Anotace v r je e sty s kladu podniku z ekonomick a ch hledisek. o rentabilitu je podni k a diverz vprogram.

92  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Anotace

v r

je e st

y s

kladu podniku z

ekonomick a ch hledisek.

o

rentabilitu je podni k

a diverz

v program

.

(8)

Abstract

This diploma thesis pursues the impact of sustainable mobility on a supplier within the automotive industry. The aim of the thesis is to propose a production program that meets changing conditions in the industry based on the assessment of alternative engine production impacts on a particular supplier. The thesis presents strategic management and the impact of in

increasing importance of sustainable mobility with an emphasis on the e-mobility.

Furthermore, the impact of e-mobility on the automotive industry and threats connected to it are researched. The associated company that was used for cooperation is situated in Liberec district and this study suggests a sustainable production program which is compared to the current production program not only from an economic but also an environmental view. The sustainable production program differs from the program currently in use in a heterogeneity degree because it combines the production of parts for various types of engines. When comparing both production programs from an economic view by return on costs, the current production program represented by diesel parts ranks as the better option.

When taking into account the impact of the program on the environment comes unambiguously a more suitable sustainable production program because it fulfils the principals of sustainable development. Despite the expected lower returns on costs, is to the company suggested to start with a shift towards the sustainable production program. Through this initially translates will the company start production of the perspective parts diversifying the risk when it would produce only components for combustion engines.

Key words: strategy, innovation, sustainable development, e-mobility, production program.

(9)

kova

, Ph.D.

strukturu. Za odbornou podpor

mi

tak ohl dip

(10)
(11)

11

Obsah

... 13

Seznam tabulek ... 14

Seznam zkratek ... 15

... 16

1 ... 18

1.1 ... 18

1.1.1 ... 18

1.1.2 ... 19

1.2 ... 20

1.2.1 Zdroje a ... 21

1.2.2 Inovace produktu ... 21

2 ... 23

2.1 ... 23

2.1.1 ... 23

2.1.2 ... 25

2.2 ... 26

2.2.1 telnou mobilitou ... 26

2.2.2 ... 29

2.2.3 ... 36

2.3 Rozbor rizik elektromobility ... 36

3 ... 39

3.1 ... 39

3.2 ... 40

3.3 ... 40

3.3.1 ... 41

3.3.2 ... 41

(12)

12

3.3.3 ... 42

3.4 ... 42

3.4.1 Struktura ... 42

3.4.2 ... 43

3.5 ... 45

3.5.1 ... 47

3.5.2 Polsko ... 49

3.5.3 ... 49

3.5.4 oblasti elektromobility ... 50

4 ... 51

4.1 ... 51

4.2 ... 56

4.2.1 ... 56

4.2.2 ... 56

4.2.3 ... 57

4.3 ... 59

4.4 ... 63

4.5 ... 65

... 67

... 69

... 75

(13)

13

19 22 23 27

v EU 28

30 35 38 43 45 52 53 53 55 59 61

ility pro podnik Ramo 63

(14)

14

Seznam tabulek

32 43 a PL 46 55

kryt EGR ventilu 56

57 58 65

(15)

15

Seznam zkratek

BEV battery electric vehicle CNG compressed natural gas CO2

CZ republika

DE

EGR exhaust gas recirculation FFF fridays for future

HDP

ISG integrated starter-generator LPG liquefied petroleum gas PHEV plug-in hybrid electric vehicle

PL Polsko

(16)

16

v let ne Pohonem

y

m

na ou

. v

oblast dopravy

je en

pro infrastrukturu,

budou fungovat v

V telem alternativ

emis

ch jejich

z motory.

C ce je na

V

:

Lze nahr

s m rozsahu?

(17)

17 Bude

kac oblasti dopravy. Posl t

ve

m

program podniku Ramo a navrhuje

a . a

budouc

a mu vlivu na podnik Ramo.

preferoval v

(18)

18

1 St

V kapitole je vymezeno

s na inovaci produktu.

1.1

Kapitola definuje pojem strategick

v v

(David, str. 39, 2 agement v

integruje po i jako jsou a,

byl (David,

2015).

Fotr a kol. (2012) management jako , jak

form

(Fotr, str. 26, 2012).

1.1.1

V formulace

formulace strategie, kterou lze jak je zobrazeno na (Fotr, 2012).

(19)

19 1

se defin ize a strategick podniku.

Navazuje tvorba

bodu, kdy je z

huje m Z

zdroje v souladu s gie,

vyhodnocuj (Fotr, 2012).

, e

management, kter realizuje implementaci (Fotr, 2012).

1.1.2 podniku

Prvn m, o kter , je

y

v majetku podniku . je

etku jeho

a k tomu Formulace

strategie tvorba

Implementace

strategie alokace

strategie

(20)

20

chu podniku (David, 2015).

ost

i podob znaky. Kenichi

Ohmae o kreativitu i Henry

Mintzberg

inovac

ho teoretika managementu Michaela Portera a Petera Druckera (Fotr, 2012).

i

trategie, tak neexistuje strategii (2011) to

, o

.

1.2 Inovace a jejich v y

Inovac

podniku .

snahu o

konkurence ce na trhu. Inovace

velikosti mi ami (Tidd, 2007).

(21)

21

1.2.1 Zdroje a dimenze

z

podniku trhu, kdy podnik v

z

legislativy v , 2010).

Inovace se daj tomto

m nik

desetin milimetru na setiny milimetru.

(Tidd, 2007).

1.2.2 Inovace produktu

produkt z .

.

(22)

22 O

. Na h

po s

dle charakteru

2010).

produkt

konkurence

produktu

trhu

prodeje

(23)

23

2 Formy ity

Kapitola v

alternativn , jejich vliv a rizika,

.

2.1

postaven. prosa

2.1.1

i.

Tyto praxi s

panuje celkem ja z

( e, 2006).

1: P oje

Zdroj

produktivita

intenzifikace

(24)

24 z Stanovuje

inte . Kon

d Agendy 21 ( , 2006).

tom,

2011).

byly v . Soc

rozvoje

roduktu na obyvatele ( , 2006).

u

u dosahuje intenzifik mi a

ou ou k

ou ( oje, 2006).

Nesoulad je

(HDP) souboru

( , 2006).

nich je i i

pro v x

3 % oproti z

zvoj je ov OSN

(25)

25

deseti okruh

, s

o

o i kapacity

se uje

(Wells, 2013).

2.1.2

V z , a

po , y pro sje For Future

(FFF) ekologick aktivistce

Thunberg

parlamentem zh . Gretu

Thunberg

(FridaysForFuture, 2019).

FFF kter

jednat ou

budoucnost, (FridaysForFuture, 2019).

1

klimatu planety

1

(European Commission, 2019).

(26)

26

tak, aby v

(FridaysForFuture.de, 2019).

2.2

Kapito m dopravy, definuje souvise pojmy a

vl

v E v . Sou ekologick pohon

2.2.1 Pojm

konceptu o rozvoje, i proto lze

u definovat .

(Cach, 2015).

oblasti

Pojem mobilita v v kontextu pohyblivost

dos a dostupnost, tedy

cest, jejich hustotu (Cach, 2015).

Dopravou

Masarykova univerzita, 2016).

Autom v

, o vozy.

jako celku lz t

(Wallentowitz, 2009).

Elektromobilita ho defin se

Jana Scheurenbranda a kolektivu z Karlsruhe,

E-mobility is

(27)

27

a highly connective industry which focuses on serving mobility needs under the aspect of sustainability with a vehicle using a portable energy source and an electric drive that can vary in the degree of electrification 2(Scheurenbrand, str. 25, 2015).

Externality

v

externalit jsou environm

ehody a hluk (Cach, 2015).

.

X), o 2 2). Z

nu (NMVOC) (PM)

zobrazen na

k 2.2 v

2

ele em .

(28)

28

Zdroj: European Environment Agency, 201 https://www.eea.europa.eu/data-and- maps/indicators/transport-emissions-of-air-pollutants-8/transport-emissions-of-air-pollutants-6.

V d

y

pokles v

procent. V ch letech , a to i v

(European Environment Agency, 2016).

dopravy v EU

Zdroj: European Environment Agency, 2018. Dostup https://www.eea.europa.eu/data-and- maps/daviz/transport-emissions-of-ghgs-5#tab-googlechartid_chart_11.

, z

(CO2 v t takovou teplotu,

a teplota se

(Greenhouse gases, 2019)

c

2 v dopra

v nu

P

ce a redukce. Pojem dop indukce

(29)

29 je spojen s

e,

, redukce je naopak

souvislosti

s je snaha

vy opods (Cach, 2015).

Doprava je jednou z

3 peritu

ekonomickou i sp nesmazatelnou stopu v

2

up k

k doprav

k .

je tato p ve a a je

(WWF, 2017).

oblasti

n torem

(European Environment Agency, 2016).

v oze B na knihy dopravy, kterou vydala

2.2.2

pouze pohony ,

3 Masarykova univerzita, 2016).

(30)

30

a naft pohon je

ro podnik z

podkapitola o ch ch motorech ch e-

dieselem a plynem ho k

pohonech. (Wilberforce, 2017).

se ka ou zobrazeny na 2.4

4: auto

Zdroje: a Wilberforce (2017)

motory

pohony

motory E-diesel

CNG

LPG

pohony Mikro

Plug-in

pohony

(31)

31 E-diesel

ze jej

v nuje automobilka Audi

-

4 (Auto News, 2017).

LPG

LPG je zkratka z Liquefied Petroleum Gas

(E.ON, 2019).

LPG dosahuje 40

v od 10

LPG v (CNG+, 2019).

CNG

Compressed Natural Gas, Jeho vznik je

i ropy (E.ON, 2019).

dou pohonu na CNG je je jeho 60

(CNG+, 2019).

upraveny

automobilky Fiat, Mitsubishi, Volkswagen, tuto

4 energie z

(32)

32 technologii

(Autobible.cz, 2019).

pohony

energie na jejich poh k

z faktoru hybridizace pohonu vozu

(Stan, 2017).

(2.1)

elektrick , jak

je uvedeno i v Tabulce 2.1 druhy

elektromotoru

elektromotoru [kW]

[V]

technologie [ ]

paliva

Mikro5 <6 12 300 800 3-6 %

6-20 42/144 1000 2000 10 20 %

> 40 250 4000 8000 30 40 %

podle Stan (2017) Vozy s

-6 % a s

5 nap Wilberforce (2017)

ost jeho elektromotoru je

(33)

33

i k

%.

V p se . U ho

u je elektromotor

, pouze elektromotor. Elektromotor, po

(Stan, 2017).

kde se je Mikro a ech

p v (Stan, 2017).

,

elektromotoru. schop st

(Nieuwenhuis, 2015).

plug-in hybrid electric vehicle), spol

. um- jako u

(Nieuwenhuis, 2015).

V

z elektrickou energii

z

(34)

34

.

pohonu tu b

(Nieuwenhuis, 2015).

Elektrick z

(Stan, 2017).

bat se p battery electric vehicle.

emise. ektromobi

(Wilberforce, 2017).

dojezd nerace el e

6. se

(Shi, 2019).

disponuje je Audi e-

dokonalosti jako proklu republika, 2019).

z 19. technologie se datuje

do 50. let 20.

em Niedrachem ve eral Electric v 60. letech 20.

6 V

(35)

35 (Wilberforce, 2017).

po

. Do

vod

proud do obvodu

. 5 (Frei, 2018).

2.5 elektromoto

Zdroj: Toyota Global Site (2019)

jsou schopny ujet mnohem

. Jejich

2018).

K ,

(36)

36

jeho y (Toyota Global Site,

2019).

2.2.3 Dopad produkce

Z

a elektromo od

je plyn nebo ch model

pro sp Naopak v se v

v

vstupu do tohoto sektoru zah

znalost

p z

elektromobily v n ky, jako kdyby

(LinkedIn, 2018).

u podniky

kter m s e

l miliar

podniku v

el

(LinkedIn, 2018). D

2.3 Rozbor rizik elektromobility

inou. Faktory rizik v

(37)

37 a jejich dodavatele.

la a jeho

(38)

38 2.6

spojeny. v elektromobilech.

postavit novou infrastrukturu

mn doba

Dojezd

Samotnou kapitolou jest cena

(39)

39

3

7

Od k p

tomto oboru v y

na podnik Ramo jsou v sebou elektromobilita

3.1 y

na Murat

podniky v automobi se

za (2013) a kolektivu

hodnocen vliv podniku produkt

inovace. Z inovace produktu a

procesu

ch z automo

je i

e konkurenceschopnosti (Murat, 2013).

7

(40)

40

3.2 roba

je v ho podniku v

preferenc a automobilek.

producenti

vyvolala novou legislativu

se o inovaci produktu,

. S oblasti

e z hlediska Valen se v

budou na silnici.

j lze pozorovat jeho

high- jako je , softwaru a

vem . V

s .

3.3 Ramo

V

Ramo je

Podnik Ramo je sou skupiny

z zia

, 2018).

(41)

41

Vzhledem k podniku na u

beze

3.3.1

Podnik Ramo byl v roce 1996

byl n skupinu

Ramo,

v jeho k

(I , 2018).

( , 2019).

3.3.2

do formy z oce

podnik Ramo vyvinul, je vakuo

produkov ( , 2019).

Tavenina se do formy, kter e s

egulovat

Tato ( , 2019).

(42)

42

k Sp

na 3D ( , 2019).

3.3.3 V produkty

po

Druhou skupinou jsou

komplet

spojek ( , 2019).

v

-mobilita podnik orientuje

-

( , 2019).

3.4 ogram podniku

V k

v

v

sti. nech podniku

3.4.1 Struktura

Struktura podniku Ramo 3.1, se

odle toho, pro kt

s

(43)

43

Obr podniku

Zdroj: ho zdroje podniku Ramo

3.4.2

je prakticky

podniku se spalo

3.1.

Tabulka 3.1

Typ komponentu

naftov motor

So motor

podniku

jsou em je,

niku. V

s podniku Ramo.

(44)

44

jsou ou

desetinou i v

elektromobily .

a konzultace).

Z y

podniku Ramo m

existuje.

je eur.

podniku v roce 2019 4 miliony

podniku reagovat. ( j podniku a konzultace).

(45)

45

3.5 P v

.

o chodem elekt

ku 3.2. Na map lze ,

mez Zdroj: Vlastn

(46)

46

Tabulka 3.2: V y automobilek v na trojmez CZ, DE a PL

Podt je

generace modelu nebo citovan zdroji.

Zdr textu podkapitoly 3.5 v

tabulky. V y mezi lokalitami byly mapy.cz

a google.cz/maps.

Bod

podniku objem

produkce

produkce od podniku Ramo v

1 Ramo

nad Nisou, 2 Volkswagen Zwickau, CZ

DE

elektromobily 000 2019 226 km/

2,5 h

3 BMW Leipzig,

DE

elektromobily 50 2013 225 km/

2,5 h 4 Porsche Leipzig,

DE

elektromobily 90 2021/2022 232 km/

2,5 h 5 Daimler Kamenz,

DE

baterie 2012 92 km/

1,25 h 6 Daimler Jawor,

PL

baterie 2021/2022 145 km/

1,5 h

7 Auto

Boleslav, CZ

baterie 150 000 2019 70 km/

0,75 h elektromobily

(Vision iV)

2020

8 Auto Kvasiny,

CZ (Superb iV)

2019 155 km/

2,5 h

(47)

47

3.5.1

. To

model

h projektech v

BMW i3 a i8 v (Standort Sachsen C, 2019).

BMW

odiny

cesty autem, bude v budoucnu. Automobilka

pro elektromobily,

kapacity

3, i8, (Emobilitaet.online, 2018).

Volkswagen

Volkswagen v odu podniku Ramo v

v bude v

wagenu postave

. Kro - (Standort Sachsen A, 2019).

Volkswagen

v osti podniku Ramo. V manufakturu

v slu (Standort Sachsen A, 2019)

e-Golf. Den

(48)

48 ba v

( , 2018).

Porsche

Elektrom

Porsche. omobilky v Lipsku, kter v

bude zavedena

Macan obje roce 2022, proto se s (MDR.de, 2019).

Daimler S

e

hybr Deutsche Accumotive GmbH

& Co. KG Kamenz

-Benz. V

v K uje na lithium-

vozy (Standort Sachsen C, 2019)

zde bylo . V du

V

bude -Benz.

Baterie ze des-

(Accumotive, 2018)

dy autem.

k se predikuje,

V absolu

v

(49)

49 vypr

CATI z y VW Zwickau

kapacity roby v BMW Leipzig a produkce Leipzig (Standort Sachsen B, 2019).

3.5.2 Polsko

Po v

v

Daimler

Jaworu je

na postupnou Mercedes-Benz (Mercedes Benz, 2019).

3.5.3

i v

v spustil v

vysokona - koncernu Volkswagen.

e 150 ( ,

2019). V i

(Lilling, 2019). Ob

Ml i

alternat plug-

( , 2019).

(50)

50 e od podniku R

hodiny.

3.5.4 oblasti elektromobility

v okol

Tyto projekty eho poloha v

ce Sasko hned

e od automobilky Volkswagen ve

Zwickau, kde vzniknout v

Sasku budou produkovat i Porsche v Lipsku. Baterie do

hyb bude

Daimler.

-

awor

bateriemi.

V

automobilka Boleslavi komponenty do

u . V kategorii

v

(51)

51

4

jeho

mu

touto hledisek ch i environ

Vzhledem k velmi produkce s

pohony se podnik Ramo v

l v kapitole 3.5

zprac oblasti elektromobility .

Z v

se stal tak pro podnik Ramo

oblas

n oblasti

vozu hodnotami, kter podnik

dosahuje u y

elektromobily

v

itola 3.5.

4.1 ho

o. 4.1 zobrazuje motory. P

m

(52)

52

. vrcholem

v produkci diese pokles od roku

2022 od roku

z trhu s

na roce 2023.

O [ks]

podniku Ramo 4.2

podniku Ramo 4.1, l

specificky motory.

ek

a podvoz ramu podniku.

ku 4.1.

4.2 ukazuje

(53)

53

4.2: P (v ks)

Tabulce 3.1.

diesel D y pro

automobily na naftu j jen pro

v roce 2018 je zobrazena na 4.3.

(54)

54

. u odbytu

i tohoto segmentu je podnik AA.

m objektem an V

a kryty AB.

St y pr je zobrazena n

obrat v eurech byl v roce 2018 v

Z ukazuje souvislost mezi hodnotami

m Zpravidla se

. S u

obdo objemu,

tyto f , kter .

, jak je tomu

5 nebo naopak , jako v N et objemu

m O

u

y

n naopak hodnot

kryty

tak jako celek je .

(55)

55

V Tabulce 4.1.

(4.1)

i

U oku 2018.

v ze 118,8 %.

Tabulka 4.1:

y [%]

118,8 99,1 140,4 Zdroj:

(56)

56

4.2 por ho ho

programu

Z

. Kapac

z

usk

4.2.1 produkce

zvolen kryt EGR ventilu

podniku.

a je

.

Tabulka 4.2 kryt EGR ventilu

2018 2019 2020 roba [ks] 230 675 92 847 37 039

105,2 42 17

Z Tabulky 4.2

les ho

2020.

4.2.2 produkce

Z pro

e invertoru elektromotoru pr .

je pro podnik , dosud se podnik Ramo po toru je

(57)

57

i k lepidla a tmely ve

V i

Tabulka 4.3 invertoru elektromotoru

oby 2021 2022 2023 2024 2025 ks 31 050 62 100 90 000 90 000 62 100

39 78 113 113 78

Zdroj:

Z Tabulky 4.3

000 kusech. V

4.2.3

ukazatelem podle

Vzorce (4.2).

(4.2)

dos , prot

EGR

pro oba y

jsou uvedeny v Tabulce 4.4.

(58)

58

Tabulka 4.4 pro poro v

8

989 642 57 960 425 647

1 086 426 79 569 486 780

Zisk 96 784 21 609 61 133

9,78 % 37,28 % 14,36 %

kryt EGR ventilu v roce 2018 hodnoty 9,78 %. Podnik Ramo realizoval z jednoho eura

ventilu 37,28 %. To ho

m

elektromotoru, dosahuje hodnoty 14,36 %.

Rentabilita EGR

37,28 %. V

%. Z roba

. Pro ucel

z

8 V zisk.

(59)

59 9,78 %.

Odhad rentability ,

strategie podniku Ramo v

by

ch dat

roto lze roby druhou

na Obr 4.5. V

ukazuje graf

v dojde k

s rovnat.

4.3

. Trh s

(60)

60

od k jejich

infrastruktury ie, aby se elektromobily v

pohony v u, tak by podnik Ramo

ze vat .

kapitole 1.1.2.

program lohy do

. Ge k

automobilek

spojenou s , Ramo

jejich dodavatelem. V y

Ramo

ekonomicky

nou mobilitu

Pro komponent v g

l u.

. V hybr

statory. Produkce

pro y -

(61)

61 je v

obsahuje

6 gramu

(62)

62 typu, k

z , .

, ale nebude s elektromobily. ly do bateriov

oblasti

Pod do e klesat

10%

v kategorii sp

e

Na by m podnik a podoby, v

6 .

elektromobilitou, jsou v rozboru rizik elektromobility

v .

dosud ak

auto . Do budoucna je

ference

ko pohony.

(63)

63

4.4 Rizika

korpor Ramo

hr budoucnu .

7 podnik Ramo

Konkurence z

vat s i s

v firmy z

dodavate ETAuto.com, 2018).

podnik Continental AG

z vinut v

v

(64)

64

Toto potvrzuje d podniky jsou

klad firmy Continental (Sedgwick, 2017).

souvislosti s

vod

(CEC, 2018).

automobil

MG

edna

technologie fungovat vedle sebe a po KPMG, 2018).

ne

, jako je tomu i v a ten bude nahrazen z

V tak

jejich existenci.

nov

z jak je i podnik Ramo, budou muset poradit s konkurenty i z

ohrozit z

(65)

65

4.5 Z

toho v mnoha

komplexnost stopa.

uveden v Tabulce 4.5.

Tabulka 4.5

- -

Komplexn

Zdroj:

Z

podniku Ramo

V

(66)

66

Komplex

Komplexnost

mi motory jsou v a

nic ladu

u pro

mechanicky montov

produkty s .

se tak i

pravidla

je D. V nosti

ty produkuje

budou ale sami , a proto

, i

tedy

smyslem.

(67)

67 bylo n

pohony na dodavatelsk v autom navrhnout

m v podnikem

v praktick i Ramo z

kraje.

honem na

podniku je . Z poloviny v

z poloviny .

ho programu je podkladem

se na

z ci podniku z

jejich u lze amo, tak

u podobu, jak se uk

v o , spojena i s . Z pohledu

je

, jak em

Rentabilita

(68)

68

u do v

ziskovost, tak je v .

rizika jsou spojena s ny,

izik elektromobility. pro jejich

jsou

. P tomto segmentu

se bude muset podnik Ramo vyrovnat s

pozic .

rozvoje. P

. ud ale

, aby i

. V

z a nedojde ke zle

Podnik diplomovou i

a ja stavbu.

zpracovan mapa elektromobility v g

m

sem na od

k

.

objasn podstaty ho smyslu

forem dopravy diskusi

(69)

69

Seznam

2025 kommt fast jedes vierte produzierte E-auto aus Sachsen, 2019. Standort Sachsen B [online]. Dresden [cit. 2019-10- s://standort-sachsen.de/de/info- center/nachrichten/75506-2025-kommt-fast-jedes-vierte-produzierte-e-auto-aus-sachsen.

Accumotive verdoppel Accumotive [online]. Kamenz [cit. 2019-

09- lles-ausfuehrlich/accumotive-

verdoppelt-beschaeftigungszahl.html.

Audi developing water-based e-diesel. 2017. In: Auto News [online]. Quezon City [cit. 2019- 03-22]. D https://www.autoindustriya.com/auto-industry-news/audi-developing- water-based-e-diesel.html.

Audi e-tron engine. 2019. [online]. Praha [cit. 2019-02- z: https://www.audi.cz/e-tron/e-tron/jizdni-dynamika.

IHA . 2011. In: EUR-

Lex[online]. Brusel [cit. 2018-11- https://eur-lex.europa.eu/legal- content/CS/ALL/?uri=celex%3A52011DC0144.

-Produktion, 2018. Emobilitaet.online [online]. Berlin [cit. 2019- 09- https://emobilitaet.online/news/wirtschaft/4638-bmw-elektroauto- produktion-leipzig.

. Auto*Mat [online]. Praha [cit. 2019-

01-18]. Dostu https://www.auto-mat.cz/2015/06/udrzitelna-mobilita-13-uvod-do- udrzitelne-mobility/.

. 2018. Renault [online]. [cit. 2018-11- https://www.renault.cz/vozy/ceniky-a-brozury.html.

CNG vs LPG. 2019. CNG+ [online]. [cit. 2019-03- http://www.cngplus.cz/o-cng/cng-vs-lpg/.

DAVID, Fred a Forest DAVID. 2015. Strategic Management: Concepts and Cases. USA:

Pearson. ISBN 978-1292-01689-4.

. 2019. In: Elektromobilita.cz [online]. Praha [cit. 2019-04- http://www.elektromobilita.cz/edee/content/file/e-mobilita/dobijeci- stanice-skupiny-cez/aktualni-mapa-dobijecich-stanic.pdf.

(70)

70

. 2016. Masarykova univerzita [online]. Brno [cit. 2019-02-10

https://is.muni.cz/el/1456/jaro2016/MPH_LSCM/um/62234099/Doprava__preprava__zasil atelstvi__spedice_.pdf.

OPPIK.cz [online]. [cit. 2019- 06- https://www.oppik.cz/dotacni-programy/nizkouhlikove-technologie.

Electric Vehicles Will Destabilize the Automotive Industry. 2018. LinkedIn [online]. New York [cit. 2018-12- https://www.linkedin.com/pulse/electric-vehicles- destabilize-automotive-industry-maryann-keller/.

Standort Sachsen C [online]. Dresden [cit. 2019-09- z: https://standort-sachsen.de/de/branchen/technologiefelder/elektromobilitaet.

EV transformation to impact auto part suppliers, small players to be hit hard. 2018.

ETAuto.com [online]. New Delhi [cit. 2018-11-

https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/ev-transformation-to- impact-auto-part-suppliers-small-players-to-be-hit-hard-report/64620012.

FCV Fuel Cell Vehicle. 2019. Toyota Global Site [online]. [cit. 2019-02-

https://www.toyota-global.com/innovation/environmental_technology/fuelcell_vehicle/.

. 2012. Tvorba strategie a strat raxe. Praha: Grada

Publishing. ISBN 978-80-247-3985-4.

FREI, Martin.

In: Auto.cz [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER [cit. 2018-11-

http://www.auto.cz/vodikovy-pohon-automobilu-nechceme-lithium-chceme-vodik-121182.

FridaysForFuture [online]. 2019. [cit. 2019-04- https://www.fridaysforfuture.org/.

Fuel Cell Electric Vehicles. 2018. CEC [online]. Santa Barbara [cit. 2018-11- z: https://www.cecsb.org/fcev/.

Global Automotive Executive Survey. 2018. KMPG [online]. [cit. 2018-11- z: https://gaes.kpmg.de/brain.html#electric-readiness.

(71)

71

Greenhouse gases, 2019. Care4Air [online]. Sheffield [cit. 2019-10- https://www.care4air.org/air-pollutants/greenhouse-gases/.

HAMPL, David, 2019.

In: Autozine -06-

https://autozine.cz/cesko-se-v-podpore-elektromobilu-ma-jeste-cemu-ucit-od-koho/.

IONITY. 2018. IONITY [online]. Munich [cit. 2018-11-

https://ionity.eu/_Resources/Persistent/14e6304003e2cc95f78413bc9081b53309197b17/20 180903_IONITY-PRICING_E.pdf.

. 2019. E.ON -03-22].

https://www.eon.cz/radce/je-lepsi-lpg-nebo-cng#anchor-menu.

LILLING,

Auto.cz [online]. Praha [cit. 2019-10-

https://www.auto.cz/skoda-vision-iv-je-elektromobil-v-hodnote-90-milionu-prohledli- jsme-si-ho-primo-na-silnici-129483.

MAZAL, Mirek.

Autoforum.cz [online]. MotorCom [cit. 2018-11-

http://www.autoforum.cz/zajimavosti/smutne-konce-norske-elektricke-pohadky-vecer-na- ulicich-pres-kabely-neni-k-hnuti/.

. 2011. Cargopass [online]. Brno [cit. 2019-04- http://www.cargopass.cz/cs/encyklopedie-dopravy/multimodalni-doprava.html.

MURAT, Atalay. 2013. The relationship between innovation and firm performance: An empirical evidence from Turkish automotive supplier industry. Procedia Social and Behavioral Sciences [online]. 75, 226 235 [cit. 2019-01-

www.sciencedirect.com.

. 2007. kumu, v. v. i.[online].

Brno [cit. 2019-04- -latky-a-

odpady-v-doprave/?id=1423.

NIEUWENHUIS, Paul a Peter WELLS. 2015. The Global Automotive Industry. Chichester:

John Wiley. ISBN 978-11-1880-239-7.

(72)

72

NOV . 2011.

ISBN 978-80-244-2795-9.

. 2019. European Commission [online]. Brusel [cit. 2019-04-14].

Dos https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de.

Porsche Leipzig setzt auf E- MDR.de [online]. Leipzig [cit. 2019-09-30].

rsche-elektro-auto-leipzig- 100.html.

.

2019. Autobible.cz -03-

https://autobible.euro.cz/prehled-lpg-cng-vozu-ceskem-trhu-nejsirsi-nabidku-ma-fiat/.

SEDGWICK, David. 2017. Which suppliers will survive the electric era? Automotive News[online]. Detroit: Crain Communications [cit. 2018-11-

http://www.autonews.com/article/20170730/OEM05/170739947/which-suppliers-will- survive-electric-era.

. 2017. Eko

-80-87506-94-3.

SHI, Xiao, Jian PAN, Hewu WANG a Hua CAI. 2019. Battery electric vehicles: What is the minimum range required?. Energy [online]. (166), 352-358 [cit. 2019-04-09]. DOI:

10.1016/j.energy.2018.10.056. ISSN 352-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544218320462.

SCHEURENBRAND, Jan, Christian ENGEL, Florin PETERS a . 2015.

Holistically Defining E-Mobility: A Modern Approach to Systematic Literature Reviews.

Proceedings of the First Karsruhe Service Summit Research Workshop: Advances in Service Research. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, s. 17-27.

DOI: 10.5445/KSP/1000045634. ISBN 978-3-7315-0344-6. ISSN 1869-9669.

STAN, Cornel. 2017. Alternative Propulsion for Automobiles [online]. Basel: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-31929-2.

Sustainable mobility. 2017. WWF [online]. [cit. 2019-01-18]. Dos http://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/sustainable_mobility/.

(73)

73

. 2010. . Praha: Univerzita Jana Amose

-80-7452-010-5.

amenat black-out. 2017. Novinky.cz[online].

BORGIS [cit. 2018-12- https://www.novinky.cz/auto/435985-sest- elektromobilu-pripojenych-k-siti-muze-znamenat-black-out.html.

2019. -10-

https://www.skoda-auto.cz/novinky/novinky-detail/2019-09-18-skoda-zahajuje-vyrobu- modelu-superb-iv.

vozidla koncernu Volkswagen,

2019. -10-

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-zahajuje-vyrobu- komponentu-pro-elektricka-vozidla-koncernu-volkswagen/.

Tesla Destination Charging in Czech Republic, 2019. Tesla Europe [online]. [cit. 2019-06- https://www.tesla.com/en_EU/findus/list/chargers/Czech+Republic.

The Mercedes electric battery factory has come out of the foundations!, 2019. Mercedes

Benz [online]. Legnica [cit. 2019-10- -benz-

jawor.com.pl/en/the-mercedes-electric-battery-factory-has-come-out-of-the-foundations/.

TIDD, Joseph, J. R. BESSANT a Keith PAVITT. 2007.

. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251- 1466-7.

Transitions towards a more sustainable mobility 2016. In: European Environment

Agency -01-

https://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016#tab-news-and-articles.

Umbau des VW-Werks Zwickau liegt voll im Zeitplan, 2019. Standort Sachsen A [online].

Dresden [cit. 2019-09- -sachsen.de/de/info-

center/nachrichten/76125-umbau-des-vw-werks-zwickau-liegt-voll-im-zeitplan.

Unsere Forderungen an die Politik. 2019. FridaysForFuture.de [online]. [cit. 2019-04-09].

https://fridaysforfuture.de/forderungen/.

[online].

Dresden [cit. 2019-09- ://www.glaesernemanufaktur.de.

. 2018. . (233), 14.

(74)

74

. 2006. In: [online]. Brno [cit.

2019-01-19]. Dostup

http://www.uur.cz/principy/konference/KapitolaA%5CA11_VymezeniPojmuUdrzitelneho Rozvoje_20060919.pdf.

WALLENTOWITZ, Henning, Arndt FREIALDENHOVEN a Ingo OLSCHEWSKI.

2009. Strategien in der Automobilindustrie. Wiesbaden: Vieweg+Teubner. ISBN 978-3- 8348-9311-6.

WELLS, Geoffrey. 2013. Sustainable Business: Theory and Practice of Business under Sustainability Principles. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ISBN 978-178-1001-851.

WILBERFORCE, Tabbi a kol. 2017. Developments of electric cars and fuel cell hydrogen electric cars. International Journal of Hydrogen Energy [online]. 42(40), 25695-25734 [cit.

2018-11-09]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.07.054. ISSN 0360-3199.

1732791X.

. 2011. Strategi Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80- 247-4008-9.

(75)

75 y

D podniku Ramo

(76)

76 v

a mi

J

z

o v

s

s

na zemi mohli

v

pouze tomu, aby byl jeho s

(77)

77

9

kem je o .

K

souladu s ro

- budoucnosti

).

9

(78)

78

dopravy roce 2011. Obsahuje

konkuren s

ropy a sn

jsou nov

( 2011).

Vize dopravy budoucnosti

oblast mobility

1. dopravy a podpora mobility

je mobilita omezovala

V energetickou

kombinaci s

m

(79)

79 2.

optimalizace 10.

km)

3.

( 2011).

4.

osti

l iha, 2011).

roce 2050 roku 1990

a z

,

10 oz

formy kontejneru (Cargopass, 2011).

(80)

80

. , a to

spjato s

kturu

-

podporovat internalizac s

tak je to jen jeden z

se

t

obility

aduje .

. V

ny

z (European Environment Agency, 2016).

(81)

81

ncy, 2016).

i v

(European Environment Agency, 2016).

Za ekol a doprava

s

(European Environment Agency, 2016).

(82)

82

ity

PMG - Global Automotive Executive Survey (2018)

v oblasti elektromobility

infrastrukturu. Me aci a vlivu

oblasti elektromobility

Zdroj: KPMG (2018)

Cena

,

automob modely n

.

Legislativa

(83)

83 Tabulka C.1

Parametr Renault CLIO Renault ZOE

kW 56 68

Emise CO2 (g/km) 113 118 0

Dojezd v km 900 300

km/h 178 135

Pohon elektromotor

5 5,2 l/100 km 133 Wh/km

272 000 837 000

Zdroj: (2018)

v za

837 000 za 272

Renault, 2018).

Tvrzen u C.2 C.3

pro koupi

%

na a dojezdem (KPMG, 2018).

(84)

84

C.2: 11

Zdroj: KPMG (2018)

C.3: -

Zdroj: KPMG (2018).

11 .

Image Dojezd Cena

-

Image Dojezd Cena

-

(85)

85

C.2 s C.4 ka

KPMG, 2018).

C.4: idel -

Zdroj: KPMG (2018)

Poskytuje

v cz, 2019). V

k

ch .

Dojezd

podle Wilberforce (2017) pohybuje od 30 do 50 mil

Image Dojezd Cena

-

(86)

86

o

km (ElektrickeVozy.cz, 2018).

vysok s

nosti (doma nebo v

nebo nafty.

KPMG (2018)

zy .

byla k

(KPMG, 2018).

V joint-venture

automobilek Daimler, BMW, Fo

(87)

87 (IONITY, 2018).

i vozidly Evropou, tedy i

2018 zadarmo. S

C.5:

Zdroj: LinkedIn: IONITY

ch stanic v

Franc kooperaci

s

(88)

88 Tesco na s

, 2018).

Tesla Destination Charging v

roce 2019 v Europe, 2019).

V

Elektromob

(Elektromobilita.cz, 2019).

kladem se stal p

v

. V

(89)

89

e KPMG,

2018).

reality. Z

udou auta t zpravidla ve

Novinky.cz, 2017).

vozidla. elektromobilu z v

jedn

o mu

Ev

KPMG novou

KPMG, 2018).

- a doma nebo v

(KPMG, 2018).

(90)

90

D: ika podniku Ramo

Oblasti pozornosti,

s Podnik

V

v souladu s

n

podnikem Ramo

praxi

V

tom

v mu

(91)

91 Specifi

ky

bezp ky

oblasti 2019).

i v

a odpa

Ni hmotnost , kter

k 2

odu. Recykla

Z

e realizovat

2

v 2

ani

daleko

Certifikace ISO 14001:2015

skupiny

Ramo certifikovan o-

12 Te

(92)

92

Figure

Updating...

References

Related subjects :