Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

Full text

(1)

Studies in Science and Technology Education.

Licentiatavhandling. No. 87

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Jonas Jäder

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Matematisk kunskap och kompetens är komplexa begrepp. Att inneha en matematisk kompetens kan beskrivas som att man har flera, samverkande förmågor. Att kunna föra och följa matematiska resonemang är ett exempel på en sådan förmåga. En av anledningarna till varför elever har svårigheter med matematik i skolan är dock att utantillinlärning utgör grunden för utbildningen för många, och att till exempel matematiska resonemang inte får lika stort utrymme. Elever lär sig bara det som de får en möjlighet att lära sig, vilket innebär att de möjligheter till lärande som skolan erbjuder måste beaktas. I denna avhandling diskuteras läroboken, både som en av flera bilder av undervisningen, och utifrån hur den används av elever i klassrummet. Dessutom studeras elevers uppfattningar om matematik, s.k. beliefs, i relation till de angreppssätt som används vid uppgiftslösning.

Resultaten visar att läroböckers uppgifter i stor utsträckning kan lösas genom att imitera tillgängliga algoritmer, och att detta gäller i alla de tolv länder som har studerats. Elever i Sverige använder också i hög utsträckning olika typer av imitation för att lösa matematikuppgifter i klassrummet. Det imitativa avspeglar sig även i de uppfattningar avseende matematik och matematiska resonemang som svenska elever visar upp. En slutsats är att större vikt bör läggas vid uppgiftsurval och en medvetenhet kring hur läroboken används i undervisningen. Även elevers sätt att arbeta i klassrummet måste beaktas ytterligare i relation till möjligheterna till lärande av matematiska resonemang.

Linköpings universitet

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 601 74 Norrköping, Sverige

ISSN 1652-5051 ISBN 978-91-7519-099-0

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Jonas Jäder

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Jonas Jäder

Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

20

(2)

Studies in Science and Technology Education.

Licentiatavhandling. No. 87

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Jonas Jäder

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Matematisk kunskap och kompetens är komplexa begrepp. Att inneha en matematisk kompetens kan beskrivas som att man har flera, samverkande förmågor. Att kunna föra och följa matematiska resonemang är ett exempel på en sådan förmåga. En av anledningarna till varför elever har svårigheter med matematik i skolan är dock att utantillinlärning utgör grunden för utbildningen för många, och att till exempel matematiska resonemang inte får lika stort utrymme. Elever lär sig bara det som de får en möjlighet att lära sig, vilket innebär att de möjligheter till lärande som skolan erbjuder måste beaktas. I denna avhandling diskuteras läroboken, både som en av flera bilder av undervisningen, och utifrån hur den används av elever i klassrummet. Dessutom studeras elevers uppfattningar om matematik, s.k. beliefs, i relation till de angreppssätt som används vid uppgiftslösning.

Resultaten visar att läroböckers uppgifter i stor utsträckning kan lösas genom att imitera tillgängliga algoritmer, och att detta gäller i alla de tolv länder som har studerats. Elever i Sverige använder också i hög utsträckning olika typer av imitation för att lösa matematikuppgifter i klassrummet. Det imitativa avspeglar sig även i de uppfattningar avseende matematik och matematiska resonemang som svenska elever visar upp. En slutsats är att större vikt bör läggas vid uppgiftsurval och en medvetenhet kring hur läroboken används i undervisningen. Även elevers sätt att arbeta i klassrummet måste beaktas ytterligare i relation till möjligheterna till lärande av matematiska resonemang.

Linköpings universitet

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 601 74 Norrköping, Sverige

ISSN 1652-5051 ISBN 978-91-7519-099-0

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Jonas Jäder

Elevers möjligheter till lärande av

matematiska resonemang

Jonas Jäder

Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

20

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :