Namn: Klass: Datum: Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Full text

(1)

1

LPP Kommunikation

Svenska åk 7

1. Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika

sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar

information från olika källor. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra

människor.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

2. Konkretiserade mål

1. ha kunskap om kommunikationsmodellen och ha prövat olika uttryckssätt, 2. ha kunskap om olika kommunikationssätt,

3. kunna läsa, förstå och tolka tidningstexter och bilder samt förstå syfte och samman- hang

4. kunna skriva en notis och en artikel på dator, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag,

5. kunna bearbeta texter och ge och ta emot respons 6. kunna använda de vanligaste skrivreglerna,

7. kunna använda Word, Publisher och få ord och bilder att samverka, 8. kunna använda mail samt bifoga filer,

9. kunna genomföra en intervju,

10. kunna formulera argument för en åsikt

3. Bedömning

- Enskilda uppgifter i en krysstabell - Färdighetsbedömning i matris

i. Matris: Samtala, lyssna och redovisa ii. Matris: Skriva

- Bedömning enligt kunskapskrav

4. Undervisning

Du behöver få veta och få förklarat:

- Olika sätt att kommunicera - Kommunikationsmodellen

- Begreppet massmedia och däribland tidningen

(2)

2 - Hur man kan tolka olika sorts texter - De vanligaste skrivreglerna

- Word och Publisher, hur man mailar och bifogar filer - Hur man gör en intervju

- Vad en notis och artikel är

- Hur bild och text samspelar för att föra fram ett budskap

Du behöver få övning i:

- Olika uttryckssätt, muntligt, kroppsspråk, bild, skrift - Några typer av tidningstexter

- Att använda Word och Publisher - Att genomföra och bearbeta en intervju - Att skriva en notis och artikel

- Att skriva och redigera en artikel och ett informationsblad - Argumentationsteknik

--- Egna mål

Vad är viktigt för dig att träna på utifrån de konkretiserade mål (nr 2) som står här ovanför?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Visa vad du lärt dig:

Bedömning i Svenska

Namn:

Klass:

Uppgift

Klarar inte

Klarar delvis

Klarar Klarar bra

Klarar

mkt bra Kommentar:

1. Kommunikations-

modellen

7. Allmän dataanvändning med Word och

Publisher

4.Notis + 5. respons

4.Artikel+ 5. respons 6. Använda

skrivregler 9. Intervju

(3)

3

10.Argumentation

(4)

4

Kommunikationsmodellen

- Har du lust att gå på bio? - Va? - Ja!

Återkoppling inkluderar:

• Ord

• Röst

• Kroppsspråk

---

Tidningsord

Insändare Kommunikation Artikel

Rubrik Ingress Notis Reportage Journalist Annons Massmedia

(5)

5

Tidningstext, typiska drag

Syfte: informera om något som ska hända eller har hänt

Uppbyggnad notis:

o Huvudrubrik

o Brödtext, kortfattad, som svarar på frågorna vad, vem, när, var, hur och varför samt konsekvenser

 Sakligt skriven

Uppbyggnad artikel:

o Huvudrubrik, ev. mellanrubriker

o Ingress = kort sammanfattning av brödtexten, ska locka till läsning

o Brödtext, längre text, som svarar på frågorna vad, vem, när, var, hur och varför samt konsekvenser, bakgrundsfakta (ofta mot slutet)

 Sakligt skriven

 Bör innehålla pratminus, att någon uttalar sig o Ofta bild + bildtext

• Skrivs i preteritum (dåtid)

• Nytt stycke markeras med indrag eller blankrad

Ord att använda sig av

A. Handlingsverb B.Relationsverb C.Sägesverb i presens, nutid:

tog, stal var säger

överlämnade fanns förklarar

satt hade berättar

D.Nominalfraser (substantiv med E.Använd beskrivande ord:

bestämningar):

villan i Degerbo överlämnade sig självmant

fotspår från minst två personer desperat försökt få upp två okända män med blek uppsyn blev minst sagt förvånad

bärbar dator tog sig in i garaget

F.Använd tidsord (för att ge struktur): G.Bindeord (används inte så ofta):

då när och men

senare tidigare som eller

under (dagen) vid (krocken) för därför att

en vecka senare sedan, därefter efter, efteråt strax före Pratminus

När du skriver pratminus ska du använda talstreck. OBS! Liten bokstav, se fetstilat, markerat.

– Han var på väg till Säve flygplats när han fick motorstopp på 500 meters höjd, säger Lars- Olof Jöckert, biträdande flygräddningsledare vid Flygräddningscentralen i Göteborg.

– Efter kollisionen med bilen gjorde planet en buklandning och gled in på en avfartsväg, säger Jöckert.

(6)

6

Att argumentera: uppbyggnad och typiska drag

Syfte: övertyga, övertala andra Tes: eget ställningstagande

Argumentera varför en tes föreslagits. När man argumenterar kan man använda sig av :

• Ethos – visa att man är trovärdig och pålitlig

• Logos – resonera logiskt och förnuftigt (sakargument, använda fakta)

• Pathos – använda sig av känslor, tycka personligt

Uppbyggnad

• Tes

• Argument

o Använda flera argument

 Känsloargument

 Sakargument

• Ev. motargument

• Slutsats/avslutning

Ord att använda sig av

A.Sammanlänk. ord: B.Övertala:

För det första… Det är självklart att…

För det andra… Det är helt klart dumt att …

Ytterligare… Det är alltid så att/Det är aldrig så att

Å ena sidan… Det vore fel att påstå att …

Å andra sidan… Det är ofta så att …

Tvärtemot… … borde naturligtvis inte

Till slut … Det är extra viktigt att…

C. Generalisera och kategorisera:

De allra flesta…

Många…

Vi ungdomar…

Alla vet ju…

Det är ju allmänt känt att…

D. Använd modala uttryck: E. Använd värderande ord:

Borde, bör, måste, kan, vill tyvärr

så bra för oss om…

Att kunna se fotbolls-VM… otroligt dumt

Vi måste anstränga oss… Vilken tur att…!

Man bör inte äta godis. helt fantastiskt

F. Konnektorer eller sambandsord Eftersom, därför att, för att, på grund av

(7)

7

Användbara fraser att använda när man diskuterar

Ha en åsikt Ta ordet

Jag tycker att… Ursäkta att jag avbryter men…

Jag är säker på att… Kan jag få fråga om en sak…

Jag menar att… Kan jag få säga en sak här…

Instämmer Fråga

Det håller jag med om… Vad tycker du?

Det tycker jag också. Jag förstår inte riktigt? Kan du förklara vad du

Precis. menar?

Just det.

Instämmer inte

Det tycker inte jag. Nej, vet du vad…

Nej, det stämmer inte. Jag förstår vad du menar men…

Det tror jag inte alls.

Ämnen – pröva att argumentera För

• Varför ska man äta frukost?

• Varför bör man borsta sina tänder?

• Varför ska man dricka mjölk?

• Varför ska man motionera?

• Varför ska man läsa läxor?

• Varför bör man äta grönsaker och frukt?

• Varför behöver man elektricitet?

• Varför bör man ha stövlar på sig när det regnar?

Emot

• Varför ska man inte se på TV för mycket/spela för många datorspel?

• Varför ska man inte tro på TV-reklam?

• Varför ska man inte prata för mycket i mobilen?

• Varför ska man inte ha skoluniform?

• Varför ska man inte sova för lite?

• Varför ska man inte äta för mycket godis?

För och emot

• Katt eller hund? Vilket djur tycker du bäst om? Varför?

• Husdjur eller inte?

• Kortare eller längre skolraster?

• Vad är viktigast – att kunna se eller att kunna höra?

• Datorer på gott eller ont? Vilka fördelar och nackdelar finns det?

• Veckopeng eller månadspeng? Vilka fördelar och nackdelar finns det?

• Hjälpa till hemma eller inte?

Bo i ett samhälle eller på landet?

(8)

8

Bedömningsuppgifter

A. Kommunicera på olika sätt, åk 7

Namn:________________________________________ Datum: ____________________

Du ska visa olika känslor med hjälp av ansiktsuttryck, miner, gester och kroppshållning.

Du ska använda både tal och kroppsspråk för att få fram ett meddelande.

Du ska samtala om olika sätt att överföra meddelanden.

Matris: Samtala, lyssna och redovisa

Samtala

Jag deltar sparsamt i samtal.

Jag behöver stöd för att delta.

Jag deltar aktivt i samtal och dis- kussioner i grupp eller klass. Jag håller mig till ämnet och använ- der vad någon annan har sagt.

Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. ställa frågor och kommentera.

Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta och bidrar aktivt med nya

uppslag.

Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra

slutsatser och föreslå lösningar.

För vem och hur jag redovisar

Jag redovisar för någon eller några.

Jag gör mig i huvudsak förstådd.

Jag redovisar för en grupp eller klass så att de förstår.

Mitt språk är samman- hängande.

Jag redovisar på ett korrekt och tydligt språk i lagom tempo. Jag arbetar med att utveckla mitt språk så att det blir mer uttrycksfullt. Jag är medveten om och anpassar mitt språk till

situationen.

Jag reflekterar över olika sätt att uttrycka mig för att nå mitt syfte.

Jag redovisar på ett säkert sätt och uttrycker mig välformulerat och tydligt.

Jag använder ett korrekt och nyanserat språk som passar i olika

redovisnings- situationer.

Lyssna

Jag behöver anstränga mig för att lyssna på andra.

Jag lyssnar aktivt för att få

information och kunskap.

Jag visar detta på något sätt.

Jag är intresserad som lyssnare och deltar genom att t.ex. ställa frågor.

Jag lär mig av att lyssna på andra och visar det genom att använ- da det jag hört.

Jag är aktivt intresserad och visar att jag lyssnar genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.

Jag är en god lyssnare och visar det genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.

(9)

9

B. Notis och artikel åk 7

Namn:________________________________________ Datum: ____________________

Du ska skriva två notiser enligt anvisningarna på sida 9.

Du ska skriva en nyhetsartikel enligt anvisningarna på sida 10.

Matris: Skriva

Skrivregler

Jag använder oftast de stora skiljetecknen och stor bokstav rätt.

Jag skriver oftast dialog på ett korrekt sätt.

Jag försöker dela in min text i stycken.

Min text följer i stort sett

skrivreglerna vad gäller skiljetecken, stavning och rubriker.

Jag använder styckeindelning.

Min text har få formella fel.

Jag använder styckeindelning med automatik

Jag är en god användare av skiljetecken och rubriker.

Jag använder styckeindelning på ett medvetet sätt.

Jag är en medveten användare av skiljetecken, stycken och rubriker.

Genrer och innehåll

Jag känner till att det finns olika genrer (=

olika slags texter).

Jag kan skriva en notis, insändare och artikel enligt de anvisningar jag fått.

Jag förstår de olika texttyperna och kan anpassa innehållet efter genren.

Jag utnyttjar genrens mönster, struktur och språk.

Innehåll, struktur och språk

samspelar på ett bra sätt.

Mottagare

Jag är

medveten om att mina texter kan läsas av andra.

Jag försöker anpassa min text så

mottagaren kan förstå

innehållet.

Min text kan läsas av andra och mottagaren förstår textens syfte.

Min text är tydlig i sig själv och mottagaren förstår textens syfte.

Min text kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte.

Mitt språk

Jag genomför uppgiften.

Jag försöker variera ordvalet och menings- byggnaden är i huvudsak korrekt.

Jag använder passande och varierande ord för uppgiften.

Meningsbyggnad en är varierad och i huvudsak korrekt.

Jag är träffsäker i ordval och

meningsbyggnad.

Jag har en medveten och säker variation av ordval och meningsbyggnad.

(10)

10

B1. Att skriva två notiser

1. Läs en dagstidning.

2. Välj en nyhetsartikel som har rubrik, ingress och brödtext.

3. Läs artikeln noggrant.

4. Klipp ur artikeln och stryk under svar på följande frågor:

Vad har hänt?

Var hände det?

När hände det?

Vilka var inblandade?

Hur gick det till?

Varför hände det?

5. Skriv en notis med hjälp av det du strukit under i artikeln.

• Skriv det viktigaste först.

• Skriv med egna ord.

• Var tydlig.

• Undvik klockslag och datum.

• Se notis-exemplet här nedanför.

6. Välj en bild ur tidningen, klipp ur den och hitta på en egen nyhet till bilden. Skriv en notis om nyheten.

7. Lämna urklippen, notiserna och det här bladet till din lärare.

Materiel som du behöver:

• tidning

• sax

• penna och sudd

• skrivpapper Lämna in papper och urklipp i din plastficka.

(11)

11

B2. Skriv en artikel

1. Tänk ut ett ämne som du vill skriva om. Är du intresserad av teknik och kommunikation kan du t.ex. skriva om.

a. Nytt bredband i Götene b. Lanseringen av smart phone 4

eller

c. Bevaka en fotbollsmatch

d. Något annat som händer i din närhet som du kan bevaka

2. Tänk igenom: vad, var, när, hur, vem/vilka, varför. Tänk igenom eventuella intervjufrågor.

3. Skriv ned anteckningar, stödord på plats.

4. Intervjua personer på plats.

5. När du gjort detta börjar du skriva brödtexten:

a. Bestäm i vilken ordning du ska skriva om det du vill ha med.

b. Glöm inte pratminus

c. Använd gärna mellanrubriker

6. Skriv därefter ingressen (inledning/sammanfattning).

7. Tänk ut en bra rubrik.

8. Läs igenom din text själv och bearbeta. Använd den mall vi gjort tillsammans.

9. Be därefter någon läsa din text och de dig respons enligt den gemensamma mallen.

10. (Renskriv i Word.)

11. Lämna in eller maila texten till din lärare.

12. Klipp över texten i Publisher a. Rubrik överst – egen textruta

b. Ingress i fetstil stl 12 – egen textruta c. Brödtext stl 12

d. Foga in bilder och bildtext i kursiv stil

i. Se till att du får in bilden på rätt ställe – egen textruta för både bild och bildtext

e. Skriv ditt namn och vem som fotat – egen textruta

(12)

12

C. Intervju

Du ska förbereda, genomföra och skriva rent en intervju med någon person. Du kan jobba ensam eller i par. Besök en intressant person som du intervjuar. Om du inte kan genomföra intervjun under elevstudiedagen se då till att du har bestämt tid t.ex. kvällen innan.

Att tänka på före intervjun:

• Boka tid med personen du tänker intervjua.

• Bestäm ämne (se nedan)

• Förbered intervjufrågor Under intervjun:

• Anteckna/spela in svaren

• Följ upp svar med följdfrågor

• Be om förklaringar om något är oklart

• Ta ett foto (eller hämta ett foto från Internet). Tänk på att fotot ska passa till innehållet i intervjun.

Efter intervjun:

• Skriv rent intervjun i tydliga frågor och svar enligt modell du fått (finns med sist bland de papper du fått). Skriver du på dator skickar du antingen över en fil till skolan eller sparar på något minne så du kan spara över texten på en dator i skolan. (Vi ska jobba vidare med din intervju i skolan). Klistra in bilden i dokumentet.

Välj ett av följande ämnen till intervjun:

1. Intervjua en äldre person om kamerans utveckling.

2. Gå till en butik eller någon som är kunnig om teknik som kan berätta för dig om telefonens utveckling.

a. Ur ett historiskt perspektiv eller

b. Utvecklingen de senaste åren

---

D. Argumentera

1. Välj ett ämne tillsammans med en kamrat där du vill argumentera för något (se ex.

s.6).

2. Samla argument för +, skriv också upp argument emot – 3. Träna så ni vet hur ni ska argumentera

a. Använd tips och ord från s. 5 och 6

4. Bilda grupp med ett annat par och argumentera för er sak a. Det andra paret deltar i diskussionen och ställer frågor b. Visa om man håller med eller inte

c. Argumentera väl – det handlar inte om att skrika högst!

d. Spela gärna upp det för hela klassen

5. Gör en bedömning på s.2. Ta hjälp av varandra i gruppen och motivera vad som fungerade bra och vad man kan utveckla.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :