• No results found

Kemi. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kemi. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Elevens namn och klass/grupp

Kemi

Årskurs 6

Ämnesprov, läsår 2014/2015

Delprov C

.

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. 2018-06-30.

(2)
(3)

3

Vilket av de här materialen leder ström och värme bäst?

Sätt ett kryss.

1

trä metall sten plast

2

De här sakerna är gjorda av järn.

Varför är järn ett bra material för att göra de här sakerna? Ge två exempel.

skruv

kedja hästsko

nyckel

(4)

3

4

Nya upptäckter gör att vetenskapen kemi utvecklas. En del gamla idéer stämmer inte längre, medan andra fortfarande stämmer.

Vilka gamla idéer om kemi stämmer fortfarande? Sätt ett kryss för varje påstående.

Forskaren Louis Pasteur som levde i slutet av 1800-talet kom på en metod som gör att mjölk håller sig längre innan den blir dålig. Metoden kallas pastörisering, och används än idag av mejerierna.

Vad innebär pastörisering? Sätt ett kryss för sant eller falskt för varje påstående.

Pastörisering innebär att mejerierna

stämmer stämmer inte Kunskaper i kemi kan användas

för att göra nya mediciner.

Alla ämnen består av eld, jord, vatten och luft.

Inga atomer försvinner när det brinner.

Man kan få salt genom att låta havsvatten avdunsta.

Man kan göra guld av järn.

sant falskt kyler ner mjölken under lång tid.

hettar upp mjölken under kort tid.

sätter till socker till mjölken.

sätter till salt till mjölken.

dödar bakterier som vi kan bli sjuka av.

(5)

5

För att man ska kunna elda med ved måste det finnas luft.

Vilket ämne i luften är det som behövs för att ved ska brinna?

5

Här är fem påståenden om luft.

Sätt ett kryss för sant eller falskt för varje påstående.

sant falskt Luft består mest av syre.

Luft utvidgas när den blir kall.

Luft är en blandning av olika ämnen.

Luft går inte att pressa ihop.

Luft består av molekyler.

6

(6)

7

a) Vilket av följande är exempel på att vatten avdunstar? Sätt ett kryss.

En handduk torkar.

Det blir is på sjön på vintern.

Det blir imma på fönstret i bilen.

Snögubben blir till en vattenpöl.

b) Vilket av följande är exempel på kondensering? Sätt ett kryss.

En vattenpöl försvinner en varm sommardag.

Svett bildas i din panna när du har sprungit.

Isbitar blir flytande vatten när du lägger dem i solen.

En burk läsk blir blöt på utsidan när du tar ut den från kylen.

8

Vad händer med vattenmolekylernas rörelser när flytande vatten kyls till is?

(7)

7

9

Varför tar regnet på jorden aldrig slut?

Förklara så noga du kan och rita en bild.

Förklaring:

Bild:

(8)

10

Fyll i ord i meningarna nedan om olika ämnen i vatten. Använd några av orden i rutan.

surt basiskt salt socker vatten ingenting en lösning

Om du blandar socker i vatten och rör om tills du inte längre ser något socker så har du

fått .

Kokar du saltvatten länge så blir det till slut kvar på botten av kastrullen.

Om du blandar maskindiskmedel i vatten så blir vattnet .

Om du blandar citronsyra i vatten så blir vattnet .

(9)

9

11

Det viktigaste för att ett träd ska växa är solljus, vatten och något mer.

Vilket av ämnena här nedanför måste vara med? Sätt ett kryss.

syre koldioxid socker stärkelse

12

Här nedanför ser du bilder på olika råvaror. Skriv ner något som man kan tillverka av varje råvara. Ge ett exempel för varje råvara.

sand kopparmalm råolja

Av sand kan man göra Av kopparmalm kan man göra Av råolja kan man göra

(10)

En burk fylls med iskuber och ett tätt lock sätts på. Burken med innehåll vägs.

Den väger 630 gram. När all is har smält vägs burken igen.

före efter

a) Vad väger burken när isen har smält? Sätt ett kryss.

b) Förklara ditt val.

13

Mycket mer än 630 gram.

Lite mer än 630 gram.

Fortfarande 630 gram.

Lite mindre än 630 gram.

Mycket mindre än 630 gram.

(11)

11

Kemikalier märks med symboler som visar på vilket sätt de kan vara farliga.

Just nu finns det både gamla och nya symboler.

Skriv vad de olika symbolerna (a, b, c och d) betyder. Välj bland orden i rutan.

a)

b)

c)

d) Skadlig och irriterande

Frätande Explosiv Brandfarlig

Miljöfarlig (farlig för miljön)

14

Gamla

symboler Nya

symboler

(12)

15

En del bränslen gör så att mängden koldioxid i luften ökar för varje år. Det finns också bränslen som inte gör så att den ökar.

a) Kryssa för det alternativ nedan som inte gör så att mängden koldioxid i luften ökar för varje år. Sätt ett kryss!

b) Vad beror det på att mängden koldioxid inte ökar i atmosfären för varje år när detta bränsle används?

olja stenkol ved bensin

(13)

13

Koldioxid kan påverka miljön om mängden i atmosfären ökar.

Hur kan man göra för att mängden koldioxid i atmosfären inte ska öka?

Ge två olika exempel och förklara varför dina exempel fungerar.

16

(14)

Maten innehåller ämnen som är mer eller mindre viktiga för vår hälsa.

Sätt ett kryss för sant eller falskt för varje påstående.

18

sant falskt Det finns mycket vitaminer i socker.

Fetter är energirika ämnen.

Mjölk innehåller kalcium som är bra för skelettet.

Fett är det viktigaste ämnet för att bygga upp muskler.

Socker är energirikt.

Många äter morötter och äpplen.

Vilka av följande påståenden är mest riktiga? Sätt två kryss.

17

 Morötter och äpplen innehåller mycket socker.

 Morötter och äpplen innehåller mycket fett.

 Morötter och äpplen innehåller viktiga vitaminer.

 Morötter och äpplen innehåller fibrer.

 Morötter och äpplen innehåller mycket proteiner.

(15)

15 I bilden finns mat indelad i grupper.

a) Vilken grupp mat innehåller mest protein? Sätt ett kryss.

19

broccoli

bönor

morötter paprika

fisk

kyckling

köttfärs musslor

pasta potatis

smör

olja

grupp A grupp B grupp C grupp D

b) Vilken grupp mat innehåller mest fett? Sätt ett kryss.

grupp A grupp B grupp C grupp D

c) Vilka två grupper mat innehåller mest kolhydrater? Sätt två kryss.

grupp A grupp B grupp C grupp D

grupp A

grupp B

grupp D grupp C

(16)

© Skolverket

References

Related documents

Det finns olika typer av uppgifter i provet. Beroende på vilken del av kunskapskraven uppgiften prövar så ber vi dig göra olika saker. I en del uppgifter ska du svara genom att

den speglade triangelns hörn.. Han räknar med att andelarnas värde kommer att öka med 12,5 % per år. a) Ge ett förslag på värden som c och d kan ha så att likheten gäller.

Beskriv vilka anledningar det kan finnas till att det är så många fler som blivit utsatta för kränkningar via nätet jämfört med i skolan..

4. Jasmin ska köpa högtalarkablar. Hon vet att det är viktigt att kablarna kan överföra en hög strömstyrka för att få ett bra ljud. Därför bestämmer sig Jasmin för att köpa

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.. Kravgränser Provet (Delprov A–D) ger totalt högst

Kursbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom kursbetyget grundar sig på alla kunskaper eleven visat

till förhållandet 1 till 1,5? Motivera. Han räknar med att andelarnas värde kommer att öka med 12,5 % per år.. a) Ge ett förslag på värden som c och d kan ha så att

att skriva så många argument som möjligt för LED-lampor och emot