• No results found

Promemorian Bestämmelser om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Bestämmelser om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-28 ERT DATUM 2020-03-11 DIARIENR 2020/64-4 ER BETECKNING Fi2020/01009/S1 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Promemorian Bestämmelser om nedsättning

av arbetsgivaravgifterna för den först

anställda görs permanenta

Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade materialet.

Erik Nyberg Utredningschef

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 11 juni 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet föredragits

• Titan har bra hållfasthet och rostar inte • Titan används vid implantat i kroppen för. kroppen stöter inte

Vid dislocerad (A- ovanlig), B- eller C-skada => inläggning och akut op pga stor risk för trycknekros.. Kryckor, info om högläge

If you want to bring your partner who does not attend the course, your fee is still € 1100.-, and the partner should pay the additional fee directly at arrival to the staff of

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, rådmannen Bodil Svensson (referent) och tekniska rådet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-11-04 ERT DATUM 2020-10-26 DIARIENR 2020/196-4 ER BETECKNING Fi2020/04277 Regeringskansliet Finansdepartementet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-10-26 ERT DATUM 2020-10-21 DIARIENR 2020/193-4 ER BETECKNING Fi2020/04215 Regeringskansliet Finansdepartementet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-03 ERT DATUM 2020-03-20 DIARIENR 2020/72-4 ER BETECKNING M2018/01322/R Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-03 ERT DATUM 2020-03-05 DIARIENR 2020/55-4 ER BETECKNING I2020/00602/E Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-03-03 ERT DATUM 2020-01-28 DIARIENR 2020/16-4 ER BETECKNING U2020/00232/S Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/32-4 ER BETECKNING Fi2020/00475/BB Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-28 ERT DATUM 2020-03-11 DIARIENR 2020/65-4 ER BETECKNING Ju2020/00999/L4 Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-03-24 ERT DATUM 2020-03-18 DIARIENR 2020/69-4 ER BETECKNING I2020/00777/E Regeringskansliet

Givet att det inte ska vara möjligt för arbetsgivare att kunna ta del av stöd från båda regelverken samtidigt, skulle en möjlig väg framåt exempelvis kunna vara

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Promemorian Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda

Promemorian Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta. Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Rose-Marie Ottosson, den senare

Lägre arbetsgivaravgift för den först anställde kan kompensera för den kostnad det finns för enmansföretagaren att exempelvis sätta sig in i regelverket men kan också bidra

Riksrevisionen anser att promemorian brister i att motivera varför bestämmelserna om nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda ska göras permanenta..

Med hänsyn till att såväl aktiebolag som handelsbolag kan erhålla växa-stödet borde även samarbetsformen enkelt bolag inkluderas. En ytterligare utvidgning av växa-stödet

Istället för att ytterligare krångla till skattesystemet och göra det än mer oöverskådligt och därmed svårt att tillämpa, inte minst för mindre företag, avstyrker vi

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet