Arbetsblad ekvationer

22  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tobias Israelsson, Svärtingehus, NORRKÖPING –– www.lektion.se

Ekvationer

32 + x = 37 54 –– x = 32 45 + x = 67 70 Ɣ x = 700 x = ______ x = ______ x = ______ x = ______ y + 5 = 10 y Ɣ 5 = 25 25 –– y = 20 y Ɣ 20 = 100 y = ______ y = ______ y = ______ y = ______

Lisa, Maja, Calle och Olle ska gunga på en gungbräda. Lisa och Maja som sitter på samma sida väger 65 kg tillsammans. Calle väger 32 kg. Hur mycket måste Olle väga för att det ska väga jämt på gungbrädan?

65 = 32 + x

x = _______

Svar: _____________________________________________________________________

På Hannas Café kostar två läsk och tre chokladbollar 52 kr. För tre läsk och två chokladbollar får man betala 48 kr. Hur mycket kostar en läsk och en chokladboll?

Svar: _____________________________________________________________________

För att de långa bilresorna inte ska kännas så tråkiga brukar Sofie och Marie räkna bilarna de möter. Sofie räknar Audi och Marie räknar Ford. I somras fick de på så sätt ihop 200 bilar. Sofie hade samlat ihop 20 fler än Marie.

Hur många Ford hade Marie räknat?

Svar: _____________________________________________________________________

Hjälpruta

Vi kallar läsken för x och chokladbollarna för y 2 Ɣ x + 3 Ɣ y = 52 3 Ɣ x + 2 Ɣ y = 48

Figure

Updating...

References

Related subjects :