Nu är det klart. Det blir en region i Västerbotten 1 januari Det beslutade Riksdagen idag.

Download (0)

Full text

(1)

2018-06-19 18:01 CEST

Klart: Det blir en region 2019

Nu är det klart. Det blir en region i Västerbotten 1 januari 2019. Det beslutade Riksdagen idag.

I september 2017 skickade Västerbottens läns landsting in en ansökan till Regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret och bilda region. Idag fattade Riksdagen beslut om att det regionala

utvecklingsansvaret från och med nästa år ska överföras till samtliga landsting. 13 landsting samt Gotlands kommun har redan övertagit det regionala utvecklingsansvaret sedan tidigare.

– Mycket glädjande att få bifall på vår ansökan. Detta gör det möjligt med en ny region från årsskiftet och att Sverige då får samma regionala struktur,

(2)

säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

För Västerbottens del innebär det att Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten och delar av Länsstyrelsen Västerbotten går samman i en gemensam organisation, med en gemensam politisk ledning, 1 januari 2019.

Den nya organisationen kommer att heta Region Västerbotten och ha ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

– Det känns bra att sista pusselbiten är på plats och att vi nu kan färdigställa vårt arbete med att bilda en region. Mycket är redan gjort men nu kan vi med all kraft slutföra arbetet, säger Peter Olofsson (S), landstingsråd

Västerbottens läns landsting.

Regionens förtroendemannaorganisation

Förtroendemannaorganisationen kommer att bestå av Regionfullmäktige samt fem nämnder; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för regional utveckling, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Under landstingsfullmäktige inrättas också tre beredningar med geografisk

anknytning som får uppdraget att jobba med frågor inom demokrati- samt folkhälsoområdet.

Idag beslutade landstingsfullmäktige om reglementen för Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionala

utvecklingsnämnden. I dessa framgår bland annat att:

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ansvara för sjukhusvård, primärvård och tandvård samt funktionshinder och habilitering.

Regionala utvecklingsnämnden ska ansvara för det regionala tillväxtarbetet.

Mer information om beslutade reglementen finns i sammanfattningen från landstingsfullmäktige den 19 juni.

Val till regionfullmäktige i höst

I september sker val till regionfullmäktige, regionens högsta politiskt beslutande organ. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. På

valsedlarna kommer det fortsatt att stå ”val till landstingsfullmäktige”, trots

(3)

att man i praktiken väljer till regionfullmäktige. Anledningen är att

beteckningen landstingsfullmäktige enligt lag alltid ska användas vid val.

Mer information

Mer information om förberedelserna inför regionbildningen finns på Västerbottens läns landstings samt Region Västerbottens webbplats.

Informationen uppdateras löpande.

Kontaktpersoner

Peter Olofsson (S), landstingsråd, Västerbottens läns landsting, 070-250 05 41, peter.olofsson@vll.se

Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten, 070- 618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

___________________________________________________________________________

Ulrika Johansson

Kommunikationsstaben Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns

landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på:

www.vll.se/pressrum

(4)

Kontaktpersoner

Thomas Jonsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

070-612 18 48 Petra Olgarsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning)

petra.olgarsson@regionvasterbotten.se 073-091 48 87

Ulrika Johansson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor

ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se 070-582 70 62

Per Strömbro Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå per.strombro@regionvasterbotten.se 072-5540595

Micaela Löwenhöök Presskontakt

Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se +46 (0)70- 316 37 01

Thomas Hartman Presskontakt

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

thomas.hartman@regionvasterbotten.se 070-666 49 95

(5)

Malin Åberg Presskontakt

Kommunikationsdirektör

malin.aberg@regionvasterbotten.se 070-240 91 55

Cecilia Lindell Presskontakt

Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 070-254 57 37

Anja Hansen Knutsson Presskontakt

Presskontakt

Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben

anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se 070-685 72 33

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :