Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

128  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Redaktörshandbok för EPiServer CMS 5 Release 2 Rev A

Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av inne- håll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

(3)

Innehållsförteckning

INTRODUKTION 9

VADÄR EPISER VER CMS? . . . 9

EPISER VER CMS WEBBPLATSOCHANVÄNDARNÄTVER K . . . 9

HURFUNGERAR EPISER VER CMS? . . . 9

Företagets grafiska profil på webbplatsen . . . 11

Webbplatsens funktionalitet blir sidtyper och sidmallar . . . 12

Produktionsmallar kodade för att stödja tillgängliga webbplatser . . . 12

Sidmallar vs Sidtyper . . . 12

Innehållet lagras i en databas . . . 12

Rättigheter . . . 12

Arbetsgången i EPiSer ver CMS . . . 13

Webbläsare . . . 13

Visaläget, redigeraläget, adminläget . . . 14

ROLLER . . . 14

ORDLISTA . . . 15

KOM IGÅNG MED EPISERVER CMS 17 LOGGAIN . . . 17

FÖNSTRET . . . 17

ÄNDRABEFINTLIGINFORMATION . . . 18

SKAPA, SPARAOCHPUBLICERAINFORMATION . . . 19

Olika möjligheter för att spara . . . 19

Olika möjligheter för att publicera . . . 20

SKAPAENVANLIGINFORMATIONSSIDA . . . 20

ARBETAMEDSTR UKTURENWEBBPLATSEN . . . 21

Symboler i trädstrukturen . . . 22

Sidornas ordning i menyer . . . 22

Flytta sida . . . 23

Kopiera sida . . . 23

Ta bor t sida . . . 24

Återställ en sida från papperskorgen . . . 24

Ta bor t en sida från papperskorgen . . . 24

Töm papperskorgen . . . 24

LÄMNAINSIDANFÖRPUBLICERING . . . 25

Publicera versionen . . . 25

Lämna in versionen för godkännande . . . 25

Ansvarig utgivare . . . 25

REDIGERA MED HÖGER MUSKNAPP 27 ENKELREDIGERINGFRÅNVISALÄGE . . . 27

Kor tkommandon . . . 27

SNABBREDIGERINGFRÅNVISALÄGE . . . 28

Ändra en sida med snabbredigering . . . 28

Skapa en ny sida med snabbredigering . . . 28

SNABBREDIGERINGFRÅNREDIGERALÄGE . . . 29

ATT ARBETA MED INFORMATIONEN 30 EDITORN . . . 30

Knappar i editorn . . . 30

Styckebr ytning/Radbr ytning . . . 31

KOR TKOMMANDON IEDITORN . . . 31

HÖGERMUSKNAPPIEDITORN . . . 32

Klistra in/Klistra in oformaterat . . . 32

Markera . . . 32

Infoga . . . 32

Tabell . . . 32

Om... . . . 32

(4)

TEXTFORMATERING . . . 33

Formatera text med formatmallar . . . 33

Tag bor t formatering . . . 33

Markera innehåll i editorn . . . 33

Kopiera text från andra program . . . 34

Formatera text med knappen Tecken . . . 34

SÖKITEXT . . . 35

RÄTTSTAVNING . . . 35

VISA/DÖLJ HTML-KOD . . . 36

MAXIMERAEDITORN . . . 36

ARBETAMEDBILDER . . . 36

Infoga bilder från ett arkiv på webbser vern . . . 37

Infoga en bild direkt från filhanteraren . . . 37

Ladda upp bilder från en dator till webbser vern . . . . 37

Redigera bilder . . . 38

Placera en bild bredvid text . . . 40

Ta bor t en bild från sidan . . . 40

Ersätta en bild på sidan . . . 41

Ersätta en bild på webbser vern . . . 41

INFOGADOKUMENT . . . 42

Länk till dokument på nätverket . . . 43

Infoga ett dokument direkt från filhanteraren . . . 44

INFOGACITAT . . . 44

Ta bor t citat . . . 45

DYNAMISKTINNEHÅLL . . . 45

Infoga dynamiskt innehåll på en sida . . . 45

LÄNKAR . . . 46

Länk till sida på annan webbplats . . . 46

Länk till sida i EPiSer ver CMS . . . 47

Länk till e-postadress . . . 48

Länka till plats på samma sida . . . 49

Att skapa en länk av en bild . . . 50

TABELLER . . . 52

Markera i tabeller . . . 52

Tabellegenskaper . . . 52

Fliken Allmänt . . . 53

Fliken Avancerat . . . 55

Ändra antal rader och kolumner i en tabell . . . 56

Slå ihop celler . . . 56

Dela upp celler . . . 56

Cellegenskaper . . . 56

Fliken Allmänt . . . 57

Fliken Avancerat . . . 57

Exempel på tillgänglighetsanpassad tabell . . . 58

VERSIONSHANTERING FÖR SIDOR 60 TABOR TGAMLAVER SIONER . . . 60

JÄMFÖRVER SIONER . . . 60

TIDSSTYRDPUBLICERINGAVVER SION . . . 61

KONFLIKT MELLANVER SIONER . . . 62

FILHANTERING I EPISERVER CMS 63 FÖNSTER . . . 63

HÖGERMUSKNAPPIFILHANTERAREN . . . 64

SÖKEFTERKATALOGEROCHFILER . . . 64

ARBETAMEDKATALOGER . . . 65

Skapa katalog . . . 65

Öppna katalog . . . 65

Ta bor t katalog . . . 65

Ändra namn på katalog . . . 66

Lägg till katalog i Mina favoriter . . . 66

(5)

Ta bor t en katalog i Mina favoriter . . . 66

Ändra rättigheter på katalog . . . 66

Flytta katalog . . . 66

Kopiera katalog . . . 66

ARBETAMEDFILER . . . 67

Lägg till en fil . . . 67

Lägg till flera filer . . . 67

Lägg till filer genom att använda Utforskaren i Windows . . . 67

Visa filinformation . . . 68

Redigera filinformation . . . 69

Öppna fil . . . 69

Ändra namn på fil . . . 69

Ersätt en fil . . . 69

Ta bor t fil . . . 69

Flytta fil . . . 70

Kopiera fil . . . 70

Markera flera filer samtidigt . . . 70

Infoga bilder i en sida direkt från filhanteraren . . . 70

Infoga filer i en sida direkt från filhanteraren . . . 71

FILHANTERINGMED WINDOWS EXPLORER . . . 71

VERSIONSHANTERING AV FILER 72 Checka ut och in filer . . . 72

Integration med Microsoft Office . . . 72

Arbeta med versionhantering genom Office-programmen . . . 72

Ångra Checka ut . . . 73

Arbeta med versionhantering av andra filer . . . 73

Versionshistorik . . . 74

Ladda ner en tidigare version . . . 74

Återpublicera en tidigare version . . . 75

Ta bor t versioner . . . 75

VERKTYGSFÄLTET I EPISERVER CMS 76 Verktygsfältet på höger musknapp . . . 76

Ny sida . . . 77

Klipp ut/Klistra in . . . 77

Kopiera/Klistra in . . . 77

Ta bor t . . . 77

Åtgärdsfönster . . . 77

Filhantering . . . 78

Arbetsflöde . . . 78

Adminläge . . . 78

Visaläge . . . 78

Rappor tcenter . . . 78

. . . 78

Hjälp . . . 78

Rättigheter . . . 79

Dynamiska egenskaper . . . 79

Knappar med globaliseringsstöd . . . 80

Mina inställningar . . . 80

Logga ut . . . 80

FLIKAR I REDIGERALÄGE 81 INFORMATION . . . 81

Standardvärden . . . 81

Namn * . . . 81

Börja/sluta publicera * . . . 82

Markera sidan som ändrad * . . . 82

Rubrik . . . 82

Editor . . . 82

Skribent . . . 82

Blockera prenumeration för denna sida . . . 83

(6)

AVANCERADINFORMATION . . . 83

Visa sidan i menyer * . . . 83

Skapad * . . . 83

Sor teringsordning * . . . 83

Sor teringsindex * . . . 84

Dialogrutan Välj sida . . . 84

Arkivera till sida * . . . 84

Enkel adress till sidan * . . . 84

Sidans namn i webbadress * . . . 85

Hämta listning från . . . 85

Antal sidor i lista . . . 85

Hämta andra listning från . . . 85

Antal sidor i lista för andra listning . . . 85

Aktivera prenumeration . . . 85

KATEGORIER . . . 86

Kategorier . . . 86

GENVÄG/EXTERNLÄNK . . . 86

Länk till den här sidan . . . 87

Genväg till sida i EPiSer ver CMS . . . 87

Hämta data från sida i EPiSer ver CMS . . . 87

Länk till sida på annan webbplats . . . 87

Ingen länk . . . 88

Målram . . . 88

ARBETA MED GLOBALISERING 89 ANTALSPRÅK . . . 89

WEBBPLATSENSSTANDARDSPRÅK . . . 89

STR UKTUREN . . . 89

SKAPAENNYSIDA . . . 90

SKAPASIDANSANDRASPRÅK . . . 90

Meny ovanför sidan . . . 90

Sidans språk . . . 91

Språköversikt . . . 91

TABOR TSPRÅK . . . 92

JÄMFÖRSPRÅK . . . 92

VER SIONSHANTERINGAVSPRÅKVARIANTER . . . 93

LÄNKATILLSPRÅKVARIANTAVENSIDA . . . 93

SPRÅKINSTÄLLNINGAR . . . 94

Tillgängliga språk . . . 94

Ersättningsspråk . . . 94

Reser vspråk . . . 95

PUBLICERA FRÅN MICROSOFT OFFICE 96 PUBLICERAFRÅN OFFICETILLVALFRISIDMALLI EPISER VER CMS . . . 96

Publicera delar av ett dokument . . . 99

Formatet på texten som skapas . . . 99

PUBLICERAFRÅN OFFICEMEDMALLEN DOKUMENTSIDA . . . 99

PERSONALISERA EPISERVER CMS 102 MINAINSTÄLLNINGAR . . . 102

Användarinformation . . . 102

Visningsalternativ . . . 102

MICROSOFT OFFICE-TILLÄGG . . . 103

Installera . . . 103

Aktivera och inaktivera . . . 104

KOMPONENTER . . . 104

FAVORITER . . . 105

AKTIVITETER . . . 105

SKAPAUPPGIFT . . . 106

UTFÖRENTILLDELADUPPGIFT . . . 106

(7)

MINAUTDELADEUPPGIFTER . . . 107

ARBETSFLÖDEN I EPISERVER CMS 108 STAR TPUNKTIARBETSFLÖDET . . . 108

STAR TAETTFLÖDEMANUELLT . . . 108

UTFÖRAENUPPGIFTIETTFLÖDE . . . 109

ARBETSFLÖDENJAGHARSTAR TAT . . . 110

FORMULÄRSIDA 111 ADMINISTRERAFORMULÄR . . . 111

SKAPAETTNYTTFORMULÄR . . . 112

Redigera formulär . . . 113

BYGGUPPFORMULÄRET . . . 114

Inställningar för formulärfälten . . . 115

HÄMTAUT FORMULÄRDATA . . . 118

EPISERVER CMS RAPPORTCENTER 120 SKAPARAPPOR TERFÖRDINWEBBPLATS . . . 120

Ej publicerade sidor . . . 120

Enkla adresser . . . 121

Publicerade sidor . . . 121

Utgångna sidor . . . 122

Ändrade sidor . . . 123

SAKREGISTER 125

(8)
(9)

Introduktion

Vad är EPiServer CMS?

EPiSer ver CMS är en informationsplattform där du snabbt och enkelt kan publicera information på en webbplats utan specifik kunskap om tillverkning av webbsidor. Med EPiSer ver CMS kan alla medarbetare enkelt skapa och uppdatera företagets webbplatser från en vanlig webbläsare.

Arbetet kan jämföras med enkel ordbehandling.

Det krävs inte någon specialistkunskap för att skapa webbsidor i EPiSer ver CMS, du kan skapa sidor och publicera dessa utan att ha kunskap om html. Detta innebär dock inte att webbplat- sen tappar funktionalitet. I EPiSer ver CMS finns ett fler tal färdiga funktioner som varje redaktör själv kan använda för att bygga upp webbplatsen.

Syftet med att ha en plattform som EPiSer ver CMS är att man ska kunna sprida arbetet med att hålla en webbplats uppdaterad till så många som möjligt. Det ska vara lätt att lära sig och lätt att använda. Att det är lätt att lära sig tycker de flesta är bra men de som redan har kunskaper om att göra webbsidor kan ofta känna sig begränsade i en plattform. I EPiSer ver CMS kan du som har stor erfarenhet av tillverkning av webbsidor använda dina kunskaper och tillverka webbsidor med hjälp av html eller verktyg du är van vid och sedan infoga det i EPiSer ver CMS. Det du kan göra i html kan du göra i EPiSer ver CMS.

EPiSer ver CMS är en plattform för alla typer av webbplatser. De flesta företag har webbplatser som vänder sig till olika målgrupper. Nästan alla har en publik webbplats som är till för mark- nadsföring gentemot kunder och andra intressenter. De flesta har också ett intranät som är en webbplats där intern information publiceras för anställda. Många har också ett extranät som är till för anställda, men ofta även för nära samarbetspar tners och underleverantörer. De två sist- nämnda typerna brukar vara lösenordskyddade så att endast de som är behöriga kommer åt dem. Genom att arbeta med EPiSer ver CMS kan alla typer av webbplatser hanteras på en och samma plattform. Vissa organisationer har valt att implementera EPiSer ver CMS på alla sina webbplatser, andra bara för någon av sina webbplatser.

Allt redigeringsarbete sker direkt från en webbläsare vilket innebär att man oberoende av tid och plats alltid kan logga in i EPiSer ver CMS över internet och där skapa och uppdatera infor- mation.

EPiServer CMS webbplats och användarnätverk

EPiSer ver CMS har en egen webbplats där du hittar aktuell information om produkten. Webb- platsen är öppen för allmänna besökare, kunder och par tners, och från den kan du ladda ner material, delta i diskussioner, läsa ar tiklar, ta del av suppor t och mycket annat. Adressen till webbplatsen är www.episer ver.com.

EPiSer ver CMS har även ett användarnätverk som vänder sig till alla som arbetar i EPiSer ver CMS som redaktörer, administratörer, beställare eller liknande. Varje år anordnas träffar där medlemmarna får ta del av nyheter och utbyta erfarenheter med varandra. Registrera dig på www.episer ver.com för att medverka i användarnätverket.

Hur fungerar EPiServer CMS?

EPiSer ver CMS består av en basplattform (kärna) som innehåller all grundfunktionalitet som finns för redaktörer och administratörer. För varje enskild webbplats skapas ovanpå plattformen en anpassad lösning som gör webbplatsen unik för besökarna. Hur man arbetar som redaktör och administratör är i stor t sett detsamma för alla webbplatser byggda på EPiSer ver CMS.

(10)

När man installerar en standardinstallation av EPiSer ver CMS är den klar att använda på en gång. Vid installationen kan man välja att installera en exempelwebbplats av någon slag som har ett grafiskt utseende och ett antal funktioner klara att använda. Antingen utgår man från exem- pelwebbplatsen när man ska skapa sin egen, eller så börjar man om från början och bygger en helt egen lösning.

EPiSer ver CMS använder Microsoft Internet Information Ser ver som webbser ver för att hantera webbpubliceringen. I bakgrunden finns all information som visas på webbsidorna lagrad i en SQL databas. Webbser vern och databasen körs på en Windowsser ver. EPiSer ver CMS använ- der samma behörighetsmodell som Windows vilket gör arbetet med behörigheter smidigt och enkelt. De bilder och dokument som redaktörerna laddar upp till webbser vern lagras i en egen eller flera datakällor på webbser vern.

Förenklat kan man dela upp EPiSer ver CMS i ett antal delar. Som första del har vi EPiSer ver CMS kärna eller plattform, i den finns funktionalitet som hör till grundsystemet. Det är kärnan som har stöd för versionshantering, förhandsgranskning, arbetsflöden, rättigheter på sidan m.m., d.v.s funktioner för att du som redaktör ska kunna arbeta i redaktörsläget. Det är själva plattfor- men som finns i olika versioner och som ständigt utvecklas. En uppgradering av plattformen sker dock inte automatiskt utan det är ett manuellt arbete som varje organisation tar ställning till om det ska göras eller inte. När man uppgraderar plattformen, gör man det för alla redaktörer på en gång. Det är inte möjligt att uppgradera för en mindre mängd redaktörer.

Ovanpå plattformen bygges den anpassade lösningen som gör att webbplatsen skiljer sig i för- hållande till andra. Det är cer tifierade par tners som skapar den anpassade lösningen tillsam- mans med kunden. Lite förenklat kan man dela in den anpassade delen i fyra delar :

1. Först har vi företagets grafiska profil som lagras i en formatmall (CSS). Här har man defi- nierat vilka typsnitt, färger m.m. som ska användas på webbplatsen.

2. Den andra delen är ett antal olika funktioner som besökarna ska kunna använda på webb- platsen. Det kan handla om att besökarna ska kunna diskutera i diskussionsforum, tipsa en kompis eller skriva ut en sida. Vanligtvis är varje funktion kopplad till en enskild sidmall.

3. Den tredje delen är vilka rättigheter som redaktörer och besökare ska ha på olika sidor.

4. Den fjärde delen är informationen på webbplatsen som lagras i en databas. De eventuella bilder och dokument som man har på en sida lagras utanför själva EPiSer ver CMS, i en godtycklig datakälla.

En redaktör som arbetar i EPiSer ver CMS ska fokusera på att skapa ett bra innehåll som gör webbplatsen intressant att besöka. De ska skriva bra och intressanta texter, alltså fokusera på den fjärde delen. De övriga delarna i produkten ska hanteras av utvecklare och administratörer så att redaktörerna kan fokusera på rätt sak. Syftet med en sådan här plattform är att en redak-

(11)

tör inte ska behöva fundera på vilka typsnitt och färger som ska användas och inte heller behöva kunna programmera för att hantera webbplatsen. Allt sådant ska vara färdigt i systemet så att redaktörerna får ett så enkelt arbete som möjligt. Tack vare att delarna är skilda från var- andra kan man också arbeta parallellt i uppbyggandet av webbplatsen. Utvecklarna kodar funk- tioner samtidigt som redaktörerna skapar sidor med innehåll.

Företagets grafiska profil på webbplatsen

Ett av de första beslut som tas i ett webbprojekt är designen på webbplatsen. Då kommer man fram till vilka färger som ska användas, vilka typsnitt och vilken storlek texten ska ha, hur navige- rigen ska fungera o.s.v. Detta blir den grafiska profilen på webbplatsen. I EPiSer ver CMS lagras all denna information i ett så kallat CSS-dokument. CSS står för Cascading Style Sheet och kan- lite förenklat jämföras med formatmallar i MS Word.

En stor fördel med användningen av formatmallar är om förändringar behöver göras i den gra- fiska profilen. Med hjälp av formatmallar gör man förändringen i ett dokument och förändring- arna slår igenom på alla sidor, oavsett om det är 10 eller 10 000 sidor. Använder man inte formatmallar måste man följaktligen gå in och ändra på varje enskild sida.

I EPiSer ver CMS finns det stöd för att använda olika grafiska teman eller olika menyträd, färger och så vidare genom de dynamiska inställningarna som finns. Ingenting är omöjligt när det gäller EPiSer ver CMS.

(12)

Webbplatsens funktionalitet blir sidtyper och sidmallar

När man planerar webbplatsens struktur bestämmer man vilka olika funktioner som ska vara till- gängliga för besökaren. Det kan handla om att man exempelvis vill ha en nyhetspublicering, pre- numerationsfunktion eller diskussionsforum på webbplatsen. När man valt vilka funktioner som ska finnas, skapas sidmallar för alla dessa funktioner. Med hjälp av dessa sidmallar kan redaktö- rerna skapa innehållet och publicera sidorna på webbplatsen. Eftersom sidmallar anpassas helt och hållet efter din organisations behov, kan det på din webbplats finnas sidmallar med annat utseende än de som beskrivs här.

Produktionsmallar kodade för att stödja tillgängliga webbplatser

Internet och webbsidor är en flexibel miljö där varje besökare på egen hand kan välja hur saker och ting ska se ut och fungera när just denne besöker en webbplats. Olika besökare sitter i olika datormiljöer som tolkar det vi vill presentera på olika sätt. Om man exempelvis har nedsatt syn är det möjligt att med en inställning i webbläsaren öka typsnittets storlek för att lättare kunna läsa texten. EPiSer ver CMS medföljande produktionsmallar är i huvudsak kodade för att stödja tillgänglighet på webbplatsen. Med det menas att alla ska kunna ta del av informationen på webbplatsen, oavsett vilka hjälpmedel personen använder. För dig som redaktör innebär detta ingen större skillnad. Du bör tänka på att, som du upplever din sida till form och utseende inte alltid stämmer överens med hur andra upplever sidan. Detta på grund av att de har personliga inställningar eller hjälpmedel när de läser sidan. Om du vill ha hjälp med hur du ska skapa sidor så att de är tillgängliga för alla kan du ta hjälp av Användbarhetsguiden i EPiSer ver CMS, som du hittar i Åtgärdsfönstret. Läs gärna mer om Åtgärdsfönster på sidan 77.

Sidmallar vs Sidtyper

I EPiSer ver CMS finns både sidmallar och sidtyper. Sidmallar är de aspx-sidor som visas för besökarna och som innehåller den funktionallitet som önskas för en viss funktion. Sidtyper däre- mot är det formulär som redaktören fyller med information i EPiSer ver CMS. Rent definitions- mässigt rör arbetet inne i EPiSer ver CMS redaktörs- och administratörsläge i första hand sidtyper. Vanligen benämns dessa sidtyper som sidmallar, vilket vi for tsättningsvis i den här boken också gör för att göra det hela enkelt.

Innehållet lagras i en databas

Redaktörernas uppgift är att fylla webbplatsen med innehåll. Webbplatsens layout och struktur skapas av utvecklare medan innehållet skapas av redaktörer som gör detta via sin webbläsare.

När redaktören går in redigeraläge och skapar sidor lagras all den informationen i en databas.

Filer som finns på sidan lagras dock inte databas utan lagras på den plats som har beslutats om centralt. Sidan innehåller helt enkelt en länk till den plats och fil som ska visas.

Rättigheter

EPiSer ver CMS använder samma behörighetsmodell som Windows. När det gäller rättigheter i EPiSer ver CMS brukar man dela in dem i två delar. Dels rättigheter för de som ska arbeta som redaktörer och administratörer, och dels rättigheter för besökarna på webbplatsen.

Det finns möjlighet att sätta behörigheter så att vissa medarbetare får ändra informationen på specifika sidor på webbplatsen. På så sätt kan olika avdelningar arbeta på samma webbplats men aldrig komma åt att ändra varandras information. Det är också vanligt att redaktörerna inte har samma rättigheter som administratörer.

(13)

När det gäller rättigheter för besökare kan det användas på olika sätt. Ett vanligt användnings- område är en publik webbplats som även kan fungera som företagets extranät. Olika besökare ser olika menyer beroende på vilka behörigheter de har. Det finns i EPiSer ver CMS möjlighet att styra rättigheter till enskilda användare och sidor på webbplatsen.

Arbetsgången i EPiServer CMS

1. Redaktören loggar in i redigeraläge. Systemet kontrollerar att personen har rättigheter att skapa eller ändra sidor. Om man har rättigheter att skapa sidor öppnas formuläret och redaktören kan lägga till information.

2. Informationen som redaktören skapat (texter, länkar m.m.) sparas i databasen.

3. När besökaren går in på sidan via sin webbläsare, kontrolleras först behörigheten. Om be- sökaren har rättighet att läsa sidan börjar systemet ladda upp de olika delarna och visar sidan för besökaren.

4. Den grafiska profilen hämtas.

5. Sidans funktionalitet laddas in.

6. Information från databasen hämtas.

7. Eventuella bilder och dokument laddas upp till sidan. Det sammanlagda resultatet visas för besökaren och denne kan läsa det på sin skärm.

Webbläsare

För att kunna arbeta med redigering i EPiSer ver CMS krävs att redaktörerna använder Internet Explorer 6.0. eller 7.0 för att all funktionalitet ska vara tillgänglig. Det är också möjligt att använda FireFox 2.0 för redigering, men för det krävs en anpassning av webbplatsen så att en lämplig editor kan användas.

Trots att html-språket är konstruerat för att kunna visa information likar tat oberoende av vilken hårdvara och mjukvara som används så ser det trots allt lite olika ut. Det finns en mängd varian- ter på html som olika webbläsare tolkar på lite olika sätt. I praktiken innebär det att man alltid bör kontrollera sin webbplats mot olika webbläsare för att se hur det kommer att se ut hos

(14)

besökarna. Det är även lämpligt att prova olika skärmstorlekar och operativsystem, helt enkelt sådana inställningar som man tror att de flesta besökare har.

Visaläget, redigeraläget, adminläget

En EPiSer ver CMS-baserad webbplats kan har tre olika huvudlägen. Visaläget är den vy som besökaren ser. Då ser webbplatsen ut som vilken annan webbplats som helst. Det går inte att avgöra vilket informationsplattform som webbplatsen är uppbyggd på.

Redigeraläget är den vy som redaktörerna ser när de log- gar in för att arbeta med information på webbplatsen.

För att logga in till redigeraläget skrivs företagets webba- dress plus ett tillägg med /xx/UI/edit som är konfigurerat för din webbplats, exempelvis http://www.foretaget.se/

cms/UI/edit. Då visas en inloggningsruta där redaktören skriver in sitt användarnamn och lösenord. Vilken adress som gäller för din webbplats kan du kontrollera med din systemadministratör.

Adminläget är den vy där administratörerna kan skapa och modifiera inställningar på webbplat- sen. Här finns möjlighet att ändra i sidmallar, ändra systeminställningar, hantera rätttigheter m.m.

För att logga in till adminläget skrivs företagets webbadress plus ett tillägg med /xx/UI/admin som är konfigurerat för din webbplats, exempelvis http://www.foretaget.se/cms/UI/admin. Då visas en inloggningsruta där administratören skriver in sitt användarnamn och lösenord.

Om du är inloggad på din webbplats kan du växla mellan de tre lägena genom att använda EPi- Ser ver CMS egen högerklicksmeny. Högerklicka i sidan och välj Till visaläge, Till redigeraläge eller Till adminläge. Om du inte har rätttighet att visa alla vyer visas inte heller alternativen i menyn.

Roller

När en organisation implementerar en EPiSer ver CMS-lösning finns det alltid ett antal olika rol- ler runt omkring arbetet. Antal och typ av roller är beroende av organisationens storlek. När EPiSer ver CMS har utvecklats har det funnits ett antal roller till grund för hur utvecklingen skett.

Dessa roller används ofta i den här dokumentationen för att beskriva arbetsgången i vissa moment.

Besökare: en person som är användare av webbplatsen. En person som med hjälp av sin webbläsare besöker webbplatsen för att hitta information eller använda tjänster som finns på webbplatsen. På ett intranät antar alla anställda på företaget rollen som besökare.

Skribent: en person som arbetar med informationsinmatning direkt från webbplatsen med hjälp av högerklicksmenyn. All information som skapas ifrån detta läge publiceras direkt. Vissa skribenter har tillgång till det fullständiga redigeraläget, men de flesta har det inte. I många fall har skribenten inte rätt att publicera information, utan en ansvarig utgivare gör detta.

Redaktör: en person som arbetar med informationsinmatning i EPiSer ver CMS. Redaktören har tillgång till redigeraläget och kan där ha olika rättigheter. Vissa redaktörer har bara möjlighe- ter att skapa information på specifika platser i trädstrukturen. Andra har rätt att skapa, ändra och ta bor t information men inte publicera. En tredje variant kan vara att man har rättigheter till alla funktioner som finns tillgängliga från redigeraläget.

(15)

Ansvarig utgivare: en person som också är redaktör men har ett litet större ansvar genom att denne kan publicera information som andra har skapat. Inte alla organisationer har en ansva- rig utgivare, utan ofta ger man istället varje redaktör rättighet att publicera sin egen information.

Administratör: en person som har ansvaret för hela webbplatsen. Administratören har till- gång till redigera- och adminläget i EPiSer ver CMS. Administratörens uppgift är ofta att hjälpa redaktörerna och underlätta deras arbete genom att anpassa plattformen på lämpligt sätt.

Utvecklare: en person med goda kunskaper i programmering och som arbetar med framtag- ning av funktionalitet och sidmallar på webbplatsen.

Beroende på vilken fas organisationen befinner sig i, kan det variera vilka av dessa roller man har inom organisationen och vilka tjänster man köper in. Det vanligaste är att organisationen köper in utvecklar tjänster men själv innehar de övriga rollerna.

Ordlista

ASP.NET 1. Active Ser ver Pages. En webbsida som innehåller program eller skript som exekveras i webbser vern innan resultatet sänds till användaren. Tillägget med .NET innebär en integration med .NET-miljön. 2. Application Ser vice Provi- der. Programuthyrningsföretag (som låter kunderna komma åt programmen via webben).

Blogg En webbsida med personliga kommentarer i journalform, oftast med länkar till andra webbsidor. Till skillnad från handskrivna journaler brukar bloggar ha det nyaste överst. Från början var en blogg en kommenterad lista med aktu- ella länkar. Bloggar publiceras oftast av privatpersoner, ibland av grupper, och de uppdateras ofta: från flera gånger om dagen till ett par gånger i veckan.

Tidningar och andra nyhetswebbplatser räknas inte som bloggar, men de kan ge utr ymme för bloggar.

Cookie En fil som placeras på besökarens dator. Vilken information som lagras i filen är beroende på hur man har kodat webbplatsen som besöks. Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av den funktionen i din webblä- sare. Alla webbplatser ska informera om cookies används och hur de används.

CSS Cascading Style Sheet. En typ av formatmall där man kan beskriva utseende och layout. Oftast har man samma CSS-mall för hela webbplatsen, men det finns även möjlighet att ha enskilda mallar för varje sida.

Editor Ett verktyg för att redigera innehåll på webbsidor. De flesta editorer fungerar som en ordbehandlare. Det innebär att användaren inte behöver ha kunskap om html och programmering.

Extranät En utvidgad variant av ett intranät. Man använder samma teknik som på inter- net i övrigt, men släpper bara in utvalda användare. Ett extranät kan användas både av anställda inom ett företag, såväl som utomstående som samarbetar med företaget, till exempel underleverantörer och återförsäljare.

Hemsida Den sammanhållande webbsidan för en webbplats. Brukar vanligtvis vara den första sidan man kommer till och varifrån man kan nå alla andra delar på webbplatsen.

HTML Hyper text Markup Language. Det språk som ofta används för att skriva webbsidor. Textens och sidans layout, liksom länkar, anges med enkla koder,

(16)

som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare. Det finns en standard för hur html ska skrivas, men olika webbläsare kan ibland tolka språket på olika sätt.

Intranät Ett nät som är baserat på samma teknik som övriga internet och fungerar likadant, men som bara är tillgängligt för anställda inom ett företag eller en organisation. Jämför med extranät.

.NET Microsofts basplattform som bygger på en satsning där persondatorbaserade program ska övergå till ett internetbaserat system av tjänster och tillämp- ningar som kan användas från alla slags digitala apparater - mobiltelefoner, persondatorer, handhållna datorer, tv-apparater. Microsoft skriver det med punkt före - .Net, och därför kallas det ofta för “Dotnet”.

rot (root) I ett filsystem, som är indelat i kataloger, är roten modern till alla kata- loger. Trots att det kallas för rot brukar det avbildas i toppen.

RSS RDF Site Summer y (brukar även utläsas som Really Simple Syndication), är en standard för utdelning av information på en webbplats till en annan.

Används ofta för att dela med sig av nyheter.

URL Uniform Resource Locator - kan översättas med webbadress. ‘http’ står för

“hyper text transfer protocol” och www för “world wide web”. Exempelvis är http://www.foretag.se en vanlig form för ett företags webbadress. http kan ofta utelämnas när man matar in en URL, och ibland kan man även utelämna www. Dessa kan dock inte utelämnas när man skapar en länk från en webb- sida till en annan.

WAI Web Accessibility Initiative. Sammanslutning som har skapat riktlinjer för hur webbplatser ska göras tillgängliga för personer med funktionshinder.

WAP Wireless Application Protocol. En växande samling industristandarder för att möjliggöra internetbaserad datakommunikation över det mobila telenätet på ett enkelt och enhetligt sätt. Målet är att skilja mellan innehållet och tekniken, så att meddelandet går fram oavsett vilken teknik som används.

Webbläsare Det program som används för att läsa webbsidor. Det finns ett antal olika webbläsare på marknaden. De vanligaste är Microsoft Internet Explorer (IE) och Firefox. Webbläsare utvecklas ständigt, ju senare version desto bättre visning och finesser. Det engelska ordet är “web browser” eller förkor tat

“browser”.

Webbplats En organisations eller persons plats på internet eller intranät, samlade under en hemsida. Engelska ordet är “web site”, eller förkor tat “site”.

Webbsida En sida på en webbplats.

WSRP Web Ser vice for Remote Por tlets. En teknik som gör det möjligt att göra webbplatser tillgängliga för por taler att användas som informationsskälla på ett enkelt och effektivt sätt. WSRP betraktas som en standard och stöds av företag som IBM, BEA, SAP och Microsoft.

XML eXtensible Markup Language. Ett mer kraftfullt alternativ till html, det språk som används när man skapar webbsidor. En skillnad är att html endast hante- rar sidans grafiska struktur, medan XML gör det möjligt att även beskriva innehållet.

(17)

Kom igång med EPiServer CMS

Logga in

EPiSer ver CMS är ett webbpubliceringssystem som inte kräver speciellt mycket av vare sig dig som redaktör eller av hård- och mjukvaran på din dator. Du behöver ha kunskap om enkel ord- behandling och din dator behöver en webbläsare. För att komma åt redigeringsläget öppnar du din webbläsare och skriver in adressen till den webbplats som du ska redigera, plus att du lägger till /xx/UI/edit, exempelvis www.foretaget.se/cms/UI/edit. Då visas en inloggningsruta och du loggar in med ditt användarnamn och lösenord. Kontrollera med din systemadministratör vilken adress som gäller för just er webbplats. För att du ska kunna redigara en webbplats med EPiSer- ver CMS 5 krävs att du använder Internet Explorer 6.0 eller 7.0. Med vissa anpassningar är det också möjligt att använda FireFox 2.0.

Fönstret

När du loggat in i EPiSer ver CMS redigeraläge ser du nedanstående innehåll i din webbläsare.

Till vänster i fönstret finns innehållet på webbplatsen i form av en trädstruktur av sidor. Ovanför sidorna finns verktygsfältet med verktyg för att arbeta med strukturen. I den högra delen av fönstret visas antingen den aktuella sidan eller som i det här fallet, star tsidan i redigeraläget.

Verktygsfält som används i arbetet med strukturen Fliken Mina inställningar

Bläddring i strukturen. Ange namn eller nummer på sidan du söker. Första sida med träff kommer att visas.

En sammanställning av dina upp- gifter och aktiviteter. Visas även på fliken Aktiviteter.

Strukturen så som redaktören ser den i redi- geraläge. Varje rubrik här motsvarar en sida på webbplatsen. Klicka på plustecknet för att visa undersidorna.

Fliken Komponenter ger dig möjlighet att installera komponen- ter på din dator.

Fliken Microsoft Office-tillägg ger dig möjlighet att installera programvara på din dator som ger stöd för publi- cering direkt från Office.

Fliken Favoriter som visar de sidor som du placerat som dina egna favo- riter. Ett snabbt sätt att komma åt sidor som du ofta arbetar med.

(18)

Ändra befintlig information

I EPiSer ver CMS finns tre olika sätt att redigera en befintlig sida. I visaläget kan du redigera en sida genom att högerklicka på sidan och välja Ändra, sk enkel redigering. I visaläget kan du även högerklicka på sidan och välja Snabbredigering. Det tredje alternativet är redigering från redigera- läget. De två förstnämnda kan du läsa mer om i kapitlet Redigera med högermusknapp. För att ändra i en sida från redigeraläget gör du så här :

1. Bläddra fram sidan du vill redigera i trädstrukturen till vänster och markera sidan genom att klicka på namnet. Bläddra i trädstrukturen genom att klicka på plustecknen framför sidornas namn. Sidan visas på fliken Visa till höger i webbläsaren.

2. Välj fliken Redigera.

3. Markera alternativet Markera sidan som ändrad om du vill att systemet ska notera att sidan är förändrad.

4. Gör dina ändringar i sidans innehåll.

5. Välj Spara och visa.

6. Kontrollera att du är nöjd med dina förändringar, om inte välj återigen fliken Redigera. Om du är nöjd väljer du Publicera.

Fliken Redigera

(19)

Skapa, spara och publicera information

Arbetsgången med att skapa sidor i EPiSer ver CMS kan beskrivas i fem steg. Börja med att bestämma var sidan ska placeras, skapa en ny sida, lägg in text och bilder, spara och slutligen publicering av sidan.

1. Markera den sidan som du vill att din nya sida ska bli en undersida till.

2. Skapa en ny sida genom att välja Ny sida i verktygetsfältet, alternativt att högerklicka på sidan i trädstrukturen.

3. Välj sidtyp och fyll i den information som du vill ska finnas på sidan.

4. Välj Spara och Visa. Sidan visas på fliken Visa så att du kan förhandsgranska det du gjor t.

Om du inte är nöjd väljer du fliken Redigera och for tsätter arbetet med innehållet.

5. När du är nöjd med sidan kan du lämna in sidan för publicering eller publicera själv.

Olika möjligheter för att spara

Det är möjligt att spara innehållet på sidan på flera olika sätt. De olika alternativet passar bra vid olika tillfällen, beroende på vad du vill göra efter det att du sparat.

Spara

Knappen Spara lämpar sig bäst när du jobbar med en sida under längre tid. För att vara säker på att du inte ska förlora några ändringar bör du spara med jämna mellanrum. När du väljer Spara lagras informationen och du kan sedan for tsätta arbeta med innehållet.

Spara och visa

Knappen Spara och visa lämpar sig bäst när du vill förhandsgranska sidan som du arbetar med. När du väljer Spara och visa lagras information och fliken Visa blir synlig. Från den vyn kan du antingen välja att publicera sidan eller att forsätta med din redigering.

5. Publicera eller lämna in för godkännande.

2. Välj Ny sida.

1. Markera en sida i trädet.

(20)

Spara och publicera

Knappen Spara och publicera lämpar sig bäst när du vet att du vill publicera sidan som du arbetar med, utan att förhandgranska. När du väljer Spara och publicera lagras information och fliken Visa visas. Sidan publiceras och blir publik för besökarna.

Olika möjligheter för att publicera

I EPiSer ver CMS finns det två olika sätt att publicera sidor. Hur du ska publicera beror på vilka rättigheter du har.

Publicera

Knappen Publicera använder du oftast, men den kräver att du har rättighet att publicera sidorna. Då sker publiceringen direkt när du väljer Publicera.

Klar för publicering

Knappen Klar för publicering används om du inte har rätt att publicera information. Då har du endast denna knapp synlig. Väljer du den kommer sidan att skickas till Ansvarig utgi- vare för godkännande innan den blir synlig för besökarna. Du kan skicka sidan till Ansvarig utgi- vare för godkännande även om du har rättighet att publicera, om du vill att denne ska kontrollera ditt innehåll.

Skapa en vanlig informationssida

Det vanligaste arbetet i EPiSer ver CMS är oftast att skapa sidor med information. Beroende på hur webbplatsen är uppbyggd och vilka mallar som finns kan en informationssida se olika ut.

Nedan beskrivs hur du på en standardinstallation skapar en sida med mallen Standardsida.

1. Markera den plats i trädstrukturen där sidan ska placeras.

2. Välj Skapa ny sida i verktygsfältet.

3. Välj mallen Standardsida och formuläret för den mallen visas.

4. Ange namn på sidan i fältet Namn. Det är det namn som sidan kommer att ha i EPiSer vers trädstruktur samt även i menyn och som rubrik, om du inte anger något annat i fältet Rub- rik på sidan (se nedan). Fältet Namn kan inte lämnas tomt. Läs mer om Namn * på sidan 81.

5. Välj datum och tid för att börja och/eller sluta publicera. Sluta publicera kan lämnas tomt om sidan ska vara synlig på obestämt framtid. Läs mer om Börja/sluta publicera * på sidan 82.

6. Markera alternativet Markera sidan som ändrad om du vill att systemet ska notera att sidan är förändrad. Har ingen funktion om du skapar en ny sida, endast om du ändrar en. Läs mer Markera sidan som ändrad * på sidan 82.

7. Ange en rubrik för sidan i fältet Rubrik på sidan, om du vill ha ett annat värde än det du angivit under Namn. Rubrik på sidan är det som senare kommer att visas som rubrik högst upp på sidan. Fältet Rubrik kan lämnas tomt, och får då samma värde som fältet Namn.

8. Sektionerna Primärt och Sekundärt innehåll är redigeringsbara ytor där du skriver in den information du vill förmedla. Här kan du formatera texten, ladda in bilder, skapa länkar och arbeta med tabeller. Så som denna mall är uppbyggd, kommer texten i Primärt innehåll att visas mitt på sidan, och texten i Sekundärt innehåll att visas i sidans högermarginal. Om du inte fyller i något i Sekundärt innehåll, lämnas högerkolumnen tom.

9. Spara och visa sidan.

10. Förhandsgranska sidan, om du inte är nöjd väljer du att redigera igen.

(21)

11. Är du nöjd väljer du att Publicera sidan, den blir då synlig för besökare och visas i menyer.

Arbeta med strukturen på webbplatsen

Att bygga en webbplats från grunden kräver mycket tankearbete innan det praktiska arbetet börjar. Det är viktigt att ha klar t vilken information som ska visas och hur denna ska struktureras för att besökarna lätt ska kunna hitta det de söker. Är det mycket information som ska visas är det ännu viktigare att man planerar ordentligt innan arbetet börjar. Rent tekniskt är det ofta inga större problem att börja med det praktiska arbetet men det kan innebära mycket dubbelarbete om man inte blir nöjd.

Det är vanligt att man skapar en områdesbaserad struktur direkt under roten och därunder bygger upp strukturer för respektive område. För att göra det enkelt för besökaren att hitta och navigera på din webbplats är det lämpligt att begränsa menystrukturen till maximalt tre nivåer.

Det blir även lättare för dig att på ett överskådligt sätt underhålla webbplatsen.

Strukturen i EPiSer ver CMS utgörs av sidor. Sidornas namn bildar med automatik struktur och menyer. Överst i strukturen hittar du alltid rotobjektet, vilket är grunden till din webbplats.

Under rotobjektet finns sedan olika delar på din webbplats, star tsidan, papperskorgen och ibland fler delar. Star tsidan på din webbplats markeras med en symbol och har ofta namnet Star tsida. Varje webbplats kan bara ha en star tsida och det är din systemadministratör som bestämmer vilken sida det ska vara på just er webbplats. Under star tsidan skapar du sedan den struktur du vill ha genom att skapa nya sidor. Det kan vara lämpligt att skapa sidor så att struk- turen är klar innan du fyller sidorna med innehåll. Det är också mycket enkelt att flytta och kopiera sidor i strukturen.

Symbol som visar vilken sida som är star tsida på din webbplats.

Symbol som visar vilken sida som är papperskorg på din webbplats.

(22)

Symboler i trädstrukturen

Efter sidorna i trädstrukturen visas en symbol för att tydliggöra olika inställningar på sidan. Du kan med symbolerna få en snabb överblick över vilka sidor som inte är publicerade, som är nya, inte visas i menyer m.m. Nedanstående symboler finns.

Sidan skapades nyligen. Visas på alla sidor som är skapade inom 48 timmar.

Sidan har inte publicerats.

Sidan har tidsinställd publicering och har inte publicerats ännu.

Sidan har tidsinställd publicering där tiden har passerat, sidan är inte synlig.

Du har inte rättighet att ändra sidan.

Sidan är inte synlig i menyer.

Sidan saknas på det aktuella språket och kommer inte att visas.

Sidan saknas på det aktuella språket och kommer att visas på ett annat språk. Eventuell ikon för det andra språket används i första hand som indikering. (Den svenska flaggan används som exempel.

Sidornas ordning i menyer

Sidorna i EPiSer ver CMS sor teras i trädstrukturen efter en för vald sor teringsordning. Det är vanligast att de sor teras med den senast skapade sidan överst i trädstrukturen. Du kan enkelt ändra sor teringsordningen på din del av webbplatsen genom att ändra det på huvudsidan i res- pektive gren.

1. Markera huvudsidan i strukturen.

2. Redigera sidan och välj fliken Avancerad information.

3. Välj sätt att sor tera på under Sorteringsordning.

4. Spara och publicera sidan.

5. När sidan är publicerad slår den nya sor teringen igenom på den valda trädgrenen.

.

(23)

Sor teringen av sidor utgår alltid från respektive huvudsida i strukturen, vi kallar de sidorna för föräldrar. Alla sidor som ligger direkt under en förälder är den sidans barn och de kan sor teras sinsemellan. Det är vanligt att sor tera sidorna utifrån alfabet eller datum. Beroende på hur du vill ha det anger du din sor tering i fältet Sorteringsordning på föräldersidan. Den sidans barn kommer efter publicering att sor teras på det sätt som du valt.

Om du helt och hållet själv vill bestämma hur sidorna ska sor teras väljer du alternativet Enligt sor teringsindex på sidan som är förälder. Barnen måste sedan ha ett unikt nummer, sor terings- index, som gör att sidornas nummer skiljer sig i förhållande till varandra. Ju lägre indextal sidan har, ju högre upp kommer den i strukturen. Numret måste vara ett heltal, men i övrigt finns inga begränsningar. För att göra det enkelt för dig rekommenderar vi att du arbetar med hela tio- eller hundratal. Vilket sor teringsindex en sida har kan du se genom att peka på sidan i struktu- ren i redigeraläget. Kom ihåg att alla förändringar i strukturen alltid måste publiceras först, det går inte att förhandsgranska en sådan förändring.

Alla sidor som har plus eller minus framför namnet i strukturen är föräldrar. Barnen till föräldern hänger ihop med en linje under föräldern till barnet.

Genom att peka på en sida får du informa- tion om sidan och dess sor teringsindex.

Flytta sida

Det finns tre olika sätt att flytta sidor på. Du kan använda dig av verktygsfältet, höger mus- knapp eller dra- och släppmetoden. Tänk på att när du flyttar en sida följer sidans alla undersidor alltid med.

Med hjälp av verktyget Klipp ut i verktygsfältet kan du flytta en sida i din struktur till en annan plats. Markera den sida du vill flytta och välj verktyget Klipp ut. Markera den sida dit du vill flytta din sida. Välj därefter verktyget Klistra in. Om du avbr yter operationen innan du valt att klistra in förändras ingenting på webbplatsen.

Med hjälp av högerklicks-menyn som visas när du högerklickar på en sida i trädstukturen kan du flytta en sida genom att som ovan använda verktygen Klipp ut och Klistra in. Högerklicka på den sida som du flytta och välj Klipp ut. Högerklicka på den sida dit du vill flytta sidan och välj Klistra in. Sidan är flyttad.

Du kan också använda dra- och släpp-metoden för att flytta en sida. Klicka på sidan med vänster musknapp och håll nere musknappen, dra sidan dit du vill flytta den och släpp musknappen.

Sidan är flyttad.

Kopiera sida

Om du vill återanvända en sida eller struktur som du har skapat tidigare kan du kopiera sidan och dess undersidor till en annan plats i strukturen. När du kopierar en sida kopie- ras också sidans alla undersidor samt tillhörande filer i sidans katalog, och länkarna kom-

(24)

mer att peka till den nya sidkopian. Tänk på att alla inställningar så som exempelvis behörigheter och dynamiska egenskaper också kopieras till den nya sidan.

Med hjälp av knappen Kopiera i verktygsfältet kan du kopiera sidor. Markera den sida du vill kopiera och välj verktyget Kopiera. Markera den sida dit du vill kopiera din sida. Välj verktyget Klistra in. En ny identisk kopia av den kopierade sidan kommer att placeras på den valda platsen.

Du kan efter detta redigera den kopierade sidan.

Med hjälp av högerklicks-menyn som visas när du högerklickar på en sida i trädstukturen, kan du kopiera en sida genom att som ovan använda verktygen Kopiera och Klistra in. Högerklicka på den sida som du vill kopiera och välj Kopiera. Högerklicka på den sida dit du vill kopiera sidan och välj Klistra in. Sidan är kopierad.

Du kan också använda dra- och släpp-metoden för att kopiera en sida. Klicka på sidan med vän- ster musknapp och håll nere musknappen, tr yck CTRL-knappen, dra sidan dit du vill kopiera den och släpp musknappen. Sidan är kopierad.

Ta bort sida

Om du har många sidor som inte längre är publika på din webbplats, kan du ta bor t dem från webbplatsen. När du tagit bor t en sida placeras den i papperskorgen. Om du ångrar dig, kan du vid ett senare tillfälle hämta tillbaka sidan därifrån. Hur länge sidorna ligger i pap- perskorgen är en systeminställning, kontrollera detta med din systemadministratör. Du kan även behöva tömma papperskorgen själv, se under Töm papperskorgen.

Markera den sida du vill ta bor t och välj verktyget Ta bort i verktygsfältet. Tänk på att alla underliggande sidor också tas bor t. Du kan också högerklicka på sidan du vill ta bor t och välja Ta bort i högerklicksmenyn som visas.

Återställ en sida från papperskorgen

Papperskorgen är en egen trädstruktur under fliken Struktur och du känner igen den genom åter vinningssymbolen till vänster. Genom att klicka på plustecknet framför papperskorgen ser du innehållet i papperskorgen. För att åter- ställa en sida flyttar du sidan till den del av trä- det där du vill ha sidan. Läs mer om hur du gör under rubriken Flytta sida.

Ta bort en sida från papperskorgen

Om du vill ta bor t en enskild sida ur papperskorgen utan att tömma den på allt innehåll gör du på samma sätt som när du tar bor t en sida ur strukturen. Markera sidan i papperskorgen och välj verktyget Ta bort i verktygsfältet.

Töm papperskorgen

Om du vill kan du tömma hela papperskorgen på innehåll. Klicka då på Recycle Bin i trädstruktu- ren. Till höger visas papperskorgens sida och du kan där se hur många sidor som finns i pap- perskorgen. Genom att välja Töm papperskorgen så töms den på innehåll.

(25)

Lämna in sidan för publicering

När du har arbetat färdigt med en sida kan du förhandsgranska den innan du publicerar den för besökaren. Är du nöjd med innehållet så lämnar du in den för publicering i annat fall väljer du fliken Redigera för att for tsätta att arbeta med sidan.

Beroende på om du har rätt att publicera sidor eller inte har du olika verktygsknappar att välja på när du ska publicera.

Publicera versionen

Publicera sidan genom att klicka på knappen Publicera. Sidan blir direkt synlig för besökare, förutsatt att du inte fyllt i en börja-publicera-tid som ännu inte har inträffat.

Lämna in versionen för godkännande

Om du inte har rättighet att publicera sidor, måste alltid Ansvarig Utgi- vare godkänna sidorna innan de blir publika för besökare. Genom att välja knappen Klar för publicering skickas sidan till Ansvarig Utgivare.

Även om du har rättighet att publicera information kan det ibland finnas tillfälle då du vill att någon annan ska titta på det du gjor t innan du publicerar.

Ansvarig Utgivare kommer nu att se denna sida under fliken Aktiviteter.

Ansvarig utgivare

I EPiSer ver CMS finns det möjlighet att styra vad medarbetare får göra och inte göra med hjälp av behörighetssystemet. Det går exempelvis att utse en Ansvarig utgivare som ska godkänna sidor innan de publiceras. När denne person loggar in i redigeraläge och tar upp fliken Aktivite- ter så finns sidor som redaktörerna skickat in för granskning under rubriken Klar att publicera.

Lämna in sidan för godkännande Publicera sidan

(26)

Om ansvarig utgivare är nöjd med sidan klickar denne på verktyget Publicera och sidan blir synlig för besökarna.

(27)

Redigera med höger musknapp

Enkel redigering från visaläge

Det enklaste sättet att redigera i EPiSer ver CMS är genom s.k.

enkel redigering. Det innebär att du inte behöver gå in i redi- geraläget på fliken Redigera, utan du kan direkt i visaläge högerklicka i texten och redigera den. Det går snabbt att redi- gera, men du har inte tillgång till all funktionalitet i detta läge.

Notera att Kopiera till urklipp är endast tillgänglig i Internet Explorer 6 and 7.

För att kunna använda funktionen måste du vara inloggad på webbplatsen så att menyn kommer upp när du högerklickar.

1. Högerklicka i sidan.

2. Välj Ändra.

3. En streckad ruta visas runt texten som du kan ändra.

4. Gör dina ändringar i texten.

5. Högerklicka och välj Spara och publicera. Dina ändringar publiceras direkt när du sparat.

Kortkommandon

När du använder enkel redigering och ändrar i texten kan du inte använda de formateringsknap- par som finns i editorn. Då kan ett par praktiska kor tkommandon vara bra för att du enkelt ska kunna formatera texten. Kor tkommandon skiljer sig något beroende på vilken språkversion din webbläsare har. Kommandon i listan nedan är för en engelsk variant av Internet Explorer.

Kommando Kortkommando

Fet CTRL + B (sv. version, CTRL + F)

Kursiv CTRL + I (sv. version, CTRL + K)

(28)

Snabbredigering från visaläge

I EPiSer ver CMS kan du även arbeta med s.k. snabbredigering från visaläget. Det innebär att du genom EPiSer ver CMS egna högerklicksmeny kan skapa en ny sida och ändra en sida med mer funktioner i jämförelse med enkel redigering. Vid snabbredigering visas hela fliken Redigera, du kan då ändra alla egenskaper i den aktuella sidan.

Menyn blir synlig när du högerklickar på sidan. Du måste klicka på text i sidan, om du klickar på en bild visas istället webbläsarens egen meny. Tänk också på att du måste vara inloggad på webbplatsen för att menyn ska komma upp när du högerklickar.

Ändra en sida med snabbredigering

1. Högerklicka i sidan.

2. Välj Snabbredigering.

3. Fliken Redigera visas och du kan ändra i önskade fält.

4. Välj Spara och Publicera högst upp i fönstret. Sidan publiceras direkt och blir omedelbar t synlig på webbplatsen.

Skapa en ny sida med snabbredigering

1. Högerklicka i sidan.

2. Välj Ny.

Understruken CTRL + U (sv. version, CTRL + U)

Skapa länk CTRL + K

Kommando Kortkommando

(29)

3. En lista över tillgängliga sidtyper visas. Välj sidtyp och fyll i den information som du vill ska finnas på sidan i de olika fälten.

4. Välj Spara och Publicera högst upp i fönstret. Sidan sparas och publiceras direkt.

Snabbredigering från redigeraläge

När du är inne i redigeraläge kan du också uppdatera webbplatsen med högerklicksmenyn. Härifrån kan du för- utom att ändra i textinnehåll och skapa nya sidor, ta bor t sidor och sätta rättigheter på sidor genom att använda höger musklick.

Högerklicka i sidan för att menyn ska visas. Välj det alterna- tiv du vill använda.

Om du vill komma åt den högerklicksmenyn som finns i webbläsaren, väljer du alternativet Avaktivera menyn. Nästa gång du högerklickar når du webbläsarens meny. Genom att uppdatera sidan kommer du återigen till EPiSer ver CMS egna högerklicksmeny. Du kan också använda kor tkomman-

dot CRTL+högerklick för att snabbt få tillgång till webbläsarens högerklicksmeny.

(30)

Att arbeta med informationen

I detta avsnitt visar vi hur du arbetar med olika objekt i EPiSer ver CMS. I praktiken bygger du upp hela din webbplats med hjälp av färdiga sidmallar, istället för med hjälp av html och pro- grammering, vilket är vanligt om man inte har ett verktyg som EPiSer ver CMS. Du fyller alltså enbar t på med information, funktionaliteten ligger i sidmallen.

Editorn

Editorn i EPiSer ver CMS är det fält där du som redaktör har möjlighet att vara kreativ. Du väljer själv hur mycket du vill göra. Du kan arbeta med textinnehåll, formatera texten och vara nöjd med det. Vill du göra mer kan du infoga bilder eller skapa tabeller och länkar till andra delar eller dokument. Det är nästan bara din fantasi som sätter begränsningen för vad du kan göra.

I EPiSer ver CMS finns en inbyggd editor, som kan ersättas med en extern editor om ni har spe- ciella krav på redigeringsfunktionalitet i din organisation. Funktionaliteten varierar alltså bero- ende på editorn, i den här boken beskrivs den inbyggda DHTML-baserade editorn för Internet Explorer. Kontakta din systemadministratör för att ta reda på vilken editor ni använder.

Knappar i editorn

Nedan visas alla de knappar som finns tillgängliga i editorn som standard. Din systemadministra- tör har möjlighet att bestämma vilka knappar som ska visas på olika mallar. Du kan därmed ha tillgång till fler eller färre knappar än vad som visas här.

Kursiv stil Fet stil

Understrykning Punktlista

Vänsterjustera Centrera

Högerjustera

Infoga bokmärke

Infoga bild från fil Infoga dokument

Infoga hyperlänk Gör om

Visa/Dölj HTML-kod Stavningskontroll Infoga tabell

Maximera/återställ editor Numrerad lista

Ångra Sök

Formatera stycke

Infoga citat

(31)

Styckebrytning/Radbrytning

Editorn är som vilken enkel ordbehandlare som helst. Du skriver text och texten byter rad när radlängden är slut. När du tr ycker ENTER i editorn får du en styckebr ytning, det innebär att det blir ett mellanrum mellan styckena. Om du av någon anledningen inte vill ha mellanrummet måste du göra en radbr ytning istället. För att göra det tr ycker du SKIFT+ENTER.

Hur editorn fungerar med stycke- och radbr ytningar är en inställning som görs i adminläge.

Kontakta din systemadministratör för att ta reda på vad som gäller på din webbplats.

Kortkommandon i editorn

För att förenkla arbetet finns det kor tkommandon för vissa funktioner i editorn. Du kan med kor tkommandon använda tangentbordet för att utföra vissa kommandon.

Kommando Kortkommando

Infoga bild CTRL + SKIFT + G

Infoga dokument CTRL + SKIFT + D

Infoga hyperlänk CTRL + SKIFT + K

Infoga tabell CTRL + SKIFT + T

Maximera editorn CTRL + SKIFT + M

Sök i text CTRL + SKIFT + F

Utöka markering CTRL + SKIFT + + (på numeriska tangentbordet) Minska markering CTRL + SKIFT + - (på numeriska tangentbordet Nästa markering CTRL + SKIFT + * (på numeriska tangentbordet Föregående markering CTRL + SKIFT + / (på numeriska tangentbordet

(32)

Höger musknapp i editorn

Genom att använda höger musknapp i editorn får du till- gång till alla de verktyg du hittar i verktygsfältet och några till. Menyn här till höger visas när du högerklickar i editorn. Det finns några funktioner på högerklicksmenyn som inte finns som knappar i editorn. De funktioner finns kor t beskrivna nedan.

Klistra in/Klistra in oformaterat

Detta kommando används när du ska klistra in informa- tion som du har kopierat/klippt ut från något annat pro- gram. Väljer du Klistra in, klistras texten in med det formatet den hade när du kopierade. Väljer du Klistra in oformaterat, klistras texten in utan formatering. Det är det sistnämnda alternativet som du bör använda för att få en enhetlig webbplats rent utseendemässigt.

Markera

Detta kommando använder du för att enkelt markera olika områden i texten. Det kan handla om att markera allt, ett stycke, en tabell, en rad osv. Det går lika bra att markera genom att dra med musen men ibland kan det vara svår t att veta att man fått med allt i en sådan mar- kering. Då kan det istället vara lämpligt att använda mar- keringsalternativen på höger musknapp.

Infoga

Med kommandot Infoga kan du infoga horisontell linje, bild, bokmärke, länk, dokument, tabell, citat och dynamiskt innehåll. Med horisontell linje kan du på valfri plats i editorn infoga en linje som avskiljare mellan textstycken. Utseendet på linjen styrs av de formatmallar som är uppsatta för webbplatsen. Övriga infoga-funktioner finns även som knappar i editorn och beskrivs senare i handboken.

Tabell

Här har du möjlighet att lägga till och ta bor t rader och kolumner i tabeller, genom att använda höger musknapp i själva tabellen. Du kan också dela upp och slå ihop celler.

Om...

Genom att välja Om… kan du se vilken version av editorn som du använder.

(33)

Textformatering

Normalt behöver du inte lägga ner tid på att formatera texter eftersom EPiSer ver CMS tar hand om formateringen åt dig. Rubriker och texter hanteras med formatmallar i EPi- Ser ver CMS. Du kan genom att använda verktygsknapparna skapa fetstil, kursivstil osv.

Du kan placera texten på sidan genom att använda justeringsverktygen.

Formatera text med formatmallar

För att följa den grafiska profil som finns på webbplatsen ska du alltid använda de förutbestämda formatmal- lar som finns. Du hittar formatmal- larna under rullgardinslistan längs till höger i editorn eller på höger mus- knapp och Formatera stycke.

Formatera text med formatmal- lar:

1. Markera texten som ska forma- teras.

2. Välj vilket format du vill ha i rull- gardinslistan eller högerklicka på texten.

3. Om du har högerklickat, välj For- matera stycke.

4. Välj vilket format du vill ha.

Tag bort formatering

Om du har formaterat ett stycke eller markering med formatmallar, typsnitt, färger eller klistrat in text med formatering kan du med hjälp av kommandot Tag bort formatering, rensa bor t all formatering från texten.

Markera innehåll i editorn

Ibland kan det vara bra att kunna markera text för att forma- tera, skapa länkar eller liknande. Oftast görs markeringen med hjälp av musen, genom att dra, dubbelklicka eller liknande. All text som skrivs konver terar editorn till html-kod. När man gör markeringar med musen kan det ibland vara svår t att vara säker på att man verkligen har markerat hela html-taggen som ska- pats. Då kan det vara praktiskt att vara säker på att taggarna finns med i markeringen. På höger musknapp i editorn finns en speciell meny för att kunna markera hela avsnitt på ett enkelt sätt.

Allt innebär att all text markeras.

Stycke innebär att du markerar hela det stycke som du högerklickat i.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :