Utbildningsplan RIS röntgensjuksköterska Gäller för:

Full text

(1)

Revisions nr: -1 Identifierare: 137788

Utbildningsplan RIS röntgensjuksköterska

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö Förkunskapskrav

Inga förkunskaper i RIS krävs, endast grundläggande kunskaper om flöden på röntgen.

Innehåll kurs

 Presentation GE-RIS

 Remissflöden

 Registreringsflöde

 Ankomstflöde

 Undersökningsflöde

 Svarflöde Kursmål

Efter avslutad kurs förväntas användaren:

Kunna ta emot och visitera en remiss.

Kunna skapa en remiss.

Kunna ankomstregistrera en patient.

Kunna undersökningsflödet.

Kunna svara ut en remiss.

Använda applikationen på ett korrekt och säkert sätt.

Innehar kunskap och förståelse för de olika funktionerna och dess användande.

Målgrupp kurs

Nya användare i RIS dvs röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor.

(2)

Kursmaterial

 Instruktioner/manualer i metodboken.

Upplägg kurs

Lärarledd utbildning med teoretisk och praktisk del.

Tid: ca 4 timmar fördelat på 2-3 utbildningstillfällen.

Allmän information

 Vad är RIS

 Logga in/ut

 Användare, institut, arbetsplats

 Behörighet/loggar

 Patientkontext/Kontextinfo

 Symboler/pilfunktioner

 Arbetslistor/kolumner default - konfigurera

 Process/antal patienter som är här

 Extern applikation

 Messenger

 Åtgärdsanmärkning

 Status

 Sökfunktion %

 Instruktioner/rutiner/reservrutiner/lösenordsfråga

 Windows inloggning

 Cosmic

 Support RIS/PACS stödsystem Anteckningsfunktion

 Patientanteckning

 Remissanteckning

 Undersökningsanteckning

 Offentlig/Institut/Privat

 Inställningar för anteckningar Hjälp och kortkommando

 Uppdateringssymbol

 Tooltip/högerklicka

(3)

 Kortkommando

 Stödsystem

Meny - Patient

 Registrering

 Patientanamnes Meny - Åtgärd

 Visitation

 Tidbok

 Registrering av tjänst

 RAD Cockpit Registrering

 Arbetslistor

 Töm sökfält/Sök

 Patienter/Tider

 Undersökningar

 Symboler

 Registrera

 Bearbeta patientdata

 Ny patient

 Akut/Rutin

 Ny beställning

 Skriv ut

 Flaggor

 Status rem kan redigeras

 Backa status

 Sök patient i fliken Patienter

 Högerklicksfunktioner

Patientanamnes

 Läsvy

 Arbetslistor

 Töm sökfält/Sök

 Remiss

 Undersökningar

 Patientuppgifter

(4)

 Lägga till rond/ta bort rond

 Kontext TILL/FRÅN Flikar – ta bort/lägga till

 Scannade remisser/dokument

RAD Cockpit

 Arbetslistor

 Patient

 Symboler

 Töm sökfält/SÖK

 Remiss

 Utlåtande läsa

 Skriva ut svar (Cosmicremittent)

 Kopiemottagare

Registrering av tjänst

 Arbetslistor

 Töm sökfält/Sök

 Starta en undersökning

 Lägga till undersökning

 Radera undersökning

 Flaggor

 Tjänstdokumentation/obligatoriska fält

 Dokumentation (ex PVK)

 Material (ex läkemedel)

 Avsluta undersökning/Avsluta alla

 Komplettering

 Skriva i Åtgärdsanmärkning

 OK – sparar ändringar

 Backa status

 Admin avvikelse

(5)

Visitation

 Arbetslistor

 Inkomna remisser

 Ändrings/makulerade remisser

 Töm sökfält/Sök

 Undersökning/ar

 Ny/Radera

 Ändra undersökningskod

 Prioriteringar

 Verkställ/Kontrollera och verkställ

 Beställnings-/Åtgärdsinformation

 Bearbeta remiss

 Vidarebefordra remiss

 Symboler/Status

 Flaggor

Sammanfattning och frågor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :