02.1. Val av ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-01-08

Sara Ekeblad Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0008 SHBN-2

Diariekod: 024 Samhällsbyggnadsnämnden

Val av ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens

arbetsutskott

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Moa Rasmusson (L), Rickard Truedsson (M), Carlos Romero (KD), Lars Kallander (C), Joakim Jonsson (S) och Peter Godlund (MP).

2. Till ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Per Gibson (L), Anders Hultkvist (M), ? (KD), Anna Liljeqvist (C), Micael Lénström (S) och Annica Emmervall (S).

3. Till ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Moa Rasmusson (L).

4. Till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Rickard Truedsson (M).

5. Till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Joakim Jonsson (S).

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har att ta ställning till följande:

1. Val av ledamöter i arbetsutskottet 2. Val av ersättare i arbetsutskottet 3. Val av ordförande i arbetsutskottet 4. Val av vice ordförande i arbetsutskottet 5. Val av 2:e vice ordförande i arbetsutskottet

Figure

Updating...

References

Related subjects :