Jepordy ekvationer

18  Download (0)

Full text

(1)

Sant eller falskt

y-8 betyder 8 mindre än y

Sant eller falskt

Ett okänt tal skrivs alltid som X

(2)

Sant eller falskt

5·x kan skrivas som 5x

Sant eller falskt a+a+a=3+a

(3)

Sant eller falskt

Om x=2 så är 3x=32

Sant eller falskt

Ekvationen x+19=50 har lösningen x=31

(4)

Likheter

Vilket tal saknas 3+‬ = 8+2

Likheter

Vilket tal saknas 16+‬ = 35

(5)

Likheter

Vilket tal saknas 8-‬ = 11-6

Likheter

Vilket tal saknas? 14+12 = 40-‬

(6)

Likheter

Vilket tal saknas? 27= ‬-5

Likheter

Vilket tal saknas? 53+20=45+‬

(7)

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? X+17=25

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 82-x=75

(8)

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 4x=36

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? X/2=13

(9)

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 125+x=420

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 4,5-x=3,2

(10)

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder 5 mer än a

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder 2 mer än z

(11)

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder 3 gånger x

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder x delat med 3

(12)

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder dubbelt så mycket som x

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder en fjärdedel av x

(13)

Om vi vet x

Om x=15 vad blir då 4x?

Om vi vet x

(14)

Om vi vet x Om x= 12 hur mycket är då 50+x? Om vi vet x Om x=6 hur mycket är då 10x?

(15)

Om vi vet x

Om x= 5 hur mycket är x/2?

Om vi vet x

Om x=15 hur mycket är då x+30

(16)

Begrepp Beskriv begreppet Likhetstecknet Begrepp Beskriv begreppet Ekvation

(17)

Begrepp Beskriv begreppet Variabel Begrepp Beskriv begreppet Lösning

(18)

Begrepp Beskriv begreppet Omkrets Begrepp Beskriv begreppet Algebra

Figure

Updating...

References

Related subjects :