• No results found

Arbetsblad ekvationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arbetsblad ekvationer"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tobias Israelsson, Svärtingehus, NORRKÖPING –– www.lektion.se

Ekvationer

32 + x = 37 54 –– x = 32 45 + x = 67 70 Ɣ x = 700 x = ______ x = ______ x = ______ x = ______ y + 5 = 10 y Ɣ 5 = 25 25 –– y = 20 y Ɣ 20 = 100 y = ______ y = ______ y = ______ y = ______

Lisa, Maja, Calle och Olle ska gunga på en gungbräda. Lisa och Maja som sitter på samma sida väger 65 kg tillsammans. Calle väger 32 kg. Hur mycket måste Olle väga för att det ska väga jämt på gungbrädan?

65 = 32 + x

x = _______

Svar: _____________________________________________________________________

På Hannas Café kostar två läsk och tre chokladbollar 52 kr. För tre läsk och två chokladbollar får man betala 48 kr. Hur mycket kostar en läsk och en chokladboll?

Svar: _____________________________________________________________________

För att de långa bilresorna inte ska kännas så tråkiga brukar Sofie och Marie räkna bilarna de möter. Sofie räknar Audi och Marie räknar Ford. I somras fick de på så sätt ihop 200 bilar. Sofie hade samlat ihop 20 fler än Marie.

Hur många Ford hade Marie räknat?

Svar: _____________________________________________________________________

Hjälpruta

Vi kallar läsken för x och chokladbollarna för y 2 Ɣ x + 3 Ɣ y = 52 3 Ɣ x + 2 Ɣ y = 48

References

Related documents

till vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg: en dosminskning med 500 mg två gånger dagligen varannan till var fjärde vecka; till spädbarn äldre än 6 månader, barn och

Visste du att en tågresa från Stockholm till Köpenhamn släpper ut 0,0013 kilo växthus­.. gaser

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed

Jämförelsen som kommer att framställas mellan entreprenören och influencern kan inte enbart underlätta för företag, men även hjälpa nuvarande och kommande influencers att

Här kan du bland annat läsa om den enda kvinnliga presidentkandidaten, eller om rättsväsendet i det lilla formatet, i byn Kirharah i provinsen Kunar eller om varför inte

En av kandidaterna till höstens presidentval, Abdul Hadi Khalilzai, härstammar också från Kunar.. I sin valkampanj har han talat mycket om vikten av demokrati

För oss är det av intresse att undersöka och få en bild av vad som efterfrågas i olika annonser då vi ser det som relevant att förtydliga de kompetenser som skrivs fram för

Vem har minst skillnad sammanlagt mellan de gissade vikterna och de uppmätta?.