• No results found

Konferens. Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Konferens. Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016"

Copied!
72
0
0

Full text

(1)

Konferens

Kostnad Per Brukare Individ- och

familjeomsorg

© Ensolution AB, Tel 08-640 70 00 www.ensolution.se

Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare.

Andreas Johansson, Ensolution

Framgångsfaktorer för att minska beroendet av försörjningsstöd.

Helene Hagegren och Björn Sigfridsson, Olofströms kommun

Flyktingmottagande - uppföljning och planering.

Pontus Fryk, Ensolution

IBIC och resursfördelning inom individ- och familjeomsorgen. Går det att kombinera?

Andreas Johansson, Ensolution

Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016

(2)

Presentation av KPB-jämförelse utfall 2015

Individ-och familjeomsorg Roadshow 2016

1

Andreas Johansson

andreas.johansson@ensolution.se 0709-90 00 30

09.00 - 09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30 - 11.00 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare

11.00 - 11.15 Bensträckare

11.15 - 12.00 Framgångsfaktorer för att minska beroendet av försörjningsstöd i Olofströms Kommun

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Workshop: Hur arbetar kommunen med resultatet från KPB?

14.00 - 15.00 Flyktingmottagande – uppföljning och planering

15.00 - 15.20 Fika

15.20 - 16.00 IBIC och resursfördelning inom individ- och familjeomsorgen. Går det att kombinera?

16.00 - 16.10 Avslutning – Framtid och utveckling

16.10 - Mingel med tilltugg

2

Individ-och familjeomsorg

Program 26 Oktober

Roadshow 2016

3

Övergripande resultat för individ- och familjeomsorgen

Barn och ungdom

● Ökade kostnader och volymer inom barn- och ungdom

● Ansträng personalsituation

● Ensamkommande ökning

● Problem med utredningstider

● Handläggning kring hot och våld

● Ökade LVU-placeringar (ej flykting)

Ekonomiskt bistånd

● Generellt bättre resultat

● Avstannade långvarigt beroende

● Bra resultat inom unga

4

Vuxna missbrukare

● LVM-vården fortsätter att öka i förhållande till den frivilliga institutionsvården

● Små förändringar i utfall i de flesta kommuner

Allmänna observationer

(3)

Presentation av KPB-jämförelse utfall 2015

Individ-och familjeomsorg Roadshow 2016

1

Andreas Johansson

andreas.johansson@ensolution.se 0709-90 00 30

09.00 - 09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30 - 11.00 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare

11.00 - 11.15 Bensträckare

11.15 - 12.00 Framgångsfaktorer för att minska beroendet av försörjningsstöd i Olofströms Kommun

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Workshop: Hur arbetar kommunen med resultatet från KPB?

14.00 - 15.00 Flyktingmottagande – uppföljning och planering

15.00 - 15.20 Fika

15.20 - 16.00 IBIC och resursfördelning inom individ- och familjeomsorgen. Går det att kombinera?

16.00 - 16.10 Avslutning – Framtid och utveckling

16.10 - Mingel med tilltugg

2

Individ-och familjeomsorg

Program 26 Oktober

Roadshow 2016

3

Övergripande resultat för individ- och familjeomsorgen

Barn och ungdom

● Ökade kostnader och volymer inom barn- och ungdom

● Ansträng personalsituation

● Ensamkommande ökning

● Problem med utredningstider

● Handläggning kring hot och våld

● Ökade LVU-placeringar (ej flykting)

Ekonomiskt bistånd

● Generellt bättre resultat

● Avstannade långvarigt beroende

● Bra resultat inom unga

4

Vuxna missbrukare

● LVM-vården fortsätter att öka i förhållande till den frivilliga institutionsvården

● Små förändringar i utfall i de flesta kommuner

Allmänna observationer

(4)

5

IFO 2015

● Den totala kostnaden för IFO- verksamheten är 7,2 miljarder

− redovisas för de 36 kommunerna (inkl.

Göteborg)

Procentuell fördelning av kostnader

Barn och ungdomsvård

44%

Ekonomiskt bistånd

36%

Familjerätt 1%

Missbrukarvård vuxna

19%

Procentuell fördelning av kostnader

6

Andel av totalkostnaden per åldersintervall, utfall 2015

● Tar ej hänsyn till icke biståndsbedömda insatser

● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen

● Utvecklingen mellan åren är att de yngre åldersintervallen tar en större del av resurserna

Totalkostnad per åldersintervall

Roadshow 2016

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyHärrydaGotlandKalmarLysekil SimrishamnKristianstadÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyKarlskogaNyköpingVårgårdaKramforsHälleforsGislavedKungälvVarbergÖrebroKumlaLerumBodenVäxjöSäffleOrustLuleå GBG, Norra HisingenGBG, CentrumGBG, AngeredGBG, Lundby GBG, Västra HisingenGöteborg GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, Majorna LinnéÖckerö GBG, Örgryte Härlanda

Andel total kostnad per åldersintervall

0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år

7

Medelkostnad per invånare och åldersintervall, utfall 2015

● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen

Kostnad per invånare och åldersintervall

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyKramforsHälleforsGotlandKalmarLysekilOrust Kristianstad SimrishamnKarlskogaNyköpingKungälvVäxjöLuleå GBG, CentrumGBG, LundbyÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyGöteborgGislavedVarbergHärrydaÖrebroBodenKumlaLerumSäffle GBG, Angered GBG, Norra Hisingen GBG, Västra HisingenGBG, Majorna LinnéVårgårda GBG, Örgryte HärlandaGBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgÖckerö

Medelkostnad per invånare per åldersintervall

0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år

8

Utfall 2015

Genusperspektivet för vård och behandling vuxna missbrukare

Allt material är möjligt att dela upp i genus

Roadshow 2016

Kvinnor 34,0% 66,0%Män

Andel brukare vuxna

Kvinnor 28,4%

71,6%Män

Andel kostnader vuxna

53 337

60 473

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Kvinnor Män

Medelkostnad vuxna

(5)

5

IFO 2015

● Den totala kostnaden för IFO- verksamheten är 7,2 miljarder

− redovisas för de 36 kommunerna (inkl.

Göteborg)

Procentuell fördelning av kostnader

Barn och ungdomsvård

44%

Ekonomiskt bistånd

36%

Familjerätt 1%

Missbrukarvård vuxna

19%

Procentuell fördelning av kostnader

6

Andel av totalkostnaden per åldersintervall, utfall 2015

● Tar ej hänsyn till icke biståndsbedömda insatser

● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen

● Utvecklingen mellan åren är att de yngre åldersintervallen tar en större del av resurserna

Totalkostnad per åldersintervall

Roadshow 2016

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyHärrydaGotlandKalmarLysekil SimrishamnKristianstadÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyKarlskogaNyköpingVårgårdaKramforsHälleforsGislavedKungälvVarbergÖrebroKumlaLerumBodenVäxjöSäffleOrustLuleå GBG, Norra HisingenGBG, CentrumGBG, AngeredGBG, Lundby GBG, Västra HisingenGöteborg GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, Majorna LinnéÖckerö GBG, Örgryte Härlanda

Andel total kostnad per åldersintervall

0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år

7

Medelkostnad per invånare och åldersintervall, utfall 2015

● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen

Kostnad per invånare och åldersintervall

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyKramforsHälleforsGotlandKalmarLysekilOrust Kristianstad SimrishamnKarlskogaNyköpingKungälvVäxjöLuleå GBG, CentrumGBG, LundbyÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyGöteborgGislavedVarbergHärrydaÖrebroKumlaBodenLerumSäffle GBG, Angered GBG, Norra Hisingen GBG, Västra HisingenGBG, Majorna LinnéVårgårda GBG, Örgryte HärlandaGBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgÖckerö

Medelkostnad per invånare per åldersintervall

0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år

8

Utfall 2015

Genusperspektivet för vård och behandling vuxna missbrukare

Allt material är möjligt att dela upp i genus

Roadshow 2016

Kvinnor 34,0%

66,0%Män

Andel brukare vuxna

Kvinnor 28,4%

71,6%Män

Andel kostnader vuxna

53 337

60 473

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Kvinnor Män

Medelkostnad vuxna

(6)

9

Utfall 2015

Genusaspekt för vård och behandling inom BUF

Kvinnor 44,0%

56,0%Män

Andel brukare BUF

Kvinnor 47,1%

52,9%Män

Andel kostnader BUF

94 265

82 766

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Kvinnor Män

Medelkostnad BUF

10

Barn, ungdom och familj

11

● Visar konsumtionen av samtliga insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre

● Stor spridning

● Åldersstrukturen i en kommun påverkar

● Andelen institutionsplacerade kan dra upp kostnaden per invånare

● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad

Kostnad per invånare, 0-19 år

15 754 14 017 12 779 12 652 12 304 10 976 10 258 9 662 9 422 9 346 9 345 8 790 8 536 8 414 8 380 8 266 8 260 8 110 8 058 8 036 7 952 7 697 7 118 6 921 6 921 6 911 6 737 6 730 6 668 6 651 6 519 6 210 6 065 5 961 5 549 5 542 5 501 5 488 5 465 5 349 4 903 4 864 4 701 4 031

0 5 000 10 000 15 000 20 000

GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Gotland GBG, Angered Kramfors Lysekil Örebro GBG, Västra Hisingen Vårgårda Kristianstad Ronneby Orust GBG, Norra Hisingen Växjö GBG, AFHBjuv GBG, Lundby Boden Vimmerby Kalmar Olofström GBG, Göteborg, totalt Karlskoga GBG, Centrum Simrishamn GBG, Västra Göteborg Säffle GBG, Majorna-Linné Laholm Luleå Nyköping Halmstad Härryda Varberg GBG, Örgryte-Härlanda Ulricehamn Kungälv Karlshamn Gislaved Öckerö Östhammar Hällefors Kumla Lerum

Medelkostnad per invånare IFO 0-19 år

12

● Visar omfattning av insatser per brukare och hur

resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj

● Inte samma fördelning av kommuner som för kostnaden per invånare

● Längden på insatser har betydelse

● Andel ytterfall påverkar medelkostnaden

● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad

Medelkostnad per brukare, 0-19 år

Roadshow 2016

122 329 119 415 114 512 102 648 100 605 94 746 91 800 86 470 86 388 81 350 79 655 79 224 77 604 71 488 70 686 68 784 67 178 65 390 63 340 63 073 62 357 58 766 58 343 56 422 56 281 55 264 54 996 52 643 52 398 50 281 49 356 49 048 48 814 46 430 45 685 44 571 44 522 43 748 43 673 43 077 39 080 34 107

0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000

Lysekil Älvkarleby GBG, Östra Göteborg GBG, Västra Göteborg Kramfors GBG, Angered GBG, AFH GBG, Norra Hisingen Ronneby Vårgårda Orust GBG, Göteborg, totalt Gotland Simrishamn GBG, Västra Hisingen Växjö Örebro Boden Härryda Östhammar Kristianstad GBG, Lundby Laholm Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv Gislaved Kalmar Kumla Karlshamn Olofström GBG, Örgryte-Härlanda Öckerö Nyköping Varberg Kungälv Ulricehamn GBG, Centrum Karlskoga Säffle Halmstad Hällefors

Medelkostnad per brukare IFO 0-19 år

(7)

9

Utfall 2015

Genusaspekt för vård och behandling inom BUF

Kvinnor 44,0%

56,0%Män

Andel brukare BUF

Kvinnor 47,1%

52,9%Män

Andel kostnader BUF

94 265

82 766

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Kvinnor Män

Medelkostnad BUF

10

Barn, ungdom och familj

11

● Visar konsumtionen av samtliga insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre

● Stor spridning

● Åldersstrukturen i en kommun påverkar

● Andelen institutionsplacerade kan dra upp kostnaden per invånare

● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad

Kostnad per invånare, 0-19 år

15 754 14 017 12 779 12 652 12 304 10 976 10 258 9 662 9 422 9 346 9 345 8 790 8 536 8 414 8 380 8 266 8 260 8 110 8 058 8 036 7 952 7 697 7 118 6 921 6 921 6 911 6 737 6 730 6 668 6 651 6 519 6 210 6 065 5 961 5 549 5 542 5 501 5 488 5 465 5 349 4 903 4 864 4 701 4 031

0 5 000 10 000 15 000 20 000

GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Gotland GBG, Angered Kramfors Lysekil Örebro GBG, Västra Hisingen Vårgårda Kristianstad Ronneby Orust GBG, Norra Hisingen Växjö GBG, AFHBjuv GBG, Lundby Boden Vimmerby Kalmar Olofström GBG, Göteborg, totalt Karlskoga GBG, Centrum Simrishamn GBG, Västra Göteborg Säffle GBG, Majorna-Linné Laholm Luleå Nyköping Halmstad Härryda Varberg GBG, Örgryte-Härlanda Ulricehamn Kungälv Karlshamn Gislaved Öckerö Östhammar Hällefors Kumla Lerum

Medelkostnad per invånare IFO 0-19 år

12

● Visar omfattning av insatser per brukare och hur

resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj

● Inte samma fördelning av kommuner som för kostnaden per invånare

● Längden på insatser har betydelse

● Andel ytterfall påverkar medelkostnaden

● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad

Medelkostnad per brukare, 0-19 år

Roadshow 2016

122 329 119 415 114 512 102 648 100 605 94 746 91 800 86 470 86 388 81 350 79 655 79 224 77 604 71 488 70 686 68 784 67 178 65 390 63 340 63 073 62 357 58 766 58 343 56 422 56 281 55 264 54 996 52 643 52 398 50 281 49 356 49 048 48 814 46 430 45 685 44 571 44 522 43 748 43 673 43 077 39 080 34 107

0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000

Lysekil Älvkarleby GBG, Östra Göteborg GBG, Västra Göteborg Kramfors GBG, Angered GBG, AFH GBG, Norra Hisingen Ronneby Vårgårda Orust GBG, Göteborg, totalt Gotland Simrishamn GBG, Västra Hisingen Växjö Örebro Boden Härryda Östhammar Kristianstad GBG, Lundby Laholm Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv Gislaved Kalmar Kumla Karlshamn Olofström GBG, Örgryte-Härlanda Öckerö Nyköping Varberg Kungälv Ulricehamn GBG, Centrum Karlskoga Säffle Halmstad Hällefors

Medelkostnad per brukare IFO 0-19 år

(8)

13

Insatskostnad > 500 000 kronor

● Visar om enskilda individer ”drar upp” medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare.

● Stor variation i antal ytterfall

● I kommuner med många ytterfall antalsmässigt kan det vara idé att se över insatsmix, arbetsmetoder etcetera

Andel och antal ytterfall, BUF

13,7%

13,1%

10,4%

8,4%9,0%

7,5%8,1%

7,2%7,4%

7,1%7,1%

6,0%6,2%

6,0%6,0%

5,8%5,8%

5,4%5,6%

4,6%4,7%

4,3%4,5%

3,8%3,9%

3,6%3,7%

3,2%3,4%

2,6%2,8%

2,5%2,6%

2,3%2,4%

2,1%2,2%

2,0%2,0%

1,4%1,5%

1,0%1,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Älvkarleby (19) Lysekil (17) GBG, AFH (53) GBG, Östra Göteborg (83) Kramfors (19) GBG, Örgryte-Härlanda (28) GBG, Lundby (29) GBG, Majorna-Linné (27) GBG, Göteborg, totalt (423) Luleå (40) GBG, Västra Göteborg (33) GBG, Centrum (19) Gotland (86) GBG, Västra Hisingen (46) Härryda (41) GBG, Angered (72) Kalmar (81) GBG, Norra Hisingen (33) Laholm (30) Lerum (14) Växjö (74) Örebro (152) Vårgårda (8) Östhammar (11) Vimmerby (9) Säffle (9) Ronneby (22) Simrishamn (6) Hällefors (4) Kungälv (19) Orust (9) Kumla (7) Kristianstad (53) Bjuv (10) Boden (8) Olofström (6) Karlskoga (15) Nyköping (20) Karlshamn (12) Varberg (17) Ulricehamn (5) Gislaved (6) Halmstad (20)

Andel ytterfall inom barn, ungdom, familj (antal brukare)

14

Insatskostnad > 500 000 kronor

● Visar antalet ytterfall per 1000 invånare vad gäller samtliga insatser inom barn, ungdom, familj och därmed indikeras om en kommun har en högre andel ytterfall än andra kommuner i förhållande till befolkningen.

● Stor variation i andel ytterfall

Ytterfall per 1 000 invånare, BUF

Roadshow 2016

7,4 9,4 6,0 7,0 5,65,6 4,7 5,6 4,24,5 3,63,9 3,53,5 3,13,4 3,03,0 2,93,0 2,82,8 2,72,8 2,62,7 2,52,6 2,32,5 2,32,3 1,81,9 1,61,6 1,31,4 1,21,2 0,90,9 0,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvkarleby Gotland GBG, Östra Göteborg Lysekil Laholm Kalmar Kramfors GBG, Angered Örebro GBG, AFH Härryda Växjö GBG, Göteborg, totalt Ronneby GBG, Lundby Orust GBG, Västra Hisingen Hällefors Vårgårda Säffle Kristianstad GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv GBG, Centrum Luleå Östhammar GBG, Västra Göteborg Olofström Karlskoga Kungälv Karlshamn Nyköping Simrishamn Boden Kumla Varberg Lerum Ulricehamn Halmstad Gislaved

Ytterfall barn, ungdom, familj per 1000 inv. 0-19 år

15

● Visar relationen mellan insatser och det utbud samt val av insats kommunen har i dagsläget (sorterat på andel extern placering)

● Stor variation i val av insatser

● Nivån på institutionsvård är den insats som varierar mest

● Även stor variation på insatserna familjehem (både internt och konsulentstött) samt öppenvård

● Öppen verksamhet är icke biståndsbedömda insatser

Insatsmix, BUF

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RonnebyOrust VårgårdaHärrydaLysekil SimrishamnKarlshamnOlofströmKumlaLerumVäxjö GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, LundbyGBG, AFHÄlvkarlebyKarlskogaNyköpingÖrebroKalmarÖckeröSäffle GBG, Örgryte-HärlandaGBG, Västra HisingenGBG, Göteborg, totaltGBG, Norra HisingenGBG, Majorna-LinnéGBG, CentrumGBG, AngeredKristianstadÖsthammarUlricehamnVimmerbyHalmstadKramforsHälleforsGislavedVarbergKungälvGotlandLaholmBodenLuleåBjuv

Extern placering HVB/SiS BUF Intern placering HVB BUF

Förhandsbedömning och utredning BUF Internt familjehem BUF Konsulentstött familjehem BUF Internt boende BUF Externt boende BUF Öppenvård BUF Öppen verksamhet BUF

16

● Andelen SiS- kontra HVB-placeringar påverkar medelkostnaden

● Kommuner med specialplaceringar (vård i enskildhet)

”drar upp” medelkostnaden

● Ramavtal och upphandlingar påverkar medelkostnaden

● Aktiv prisförhandling med de externa aktörerna påverkar medelkostnaden

Medelkostnad institutionsplacering, BUF

Roadshow 2016

6 322 6 297 5 652 5 492 5 104 5 062 5 037 4 962 4 669 4 641 4 597 4 589 4 580 4 520 4 468 4 431 4 429 4 370 4 368 4 358 4 350 4 261 4 249 4 218 4 214 4 143 4 090 3 978 3 962 3 942 3 895 3 829 3 773 3 643 3 590 3 495 3 443 3 416 3 281 2 913 2 840 2 828 2 076

436151 70187 209155 110246 111420 331164 105268 24397 26956 72164 109166 10320 15595 86352 202125 188396 119148 20189 173156 117118 151243 96

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Vimmerby

Boden GBG, Örgryte-Härlanda Örebro Orust Kungälv Kalmar GBG, Centrum Kristianstad Vårgårda GBG, Västra Göteborg Gislaved Halmstad Lerum Lysekil Härryda Varberg Laholm GBG, Göteborg, totalt GBG, AFH GBG, Norra Hisingen GBG, Lundby Växjö NyköpingBjuv Gotland Kramfors Kumla GBG, Västra Hisingen GBG, Angered Simrishamn GBG, Östra Göteborg GBG, Majorna-Linné Säffle Olofström Öckerö Ronneby Luleå Karlshamn Älvkarleby Östhammar Ulricehamn Karlskoga

Medelkostnad per dygn HVB/SiS BUF inkl. personal

Placerings- och omkostnad per dygn Personalkostnad per dygn

(9)

13

Insatskostnad > 500 000 kronor

● Visar om enskilda individer ”drar upp” medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare.

● Stor variation i antal ytterfall

● I kommuner med många ytterfall antalsmässigt kan det vara idé att se över insatsmix, arbetsmetoder etcetera

Andel och antal ytterfall, BUF

13,7%

13,1%

10,4%

8,4%9,0%

7,5%8,1%

7,2%7,4%

7,1%7,1%

6,0%6,2%

6,0%6,0%

5,8%5,8%

5,4%5,6%

4,6%4,7%

4,3%4,5%

3,8%3,9%

3,6%3,7%

3,2%3,4%

2,6%2,8%

2,5%2,6%

2,3%2,4%

2,1%2,2%

2,0%2,0%

1,4%1,5%

1,0%1,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Älvkarleby (19) Lysekil (17) GBG, AFH (53) GBG, Östra Göteborg (83) Kramfors (19) GBG, Örgryte-Härlanda (28) GBG, Lundby (29) GBG, Majorna-Linné (27) GBG, Göteborg, totalt (423) Luleå (40) GBG, Västra Göteborg (33) GBG, Centrum (19) Gotland (86) GBG, Västra Hisingen (46) Härryda (41) GBG, Angered (72) Kalmar (81) GBG, Norra Hisingen (33) Laholm (30) Lerum (14) Växjö (74) Örebro (152) Vårgårda (8) Östhammar (11) Vimmerby (9) Säffle (9) Ronneby (22) Simrishamn (6) Hällefors (4) Kungälv (19) Orust (9) Kumla (7) Kristianstad (53) Bjuv (10) Boden (8) Olofström (6) Karlskoga (15) Nyköping (20) Karlshamn (12) Varberg (17) Ulricehamn (5) Gislaved (6) Halmstad (20)

Andel ytterfall inom barn, ungdom, familj (antal brukare)

14

Insatskostnad > 500 000 kronor

● Visar antalet ytterfall per 1000 invånare vad gäller samtliga insatser inom barn, ungdom, familj och därmed indikeras om en kommun har en högre andel ytterfall än andra kommuner i förhållande till befolkningen.

● Stor variation i andel ytterfall

Ytterfall per 1 000 invånare, BUF

Roadshow 2016

7,4 9,4 6,0 7,0 5,65,6 4,7 5,6 4,24,5 3,63,9 3,53,5 3,13,4 3,03,0 2,93,0 2,82,8 2,72,8 2,62,7 2,52,6 2,32,5 2,32,3 1,81,9 1,61,6 1,31,4 1,21,2 0,90,9 0,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvkarleby Gotland GBG, Östra Göteborg Lysekil Laholm Kalmar Kramfors GBG, Angered Örebro GBG, AFH Härryda Växjö GBG, Göteborg, totalt Ronneby GBG, Lundby Orust GBG, Västra Hisingen Hällefors Vårgårda Säffle Kristianstad GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv GBG, Centrum Luleå Östhammar GBG, Västra Göteborg Olofström Karlskoga Kungälv Karlshamn Nyköping Simrishamn Boden Kumla Varberg Lerum Ulricehamn Halmstad Gislaved

Ytterfall barn, ungdom, familj per 1000 inv. 0-19 år

15

● Visar relationen mellan insatser och det utbud samt val av insats kommunen har i dagsläget (sorterat på andel extern placering)

● Stor variation i val av insatser

● Nivån på institutionsvård är den insats som varierar mest

● Även stor variation på insatserna familjehem (både internt och konsulentstött) samt öppenvård

● Öppen verksamhet är icke biståndsbedömda insatser

Insatsmix, BUF

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RonnebyOrust VårgårdaHärrydaLysekil SimrishamnKarlshamnOlofströmKumlaLerumVäxjö GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, LundbyGBG, AFHÄlvkarlebyKarlskogaNyköpingKalmarÖckeröÖrebroSäffle GBG, Örgryte-HärlandaGBG, Västra HisingenGBG, Göteborg, totaltGBG, Norra HisingenGBG, Majorna-LinnéGBG, AngeredGBG, CentrumKristianstadÖsthammarUlricehamnVimmerbyHalmstadKramforsHälleforsGislavedVarbergKungälvGotlandLaholmBodenLuleåBjuv

Extern placering HVB/SiS BUF Intern placering HVB BUF

Förhandsbedömning och utredning BUF Internt familjehem BUF Konsulentstött familjehem BUF Internt boende BUF Externt boende BUF Öppenvård BUF Öppen verksamhet BUF

16

● Andelen SiS- kontra HVB-placeringar påverkar medelkostnaden

● Kommuner med specialplaceringar (vård i enskildhet)

”drar upp” medelkostnaden

● Ramavtal och upphandlingar påverkar medelkostnaden

● Aktiv prisförhandling med de externa aktörerna påverkar medelkostnaden

Medelkostnad institutionsplacering, BUF

Roadshow 2016

6 322 6 297 5 652 5 492 5 104 5 062 5 037 4 962 4 669 4 641 4 597 4 589 4 580 4 520 4 468 4 431 4 429 4 370 4 368 4 358 4 350 4 261 4 249 4 218 4 214 4 143 4 090 3 978 3 962 3 942 3 895 3 829 3 773 3 643 3 590 3 495 3 443 3 416 3 281 2 913 2 840 2 828 2 076

436151 70187 209155 110246 111420 331164 105268 24397 26956 72164 109166 10320 15595 86352 202125 188396 119148 20189 173156 117118 151243 96

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Vimmerby

Boden GBG, Örgryte-Härlanda Örebro Orust Kungälv Kalmar GBG, Centrum Kristianstad Vårgårda GBG, Västra Göteborg Gislaved Halmstad Lerum Lysekil Härryda Varberg Laholm GBG, Göteborg, totalt GBG, AFH GBG, Norra Hisingen GBG, Lundby Växjö NyköpingBjuv Gotland Kramfors Kumla GBG, Västra Hisingen GBG, Angered Simrishamn GBG, Östra Göteborg GBG, Majorna-Linné Säffle Olofström Öckerö Ronneby Luleå Karlshamn Älvkarleby Östhammar Ulricehamn Karlskoga

Medelkostnad per dygn HVB/SiS BUF inkl. personal

Placerings- och omkostnad per dygn Personalkostnad per dygn

(10)

17

● Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom öppenvården

● Så pass stor variation i val av insatser att det inte ger några tydliga samband

● Insatsen extern öppenvård kan innehålla många av de öppenvårdsinsatser som definieras inom den interna öppenvården

● Störst skillnad i användandet av kontaktperson/kontaktfamilj

Insatsmix öppenvård, BUF

0% 50% 100%

Olofström Kramfors Karlshamn Älvkarleby Karlskoga Säffle Östhammar Ronneby Bjuv Simrishamn Öckerö Kalmar Orust Nyköping Lerum Boden Gislaved Ulricehamn Vårgårda Hällefors Luleå Kristianstad Växjö Varberg Vimmerby Halmstad Gotland Härryda Kumla Lysekil Örebro Kungälv

Kontaktperson/ kontaktfamilj BUF

Enskilt samtalsstöd BUF

Socialpedagogisk insats BUF

Programverksamhet BUF

Övrig intern öppenvård BUF

Extern öppenvård BUF

18

● Visar i vilken omfattning insatsen används i kommunerna

● Stor variation i konsumtion

● Nivån på insatsen är troligtvis ett resultat av insatsval än skillnader i behov

● En hög kostnad per invånare för kontaktperson/- kontaktfamilj tenderar att påverka kommunens övriga utbud av öppenvårdsinsatser

Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj, BUF

Roadshow 2016

201 254 165176 131133 114121 111114 9393 9193 8585 8584 8383 7980 7474 6572 6163 6061 5559 5254 4748 4547 4144 3635 28

0 50 100 150 200 250 300

GBG, Angered GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Olofström Ronneby Orust SäffleBjuv Kramfors Öckerö GBG, Göteborg, totalt GBG, Norra Hisingen Karlskoga Östhammar Kristianstad GBG, Västra Göteborg Kalmar Växjö Nyköping Ulricehamn GBG, Västra Hisingen Härryda Karlshamn Gotland Simrishamn GBG, Lundby Boden Lysekil Vimmerby Gislaved Örebro Varberg Luleå Vårgårda GBG, Örgryte-Härlanda Halmstad Hällefors GBG, AFH Lerum Kumla GBG, Majorna-Linné Kungälv GBG, Centrum

Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj BUF

19

● Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning

● Skillnader kan också bero på ”dubbelbemanning”, hög personalomsättning eller användandet av inhyrd personal/konsulter

● Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar påverkar kostnaden

● Mer omfattande förhandsbedömningar tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa

● Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar

Kostnad per utredning, BUF

31 708 27 037 26 778 25 767 24 839 23 202 23 116 22 994 22 839 22 800 22 356 22 247 21 943 21 905 21 599 21 020 20 696 20 380 19 951 19 379 19 186 18 853 18 647 18 322 18 208 18 130 17 302 17 121 16 695 16 634 16 610 16 196 16 168 15 817 15 301 14 509 14 104 13 902 13 125 12 610 12 297 11 999 10 416 8 583

0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000

Växjö Östhammar Hällefors KramforsBjuv GBG, Lundby GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Gislaved Simrishamn Älvkarleby GBG, Majorna-Linné Orust GBG, Centrum GBG, Angered Lysekil GBG, Göteborg, totalt Vimmerby GBG, Östra Göteborg Kungälv Halmstad Laholm Karlskoga Olofström Härryda GBG, AFH Öckerö GBG, Västra Hisingen GBG, Västra Göteborg Boden Nyköping Karlshamn Ronneby Gotland Ulricehamn Säffle Luleå Kumla Örebro Varberg Lerum Vårgårda Kalmar Kristianstad

Medelkostnad per utredning, barn, ungdom, familj

20

Utredningstid BUF i dagar – urval av kommuner

Roadshow 2016

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365

120-dagar Östhammar Kristianstad Ronneby Karlshamn Olofström Bjuv Gislaved Kalmar Vimmerby Lysekil Säffle Vårgårda

(11)

17

● Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom öppenvården

● Så pass stor variation i val av insatser att det inte ger några tydliga samband

● Insatsen extern öppenvård kan innehålla många av de öppenvårdsinsatser som definieras inom den interna öppenvården

● Störst skillnad i användandet av kontaktperson/kontaktfamilj

Insatsmix öppenvård, BUF

0% 50% 100%

Olofström Kramfors Karlshamn Älvkarleby Karlskoga Säffle Östhammar Ronneby Bjuv Simrishamn Öckerö Kalmar Orust Nyköping Lerum Boden Gislaved Ulricehamn Vårgårda Hällefors Luleå Kristianstad Växjö Varberg Vimmerby Halmstad Gotland Härryda Kumla Lysekil Örebro Kungälv

Kontaktperson/ kontaktfamilj BUF

Enskilt samtalsstöd BUF

Socialpedagogisk insats BUF

Programverksamhet BUF

Övrig intern öppenvård BUF

Extern öppenvård BUF

18

● Visar i vilken omfattning insatsen används i kommunerna

● Stor variation i konsumtion

● Nivån på insatsen är troligtvis ett resultat av insatsval än skillnader i behov

● En hög kostnad per invånare för kontaktperson/- kontaktfamilj tenderar att påverka kommunens övriga utbud av öppenvårdsinsatser

Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj, BUF

Roadshow 2016

201 254 165176 131133 114121 111114 9393 9193 8585 8584 8383 7980 7474 6572 6163 6061 5559 5254 4847 4547 4144 3635 28

0 50 100 150 200 250 300

GBG, Angered GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Olofström Ronneby Orust SäffleBjuv Kramfors Öckerö GBG, Göteborg, totalt GBG, Norra Hisingen Karlskoga Östhammar Kristianstad GBG, Västra Göteborg Kalmar Växjö Nyköping Ulricehamn GBG, Västra Hisingen Härryda Karlshamn Gotland Simrishamn GBG, Lundby Boden Lysekil Vimmerby Gislaved Örebro Varberg Luleå Vårgårda GBG, Örgryte-Härlanda Halmstad Hällefors GBG, AFH Lerum Kumla GBG, Majorna-Linné Kungälv GBG, Centrum

Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj BUF

19

● Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning

● Skillnader kan också bero på ”dubbelbemanning”, hög personalomsättning eller användandet av inhyrd personal/konsulter

● Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar påverkar kostnaden

● Mer omfattande förhandsbedömningar tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa

● Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar

Kostnad per utredning, BUF

31 708 27 037 26 778 25 767 24 839 23 202 23 116 22 994 22 839 22 800 22 356 22 247 21 943 21 905 21 599 21 020 20 696 20 380 19 951 19 379 19 186 18 853 18 647 18 322 18 208 18 130 17 302 17 121 16 695 16 634 16 610 16 196 16 168 15 817 15 301 14 509 14 104 13 902 13 125 12 610 12 297 11 999 10 416 8 583

0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000

Växjö Östhammar Hällefors KramforsBjuv GBG, Lundby GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Gislaved Simrishamn Älvkarleby GBG, Majorna-Linné Orust GBG, Centrum GBG, Angered Lysekil GBG, Göteborg, totalt Vimmerby GBG, Östra Göteborg Kungälv Halmstad Laholm Karlskoga Olofström Härryda GBG, AFH Öckerö GBG, Västra Hisingen GBG, Västra Göteborg Boden Nyköping Karlshamn Ronneby Gotland Ulricehamn Säffle Luleå Kumla Örebro Varberg Lerum Vårgårda Kalmar Kristianstad

Medelkostnad per utredning, barn, ungdom, familj

20

Utredningstid BUF i dagar – urval av kommuner

Roadshow 2016

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365

120-dagar Östhammar Kristianstad Ronneby Karlshamn Olofström Bjuv Gislaved Kalmar Vimmerby Lysekil Säffle Vårgårda

References

Related documents

This test plan comprises of a spe- cifically designed set of quality annotated video sequences, suggestions for psychophysiological methods to be studied in quality assessment,

The wood of the most vigorous clone had significantly larger ring width with thinner cell walls and wider tracheids than all clones in the two other vigour classes, resulting in lower

RM4: Message Integrity This property is trivially fulfilled by the simulator as messages are only scheduled for delivery in response to message sending and only one delivery event

Källan till kväve och fosfor i akvaponik är ofta kommersiellt fiskfoder som till stora delar också är beroende av industriell kvävefixering och gruvbrytning men även ansvarar för

Dp15 Modifi ed wood fi bre products Dp16 NMR studies of modifi ed wood Dp17 Quality control of furfurylated wood Dp18 NIR for modifi ed wood. Area coordinator: Pia Larsson Brelid, Ph

Artiklar som handlade om andra sjukdomar än just demens exklu- derades eftersom resultatet där var specifik för andra sjukdomar och symptom och därmed inte kunde ses som

Göteborg Ö:a, ett koncept v2 2014 M Bigert 36 För att få fram totalt antal direktresande till Gbg Ö får man sedan kompensera för vilka pendel/region-linjer som ska gå över

Stöd- biträde Samverka i arbetsgruppen och medverka till att

I Göteborgs budget för 2019 gavs stadsledningskontoret i uppdrag att utveckla stadens investe- ringsstyrning, för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar

Trulsegårdens bibliotek Emelie Lejmansväg 4 423 56 Torslanda Svenska kyrkan i Björlanda Nolviksvägen 14 423 61 Göteborg. Hjällbo bibliotek Hjällboplatsen 424

Gbg Dubbdäck Gbg Dubbfria vinterdäck Gör att jag känner mig säkrare när jag kör på vintern Bidrar inte

● Den högre kostnaden inom gruppbostad visade sig framför allt ha sin grund i en ovanligt hög andel brukare med stora behov, vilket styrktes genom vårdtyngdsmätningen. ● Även

Hällefors Säffle Högsby Östhammar Karlskoga Gislaved Kumla Ronneby GBG, AFH Örebro Växjö Kramfors Boden Gällivare Luleå Leksand Mellerud Oskarshamn Tierp Karlskrona

Ledningsnätet för dagvatten i denna del av planområdet framgår inte av kartmaterialet som ligger till grund för utredningen men bedömningen är att vattnet avrinner i nordlig riktning

utjämnande funktion för dagvatten som avrinner mot planområdet från naturmarken inom och uppströms planområdet för befintlig situation, se Figur 4 och Figur 5..

Lämpliga ytor för omhändertagande av dagvatten är i området söder om Sven Brolids väg där vägen svänger västerut samt längs gatorna i området.. Enligt detaljplanen

Inom Innovatum Norra bedöms förändringar vara ringa därför har befintlig situation använts för att beräkna föroreningar för både befintlig och framtida situation och åtgärder

Förklaringen till de ökade kvävedioxidhalterna för scenariot 2020 är en kombination av ett mer slutet gaturum vid tillkommande byggnation och en hastighetssänkning från 50 km/h

Syftet med spridningsberäkningarna var att visa på fördelningen av kvävedioxid (NO 2 ) inom det aktuella planområdet samt att jämföra uppmätta och beräknade halter mot

Miljökvalitetsmålet ”Frisk Lufts” årsmedelvärde för partiklar som PM 10 ligger på 15 µg/m 3 och klaras inte för hela planområdet för något av scenariona..

Miljökvalitetsmålet ”Frisk Lufts” årsmedelvärde för partiklar, PM 10 (15 µg/m 3 ) klaras inte för hela planområdet i samtliga scenarion.. Det är planområdets delar som

Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde på 20 μg/m 3 klaras enligt beräkningarna inte för hela Nödinge centrum, men klaras cirka 60 meter från E45:an i både nulägets-

Vidare har SMHI, för att ge en bild av hur havets nivå kan komma att utvecklas efter år 2100, beräknat vad en global höjning på 2 meter fram till år 2200 skulle kunna innebära.