Föräldramöte P05 RIS Innebandy Mötesanteckningar i blå<

Full text

(1)

Föräldramöte

P05 RIS Innebandy

Mötesanteckningar i blå<

2019-05-24

18:00 – 19:xx Föräldramöte

19:xx – 20:00 P05 Träning + ev. tävling

20:00 – 21:00 Avslutning

(2)

P05 föräldramöte 2018-09-19

•  Agenda

–  Summering HT18/VT19 –  P05 truppen & ledare

•  Förväntning & handling

–  Seriespel Röd –  HT 2019

–  Upptakt Rll Prag 2021 –  Diskussion och

förbä<ringsförslag

•  Mål med mötet

–  Summera och utvärdera HT 2018/VT 2019!

–  Enas om ansvar &

handling för a<

minimera P05-ledares belastning

–  Blicka mot 2021 när P05-laget blir

Herrjuniorer

(3)

HT2018-VT2019

•  18-19/8 P05 P05 uppstart

•  1-2/9 RIS IFU-helg

•  7-9/9 Stockholm Floorball Cup

•  19/9 Föräldramöte

•  13/10 RIS Café

•  2/11 Sargvakter

•  16/11 Pizza & A-lagsmatch

•  21/11 Valborgsmöte

•  30/11 P05 Rll Kokpunkten Västerås

•  3/12 Packjobb i tomteverkstaden

•  3-6/1 Gothia Cup

•  9/1 Sargvakter

•  11/1 Filminspelning "Schysst Innebandy”

•  19/1 RIS Café

•  13/2 Valborgsmöte

•  22-24/2 Rotebrocupen

•  22/3 IB-snack

•  30-31/3 Bingolo<er

•  24/4 Träningsmatch Hammarby

•  27/4 SM-Final innebandy

•  30/4 Valborg

•  3-5/5 Älvsjöcupen

•  11/5 Kosläpp

•  12/5 Träningsmatch Grimsta

•  17-19/5 AIK Floorball Cup

•  24/5 Avslutning

•  8-9/6 Bingolo<er 203 st. schemalagda ak1viteter SportAdmin

•  En spelare delak1g 129 ggr +280 1mmar

•  En ledare delak1g 122 ggr +260 1mmar

•  Oräknat, planering , FB, resor etc.

Kassa = 108.588 kr (2019-05-20)

(4)

Sponsorer & Intäkter

•  10.000 kr

–  Tack: Susann Bra<berg

•  Packjobb: 10.000 kr

–  Tack: Mikael & Therese Engström

•  8.500 kr

–  Tack: Fredrik Greberg

•  Valborg: 27.068 kr

–  Tack: Valborgsgänget

•  Kosläpp: 5.000 kr

–  Tack: Micke Lindberg

(5)

P05 Engagemang

•  Truppen är 28 spelare

–  Ingen har slutat under HT18/VT19 –  Välkommen Anton Möller

•  HT 2019

–  Isak Westman väljer a< fokusera på annan sport och lämnar P05

–  Joey Kimse kommer a< provspela

•  Livslångt tränande

–  7-12 år ”DN 14/5 …12%”

–  12-16 år ”Rödgrupp …50%”

–  +16 år ”herrjuniorer …%”

•  Huvudtränare: Mathias

•  Tränare: Micke, Joakim, Johan, Niklas, Fredrik, Stefan

•  FYS-eliten: Katarina, Sara L, Jenny

•  Kassör: ChrisBne

•  RotebroCupansvarig: Katarina

•  Bemanningsansvarig: Susann

•  Sekretariatansvarig: Thomas

•  Lo<eriansvarig: Jenny

•  Målsponsoransvarig: Maria

•  Web och sociala medier: Katarina

•  Valborg 2019: Maria, Sara G, Jenny, m.fl.

•  Lagledare: Kjell

•  + respekBve!!!

(6)

Ny< engagemang Rll rollerna

•  P05 behöver ny< ledarengagemang, tag direktkontakt med:

–  Bemanningsansvarig: Susann –  Lo<eriansvarig: Jenny

–  Lagledare: Kjell

•   TräningsstaRsRk (antal/Rmmar)

–  StaRsRk ska inte användas för a< moRvera deltagande (tävling)

•  Många spelare utövar fler sporter och har därmed olika förutsä<ningar

(7)

ReflekRoner & Förändring!

•  Kallelser, träningar och

akRviteter fungerar bra om processer och instrukRoner följs

•  Mördande är

–  ”Jag orka inte läsa –  Påminnelser

–  Avvikelser/förändringar med kort varsel

–  …

•  Ny cup-process

–  Bindande anmälan

•  Tacka NEJ om ni inte är säkra eller inte prioriterar cupen

–  Betalning vid anmälan

•  Ej återbetalningsbar

–  Endast undantagsfall blir det eperanmälan

•  Om inte laget är komple<

närmare cupen kommer en ny inbjudan

•  Diskussion:

1.  Hur undviks påminnelser?

2.  Hur P05 ledare undvika extra belastning?

3. 

(8)

Maximera innebandy – minimera administraRon

•  Tid och energi ska gå Rll innebandy och P05 spelare

–  Läs, svara och följ inbjudningar i Rd

–  Fråga, svara och förtydliga på FB/mail,

•  Vänta inte på a< en P05 ledare ska svara först

–  Föräldrar/familjer rä<ar sig eper tränare –  Bjud in Rll träningar per vecka

•  (inte hela termin)

(9)

HT18/VT19 HT19/VT20

(10)

Seriespel

•  Diskussion om spelarrotaRon mellan nivåerna

•   Målsä<ning är a< alla P05-spelare ska få spela minst en match per helg eper sin förmåga

–  3 lag anmälda, nivåer enligt förbundets rekommendaRon

•   Under 2019/2020 ska P05 ledare prioritera individuella samtal

–  VikRgt a< samtalen leder Rll handling...

•   P05 spelare prioriteras i seriespelet

–  Samarbete/utbyte med P06

•  Låna från P06

•  Låna ut Rll P06 (om P05 spelare vill)

(11)

Svensk Innebandy & RIS modell för

(12)

Framåtblick

•  Försäsongsträning Rll midsommar

–  Två gemensamma och e< eget fyspass i veckan –  Däreper egen träning Rll mi<en på augusR

•  HT 2019: Ny tränare kontrakterad av RIS

•  TräningsRder okänt (hallar är bristvara – LOK staRsRk)

•  Bokat

–  24-25/8 RIS uppstart IFU Arena –  6-8/9 Capri-Sun Cup

–  13-15/9 Töjnan Tiger Cup

•  …….

•  År 2021 blir P05 herrjuniorer och laget upplöses

(13)

P05 laget och sommarträning

•  Flera familjer och P05-ledare berömde stämning och P05s utveckling

•  RÖTT-seriespel 2019/2020 kommer a< kräva mer fysisk styrka och uthållighet

–  Fram Rll midsommar: P05 fys Rsdag & torsdag –  Sommar: Egen träning

•  Dela gärna FB/snapchat inlägg J

– 

(14)

Prague Games juli 2021

•  Final innan spelarna blir herrjuniorer

•  Prague Games

–  Ungdomsturnering sedan 2004 –  2018 - 402 lag från 12 olika länder

–  Troliga speldatum 2021 onsdag 7 juli - lördag 10 juli –  Samtliga deltagande lag går Rll slutspel

•  P02 åkte 2017 – budget 6.000 kr/resenär

•  Kassa VT2019 ≈ 2.900 kr/resenär (spelare + tränare)

•  Diskussion:

1.  Finansiering för nya spelare?

2.  Spelare som slutar innan Prague?

3.  Spelare som inte vill följa med Rll Prague?

4. 

(15)

P05 Rll Prague

•  Familjerna posiRvt inställda Rll Prague samt a< ha en lag-moRvaRon innan herrjunior

•  Diskussion:

1.  Finansiering för nya spelare?

1. BESLUT: Spelare som är med i P05 truppen vid reseRllfället får del av kassan oavse< när personen började

2.  Spelare som slutar innan Prague?

1. BESLUT: P05 kassan Rllhör laget och inte personer

3.  Spelare som inte vill följa med Rll Prague?

1. BESLUT: P05 kassan Rllhör laget och inte personer

4.  …

(16)

Förbä<ringsförslag?!

•  Inga förbä<ringsförslag från mötet

•  Nya tröjor?

–  SportAdmin

•  Hemma (inga krav…+ 500 SEK)

•  Borta (inga krav – nya sponsorer????)

–  @Kjell skapar två SportAdmin ”inbjudningar” där familjer kan göra en bindande anmälan om a<

köpa ny tröjor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :