• No results found

Jepordy ekvationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jepordy ekvationer"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sant eller falskt

y-8 betyder 8 mindre än y

Sant eller falskt

Ett okänt tal skrivs alltid som X

(2)

Sant eller falskt

5·x kan skrivas som 5x

Sant eller falskt a+a+a=3+a

(3)

Sant eller falskt

Om x=2 så är 3x=32

Sant eller falskt

Ekvationen x+19=50 har lösningen x=31

(4)

Likheter

Vilket tal saknas 3+‬ = 8+2

Likheter

Vilket tal saknas 16+‬ = 35

(5)

Likheter

Vilket tal saknas 8-‬ = 11-6

Likheter

Vilket tal saknas? 14+12 = 40-‬

(6)

Likheter

Vilket tal saknas? 27= ‬-5

Likheter

Vilket tal saknas? 53+20=45+‬

(7)

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? X+17=25

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 82-x=75

(8)

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 4x=36

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? X/2=13

(9)

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 125+x=420

Ekvationer

Vad ska stå istället för x? 4,5-x=3,2

(10)

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder 5 mer än a

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder 2 mer än z

(11)

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder 3 gånger x

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder x delat med 3

(12)

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder dubbelt så mycket som x

Uttryck

Skriv ett uttryck som betyder en fjärdedel av x

(13)

Om vi vet x

Om x=15 vad blir då 4x?

Om vi vet x

(14)

Om vi vet x Om x= 12 hur mycket är då 50+x? Om vi vet x Om x=6 hur mycket är då 10x?

(15)

Om vi vet x

Om x= 5 hur mycket är x/2?

Om vi vet x

Om x=15 hur mycket är då x+30

(16)

Begrepp Beskriv begreppet Likhetstecknet Begrepp Beskriv begreppet Ekvation

(17)

Begrepp Beskriv begreppet Variabel Begrepp Beskriv begreppet Lösning

(18)

Begrepp Beskriv begreppet Omkrets Begrepp Beskriv begreppet Algebra

References

Related documents

Rita nedanstående områden och ange gränserna för och (

Observationer skildrar oftast enskilda barn men Rubinstein Reich och Wesén (1986) anser att man oftare borde observera sampel mellan två parter. Detta var något vi gjorde eftersom vi

Det finns ibland utlösande händelser i livet som gör att man tar till olika medel för att hantera situationer och då kan spel vara ett sätt för vissa människor då att lösa det

För att renodla strukturarbetslösheten, söker Dahmen den efterfrågenivå och den lönerelationsnivå där ytterligare ef- terfrågeökningar respektive relativa

För Volvo Kalmarverken körs t ex gods från Växjö och Braås till terminaler i Göteborg, där godset lastas om och går med långtradare till Kalmar.. Man har på detta sätt

…individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld,

Ledaren berättar en sak om föremålet, exempelvis ”Detta är en brun tallkotte” och skickar den sedan vidare till nästa person som berättar något annat, exempelvis

Piaget (Hwang, Nilsson,1999) anser att barn mellan tre till sex år inte längre är bundna till här och nu utan de kan med tankar och symboler överskrida tidens och rummets gränser.