uppmärksam på vad jag gör eftersom jag dagdrömmer, oroar mig eller tänker på annat.

När jag utför sysslor som städning eller tvätt så brukar jag dagdrömma eller tänka på andra saker.

Jag brukar ofta gör flera saker samtidigt istället för att fokusera på en sak i taget.  

När jag arbetar med något tänker jag delvis på annat som exempelvis vad jag ska göra senare eller saker som jag hellre vill göra.  

Jag blir fullständigt uppslukad av sådant jag håller på med så att all uppmärksamhet riktas mot det jag gör.

7. DU

(9)

TC10

Tänk nu på möten du har med andra och besvara följande frågor om dig själv. Hur väl lyckas du med följande?    

(Välj ett svar på varje rad.)  

Inte alls Ganska dålig Varken bra eller

dålig Ganska bra Väldigt bra Hur bra är du på

att undvika att bli nervös?

Hur bra är du på att kontrollera dina känslor?

Hur bra är du på att peppa dig själv när du känner dig nere?

Hur bra är du på att berätta för en vän att du inte mår bra?

Hur bra är du på att låta bli att tänka otrevliga tankar?

Hur bra är du på att inte oroa dig för saker som kan inträffa?

Hur bra är du på att muntra upp dig själv när du råkat ut för något otrevligt?

Hur bra är du på att lugna ner dig igen när du är väldigt rädd?

TC11

Tänk på dig själv: I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?    

(Välj ett svar på varje rad.)

Håller absolut

inte med Håller inte med

Håller varken med eller tar

avstånd Håller med Håller absolut med Jag har ofta ont

i huvudet, ont i magen eller är sjuk.

Jag oroar mig mycket.

Jag är ofta olycklig, nedstämd eller gråtfärdig.

Jag blir nervös i nya situationer.

Jag blir lätt osäker.

Jag är rädd för mycket.

Jag blir lätt rädd.

8. DU

(10)

TC12b    

Ange hur bra följande påståenden beskriver dig.    

(Välj ett svar på varje rad.)

Inte alls likt mig Inte likt mig Något likt mig Ganska likt mig Väldigt likt mig Jag känner för

människor som inte är lika lyckligt lottade som jag.

Ibland tycker jag inte synd om människor som har problem.

När jag ser att någon blir utnyttjad så känner jag att jag vill beskydda dem.    

Det stör mig inte särskilt mycket när andra drabbas av olyckor.

När jag märker att någon behandlas orättvist så tycker jag inte alltid synd om dem.

Jag blir ofta ganska rörd av saker som händer.

Jag skulle beskriva mig själv som en ganska ömsint och omtänksam person.

9. DU

(11)

TC12c  

Ange hur bra följande påståenden beskriver dig.

(Välj ett svar på varje rad.)

Inte alls likt mig Inte likt mig Något likt mig Ganska likt mig Väldigt likt mig Ibland har jag

svårt att sätta mig in i andras sätt att se på saker.

Jag försöker sätta mig in i andra

människors sätt att se på saken innan jag fattar ett beslut.

Ibland försöker jag förstå mina vänner bättre genom att föreställa mig hur saker ser ut från deras perspektiv.

Om jag är säker på att jag har rätt så slösar jag inte tid på att lyssna på andras argument.

Min uppfattning är att det finns två sidor av varje fråga och jag försöker sätta mig in i bägge.

När jag är upprörd på någon försöker jag oftast tänka mig in i den personens situation.

Innan jag kritiserar någon försöker jag tänka på hur jag själv hade känt i samma situation.

10. DIN UPPFATTNING OM HAND I HAND-KLASSEN

 

(12)

TC13

Hur ofta stämmer följande påståenden in på Hand i Hand-klassen?

(Välj ett svar på varje rad.) Stämmer aldrig

eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer alltid eller nästan

alltid Eleverna är

snälla mot varandra.

Eleverna bryr sig om varandra.

Eleverna behandlar varandra respektfullt.

Eleverna kommer bra överens.

Eleverna hjälper varandra.

Eleverna står upp för varandra.

En del elever känner sig utanför.

Eleverna respekterar de som är annorlunda.

(13)

TC14a

Nedan finns några exempel på oönskat elevbeteende som lärare säger sig möta i på sina lektioner. Tänk på din senaste undervisningsvecka. Hur ofta har du behövt hantera den här typen av kontraproduktivt elevbeteende i Hand i Hand-klassen? 

(Välj ett svar på varje rad.)    

Inte alls

Under en eller två dagar

De flesta dagarna

Minst en gång om dagen

Flera gånger varje dag Sena ankomster

Undviker skolarbete (t.ex.

elever som inte gör sina uppgifter, ger upp snabbt, gör minsta möjliga för att lösa uppgifter) Distanserar sig från undervisning (t.ex. elever som inte vill vara med, dagdrömmeri, elever som drar sig undan)

Medvetet störande av lektionen (t.ex.

ställa irrelevanta frågor, använda knep för att få tiden att gå, förhala) Elever som talar utan att ha fått ordet (t.ex. svara rakt ut, avbryta andra, störa andra genom att prata) Medvetet skapande av störande ljud (t.ex.

flytt av möbler, slå på saker) Olämpligt användande av mobiler (t.ex.

skicka meddelanden under lektionstid, ta kort eller filma i smyg, surfa) Olämpligt användande av laptop eller iPad (t.ex. skicka meddelanden under lektionstid, ta kort eller filma i smyg, surfa) Ger näsvisa kommentarer (t.ex.

svarar uppstudsigt, onödig

argumentation) Omotiverade

“utflykter” i klassrummet (t.ex.

lämna den tilldelade platsen i klassrummet utan godtagbar anledning) Oberäkneliga känsloutbrott (t.ex.

humörsvängningar, plötsliga utbrott)

11. DIN UPPFATTNING OM HAND I HAND-KLASSEN

(14)

TC14b

Nedan finns några exempel på oönskat elevbeteende som lärare säger sig möta i sina klasser. Tänk på din senaste undervisningsvecka. Hur ofta har du behövt hantera den här typen av negativt elevbeteende i Hand i Hand-klassen?    

(Välj ett svar på varje rad.)    

Inte alls

Under en eller två dagar

Nästan varje dag

Minst en gång om dagen

Flera gånger varje dag Elever som inte

kan låta bli andras saker (t.ex. ta pennor, böcker) Elever som stökar runt, är bråkiga (t.ex.

väsnas, knuffar och puffar på varandra) Ryktesspridning (t.ex. berätta falska eller elaka saker om andra, tala om andra bakom deras rygg) Uteslutning av kamrater (t.ex.

medvetet hålla människor utanför gruppaktiviteter och social gemenskap) Verbala påhopp på andra elever (t.ex. svordomar, förolämpningar och hotfulla kommentarer mot andra) Sexuellt ofredande av andra elever (t.ex. sexuella anspelningar och

kommentarer, oönskade blickar eller stirrande, tafsande, ryktesspridning av sexuell art, kommentarer om andras sexualitet) Elever som är fysiskt aggressiva mot andra (t.ex.

knuffas, boxas, sparkas, slåss, luggas, brottas, bits)

Elever som är extremt våldsamma mot andra elever (t.ex.

användande av vapen som knivar, sexuella överfall, misshandel)

12. DIN UPPFATTNING 

(15)

TC31c

Läs noggrant följande scenario och svara på de efterföljande frågorna.

Du undervisar en klass i åk 8. En elev i klassen har utländsk bakgrund. En dag observerar du av en slump hur en grupp andra pojkar mobbar eleven och kallar honom för rasistiska öknamn. Eleven reagerar inte på detta utan drar sig lugnt undan från situationen så snart pojkarna har flyttat sin uppmärksamhet till något annat. 

TC31c

a) Varför tror du att gruppen av pojkar beter sig på det här sättet? 

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

TC31c

b) Varför tror du att pojken med utländsk bakgrund beter sig på det här sättet? 

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

TC31c

c) Vad skulle du som lärare göra om du såg den här situationen? 

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13. DIN UPPFATTNING OM HAND I HAND-KLASSEN

TC14d

Var elevernas beteende (som togs upp i de tre föregående frågorna), den senaste undervisningsveckan, ganska typiskt för Hand i Hand-klassen om du jämför med andra veckor?

Ja Nej

TC14e

Blev du stressad av elevernas beteende i Hand i Hand-klassen under den senaste undervisningsveckan?

 

(Välj ett svar.)    

Ja, jag blev extremt stressad (t.ex., det kunde ha resulterat i sjukskrivning).

Ja, jag var väldigt stressad (t.ex. kunde inte sova eller slappna av, mådde fysiskt dåligt).

Ja, jag var ganska stressad.

Ja, jag var lite stressad.

Nej, jag blev inte stressad av elevernas beteende.

14. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN 

TC15

Är du mentor för Hand i Hand-klassen?

Ja Nej

(16)

TC16

Vilket/vilka ämne(n) undervisar du Hand i Hand-klassen i under det här skolåret?    

(Skriv ämnet/ämnena nedan.)        

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN 

(17)

TC17  

Läs nu följande påståenden noga och välj därefter det svar som stämmer bäst överens med din relation till elever i Hand i Hand-klassen och din roll som lärare för den klassen. Svara spontant utan att tänka för mycket på varje påstående.  

(Välj ett svar på varje rad.)  

Aldrig Nästan aldrig Ibland Ofta

Nästan alltid eller alltid Jag är öppen för

elevers idéer och förslag och jag tar hänsyn till dessa när jag undervisar.

När en elev uppför sig eller uttrycker sig på ett olämpligt sätt, försöker jag förstå vad som ligger bakom hens beteende eller ord.

När jag inte kan skapa en bra kontakt med en elev så ber jag eleven om hjälp.

Jag tänker på att varje elev upplever en bestämd situation på olika sätt.

Jag tänker på att varje elevs tankar, känslor och upplevelse av en bestämd situation kan vara annorlunda än för mig.

Om jag hamnar i upprepade konflikter med en specifik elev eller en grupp av elever så reflekterar jag över mitt beteende och ändrar det oftast.

Jag ser relationen med varje elev som en egen möjlighet till personlig och professionell utveckling.

Jag är medveten om att varje elev har sitt egna sätt att tänka och agera så jag försöker anpassa mitt beteende efter detta.

Som lärare tar jag det fulla ansvaret för kvaliteten på relationen mellan elev och lärare.

16. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN

(18)

TC18

Tänk på de senaste 4 månaderna. Hur ofta har du gjort följande?  

(Termen ”kultur” refererar här till vardagliga sociala praktiker som på ett specifikt sätt skapar mening om världen och beteenden, och som i viss utsträckning delas inom en social grupp.)     (Välj ett svar på varje rad.)  

Aldrig eller nästan

aldrig En gång i

månaden En gång i veckan Varje dag eller nästan varje dag Jag gjorde något för att

fira olika kulturers sedvänjor i mitt klassrum.

Jag integrerade olika kulturella erfarenheter, värderingar och synsätt i min undervisning.

Jag använde

undervisningsstrategier och resurser för att främja mångkulturell förståelse bland eleverna.

Jag rådfrågade andra kollegor för att förbättra min

undervisning mot ökad mångkulturell förståelse.

17. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN

TC20

Nedan kommer du att få läsa om några olika scenarier. Vi vill veta hur säker du är på att du kan agera på ett visst sätt i dessa situationer.

(Termen ”kultur” refererar här till vardagliga sociala praktiker som på ett specifikt sätt skapar mening om världen och beteenden, och som i viss utsträckning delas inom en social grupp.)     (Välj ett svar på varje rad.)

Inte alls säker Ganska osäker Ganska säker Säker Du undervisar en

klass med ungefär lika många pojkar och flickor. Du har lagt märke till att många flickor och pojkar inte vill delta i aktiviteter, rollspel och skolämnen som de upplever står i strid med deras könsroller.

Hur säker är du på att du kan utveckla ett klassrumsklimat som uppmuntrar dina elever att följa icke traditionella könsstereotyper?     

Du undervisar en kulturellt blandad klass. Du har lagt märke till att de flesta av dina elever tycks uppleva kulturkrockar mellan hemmet och skolan. Till exempel har några av dina elever olika uppfattning om vad som är ett lämpligt beteende i klassrummet.  

Hur säker är du på att du kan hjälpa dina elever att anpassa sig på ett bra sätt till

(19)

skolmiljön?

Du undervisar en klass med elever från olika bakgrunder som riskerar att misslyckas i skolan. Du har lagt märke till att dessa elever uppvisar tecken på låg självkänsla, ointresse för skolaktiviteter och att de ibland uppvisar störande beteende.  

Hur säker är du på att du kan utveckla aktiviteter med vardagliga

sammanhang för att uppmuntra elever att delta i traditionella klassrumsuppgifter?

Du undervisar en klass med elever från varierande etniska bakgrunder med olika traditioner, vanor, seder, värderingar och

religionsuppfattningar.

Du lägger märke till att några av dina elever har problem att tolerera andras olikheter.

Hur säker är du på att du kan ge dina elever möjlighet att utveckla

medvetenhet om, och uppskattning av, kulturella

skillnader? 

18. DINA ÅSIKTER 

TC22

I vilken utsträckning håller du med eller tar avstånd från följande påståenden?  

(Välj ett svar på varje rad.)

Tar fullständigt

avstånd Tar avstånd

Tar delvis avstånd

Håller något med

Håller fullständigt

med Jag är bekväm

med förändringar.

Jag tycker om att utmana mig själv att prova nya saker.

Jag känner mig bekväm tillsammans med människor från olika

bakgrunder.

Jag tycker om att möta människor från olika

bakgrunder.

Jag tycker om att lära mig om olika sätt att se på samma fråga.

19. DINA ÅSIKTER 

(20)

TC24

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

(Välj ett svar på varje rad.)

Håller absolut inte

med Håller inte med Håller med Håller absolut med Vissa etniska

grupper har färre möjligheter att få en bra

gymnasieutbildning.

Barn från ekonomiskt svaga hem har sämre möjligheter att skaffa en bra gymnasieutbildning.

Kvinnor har sämre möjligheter att skaffa sig bra arbeten.

Människor med dålig ekonomi har sämre möjligheter att få bra arbeten.  

 

Människor med dålig ekonomi har sämre möjligheter till framgång.

20. DINA ÅSIKTER 

(21)

TC25

Vi vill veta hur du generellt känner för ditt arbete. I vilken utsträckning håller du med eller tar avstånd från följande påståenden?  

(Välj ett svar på varje rad.)  

Tar fullständigt

avstånd Tar avstånd

Tar delvis avstånd

Håller något

med Håller med

Håller fullständigt

med Fördelarna

med att vara lärare överväger klart nackdelarna.

Om jag fick göra om mina yrkesval så skulle jag ändå välja att bli lärare.

Jag skulle vilja byta till en annan skola om det var möjligt.

Jag ångrar att jag blev lärare.

Jag tycker om att arbeta på den här skolan.

Jag undrar om det hade varit bättre att välja ett annat yrke.

Jag skulle rekommendera min skola som en bra plats att arbeta på.

Jag tycker att samhället sätter värde på läraryrket.

Jag är nöjd med mina insatser på den här skolan.

Jag är i huvudsak nöjd med mitt arbete.

21. HAND I HAND-PROGRAMMET TC27

I vilken utsträckning tycker du att lärarprogrammet i Hand i Hand är användbart i ditt arbete som lärare?

(Välj ett svar i listan.) Mycket användbart Ganska användbart Lite användbart Inte användbart Jag deltog inte

(22)

TC28

Bedöm nedanstående aspekter av lärarprogrammet i Hand i Hand.

(Välj ett svar på varje rad.)

Dåligt Okej Bra Mycket bra Jag deltog inte

Det teoretiska innehållet De inre övningarna De fysiska övningarna Atmosfären under övningarna Ledarnas kunskap om innehållet Ledarnas förmåga att relatera till deltagarna

22. HAND I HAND-PROGRAMMET TC29

Kunde du observera några förbättringar i Hand i Hand-klassen när det gäller elevernas sociala, emotionella och/eller interkulturella kompetenser under de senaste fyra månaderna?

(Välj ett svar på varje rad.) Nej, för ingen

eller nästan ingen av

eleverna Ja, för några få elever

Ja, för ungefär hälften av

eleverna Ja, för många av eleverna

Ja, för alla eller nästan

alla elever Sociala

kompetenser Emotionella kompetenser Interkulturella kompetenser

TC30

Har du observerat att några av eleverna spontant har använt någon del från Hand i Hand- programmet under skoldagen?

(Välj ett svar.) Ja Nej

Jag är inte säker

Eleverna deltog inte i Hand i Hand-programmet

23. KOMMENTARER

Har du noterat något i HAND i HAND-klassen som vi inte tagit upp i enkäten men som kan vara relevant för oss att veta?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Var det några frågor som var svåra att besvara? Vilka och varför, i så fall? Har du några ytterligare kommentarer? Finns det något du vill säga om enkäten eller dess innehåll?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(23)

Tack för att du besvarat denna enkät!

(24)

Hand i Hands lärarenkät

Den här enkäten kommer att användas för att vetenskapligt utvärdera HAND i HAND- projektet. HAND i HAND-projektet är en systematisk interventionsstudie som syftar till att förbättra det sociala klimatet i klassrummet. Vi vill veta om programmets åtgärder har någon effekt på elevers och lärares interaktioner i klassrummet. Dina ärliga och detaljerade svar och kommentarer kommer att vara till stor hjälp för utvärderingen av programmet. Vi är väldigt tacksamma om du så noggrant som möjligt fyller i svaren på följande sidor.

Konfidentialitet

All information som samlas in i den här studien kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att sättas samman med andras för att få fram totalsummor och medelvärden i vilka ingen enskild individ kan identifieras.

Att delta i enkäten är frivilligt och den som vill kan när som helst välja att inte delta.

Om enkäten

Enkäten tar ca 40-50 minuter att besvara

Kursiverade instruktioner talar om hur du ska svara på frågorna. De flesta frågorna kan besvaras genom att välja det mest passande alternativet.

Om du undrar över någon del av enkäten eller om du vill ha ytterligare information om enkäten eller studien, kan du komma i kontakt med oss här: (handinhand@miun.se).

Maria Rasmusson och Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet

Tack för att du hjälper oss i forskningsprojektet HAND i HAND genom att besvara denna enkät!

Lärare - version B

(25)
(26)

1. DIN EGEN BAKGRUND TC00

Skriv din enkätkod enligt dessa instruktioner:

1-2: Första och sista bokstaven i din mammas förnamn. (t.ex. ANNA) 3-4: Första och sista bokstaven i din pappas förnamn. (t.ex. PETER) 5-6: Första och sista bokstaven i ditt förnamn. (t.ex. MARINA) 7-8: Datumet för din mammas födelsedag (t.ex. 05 maj 1945) Koden enligt ovanstående exempel blir AAPRMA05.

(Om du inte har någon av informationen så skriver du 99 istället.)

TC00

Skriv din enkätkod enligt instruktionerna ovan:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. DU

TC09a

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?  

(Välj ett svar på varje rad.)    

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid Jag lägger

märke till förändringar i min kropp som när jag andas långsamt eller snabbare.

Jag är

uppmärksam på om mina muskler är spända eller avslappnade.

Jag är

uppmärksam på olika fysiska känslor som vinden i mitt hår eller hur solen känns mot mitt ansikte.

Jag

uppmärksammar ljud som när en klocka tickar, fåglar kvittrar eller bilar passerar.

Jag lägger märke till hur saker doftar.

Jag

uppmärksammar hur mina känslor påverkar mina tankar och beteende.

Jag lägger märke till när mitt humör förändras.

3. DU

(27)

TC09b

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?  

(Välj ett svar på varje rad.)

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid Jag är bra på att

hitta ord för att beskriva mina känslor.

Jag har lätt att sätta ord på mina tankar, åsikter och förväntningar.

Jag är bra på att hitta ord för att uttrycka mina upplevelser av hur saker smakar, doftar eller låter.

Jag har svårt att hitta ord för att beskriva vad jag känner.

Jag har problem med att tänka ut rätt ord för att uttrycka vad jag känner inför saker.

När jag har en känsla i kroppen har jag svårt att beskriva den eftersom jag inte hittar rätt ord.  

Det är naturligt för mig att prata om mina upplevelser.

4. DU TC07b

Om du tänker på de senaste fyra månaderna: Hur ofta gjorde du följande?

(Välj ett svar på varje rad.)

Aldrig Några få gånger

Ungefär en gång i månaden

Ungefär en gång i

veckan Flera gånger varje vecka

Varje dag eller nästan

varje dag Jag mediterade

eller gjorde liknande inre övningar Jag yogade eller gjorde liknande kroppsövningar

(28)

TC08b

Om du tänker på de senaste fyra månaderna: Hur ofta gjorde du följande i Hand i Hand- klassen?

(Välj ett svar på varje rad.)

Aldrig

Några få gånger

Ungefär en gång i månaden

Ungefär en gång i veckan

Flera gånger varje vecka

Varje dag eller nästan

varje dag Jag

genomförde meditation eller liknande inre övningar under en lektion med Hand i Hand- klassen Jag genomförde yoga eller liknande kroppsövningar under en lektion med Hand i Hand- klassen 5. DU

TC09c

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?    

(Välj ett svar på varje rad.)    

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid Jag blir arg på

mig själv för att jag har irrationella eller olämpliga känslor.

Jag brukar tänka på om mina

uppfattningar är rätt eller fel.

Jag intalar mig själv att jag inte borde känna på det sätt jag gör.

Jag tror att vissa av mina tankar är onormala eller dåliga och att jag inte borde tänka på det sättet.

Jag brukar tänka på om mina

uppfattningar är bra eller dåliga.

Jag brukar tänka på hur värdefulla eller värdelösa mina erfarenheter är.

Jag säger till mig själv att jag inte borde tänka på det sätt som jag gör.

Jag tycker att mina känslor är dåliga eller opassande och att jag inte borde ha sådana känslor.

Jag ogillar mig själv när jag har irrationella idéer.

(29)

6. DU

TC09d

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?  

(Välj ett svar på varje rad.)

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid När jag gör

saker börjar jag tänka på annat och blir lätt distraherad.

När jag gör något så är jag bara fokuserad på det jag gör och inget annat.

Jag "går på autopilot" utan att  tänka på vad jag gör.

När jag läser är min

uppmärksamhet helt inriktad på det jag läser.

När jag gör saker blir jag helt uppslukad och tänker inte på något annat.

Jag är inte uppmärksam på vad jag gör eftersom jag dagdrömmer, oroar mig eller tänker på annat.

När jag utför sysslor som städning eller tvätt så brukar jag dagdrömma eller tänka på andra saker.

Jag brukar ofta gör flera saker samtidigt istället för att fokusera på en sak i taget.  

När jag arbetar med något tänker jag delvis på annat som exempelvis vad jag ska göra senare eller saker som jag hellre vill göra.  

Jag blir fullständigt uppslukad av sådant jag håller på med så att all uppmärksamhet riktas mot det jag gör.

7. DU

(30)

TC10

Tänk nu på möten du har med andra och besvara följande frågor om dig själv. Hur väl lyckas du med följande?    

(Välj ett svar på varje rad.)  

Inte alls Ganska dålig Varken bra eller

dålig Ganska bra Väldigt bra Hur bra är du på

att muntra upp dig själv när du råkat ut för något otrevligt?

Hur bra är du på att lugna ner dig igen när du är väldigt rädd?

Hur bra är du på att undvika att bli nervös?

Hur bra är du på att kontrollera dina känslor?

Hur bra är du på att peppa dig själv när du känner dig nere?

Hur bra är du på att berätta för en vän att du inte mår bra?

Hur bra är du på att låta bli att tänka otrevliga tankar?

Hur bra är du på att inte oroa dig för saker som kan inträffa?

TC11

Tänk på dig själv: I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?    

(Välj ett svar på varje rad.)

Håller absolut

inte med Håller inte med

Håller varken med eller tar

avstånd Håller med Håller absolut med Jag har ofta ont

i huvudet, ont i magen eller är sjuk.

Jag oroar mig mycket.

Jag är ofta olycklig, nedstämd eller gråtfärdig.

Jag blir nervös i nya situationer.

Jag blir lätt osäker.

Jag är rädd för mycket.

Jag blir lätt rädd.

8. DU

(31)

TC12b    

Ange hur bra följande påståenden beskriver dig.    

(Välj ett svar på varje rad.)

Inte alls likt mig Inte likt mig Något likt mig Ganska likt mig Väldigt likt mig Jag känner för

människor som inte är lika lyckligt lottade som jag.

Ibland tycker jag inte synd om människor som har problem.

När jag ser att någon blir utnyttjad så känner jag att jag vill beskydda dem.    

Det stör mig inte särskilt mycket när andra drabbas av olyckor.

När jag märker att någon behandlas orättvist så tycker jag inte alltid synd om dem.

Jag blir ofta ganska rörd av saker som händer.

Jag skulle beskriva mig själv som en ganska ömsint och omtänksam person.

9. DU

(32)

TC12c  

Ange hur bra följande påståenden beskriver dig.

(Välj ett svar på varje rad.)

Inte alls likt mig Inte likt mig Något likt mig Ganska likt mig Väldigt likt mig Ibland har jag

svårt att sätta mig in i andras sätt att se på saker.

Jag försöker sätta mig in i andra

människors sätt att se på saken innan jag fattar ett beslut.

Ibland försöker jag förstå mina vänner bättre genom att föreställa mig hur saker ser ut från deras perspektiv.

Om jag är säker på att jag har rätt så slösar jag inte tid på att lyssna på andras argument.

Min uppfattning är att det finns två sidor av varje fråga och jag försöker sätta mig in i bägge.

När jag är upprörd på någon försöker jag oftast tänka mig in i den personens situation.

Innan jag kritiserar någon försöker jag tänka på hur jag själv hade känt i samma situation.

10. DIN UPPFATTNING OM HAND I HAND-KLASSEN

 

(33)

TC13

Hur ofta stämmer följande påståenden in på Hand i Hand-klassen?

(Välj ett svar på varje rad.) Stämmer aldrig

eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer alltid eller nästan

alltid Eleverna är

snälla mot varandra.

Eleverna bryr sig om varandra.

Eleverna behandlar varandra respektfullt.

Eleverna kommer bra överens.

Eleverna hjälper varandra.

Eleverna står upp för varandra.

En del elever känner sig utanför.

Eleverna respekterar de som är annorlunda.

(34)

TC14a

Nedan finns några exempel på oönskat elevbeteende som lärare säger sig möta i på sina lektioner. Tänk på din senaste undervisningsvecka. Hur ofta har du behövt hantera den här typen av kontraproduktivt elevbeteende i Hand i Hand-klassen? 

(Välj ett svar på varje rad.)    

Inte alls

Under en eller två dagar

De flesta dagarna

Minst en gång om dagen

Flera gånger varje dag Sena ankomster

Undviker skolarbete (t.ex.

elever som inte gör sina uppgifter, ger upp snabbt, gör minsta möjliga för att lösa uppgifter) Distanserar sig från undervisning (t.ex. elever som inte vill vara med, dagdrömmeri, elever som drar sig undan)

Medvetet störande av lektionen (t.ex.

ställa irrelevanta frågor, använda knep för att få tiden att gå, förhala) Elever som talar utan att ha fått ordet (t.ex. svara rakt ut, avbryta andra, störa andra genom att prata) Medvetet skapande av störande ljud (t.ex.

flytt av möbler, slå på saker) Olämpligt användande av mobiler (t.ex.

skicka meddelanden under lektionstid, ta kort eller filma i smyg, surfa) Olämpligt användande av laptop eller iPad (t.ex. skicka meddelanden under lektionstid, ta kort eller filma i smyg, surfa) Ger näsvisa kommentarer (t.ex.

svarar uppstudsigt, onödig

argumentation) Omotiverade

“utflykter” i klassrummet (t.ex.

lämna den tilldelade platsen i klassrummet utan godtagbar anledning) Oberäkneliga känsloutbrott (t.ex.

humörsvängningar, plötsliga utbrott)

11. DIN UPPFATTNING OM HAND I HAND-KLASSEN

(35)

TC14b

Nedan finns några exempel på oönskat elevbeteende som lärare säger sig möta i sina klasser. Tänk på din senaste undervisningsvecka. Hur ofta har du behövt hantera den här typen av negativt elevbeteende i Hand i Hand-klassen?    

(Välj ett svar på varje rad.)    

Inte alls

Under en eller två dagar

Nästan varje dag

Minst en gång om dagen

Flera gånger varje dag Elever som inte

kan låta bli andras saker (t.ex. ta pennor, böcker) Elever som stökar runt, är bråkiga (t.ex.

väsnas, knuffar och puffar på varandra) Ryktesspridning (t.ex. berätta falska eller elaka saker om andra, tala om andra bakom deras rygg) Uteslutning av kamrater (t.ex.

medvetet hålla människor utanför gruppaktiviteter och social gemenskap) Verbala påhopp på andra elever (t.ex. svordomar, förolämpningar och hotfulla kommentarer mot andra) Sexuellt ofredande av andra elever (t.ex. sexuella anspelningar och

kommentarer, oönskade blickar eller stirrande, tafsande, ryktesspridning av sexuell art, kommentarer om andras sexualitet) Elever som är fysiskt aggressiva mot andra (t.ex.

knuffas, boxas, sparkas, slåss, luggas, brottas, bits)

Elever som är extremt våldsamma mot andra elever (t.ex.

användande av vapen som knivar, sexuella överfall, misshandel)

12. DIN UPPFATTNING 

(36)

TC31b

Läs noggrant följande scenario och svara på de efterföljande frågorna.

Lee är en elev i din klass som ofta blir utesluten från lekar på rasterna eftersom de andra inte tycker att Lee passar in i gruppen. En dag hittade Terry en dagbok som Lee hade skrivit med mycket privat information. Terry och andra elever läste den högt, skrattade och pratade om hur de skulle berätta för alla om Lees hemligheter. Rene har observerat situationen och vet inte vad han ska göra. Rene vill ha råd.

Carson är en elev som ofta blir retad av andra. Rene frågar Carson, "Carson, vad tycker du att jag ska göra?" 

TC31b

a) Vad tror du att Carson föreslår för Rene?

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

TC31b

b) Varför tror du att Carson skulle föreslå detta?

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

TC31b

c) Vad skulle kunna gå fel med Carsons förslag?

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Andy är en av eleverna som skrattade åt Lees privata dagbok. Rene frågar Andy, "Andy, vad rekommenderar du?" 

TC31b

a) Vad tror du att Andy rekommenderar Rene?

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

TC31b

b) Varför tror du att Andy skulle rekommendera detta?

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

TC31b

c) Vad skulle kunna gå fel med Andys rekommendation?

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(37)

TC31b

d) Om du kom in i klassrummet medan eleverna läste högt ur dagboken, hur skulle du reagera?

(Skriv gärna minst två meningar.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13. DIN UPPFATTNING OM HAND I HAND-KLASSEN

TC14d

Var elevernas beteende (som togs upp i de tre föregående frågorna), den senaste undervisningsveckan, ganska typiskt för Hand i Hand-klassen om du jämför med andra veckor?

Ja Nej

TC14e

Blev du stressad av elevernas beteende i Hand i Hand-klassen under den senaste undervisningsveckan?

 

(Välj ett svar.)    

Ja, jag blev extremt stressad (t.ex., det kunde ha resulterat i sjukskrivning).

Ja, jag var väldigt stressad (t.ex. kunde inte sova eller slappna av, mådde fysiskt dåligt).

Ja, jag var ganska stressad.

Ja, jag var lite stressad.

Nej, jag blev inte stressad av elevernas beteende.

14. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN 

TC15

Är du mentor för Hand i Hand-klassen?

Ja Nej

TC16

Vilket/vilka ämne(n) undervisar du Hand i Hand-klassen i under det här skolåret?    

(Skriv ämnet/ämnena nedan.)        

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN 

(38)

TC17  

Läs nu följande påståenden noga och välj därefter det svar som stämmer bäst överens med din relation till elever i Hand i Hand-klassen och din roll som lärare för den klassen. Svara spontant utan att tänka för mycket på varje påstående.  

(Välj ett svar på varje rad.)  

Aldrig Nästan aldrig Ibland Ofta

Nästan alltid eller alltid Jag är öppen för

elevers idéer och förslag och jag tar hänsyn till dessa när jag undervisar.

När en elev uppför sig eller uttrycker sig på ett olämpligt sätt, försöker jag förstå vad som ligger bakom hens beteende eller ord.

När jag inte kan skapa en bra kontakt med en elev så ber jag eleven om hjälp.

Jag tänker på att varje elev upplever en bestämd situation på olika sätt.

Jag tänker på att varje elevs tankar, känslor och upplevelse av en bestämd situation kan vara annorlunda än för mig.

Om jag hamnar i upprepade konflikter med en specifik elev eller en grupp av elever så reflekterar jag över mitt beteende och ändrar det oftast.

Jag ser relationen med varje elev som en egen möjlighet till personlig och professionell utveckling.

Jag är medveten om att varje elev har sitt egna sätt att tänka och agera så jag försöker anpassa mitt beteende efter detta.

Som lärare tar jag det fulla ansvaret för kvaliteten på relationen mellan elev och lärare.

16. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN

(39)

TC18

Tänk på de senaste 4 månaderna. Hur ofta har du gjort följande?  

(Termen ”kultur” refererar här till vardagliga sociala praktiker som på ett specifikt sätt skapar mening om världen och beteenden, och som i viss utsträckning delas inom en social grupp.)     (Välj ett svar på varje rad.)  

Aldrig eller nästan

aldrig En gång i

månaden En gång i veckan Varje dag eller nästan varje dag Jag gjorde något för att

fira olika kulturers sedvänjor i mitt klassrum.

Jag integrerade olika kulturella erfarenheter, värderingar och synsätt i min undervisning.

Jag använde

undervisningsstrategier och resurser för att främja mångkulturell förståelse bland eleverna.

Jag rådfrågade andra kollegor för att förbättra min

undervisning mot ökad mångkulturell förståelse.

17. DIN UNDERVISNING I HAND I HAND-KLASSEN

TC20

Nedan kommer du att få läsa om några olika scenarier. Vi vill veta hur säker du är på att du kan agera på ett visst sätt i dessa situationer.

(Termen ”kultur” refererar här till vardagliga sociala praktiker som på ett specifikt sätt skapar mening om världen och beteenden, och som i viss utsträckning delas inom en social grupp.)     (Välj ett svar på varje rad.)

Inte alls säker Ganska osäker Ganska säker Säker Du undervisar en

klass med ungefär lika många pojkar och flickor. Du har lagt märke till att många flickor och pojkar inte vill delta i aktiviteter, rollspel och skolämnen som de upplever står i strid med deras könsroller.

Hur säker är du på att du kan utveckla ett klassrumsklimat som uppmuntrar dina elever att följa icke traditionella könsstereotyper?     

Du undervisar en kulturellt blandad klass. Du har lagt märke till att de flesta av dina elever tycks uppleva kulturkrockar mellan hemmet och skolan. Till exempel har några av dina elever olika uppfattning om vad som är ett lämpligt beteende i klassrummet.  

Hur säker är du på att du kan hjälpa dina elever att anpassa sig på ett bra sätt till

(40)

skolmiljön?

Du undervisar en klass med elever från olika bakgrunder som riskerar att misslyckas i skolan. Du har lagt märke till att dessa elever uppvisar tecken på låg självkänsla, ointresse för skolaktiviteter och att de ibland uppvisar störande beteende.  

Hur säker är du på att du kan utveckla aktiviteter med vardagliga

sammanhang för att uppmuntra elever att delta i traditionella klassrumsuppgifter?

Du undervisar en klass med elever från varierande etniska bakgrunder med olika traditioner, vanor, seder, värderingar och

religionsuppfattningar.

Du lägger märke till att några av dina elever har problem att tolerera andras olikheter.

Hur säker är du på att du kan ge dina elever möjlighet att utveckla

medvetenhet om, och uppskattning av, kulturella

skillnader? 

18. DINA ÅSIKTER 

TC22

I vilken utsträckning håller du med eller tar avstånd från följande påståenden?  

(Välj ett svar på varje rad.)

Tar fullständigt

avstånd Tar avstånd

Tar delvis avstånd

Håller något med

Håller fullständigt

med Jag är bekväm

med förändringar.

Jag tycker om att utmana mig själv att prova nya saker.

Jag känner mig bekväm tillsammans med människor från olika

bakgrunder.

Jag tycker om att möta människor från olika

bakgrunder.

Jag tycker om att lära mig om olika sätt att se på samma fråga.

19. DINA ÅSIKTER 

(41)

TC24

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

(Välj ett svar på varje rad.)

Håller absolut inte

med Håller inte med Håller med Håller absolut med Vissa etniska

grupper har färre möjligheter att få en bra

gymnasieutbildning.

Barn från ekonomiskt svaga hem har sämre möjligheter att skaffa en bra gymnasieutbildning.

Kvinnor har sämre möjligheter att skaffa sig bra arbeten.

Människor med dålig ekonomi har sämre möjligheter att få bra arbeten.  

 

Människor med dålig ekonomi har sämre möjligheter till framgång.

20. DINA ÅSIKTER 

(42)

TC25

Vi vill veta hur du generellt känner för ditt arbete. I vilken utsträckning håller du med eller tar avstånd från följande påståenden?  

(Välj ett svar på varje rad.)  

Tar fullständigt

avstånd Tar avstånd

Tar delvis avstånd

Håller något

med Håller med

Håller fullständigt

med Fördelarna

med att vara lärare överväger klart nackdelarna.

Om jag fick göra om mina yrkesval så skulle jag ändå välja att bli lärare.

Jag skulle vilja byta till en annan skola om det var möjligt.

Jag ångrar att jag blev lärare.

Jag tycker om att arbeta på den här skolan.

Jag undrar om det hade varit bättre att välja ett annat yrke.

Jag skulle rekommendera min skola som en bra plats att arbeta på.

Jag tycker att samhället sätter värde på läraryrket.

Jag är nöjd med mina insatser på den här skolan.

Jag är i huvudsak nöjd med mitt arbete.

21. HAND I HAND-PROGRAMMET TC27

I vilken utsträckning tycker du att lärarprogrammet i Hand i Hand är användbart i ditt arbete som lärare?

(Välj ett svar i listan.) Mycket användbart Ganska användbart Lite användbart Inte användbart Jag deltog inte

(43)

TC28

Bedöm nedanstående aspekter av lärarprogrammet i Hand i Hand.

(Välj ett svar på varje rad.)

Dåligt Okej Bra Mycket bra Jag deltog inte

Det teoretiska innehållet De inre övningarna De fysiska övningarna Atmosfären under övningarna Ledarnas kunskap om innehållet Ledarnas förmåga att relatera till deltagarna

22. HAND I HAND-PROGRAMMET TC29

Kunde du observera några förbättringar i Hand i Hand-klassen när det gäller elevernas sociala, emotionella och/eller interkulturella kompetenser under de senaste fyra månaderna?

(Välj ett svar på varje rad.) Nej, för ingen

eller nästan ingen av

eleverna Ja, för några få elever

Ja, för ungefär hälften av

eleverna Ja, för många av eleverna

Ja, för alla eller nästan

alla elever Sociala

kompetenser Emotionella kompetenser Interkulturella kompetenser

TC30

Har du observerat att några av eleverna spontant har använt någon del från Hand i Hand- programmet under skoldagen?

(Välj ett svar.) Ja Nej

Jag är inte säker

Eleverna deltog inte i Hand i Hand-programmet

23. KOMMENTARER

Har du noterat något i HAND i HAND-klassen som vi inte tagit upp i enkäten men som kan vara relevant för oss att veta?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Var det några frågor som var svåra att besvara? Vilka och varför, i så fall? Har du några ytterligare kommentarer? Finns det något du vill säga om enkäten eller dess innehåll?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(44)

Tack för att du besvarat denna enkät!

(45)

Hand i Hands enkät till elevhälsans personal

Den här enkäten kommer att användas för att vetenskapligt utvärdera HAND i HAND- projektet. HAND i HAND-projektet är en systematisk interventionsstudie som syftar till att förbättra det sociala klimatet i klassrummet. Vi vill veta om programmets åtgärder har någon effekt på elevers och lärares interaktioner i klassrummet. Dina ärliga och detaljerade svar och kommentarer kommer att vara till stor hjälp för utvärderingen av programmet. Vi är väldigt tacksamma om du så noggrant som möjligt fyller i svaren på följande sidor.

Konfidentialitet

All information som samlas in i den här studien kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att sättas samman med andras för att få fram totalsummor och medelvärden i vilka ingen enskild individ kan identifieras.

Att delta i enkäten är frivilligt och den som vill kan när som helst välja att inte delta.

Om enkäten

Enkäten tar ca 40-50 minuter att besvara

Kursiverade instruktioner talar om hur du ska svara på frågorna. De flesta frågorna kan besvaras genom att välja det mest passande alternativet.

Om du undrar över någon del av enkäten eller om du vill ha ytterligare information om enkäten eller studien, kan du komma i kontakt med oss här: (handinhand@miun.se).

Maria Rasmusson och Magnus Oskarsson Mittuniversitetet

Tack för att du hjälper oss i forskningsprojektet HAND i HAND genom att besvara denna enkät!

Personal inom elevhälsa - version A

(46)
(47)

1. DIN EGEN BAKGRUND TC00

Skriv din enkätkod enligt dessa instruktioner:

1-2: Första och sista bokstaven i din mammas förnamn. (t.ex. ANNA) 3-4: Första och sista bokstaven i din pappas förnamn. (t.ex. PETER) 5-6: Första och sista bokstaven i ditt förnamn. (t.ex. MARINA) 7-8: Datumet för din mammas födelsedag (t.ex. 05 maj 1945) Koden enligt ovanstående exempel blir AAPRMA05.

(Om du inte har någon av informationen så skriver du 99 istället.)

TC00

Skriv din enkätkod enligt instruktionerna ovan:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. DU TC07b

Om du tänker på de senaste fyra månaderna: Hur ofta gjorde du följande?

(Välj ett svar på varje rad.)

Aldrig Några få gånger

Ungefär en gång i månaden

Ungefär en gång i

veckan Flera gånger varje vecka

Varje dag eller nästan

varje dag Jag mediterade

eller gjorde liknande inre övningar Jag yogade eller gjorde liknande kroppsövningar 3. DU

(48)

TC09a

Tänk på dig själv: Hur ofta stämmer följande påståenden in på dig?  

(Välj ett svar på varje rad.)    

Stämmer aldrig eller nästan

aldrig Stämmer sällan Stämmer ibland Stämmer ofta

Stämmer väldigt ofta

eller alltid Jag lägger

märke till förändringar i min kropp som när jag andas långsamt eller snabbare.

Jag är

uppmärksam på om mina muskler är spända eller avslappnade.

Jag är

uppmärksam på olika fysiska känslor som vinden i mitt hår eller hur solen känns mot mitt ansikte.

Jag

uppmärksammar ljud som när en klocka tickar, fåglar kvittrar eller bilar passerar.

Jag lägger märke till hur saker doftar.

Jag

uppmärksammar hur mina känslor påverkar mina tankar och beteende.

Jag lägger märke till när mitt humör förändras.

4. DU

References

Related documents

Case studies from Mark Municipality, Sweden and Scandinavian Airlines Systems (SAS) are presented in this thesis showing how improvements of service quality aspects with

Det var frågor som grundade sig på mötet de just beskrivit, samt en sista fråga om vad de själva tror man kan göra för att förbättra mötet mellan sjuksköterskan och

Under intervjun ställdes frågor gällande symptom relaterade till arbetsrelaterad mental belastning, arbetets betydelse för den enskilde respondenten och dennes förhållande till

Ett problem med våldtäkt av män är att våldtas som man är att likställa med att förlora sin manlighet, män som blir utsatta för sexuellt våld är

Att kunna trösta, vara tålmodig och skapa en bra relation var extremt viktigt för en sjuksköterska enligt kvinnorna som hade drabbats av bröstcancer. Varje

Trots att allas identiteter påverkats av ett andraspråk, där man framför allt utvidgat sin ur- sprungsidentitet, som Augusto, Christoffer, Aida, byggt ut till att

Tursunovic (2002) poängterar vikten av att informera medlemmarna om svårigheterna med att garantera dem anonymitet. Eftersom det är en gruppdiskussion kan total anonymitet aldrig

Resultat: Föräldrar upplever i hög grad att de vill vara närvarande vid invasiva moment på sina barn, men i allra högst utsträckning att de vill ha möjlighet att få bestämma