• No results found

Välkommen på urvalsprov till yrkeshögskolan Novia,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Välkommen på urvalsprov till yrkeshögskolan Novia,"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Välkommen på urvalsprov till yrkeshögskolan Novia,

Institutionen för konst och kultur, utbildningen i inredningsarkitektur!

På grund av rådande omständigheter görs urvalsproven i år virtuellt. För att delta i

urvalsprovet behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling under hela tiden.

Urvalsprovet inleds med att du får en länk till Zoom från den utbildning du söker till. Den länken leder till ett gemensamt virtuellt möte för alla sökande som inleds enligt tidtabell nedan. Söker du till flera utbildningar hos oss får du flera motsvarande infobrev och du ska följa de instruktioner du får i respektive brev. Söker du till flera utbildningar ska du också delta i flera intervjuer och göra uppgifter till de utbildningar du söker till. När urvalsprovet inleds får du per mejlinformation om vilka visuella/övriga uppgifter du ska göra, i vilken ordning de ska göras och hur de ska lämnas in. Du behöver under urvalsprovets båda dagar aktivt kolla din mejl.

inredningsarkitektur håller urvalsprov 25–26.5

Inredningsarktektur start 25.5, kl. 9.00-9.15 (inledande gemensamt zoom-möte för alla sökande)

Urvalsprovet består av en intervju (ca 15 minuter), intervjun görs via Zoom. Du får en länk för intervjun via din mejl. Urvalsprovet består också av visuella uppgifter som du får när

urvalsprovet inleds. Uppgifterna lämnas in vart efter till inredningsarkitektur@novia.fi (maxstorlek för mottagning av bilagor 35 MB). Du kan också mejla in en länk via exempelvis Wetransfer om filerna blir för stora att bifoga i mejl (tex. om din mejl har lägre

filstorleksbegränsning).

Zoom är ett virtuellt mötesverktyg och det enda du behöver är att följa de länkar du får. Se till att kameran och mikrofonen på din dator fungerar och är aktiverade före du går in i zoom- mötet/intervjun. Var i god tid till både den inledande träffen och intervjun.

Vid urvalsprovet behöver du kunna styrka din identitet, så ta med någon form av identitetsbevis till den virtuella intervjun.

Joakim Finholm är teknisk assistent och om du har problem med tekniken under urvalsprovet så kan du kontakta honom: joakim.finholm@novia.fi / +358 (0)44 7805938.

(2)

Ifall du har andra urvalsprov samma dagar och det på något sätt krockar på ett omöjligt sätt med detta, vänligen ta kontakt med oss i förväg.

Bildkonst: Robert Back (robert.back@novia.fi, 044 780 5830) Fotografi: Lars Rebers (lars.rebers@novia.fi, 050 538 6906)

Inredningsarkitektur: Elina Rebers (elina.rebers@novia.fi, 050 372 7052) Grafisk design: Jonas Rak (jonas.rak@novia.fi, 050 325 9111)

SPECIFIK INFORMATION TILL SÖKANDE TILL UTBILDNINGEN I INREDNINGSARKITEKTUR

Urvalsprovet hålls måndag 25 maj– tisdag 26 maj 2020.

På måndag börjar urvalsprovet kl. 9.00 och pågår till kl. 17. Vi börjar dagen med ett inledande gemensamt Zoom-möte för alla sökande. Mötet tar högst 15 minuter, varefter du får ta itu med dagens uppgift/uppgifter. @

På tisdag börjar urvalsprovet kl. 9.00 och du har tid att utföra uppgifterna fram till kl.

13.00

Intervjuerna pågår mellan den 25.5 kl. 10.00-17.00 och 26.5 kl. 9.30-13.00

Du får urvalsprovets uppgifter per mejl under urvalsprovsdagarna. Uppgifterna för måndagen får du strax innan kl. 9.00. Detsamma gäller tisdagens uppgifter.

Du skickar varje enskild uppgift till adressen inredningsarkitektur@novia.fi Du skickar varje uppgift separat, inte i ett och samma mejl.

Urvalsprovet omfattar 3 uppgifter i inredningsdesign, formgivning och visuell gestaltning, samt en intervju. Genom de praktiska uppgifterna visar du din förmåga i bl.a. färgsättning, komposition, form och hur du visualiserar dina idéer.

En individuell intervju (högst 15 minuter/ sökande) sker

via Zoom som videosamtal. Tidtabellen gällande intervjun får du senast den 25.5 via mejl.

Inför urvalsprovet

Inför urvalsprovet skickar du senast söndagen den 24.5, till adressen

inredningsarkitektur@novia.fi, ett fotografi/en bild som du själv fotograferat eller som du har sökt fram i en tidskrift/tidning eller på internet. Bilden ska presentera ett rum som du tycker är intressant och tilltalande. Förbered dig på att motivera ditt val.

För att kunna utföra dina uppgifter bör du se till att ha tillgång till följande:

teckningspapper A3 (inte kopieringspapper), blyertspennor, färger (t.ex. färgpennor, kritor, gouache el.dyl. och ev. penslar), linjal, sax, papperskniv, radergummi, papperslim, tejp och eventuellt annat konstnärsmaterial.

(3)

Övrigt

Alla delar av provet bör vara godkända för att du skall få godkänt resultat i urvalsprovet. I urvalsprovet kan du få totalt 100 poäng och det lägsta godkända poängtalet är 50.

Urvalsprovet är avgiftsfritt. Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi senast måndag 18 maj ifall du INTE ämnar delta i urvalsprovet.

Efter urvalsprovet

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 8.7. Du får även ett resultatbrev till din epost. I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 ‐ 31.7). Senast 15 juli kl. 15.00 bör du bekräfta att du tar emot din studieplats.

Ta kontakt med studerandeservice om det är något du undrar över, tel. +358 (0)6 3285821, + 358 44 780 5821, veronica.jansson@novia.fi

Frågor gällande urvalsprovet besvaras av Elina Rebers, elina.rebers@novia.fi tfn + 358 (0)50 372 7052.

VÄLKOMMEN!

References

Related documents

 BNP-tillväxten i Sverige var överraskande stark första kvartalet, men flera tillfälliga faktorer bidrog till över- raskningen och prognosen för tillväxten andra kvartalet

I och med att verksamheten överfördes från Ab Utbildning Sydväst och Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖF) till Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har

Välkommen till det gemensamma urvalsprovet för utbildning till socionom (YH), dagstudier, 210 sp vid Yrkeshögskolan Novia, Vasa..

Urvalsprovet inleds med att du (via den mailadress du uppgett på Studieinfo) får en länk till Zoom från den utbildning du söker till.. Den länken leder till ett gemensamt

Urvalsprovet inleds med att du får en länk till Zoom från den utbildning du söker till.. Den länken leder till ett gemensamt virtuellt möte för alla sökande som inleds

Välkommen till det gemensamma urvalsprovet för utbildning till sjukskötare (YH), dagstudier, 210 sp vid Yrkeshögskolan Novia, Vasa.. Datum: 8.8.2019

I urvalsprovet inom social- och hälsovård fokuseras på lämplighet för området genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsfärdighet.. Ett av kraven

Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas. Du ska ladda upp dina arbetsintyg