LAGPRESENTATION BRINKEN HOCKEY WE JUST LOVE THE GAME

Full text

(1)

1

L A G P R E S E N T A T I O N

BRINKEN HOCKEY

2012 2013

W E J U S T L O V E T H E G A M E

(2)

E

n söndag eller lördag i Dani- cahallen fyller de flesta av oss med stor entusiasm när vi ser vilken glädje våra barn och ungdomar visar och hur fostrande ishockeyn är för laganda, samman- hålling och respekt för varandra.

Tillförsikten att vårt arbete i Brinken leder i rätt riktning har stärkts år från år och vi ser säsongen 2012/13 ser ut att bli mycket bra.

Intresset för vår fina hockey- skola har under snart 5 år varit starkt vilket resulterat i spelar- trupper av god storlek i samtliga yngre årskullar från 04 till 01 och där det visar sig att våra spelare får en hockeyutbildning som gör att vi kan mäta oss med i prin- cip alla klubbar i Stockholm.

I de äldre årskullarna har vi endast ett 99 lag men kan gläd- jas åt att den gruppen också utvecklats mycket positivt efter fjolårets tillskott av spelare.

Steget är nu inte så långt för att vi ånyo skall ha lag i samtliga ung- domsserier U9 till U16 något som endast ett 15-tal av de ca 60 aktiva ungdomsföreningarna klarar av.

Nytt för året är vår satsning på tjejhockeyn tillsammans med Djurgården Hockey. Många flickor vill vara med i hockeyskolorna men när det blir lagspel tillsam- mans med pojkarna är det många som inte fortsätter. Vi vill ändra på det genom att låta tjejer träna och spela med tjejer samtidigt som de som vill förstås även fortsättnings-

vis skall kunna ta plats i pojklagen.

Målet är att under denna säsong nå 25 tränande flickor i tjejhockyskolan och inom två år kunna ha ett flicklag i seriespel.

Vi är och ska förbli en ungdomsför- ening med ambition att kunna nå

Brinken – vill och kan Ordförande

den högsta serien när tävlingsspel börjar i U12 och uppåt samtidigt som vi värnar om bredden och att alla som tränar skall spela.

Samtidigt är det viktigt att ha en senior och junior verksamhet som möjliggör fortsatt spel efter ungdom för de som vill fortsätta med hockeyn utan att göra nå- gon elitsatsning och idag har vi två seniorlag i div 4 resp div 4 lätt i vilka även våra för närvar- nade allt för få juniorer spelar.

Vi har ett genomtänkt utbild- ningsprogram, jämförelsevis mycket goda träningstider och engagerade och mycket kunniga tränare samt lagorganisationer med starkt föräldrarengagemang.

Med Norra Djurgårdsstadens

Nytt för i år är vår satsning på tjejhockeyn tillsammans med Djurgår- den hockey!

tillkomst kommer vår rekryte- ringsbas att stärkas ytterligare.

Våra stora utmaningar är två.

För det första ska vi klara av att vara en förening där det finns plats för både de som vill satsa det som krävs för att spela i den högsta serien när man når U12 och uppåt, dels för de som i samma årskull är nöjda med att spela på medelnivå.

Vi är i likhet med Stockholms Ishockyförbund övertygade om att spelarna utvecklas bäst genom att kunna spela i sin moderklubb och närmiljö upp till U15 – även de som drömmer om Elitserien och NHL. För det andra arbetar vi för att Östermalms IP skall utvecklas så att vår egen enkla hall kan kom- pletteras med en permanent om- klädnads, café- och klubbfacliteter som i andra delar av Stockholm.

För detta krävs ändring av stadsplanen och mycket annat. Vi har uppvaktat idrottsnämnden i frågan och har en konstruktiv dialog med idrottsförvaltningen men ett sådant projekt har en tidshorisont på i vart fall 5 år och kräver att hockey kan ges prioritet.

Till dess verkar vi för en för- bättrad temporär lösning vad gäller omklädnadsrum och är övertygade att Brinken inte bara vill och kan vara en exempla- risk och framångsrik förening för alla hockeyintresserade i vår del av Stockholms regionen utan också kommer att vara det.

GöRAN TIdSTRöM

(3)

3

Den sportsliga verksamheten

Sture Norman, sportchef

V

erksamheten i Brinken IF växer, dock är det en bit kvar till vi har lag i alla årskul- lar. Vi har sedan 2007 byggt vår verksam- het med ett uttalat mål att utbilda ishock- eyspelare som i förlängningen ska kunna spela på yttersta elitnivå. Grunden för detta är givetvis att träna på rätt saker, men även att öka träningsdo- sen under utbildningstiden och att vi har välutbil- dade ledare. Vår verksamhetsidé bygger på att vi har stora årskullar, för att kunna ge varje individ utbildning efter barnets förmåga och utveckling.

Barn utvecklas i olika takt, därför är det viktigt att ta hand om alla som har intresse för ishockey. Den som har det besvärligt med koordination och fysik i tidig ålder, kan vara den som är mest lämpad för sporten när man uppnår junioråldern.

Tävlingsmomentet är ett viktigt område inom idrotten och givetvis även inom ishockeyn. Vi täv- lar vid varje träningstillfälle och i matcher redan i tidiga år, där är alla med på samma premisser oav- sett utbildningsnivå. När spelarna når U13 börjar tävlandet inte bara i utbildningssyfte utan även för att vinna matcher och serier. Eftersom barnen lång ifrån har utvecklats färdigt i den åldern, måste vi som förening kunna erbjuda spel på olika nivåer.

Målsättningen är att få med oss så många som möjligt på den resan och att flertalet spelare ska kunna spela på en hög nivå. Det skapar konkur- rens om platserna och detta är utvecklande för in- dividen. Vi skapar en stark och attraktiv förening och laget gör som en effekt av detta goda resultat.

För att uppnå ovan nämnda mål är rekrytering- en till vår ishockeyskola det allra viktigaste. Stora

årskullar är av största vikt för att föreningen ska orka med att hålla lag upp till junioråldern. Vår ny- rekryteringsprocess pågår aktivt även under zon- och halvplansåren (U9 & U10), därefter ställer det höga krav i ambition och träningsflit för nybörja- ren. Den som inte varit med i vår hockeyskola, men vill börja spela i senare ålder, får en individuell ut- bildningsplan. Möjlighet till mycket träning finns definitivt i vår förening, dels är vi öppna för att ta emot spelare från andra åldersgrupper till lagens träningar, men viktigast av allt är den spontana träningen. Den kan antingen bedrivas under all- mänhetens åkning i ishallen eller på stora planen utanför ishallen.

Nytt för i år är att vi tillsammans med Djurgår- den ungdom infört en tjejtimme som ni kan läsa mer om på annan plats i tidningen. Målsättningen är förstås att locka fler tjejer till ishockeyn. Vi vet att vi tappat tjejer som varit med i vår ishockeysko- la, oftast med anledning av att tjejerna har varit för få. Detta ser vi som en möjlighet att skapa en grupp tjejer i olika åldrar som kan roligt tillsammans på isen och i framtiden även utanför den samma. I lik- het med våra ungdomslag har vi välutbildade och handplockade ledare till tjejhockeyn.

Du som blir intresserad av spela ishockey, vare sig du är tjej eller kille hoppas vi att du kontaktar oss i Brinken IF. Om du redan spelar med oss, locka gärna med dina kompisar, vi har möjlighet att ta emot fler medlemmar.

Vi ses vid rinken Sture Norman Sportchef

Foto: Joakim de Groot

Foto:

Joakim de Groot

(4)

Tjejhockey

BRINkEN If VILL VARA EN föRENING – som är öppen för alla och för att ta ytterligare ett steg i den visionen, be- stämde sig föreningen inför säsongen 2012/2013 att läg- ga fokus på tjejer. I samarbete med Djurgården IF valde föreningen att starta upp en specifik tjejtimme varje söndag klockan 11-12. Föreningens ambition var att få in en tjej som tränare, gärna med en bred bakgrund från tjejhockeyn. Jag, Jennifer Mayer fick då frågan om jag ville vara ansvarig för projektet. Självklart blev det ett ja! Jag har min hockeybakgrund som spelare i Linkö- pings HC och erfarenhet från uppstart av tjejverksam- het i Motala AIF. Till min hjälp har jag Rickard Stolt och Lukas Lindblad, båda med en gedigen erfarenhet som tränare inom ishockey, fotboll och golf.

Prova tre gånger utan kostnad

Utifrån Brinkens värdegrunder har vi valt att välkom- na tjejer i alla åldrar, oavsett kunskapsnivå. Alla tjejer erbjuds prova på vid tre tillfällen utan kostnad. I den mån vi kan, hjälper vi även till med skridskor, hjälm och klubba - allt för att göra det lätt för tjejer att prova på ishockey. Det är något som har varit uppskattat och som har medfört att även tjejernas kompisar eller föräldrar har fått chansen att vara med på isen ibland.

30 september 2012 genomfördes första ispasset. Jag var då ensam med tre tjejer i olika ålder och med olika kunskapsnivå. Därefter har vi vecka för vecka ökat i an- tal. Idag har vi ett åldersspann på tre till 29 år, en här- lig blandning som kräver olika träningsupplägg. För att tjejerna ska få ut så mycket som möjligt av träningarna, har vi delat upp dem på två planhalvor. På ena sidan an- svarar jag för de äldre tjejerna, medan Rickard och Lu- kas ansvarar för de yngre tjejerna på den andra sidan.

Lukas och Rickard är väldigt duktiga på att genom lekar få tjejerna att utveckla sin skridskoåkning. Med hjälp av Tom&Jerry-kex, skratt och diverse lekar, får de tjejerna att känna sig avslappnade och våga testa nya saker.

Tjejhockeyn är här för att stanna

Med de äldre tjejerna har vi genom mycket skridskoåk- ning och lekar fått dem att känna sig säkra på skrid- skorna. Det är en positiv grupp som hela tiden är hung- riga på att lära sig nya saker. Varje gång imponeras jag av de framsteg tjejerna tar! Nu har även Maria Anehem valt att spela målvakt, något som gör att spelarna får lite extra krydda på träningarna. Utöver söndagarna har de flesta tjejerna även tränat extra på allmänhetens åkning, med eller utan oss tränare. Jag har vid flera tillfällen mött Linnea Hammar och Isabelle Lejbowicz på allmänhetens åkning, nötandes skridskoåkning och passningar.

Med det engagemanget och den viljan som finns ser jag verkligen fram emot nästa termin, då förhoppningen är att få till ett par träningsmatcher och en tjejhockey- dag. Fortsätter tjejtimmen att utvecklas på samma sätt som nu, ser jag det högst sannolikt att vi under nästa säsong kommer kunna öka på antalet träningstillfällen och förhoppningsvis även ha ett lag i seriespel. Jag hop- pas och tror att tjejhockeyn är i Brinken för att stanna!

Välkommen tjejer i alla åldrar!

Jennifer Mayer tillsam- mans med Rickard Stolt och Lukas Lindblad.

Genom lek utvecklar tjejerna sin skridskoåkning.

(5)

Marsblade har utvecklat en patenterad teknologi som har stor potential att revolutionera inline- och is-skridskosindustrin. Tek- niken har sitt ursprung i uppfinnaren och grundaren Per Mårs vi- sion att skapa en inline-skridsko med en is-lik åkkänsla. För att åstadkomma detta implementerade han den rundade formen på ishockey-skridskons skena i chassit på inline-skridskon. På detta sätt ges en ”gungstols”-liknande effekt som nära påminner om känslan som hockeyspelaren har på is.

Testerna har gjorts med en prototypserie bestående av 20 skenor som togs fram under sommaren -11. Dessa provkördes under sommarmånaderna av ett antal av Världens bästa ishockeyspelare representerade från elitserien- och NHL. Spelarna har gett uteslutande positiva omdömen och tycker att övergången från inlines till is känns väldigt naturlig.

Under utvecklingen och testningen uppstod idén att tekniken borde ha fördelar även på ishockey-skridskor. En första prototyp av denna har tagits fram och de första testerna visar flera fördelar gentemot dagens skridskor.

Bland dessa kan nämnas förlängd glidyta för minskad energiförbrukning, samt förbättrad manöverförmåga. Tekniken bidrar dessutom till en mjukare och skönare åk-känsla.

Våren 2013 kommer Marsblades inlinechassi finnas till försäljning i ett fåtal specialistbutiker samt i en egen web-shop. På företagets hemsida Mars- blade.com finns mer information i form av omdömen från ett antal NHL och elitseriespelare samt filmer som förklarar tekniken mer i detalj.

Framtidens skridskoåkning

Kunskapens väg 4 | Campus | SE-831 40 Östersund +46 (0)70-328 88 35 | www.marsblade.com

För mer information kontakta Per Mårs

på 070-328 88 35 per@marsblade.com

daniel Godås, team 02

”Jojje” Weigelt, team 02

Adam Lardner, team 02

Johan djurberg, team 02 Max Wattvil,

team 02

Foto: Joakim de Groot

(6)

A-laget

Bakre ledet från vänster: christoffer calamnius, Erik Skough, Gustav Schüldt, Jesper Lindberg, douglas dahlin, Oscar Svernlöv Sittande från vänster: Joakim Nilsson (tränare), Philip Laywald, Viktor dzougoutov, Mikael Ljungman, Per-Olof Skough (lagledare)

Foto: Joakim de Groot

(7)

TEAM 99 STARTAdE SäSONGEN I slutet av augusti med ett träningsläger på Gotland och i Slite ishall. Vi bodde på vandrarhemmet vid Ihre Gård. Flera ispass fredag-söndag och även två träningsmatcher mot Graip och Sudret. Vinster i båda. Det blev tre härliga dagar med mycket träning och en hel del lagöv- ningar så att killarna kommer varandra närmare.

Segrar och förluster

Vi deltog även i år i Stockholm Training League, vilket är en träningsmatch- serie. I år spelar vi Mitt i Cup i Div 2B. Och matcherna har hittills gått lite blandad med segrar och förluster. Vi fick bland annat vara med om att resa till Gotland igen för seriematcher.

Ett skönt gäng killar

Vi har ett skönt gäng killar som trivs ihop och utvecklas för varje träning.

Efter säsongen kommer vi att spela ett antal cuper men även arrangera vår egen. Våran huvudtränare är Håkan Spännar.

JöRGEN RANdBORG LAGLEdARE TEAM 99 BRINkENS If

Brinkens IF Team 99 Säsongen 2012-2013

Bakre ledet från vänster: dag Nyberg, Ivar Gunnarsson, Matias Sonkin, daniel Spännar, Elias Barkvall Ulin, Max Tjärnsved, Teodor Herlin Mitten ledet från vänster: Materialare Lennart Tjärnsved, Eric Ihre-Thomason, felix Strand, Mikael Sonkin, Gustav Randborg,

Otto Bihi, Abbe Wilhelmsson, Lagledare Jörgen Randborg

Sittande från vänster: Materialare Anders Tottie, dean Abduirazak, Johan Tottie, Ludvig Nordling, Eric fahlén, Oscar Gate, Jacob Westin, Elias Holzmann, Tränare Håkan Spänner

Hockeyläger på Gotland

Brinken Team 99

SPONSRINg

Brinken If:s verk- samhet bedrivs genom ideellt arbete

och bidrag från allmänheten.

Alla bidrag är välkomna!

Vill du som företa- gare ge ditt bidrag?

kontakta Lars Gelin,

070-753 79 73.

(8)

Brinken Team 01

BRINkENS TEAM 01 HAR NU vuxit till 25 spelare som tränar på is fyra till fem gånger i veckan. Däremellan hinner killarna med ytterligare ett fyspass på onsdagar i vän- tan på att rundbanan har frusit till. På allmis på lörda- gar och söndagar finns det också nästan alltid en skara 01:or på isen – oavsett om det är matchdag eller inte.

Utöver isträning och allmis tränar spelarna också fys tre gånger i veckan i anslutning till isträningen och hin- ner också med ett teoripass på fredagar.

”Ätit huggorm”

Team 01 är ett träningsvilligt gäng och oftast är det 22- 23 spelare på träningarna. Under våren och sommaren har många och långa timmar ägnats åt fysträning och gnuggning på plastisen på Bosön innan isen började glänsa i Danicahallen i Oktober. Killarna har också själ- va kört ett dagligt träningsprogram under sommaren, eller som huvudtränare Germund Hansen uttrycker det ”ätit huggorm”, för att ha rätt styrka till säsongens matchspel.

Förutom Germund tränas team 01 av assisterande tränare Otakar Vejvoda. Till hjälp har Germund och Otakar två spelarpappor; Janne Lundqvist och Jojje Beckman. Germund tränar teknik, skrisko och fys med killarna medan Otakar jobbar med deras spel och spel- förståelse.

Team 01 spelar den här säsongen i två serier, U12A och U12B. Utöver seriespelet har killarna deltagit i tre cuper och två till ska spelas efter nyår. Säsong har bör- jat bra med en andraplats i hemmacupen Brinken Cup!

Brinken cup ordnades även i år under en dag i okto- ber med favoriter i repris som viltgryta och levianbröd.

Baristan var dock utbytt mot kaffekokande mammor och en morfar.

Team 01 består av ett härligt gäng killar som tar hand om och stöttar varandra. I det nya omklädningsrum- met ekar rapmusiken efter träning och det är svårt att få hem dem till läxor och sängen.

MARIA RyLANdER

Ett träningsvilligt gäng på 25 hockeykillar

(9)

Brinkens IF Team 01 Säsongen 2012-2013

Bakre ledet från vänster:

Nils Bergman, fredrik af Ugglas Linder, Gustav Backlund, Tage Sköldefors, Loke Beckman, charlie Hansekers, Emanuel Hansen, Adrian Rejaeyan

3:e ledet från vänster:

Johan Hannegård, Victor Gallardo, Peder Hägglöf, Ross Jaldung, Samuel knowles, Julian kroon 2:a ledet från vänster:

Joar Gunnarsson, Nils Byström, Erik Olsson Hermansson, Sven dahlman, Jonatan Wilund, Otakar Vejvoda Sittande från vänster:

Jan Lundquist, Viktor öhrstedt, Jesper Oskarsson, Victor fälth, karl Lund- quist, Germund Hansen

Vi har alla proffsmärken inom ishockey såsom Easton, Bauer, Reebok, CCM, TPS,

Sherwood, Hejduk, Guard Dog,

Shock Doctor, Oakley, Blade Tape och Warrior.

Vi tillhandahåller brett sortiment för olika nivåer av spel till bra priser.

Vi ser och förstår dina hockeybehov bättre än någon annan – vi har spelat själva.

Tveka inta att kontakta oss på telefon 08-91 55 82 om Du vill ha experthjälp angående din hockeyutrustning!

Bildhuggarvägen 3, Johanneshov. Telefon 08-91 55 82 kontakt@greatskate.se. www.greatskate.se Brinken medlem mar har

10 % rabatt

på Grea t Skates li stpriser i butik m ot uppv isande av

spelarko rt.

Great Skate och Reebok/CCM är Brinkens samarbetspartner

för hockeyutrustning.

CAFé OCH KIOSK På ÖIP

Välkommen till Brinkens cafeterior och kiosk på Östermalms IP.

cafeterian i läktarbyggnaden Vardagar kl 17 - 21

lör- och söndagar 10 - 17 danicacaféet i ishallen Alla dagar då matcher pågår i ishallen

kioskvagnen vid rundbanan Lördagar och söndagar kl 10 - 16

Genom att handla på dessa försäljningsställen stödjer du Brinkens ishockeyverksamhet.

VäLkOMMEN!

(10)

Brinken Team 02

Team 02 har kämparanda och vinnarinstinkt

TEAM 02 BESTåR SäSONGEN 2012-2013 av 19 spelare. Två nya spelare har börjat i laget under hösten; Tobias Wal- lin och Adam Lardner, som båda utgör ett mycket väl- kommet tillskott till laget. Vi vill gärna bli ännu fler spe- lare, och välkomnar alla som är intresserade att komma ner till Danica-hallen och provträna. Särskilt stort är behovet av ytterligare en målvakt, där vi för närvarande helt förlitar oss på vår suveräna målvakt Simon Wallner.

Träningen under hösten har varit intensiv och med både off-ice träning och isträningar 3-4 gånger i veckan.

Utöver det hålls det regelbundet särskilda målvaktsträ- ningar gemensamt med övriga Brinken-lag. Huvudträ- nare för laget är Tobbe Näslund, som tidigare var träna- re för Brinkens lag 99. Assisterande tränare är papporna Peter Wattvil, Robert Wallner och Ulf Djurberg.

Ett vinnarlag som kämpar till sista sekund

En sak som utmärker våra 02:or är en riktig kämparan- da och vinnarinstinkt. I flera matcher har 02:orna först hamnat i underläge för att sedan kämpa på ordentligt för att slutligen ta hem en seger, ofta med avgörande mål i sista stund. Ett färskt exempel på detta är från matchen i Mitt-i-Cupen U12C mot Lidingö, då ställningen var 2-2 in i slutminuten. När 16 sek återstod av matchen gjorde Brinken sedan det avgörande målet. Helt klart är att Brinkens 02:or aldrig ger upp utan kämpar in i det sista.

Sammansvetsande läger

Efter ett välbehövligt sommarlov startade hockeysä- songen med Rimbo-lägret, där laget var med för tredje året i rad. Under helgen varvades matcher mot andra lag med träning på is, fotboll, lekar och grillning. Lägret är ett bra tillfälle att lära känna spelare och ledare från an- dra lag i Brinken och att svetsa samman det egna laget efter sommaruppehållet. De flesta spelarna deltog även i Brinkens Höstlovshockey, som är ett dagläger med hockey på dagarna och gemensamma kvällsaktiviteter.

Intensiv säsong med flera cuper och turneringar

Under hösten har laget deltagit flera cuper och turne- ringar. I oktober spelades Farsta Hockey Games, en 2-dagars cup för 02:or, där Brinken efter matcher hela helgen till slut tog hem segern! Glädjen var stor och alla i laget ville vara den spelare som bar hem pokalen.

I det pågående seriespelet i Mitt-i-Cupen har Brinken Team 02 två lag anmälda. Ett lag spelar i U11B och ett lag i U12C. Vi har nått mycket goda resultat i båda seri- erna. Detta seriespel pågår till februari.

Förutom deltagande i Mitt-i-Cupen arrangerade 02-lagets föräldrar en mini-cup i Danica-hallen under en dag i oktober.

(11)

Brinkens IF Team 02 Säsongen 2012-2013

Bakre ledet från vänster:

Jack Wallenberg, Lukas Grankvist, Viggo Alving-Sandberg, Oscar Norén, Adam Lardner, Victor Tjärnsved, Johan djurberg

Mittenledet från vänster:

Helene Godås (Lagledare), Tobias Wallin, Markus Bergman, Edvin karami, Wil- liam Hedman, Peter Wattvil (Ass. tränare)

Sittande från vänster:

Magnus Bergman, Nikiforos Xanthopoulos, Max Wattvil, Anna Hermansson (Ass. tränare) Georg ”Jojje” Weigelt, Simon Wallner, daniel Godås

2013 väntar spännande cuper och resor

Året inleddes bra för 02:orna. Den 4 januari åkte laget till Västerås och tog hem segern i endagsturneringen Gurkapucken.

Under våren kommer laget att ställa upp i flera cuper och turneringar, bland annat under sportlovsveckan helgen 1-3 mars. Då bär det av till Karlstad för Värmland Hockey Trophy 2013 som är en stor cup med 40 deltagande lag, där några av lagen kommer från våra nordiska grann- länder.

Andra planer är att eventuellt få till en resa till Helsingfors för att möta laget Helsinki Tikkerit, ett helsingforslag som besökte Stockholm i våras och mötte Brinken i två matcher i Ritorphallen och på Lidingö. Laget hade en väldigt enga- gerad hejarklack med sig på resan hit, och det vore kul att kunna svara upp på motsvarande från vår sida borta i Hel- singfors.

för mer information om lagets verksam- het, se lagets hemsida: http://www8.

idrottonline.se/BrinkensIf-Ishockey/La- gen/Verksamhetsredovisning/Team02.

Lena Tjärnsved

Team 02:s huvud- tränare Tobias Näslund.

Vår duktiga lagledare Helene Godås smider planer tillsammans med assiste- rande tränare Robert Wallner.

Victor Tjärnsved visar stolt upp pokalen.

Simon Wallner,

vår superduktiga målvakt.

Glada killar efter

segern i farsta Hockey Games.

(12)

GLädJE, fOkUS OcH fART är tre ledord som genomsyrar Team03 hela vägen. Vi finner glädjen i att få träna, spela och utvecklas tillsammans, vi har fokus inför uppgiften och vi har fart på skridskorna.

Skridskor byttes ut mot skidor

Mycket har hänt sedan vårens segertåg genom Stock- holms ishallar. Vi har flera cupvinster i ryggen, vi bär- gade guld från Djurgården, Viggbyholm, Waxholm och Älta. En dag i mars bytte vi ishallen mot skidbacken.

Vi åkte med bussen en tidig söndagsmorgon till Romme för att åka skidor. Det var en fantastiskt kul dag för både barn och föräldrar. Det blev många snygga svängar och många vurpor, full fart i backen och på afterskin. Fram- över blir det nu en årlig tradition, och nästa gång åker vi den 20 januari 2013.

Träning ger resultat

Team03 tränade flitigt ända till midsommarstången var rest. Det var full fart på både isträningar, plastisträ- ningar och stentuffa fyspass. Per delade ut sommarläxa, 2000 skott på mål, med löfte om ”prisutdelning” till de

Glädje, fokus och fart genomsyrar hela vägen

spelare som lyckats med läxan. Det skvallras om att någ- ra spelare sågs in i det sista slita på skottrampen veck- orna innan höstträningen startade. Det var fantastiskt många spelare som gjort sin läxa.

Tack vare bra träning så startade säsongen 2012/13 med en härlig cupvinst i Nynäshamn.

Att vara en bra kompis

Rimbolägret var en härlig kick-off för nästan hela la- get. Vi var 22 spelare med i Rimbo. Incheckning vid an- komst fick föräldrarna en goodiebag med öronproppar och choklad. Ni förstår väl varför? Full fart på träning- arna och aktiviteterna på och utanför isen. Vi hann med flera timmar långt föräldramöte, filmvisning och akti- viteter med barnen. Årets tema i Team03 är ”Att vara en bra kompis/spelare”. Barnen fick göra några övningar kring temat. Lagledare Gunilla informerade om att för varje månad kommer vi att utse två spelare till måna- dens kompis/spelare. Det uppskattades av barnen och föräldrarna. På Rimbo har vi dessutom satt upp målet för Team03: Att skapa världens bästa ishockeyspelare, i världens bästa ishockeylag. Lördagskvällen blev succé

Brinken Team 03

(13)

Brinkens IF Team 03 Säsongen 2012-2013

Bakre ledet från vänster:

Måns Bengtsson, Anton danell, Gustav Parant, Anna Wallner, Gustaf Sperling-Bäckström, Hannes Bergman, Alexander Bexelius 3:e ledet från vänster:

Joakim Nelson, Otto Jennerhov, Noah carlsson, Axel åhgren, Love Nelson, Philip Laskowski, Oscar Ahlqvist, Max Jaldung

2:e ledet från vänster:

christian carp, dennis Värmhed, Harald Litzén, Markus Andrews, Vilhelm karlsson, Gunnilla Bergström, Per Sävje

Sittande från vänster:

Albin Värmhed, Rikard Bengtsson, Eskil Gunnarsson, kevin Bolsen, david Sävje, felix Sarwe Grankvist, Per Gunnarsson

när Bbq middagen styrdes upp av våra fantastiska ”03 farsor” som riggade upp grillen, styrde upp bord och stolar, hackade lök, salla- der, vände burgare, kött och kyck- ling och bjöd på en helkväll.

En fantastisk dag med regn

Flera cuper under hösten har vi del- tagit i med fina resultat, vi har fun- nit en bra bredd med två anmälda lag som har tagit oss till både 1,2,3 och 4 placeringar, det känns fantas- tiskt kul. Höjdpunkten för Team03 var vår hemmacup den 20 oktober 2012. Vi hade 12 spelande lag som hade ett späckat spelschema med 36 spelade matcher totalt. Det var högt tempo både på isen och ut- anför. Regnet fullständigt öste ner denna dag men det var ingen som var ledsen för det. Utanför ishallen hade vi riggat upp ett stort tält där vi hade både cafeteria, lotteri och spelarlunch. Det var rutiga dukar på borden, tända ljus och en un- derbar stämning. Det var otroliga insatser från föräldrar, syskon och

tränare som gjorde denna dag till ett härligt minne för alla.

Brinkens ena lag fick dessutom bronspokalen, med Täby HC på första och andra plats.

Vårt underbara gäng

Nu är vi 25 spelare i truppen, vi har Per Gunnarsson som huvud- tränare, Albin Värmhed Ass.

Felix Grankvist Ass. Tränare, Rikard Bengtsson, Ass.Tränre och Jocke Nelson Fystränare.

Gunilla Bergström Lagledare, Per Sävje och Joakim De Groot Materialare. Vi har fyllt på laget med spelare från Järfälla och Bajen Fans.

Joakim de Groot,

fotografen som alltid är redo.

Gunilla Bergström Lagledare Team 03

Anton danell och christian carp dennis Värmhed Axel åhgren

david Sävje Gustav Parent

Love Nelson Max Jaldung

Astrid Bruun-Levin, bjuder in till kaffe med dopp.

Foto: kariN SkoG Joakim de Groot

(14)

VId HOckEySkOLEcUPEN och andra gemensamma aktivi- teter som vi hade under våren sista året i hockeyskolan, började barnen också träffas utan hjälm och hockey- utrustning och därmed också lära känna varandra or- dentligt.

Inför hockeyskolans avslutning hade vi ett föräldra- möte med klubben där vi föräldrar fick veta mer om vad som väntade nästa säsong. Fler träningar och många matcher, framförallt i Mitticupen. Det förväntades ock- så ett engagemang från föräldrarnas sida i klubben med exempelvis bemanning av Danicahallens café. Första

Att gå från hockeyskolan till att bilda ett lag

utmaningen blev att samla ihop en lagorganisation där roller som lagledare, materialare, kassör och sekreta- riatrepresentanter för matcher skulle identifieras. I och med att vi satte ihop dessa roller började även vi föräld- rar lära känna varandra.

glädje och gemenskap

Säsongen inleddes med ett uppstartsläger i Rimbo som organiserades av ett av de äldre lagen i föreningen. För- staårslaget deltar en heldag som avslutas med gemen- sam grillning, medan de äldre lagen är där tre dagar

Brinken Team 04

Under det sista året i hockeyskolan började det pratas om att vi skulle bilda ett lag inför nästa säsong.

Det talades om att det skulle bli fler träningar och som förälder så funderade man på hur man skulle få ihop det rent logistiskt, och givetvis också hur barnen skulle reagera på en intensifiering av träningen.

Nedan följer en summering av vår upplevelse i text och bilder från Team 04 - första året som lag.

(15)

Brinkens IF Team 04 Säsongen 2012-2013

Bakre ledet från vänster:

Axel Nordling, Wilmer Brundin, Oskar Henstedt, Jonas frisk, Philip Hägg, William Olovsson, carl Jacobson

3:e ledet från vänster:

Sebastian Wändin, Axel Ljung, Oliver Marchesini, Eric Linder, Bo Jonsson, Theo kandell

2:a ledet från vänster:

Jesper Marchesini, Thomas Mivell, Patrik Ljung, Edvin Blom, Hugo Mivell, Tomas Linder, Jörgen Hägg

Sittande från vänster:

Hampus Alving-Sandberg, Alvin Martinsson-Matzinger, Jack klevby, Alfred Hagelin Ramos, Viktor Ericson, Love Marmnäs

med övernattning. Det som man slogs av som förälder var den glädje som alla deltagande barn och också de delta- gande föräldrarna uppvisade. Under dagen genomförde barnen flera ispass men också lite fotboll och skottramps- övningar. Allt i en mycket fin miljö vid ishallen i Rimbo.

Säsongsstart på Stora Mossen

Vid detta läger samlades även de föräldrar som hade an- mält intresse för att delta i lagorganisationen för att pla- nera. Från tränarsidan sattes ett schema upp för vilka typer av övningar som skulle genomföras och vidare dis- kuterades hur mycket matcher som kunde vara lämpligt att spela innan Mitticupen skulle dra igång.

Vi började säsongen med deltagande i en cup hos Göta Traneberg på Stora Mossen. Där märktes att matchvana är en viktig del i en hockeyutbildning. Efter avvaktande spel i de första matcherna kom kämpaandan igång.

Sedan spelades även ett antal träningsmatcher som vi blev inbjudna till, bland annat mot Lidingö och SDE.

Vårt lag består av dryga 20 spelare. Vi följde tidigare års lags upplägg och anmälde med hjälp av klubben tre lag till Mitticupen; två lag till 04-serien och ett lag till 03-serien så att alla killarna ska få spela mycket matcher. I 03-serien deltar de spelare i team 04 som har tränat mest. I vissa matcher får vi också stöd av 03-spelare. Syftet med att delta i 03-serien är att få pröva krafterna mot spelare som är ett år äldre. Mitti- cupen börjar i slutet av november och sträcker sig till slutet av februari med ett kortare speluppehåll över julen.

Föräldraansvaret

Bland de administrativa funktioner som måste säker- ställas är, förutom att hålla kontakten med lag och klubbar, bland annat att hålla koll på vilka spelare som närvarar på träningar. Detta för att klubben ska få det ekonomiska stöd som man har rätt till.

Under de matcher som spelas hemma i Danicahallen ansvarar laget också för att hålla koll på matchklock- an, ha en speaker som informerar om laguppställning och mål, spela lite musik i pauser samt före och under match, föra protokoll över matchen samt säkerställa att ta hand om motståndarlaget på ett bra sätt!

Innan vi i laget kom igång med matcherna kändes detta som en stor uppgift, men ganska omgående flöt allt på bra!

Vårt fina lag

Killarna i laget har snabbt kommit varandra nära och är ett lag som har mycket roligt tillsammans, oavsett om det är på isen, i omklädningsrummet eller i snöhö- gen utanför Danicahallen. Närvaron på träningar och matcher är mycket hög vilket också gör att individer och lag tagit stormsteg i sin utveckling.

Vi kan intyga att inga föräldrar behöver vara oroliga för det ökade engagemang som förväntas när barnen tar steget från hockeyskolan till att bilda ett lag. Tvärt- om! Vi föräldrar har lika roligt som barnen. Även om tidsinsatsen ökar tycker i alla fall vi att det är en för- svinnande liten insats givet den glädje hockeyn ger alla deltagande barn!

JOHANNES kANdELL, LAGLEdARE TEAM 04

Foto: aNNa ÖStLUNd

(16)

BöRJA SPELA ISHOckEy MEd OSS I BRINkEN If – det är en av de roligaste och mest utvecklande sporterna när det gäller kamratskap och lagkänsla. Våra träna- re är utbildade i Svenska Ishockeyförbundets utbild- ningsprogram ”Tre Kronors hockeyskola”. Förbundet har tagit fram ett upplägg som samtliga föreningar i vårt avlånga land arbetar efter. I programmet sätts barnet i centrum och under lekfulla former lär vi ut grunderna i skridskoåkning och spelet med klubba och puck. Det ställer stora krav på våra ledare och därför är vi extra noga när det gäller att rekrytera tränare till vår ishockeyskola. Förutom att de ska vara duktiga pedagoger, så ska de även socialt kunna möta barnen på deras nivå och dessutom vara goda ambassadörer för ishockeyn inför barnens föräldrar.

Du som förälder är välkommen ut på isen

Det behövs inga förkunskaper för att delta i ishock- eyskolan. Skridskor, hjälm med galler, halsskydd och en klubba, sen är det bara ut och åka. Barnen kan vara lite osäkra och vilsna vid de första tillfällena, men då kan du som förälder ta med dig skridskorna och kontakta våra ledare så kan du vara med några gånger tills barnen blivit förtrogna med ledarna.

Hockeyskolan

Hockyeturnering i ishocheyskolan

Innevarande säsong är barnen företrädesvis födda 2004- 2007, men vi tar även emot 02 och 03 barn för att slus- sa de vidare till föreningens befintliga lag. Föräldrarna förväntas även de att delta i föreningslivet. Vi vill att de vuxna ska hitta en gemenskap vilket ofta underlättar, då man kan turas om att skjutsa barnen vid tidig mor- gon och träningar direkt efter skola/fritids. Vi förbere- der föräldrarna genom att anordna föräldramöten och utbildningstillfällen. Dessutom får det äldsta laget i Is- hockeyskolan anordna en egen turnering i föreningens regi, där vi bjuder in andra föreningars hockeyskolor och spelar match på riktigt. Innevarande säsong är det femte gången vi arrangerar turneringen och det är årets roli- gaste dag, fullspikat på läktaren, riktiga domare, musik i högtalaren, hamburgare och puckkastning. Vad mer kan man begära.

Välkommen till oss!

Tycker du att det här låter roligt? Ta kontakt med oss i Brinken IF kansli@brinkensif.se eller ring 08-411 70 20 Våra tider:

Torsdagar 17.30 – 19.30 och Söndagar 8.00 – 12.00

STURE NORMAN

Hockeyskolan

– Brinken If arrangerar Tre kronors hockeyskola i danicahallen

på östermalms IP

Foto: Joakim de Groot

(17)

Hockeyskolan

– Brinken If arrangerar Tre kronors hockeyskola i danicahallen

på östermalms IP

Foto: Joakim de Groot

(18)

Brinken Vets

Lek på blodigt allvar! Nja, kanske inte riktigt! I Brinken Vets spelar och tränar vi hockey för att huvudsakligen ha kul, få ett socialt umgänge, och framför allt för att hålla oss i form och må bra. Det blodiga är i så fall att vi tror och har ambitionen att vi kan bli lite, lite bättre, i alla fall på någonting!

För att vara ”Veteran” i ishockeysammanhang måste man ha fyllt 35 år! I Brinken Vets har vi, trots detta, medlemmar som är under 35 år. Dessa får dock inte del- ta i seriesammanhang, men är välkomna att spela vän- skapsmatcher eller vissa andra turneringar där enstaka undantag medges. I dagsläget har vi i Brinken Vets ca 45 medlemmar som, från augusti fram till i slutet av maj, tränar ishockey 2 gånger i veckan. Snittåldern är 47 år, den yngsta spelaren är 30 och den äldste 65 år.

Brinken Vets verksamhet - för de uthålliga…

Träningen består huvudsakligen av att vi spelar ”tvåmål

”– det ”vita laget” mot det ”svarta laget”. Vi försöker alltid se till att vi har 2 målvakter och 1 domare till varje träning – vilket gör träningen mycket roligare och fram- för allt mer matchlik. För att det inte skall bli för mycket

”bänknötning” har vi infört ett tak för antal spelare per träning; 30 utespelare + 2 målvakter – vilket i prakti- ken fungerar utmärkt. Vi tränar ganska mycket för att vara ett veteranlag och vi står på isen ca 90 gånger, un- der en hel säsong! Under ordinarie säsong (sep–apr) håller vi givetvis till i Danicahallen. Under ”för- och eftersäsong”(aug + maj), då vi inte har is i Danicahal- len tränar vi även i Stora Mossens Ishall i Bromma eller Ritorphallen i Solna.

Bakre raden från vänster: Peter Wattvil, Tomas Beije, Tim Haraldsen, fredrik fagerstedt, Johan Sjölin, Mikael Lagerljung, Olle Strandberg, Göran Swedberg, Mårten Sjöberg, Lars Wallbäcks, Martin cronert, Johan Wiström, Rickard Markusson, Paul Barth-kron, Pär Olsson.

främre raden från vänster: Niklas Strandlund, daniel Andersson, carl kistenmacher, kent Plymholt, fredrik Gustafsson, Sven Eriksson, dan Olsson, Lars Nurmi, Anders Rosenberg, Joakim Ekerberg, klas forsberg, Lars-Olov Svensson.

Vad håller egentligen Brinken vets på med?

(19)

Varje år försöker vi även vara med i någon eller några cuper! De som vill och orkar, åker utomlands och deltar i någon turnering. De senast åren har vi spelat cup i Åkers i mars och avslutat säsongen med en turneringsresa till Caen i Frankrike. Vi deltar även i Stockholms Veteran- serie. Från och med HT 2012 har vi två lag anmälda till Stockholms Veteranserie. Syftet med en uppdelning på 2 lag är dels att alla skall ha möjlighet att spela seriespel och dels att nå så stora sportsliga framgångar som möj- ligt. Vi har därför skapat Brinken Vets Lag 1 och Brinken Vets Lag 2. Totalt kommer Brinken Vets, på så sätt, spe- la 16 seriematcher per år.

Brinken Vets ”spelarråd”

Brinken Vets utser varje år ett ”spelarråd” som ansva- rar för att verksamheten fungerar och utvecklas i den riktning som medlemmarna vill. Spelarrådet består av lagledare, materialförvaltare, kassör och en ledamot.

Brinken Vets håller 2 möten per år – ett möte i början av vårterminen och höstterminen (vanligtvis i augusti och januari). Val av spelarråd sker under höstmötet. Spelar- rådet ansvara givetvis för verksamhetens ekonomi och som kuriosa kan nämnas att under en säsong, ”omsät- ter” eller snarare kanske ”gör av med”, ca 300.000 kr.

En lyckad säsong 2011/2012

Brinken Vets skapade inför denna säsong en ett första lag, Brinken Vets Lag 1. Laget hade som mål inför sä- songen 2011/2012 att vinna Div 2 Norra! Det gick över förväntningarna och vi gick obesegrade genom serien och vann samtliga matcher och gick upp till Div 1 Norra.

Vi avslutade säsongen med en riktig triumf! Efter sista träningspasset, i slutet av maj, åkte ett gäng tappra vets ner till Caen i Frankrike för att avsluta säsongen med att delta i en fler-nations-turnering, där lag från Ryssland, Frankrike, Canada och Belgien deltar! De ti- digare tillfällena som vi deltagit har bästa placering va- rit att bli 5:a! I år åkte vi ner med att starkare lag och vi

hade själva skruvat upp både målsättning och förvänt- ning denna gång! Efter en skröplig inledning, med en förlustmatch, gick vi från klarhet till klarhet och vann slutligen hela turneringen som första utländska lag un- der turneringens historia!

Vad händer 2012/2013 – våra mål!

Till denna säsong spelar, som tidigare nämnts, Brin- ken Vets Lag 1 i Div 1 Norra. Målsättningen för säsong 2012/2013 är att etablera oss som ett av de 4 bästa la- gen i Div 1 Norra. Målet för Lag 2 är just att forma laget och vinna några matcher i Div 2 Norra. Ett annat mål för denna säsong är att införa riktiga träningsmoment på våra träningar. Att när vi värmer upp innan 2 måls- spelet, köra några riktiga teknikövningar. För att kan- ske bli lite, lite bättre, i alla fall på någonting!

Vid pennan! Klas Forsberg

Som är någon form av sportchef, lagledare, administratör, tröjtvättare, vattenbärare, tidsbokare etc samt spelare i Brinken Vets!

Spelarrådet 2012

Göran Swedberg , fredrik Gustavson, Micke Lagerljung, klas forsberg

Serietabell från säsongen 2011/2012, div 2 Norra

Vinnare i caen – Brinken Vets!

Gustavsson och Andersson in action!

(20)

Värtan

Våra kunder gör en bättre affär!

Välkommen till en riktig mataffär!

Öppet alla dagar

8–22

Malmvägen 13, 115 41 Stockholm • 08-599 03 300 ICA.se/kvantumvartan

VÄRTAN hejar på

Brinken!

Se hur mycket du handlar för med ICA Självscanning.

En tjänst för dig med ICA Kort. Anmäl dig i förbutiken.

ICA KVANTUM

Scanna dig förbi kön

Vi tackar våra sponsorer som gör vår verksamhet möjlig!

Utan hjältar stannar Brinken - Kontakta oss gärna om du vill delta i vår fina verksamhet 08-411 70 20, kansli@brinkensif.se

AB, 2013 • Grafisk form: Jannike Holmberg • Foto omslag: Joakim de Groot

Brinkens IF - Ishockey Fiskartorpsvägen 32 114 33 Stockholm Telefon 08-411 70 20 Fax 08-411 70 28 kansli@brinkensif.se www.brinkensif.se Bankgiro 338-8980 PlusGiro 700770-1

Hyr Danicahallen!

är du intresserad av att hyra danicahallen? Under perioden 12/9 - 15/10 på hösten samt 5/3 - 1/4 på våren ansvarar Brinken för uthyrningen av hallen.

för bokning av tider, kon-

takta kansli@brinkensif.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :