Töreboda Kanalskolan, Töreboda – www.lektion.se PROCENT • Hur många procent är 12 av 30? delen, det som det frågas efter alla, det hela % 40 4 , 30 0 12

Download (0)

Full text

(1)

Marie Persson, Gymn.utb. Töreboda Kanalskolan, Töreboda – www.lektion.se

PROCENT

• Hur många procent är 12 av 30?

delen, det som det frågas efter alla, det hela

% 40 4 , 30 0

12 = =

Ex. I en klass går 30 elever, 12 är flickor. Hur många procent är flickor?

• Hur många procent är en ökning från 25 till 30

skillnaden (ökningen eller minskningen) ursrpungsvärdet (från början)

5 25

30 = 0,2 20%

25

5 = =

Ex. Priset på 1 liter glass höjs från 25 kronor till 30 kronor. Hur många procent motsvarar ökningen?

= svaret i decimalform

= svaret i decimailform Procentform Decimalform

27 % 0,27 4 % 0,04 40 % 0,4

(2)

Marie Persson, Gymn.utb. Töreboda Kanalskolan, Töreboda – www.lektion.se

• Hur mycket är 27% av 300

Ange procenten i decimalform hela mängden = svar

81 300 27 ,

0 =

Ex. Av de 300 kronorna Anders tjänade ska han betala 27% i skatt. Hur många kronor ska han betala i skatt?

• Vad blir räntan på 7000 kronor om räntesatsen är 12% under ett år kapital räntesatsen i decimalform tiden(antal månader/12)=räntan

840 1 12 , 0

7000 = 1

12

12= (12 månader skrivs som ett )

• Vad blir räntan på 5000 kronor om räntesatsen är 9% under 5 månader

5 , 12 187 09 5 , 0

5000 =

kapital räntesatsen i decimalform tiden(antal månader/12)=räntan

Figure

Updating...

References

Related subjects :