Remiss – Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslut Datum 2020-05-25 3.1.2 Diarienummer 2815/2020 Ert diarienummer Fi2020/02322/S2 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se kajsa.kellerborg@regeringskansliet.se

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Remiss – Omställningsstöd till företag som fått minskad

omsättning på grund av coronaviruset

Boverkets ställningstagande

Boverket stödjer förslaget att införa ett omställningsstöd och att Skatteverket blir ansvarig handläggande myndighet. Boverket stödjer även förslaget att stö-dets storlek ska baseras på hur mycket nettoomsättningen minskat i virusutbrot-tets inledande skede, mars och april, och de fasta omkostnader som företagen haft. Boverket har inga synpunkter på detaljerna i förslaget.

Boverket noterar att förslaget innebär att övriga stöd, t.ex. det stöd som hyres-värdar får vid lämnade hyresrabatter som administreras av Länsstyrelser och Boverket, ska ingå vid beräkning av nettoomsättningen. Därmed påverkas inte handläggningen av lokalhyresstödet. Boverket utgår också från att förslaget inte kommer att påverka det tak på 800 000 euro, avseende en enskild hyres-gäst, som fastslagits för lokalhyresstödet.

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat. Nationalekonom Tor Borg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Helena Svensson deltagit.

Anders Sjelvgren generaldirektör

Tor Borg nationalekonom

Figure

Updating...

References

Related subjects :