• No results found

Remissvar SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Nykvarns kommun har tagit emot er remiss och avstår från att yttra sig i ärendet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Nykvarns kommun har tagit emot er remiss och avstår från att yttra sig i ärendet."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet Regeringskansliet Vår beteckning: KS/2021:59 Er beteckning: SOU 2021:2

Remissvar SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska

och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

Nykvarns kommun har tagit emot er remiss och avstår från att yttra sig i ärendet.

Med vänlig hälsning Frida Nilsson Kommundirektör NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se

References

Related documents

Remiss, Krav på kunskaper i svenska och sam- hällskunskap för svenskt medborgarskap. Kalmar kommun avstår från att avge synpunkter på

LOs svar på remissen SOU 2021 nr 2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. LO avstår från att yttra sig

Kunskaper i det svenska språket och samhällskunskap är viktiga faktorer för integration och Umeå kommun välkomnar därför tydliga riktlinjer kring vad som avses med

Att ständigt utveckla och anpassa arbetssätt och arbetsplatser är en del i ett långsiktigt, strategiskt arbete som rör kommunens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare för

Sant liatias perrum cones verrumqui omniet, cullacest estions equatib eaquosto es mintion sequidenisi ium, blaut ex es ea suntisq uaerorum idis dolorerit preium facipsam.. Es

kommunen hyrt, vilket förklarar den stora förändringen i posten för leasing gällande fastigheter som per delår 2021 uppgår till 174 MSEK i jämförelse med helår 2020 då

5.6 Beslut om tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som

Bolagspolicyn redovisar kommunens ägaridé, det vill säga motiven för varför kommunen äger bolag och vad ägandet syftar till, hur kommunallagens regler för styrning av