Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-05-25 DI-2020-5075

Ert diarienr

Fi2020/02322/S2

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Omställningsstöd till företag som fått minskad

omsättning på grund av coronaviruset

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta beslut har fattats av juristen Mattias Sandström.

Figure

Updating...

References

Related subjects :