03. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott 2016

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trafik- och fastighetskontoret

2016-01-05

Pernilla Enfors Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0003 TFN-2 Diariekod: Diariekod: 024

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott 2016

Trafik- och fastighetsnämndens ledamöter är valda för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. Ledamöter och ersättera samt ordförande och vice ordförande till trafik – och fastighetsnämndens arbetsutskott utses av trafik- och

fastighetsnämnden för samma period.

Trafik- och fastighetsnämnden har att ta ställning till:

1. Val av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet Förslag:

Moa Rasmusson (L) Birgitta Schwinn (M) Carlos Romero (KD) Peter Godlund (MP)

2. Val av ersättare i arbetsutskottet Förslag:

Per Lindgren (L) Maud Lindberg (M) Irmeli Patricius (KD) Roger Sjöberg (S)

3. Val av ordförande i arbetsutskottet Förslag:

Moa Rasmusson (L)

4. Val av vice ordförande i arbetsutskottet Förslag:

Birgitta Schwinn (M)

Figure

Updating...

References

Related subjects :