Det är viktigt att du, tillsammans med sina grannar, skaffar dig kunskap om hur du skyddar dig mot inbrott

Download (0)

Full text

(1)

AKTUELLT FRÅN POLISEN NR 3/2021 • LIDINGÖ STAD A124.748/2021

Välkommen tillbaka efter semestern! Hoppas du haft en skön sommar med möjlighet att tanka mycket D-vitamin och ladda batterierna. Vi går oundvikligen mot mörkare tider och då brukar tyvärr inbrotten i bostäder öka. Det är viktigt att du, tillsammans med sina grannar, skaffar dig kunskap om hur du skyddar dig mot inbrott. Om du är intresserad av att starta upp grannsamverkan där du bor så hör du av dig till mig.

Under sommaren1 2021 har det anmälts 16 st. inbrott. Det ligger i ungefär samma nivå med sommaren 2020, då 14 st. inbrott anmäldes. Värt att beakta är att sommaren 2020 var en annorlunda sommar då fler än vanligt befann sig hemma med anledning av covid-19. Årets siffror kan även jämföras mot samma sommarperiod 2017 då 52 st. inbrott anmäldes, 2018 då 17 st. inbrott anmäldes och 2019 då 24 st. inbrott anmäldes. Tittar vi på helår tycker jag att utvecklingen kring inbrott i bostäder ser positiv ut med 37 st. anmälda inbrott hittills i år. Det är emellertid viktigt att inte slappna av utan att fortsätta införa grannsamverkan i områden där det inte finns idag. Lika viktigt är det att vara metoden trogen i de områden där det redan finns grannsamverkan.

1. Var allmänt vaksam.

2. Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du reser bort.

3. Förvara värdesaker och värdehandlingar säkert (gärna i värdeskåp).

4. Skaffa kunskap om hur du skyddar dig dvs. förbättra det mekaniska skyddet i din bostad (lås på fönster och dörrar, brytskydd m.m.). Kom- plettera med larm, dna-märkning, bättre belysning m.m.

Inbrott i bostad (villor/radhus och lägenheter) 2019 - 2021

Sommaren på Lidingö

Sommaren har generellt sätt varit god med endast ett fåtal allvarligare händelser. Av dessa kan näm- nas en knivskärning på en nattbuss i mitten av augusti samt ett personrån vid brofästet i mitten av juni. Utvecklingen av personrån ser även den posi- tiv ut med endast 3 st. brott hittills i år jämfört med 16 st. brott för samma period 2020. Jag är dock tydlig med att inte luta sig tillbaka utan oförtrutet

fortsätta det viktiga förebyggande arbetet tillsammans med Socialtjänsten, kommunala och fristående skolor, fritidsgårdar, nattvandring Lidingö m.fl.

1 Juni t.o.m. augusti 5

9

4 6

2 12

5 7

5

10 8 18

6 6 6

3 9

6

3 5

3 8

4 4

1 2 4 4

10 9

4 3

0 5 10 15 20

2019

2020

2021 (preliminära siffror 2021)

(2)

2

Faktaansvarig: Pontus Enbom, Kommunpolis Lidingö stad (LPO Norrmalm) pontus.enbom@polisen.se

Anmäl brott och lämna tips till polisen via 114 14 eller via polisen.se.

Vid pågående brott eller misstanke om pågående brott, ring alltid polisen via 112.

Resultat från Norrmalmspolisens digitala medborgarenkät

Enkäten har varit tillgänglig under perioden första mars t.o.m. 16 augusti och besvarats av cirka 1,5 % av medborgarna på Lidingö. Även om svarsfrekven- sen är låg så är det ändå en möjlighet för dig som medborgare att tycka till och påverka polisens arbete. Svaren är en del i framtagandet av lokalpolisområ- dets inriktning inför 2022.

Merparten av de som svarat känner sig ganska eller mycket trygga på Lidingö.

Otryggheten är dock som störst under kvällen och natten dvs. mörk tid och det som skapar störst otrygghet är inbrott i bostäder, personrån, droger samt tra- fikbrott. Man anser att lokalpolisområde Norrmalm bör prioritera att arbeta mot inbrott i bostad, bruk och försäljning av narkotika, personrån och våld i offentlig miljö.

Trygghetsdagar på Hustegaholm för 6-åringar (31/8 – 2/9) Varje år anordnar Lidingö stad i samverkan med polis, ambulans och räddningstjänst s.k. trygghetsdagar på Hustegaholm för öns förskolebarn (6-åringar). Dessa härliga dagar syftar till att öka kunskapen hos Lidingös förskoleklassbarn bland annat om hur polisen och andra blåljusaktörer arbetar. Trygghetsdagar är relat- ions- och förtroendeskapande samt ger barnen kun- skap om hur de kan agera säkert. Dagarna motverkar den låga tillit och fysiska motstånd som många ung- domar har mot blåljusmyndigheter på flera håll i landet.

Trygghetsnummer kvälls- och nattetid

Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, eller en pågående hän- delse, kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor kan du ringa telefon 08-731 34 42. Numret går till Lidingö stads bevakningsbolags larmcentral som svarar, gör en första bedömning och hjälper dig vidare. Vid pågående brott eller akuta händelser – ring istället 112. En otrygghetsskapande händelse kan till exempel vara om du ser en grupp påverkade personer, eller om du upplever att personer är stökiga och att situationen skulle kunna förvärras. Detta gäller på allmänna ytor och inte på privat mark.

Lidingös stads kundcenter – dagtid

Vid anmälan av fel samt för att informera om otrygghetsskapande händelser på Lidingö stads allmänna ytor under dagtid kan du kontakta kundcenter på tele- fon 08-731 30 00, alternativt via webbformuläret. Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig. Tillsammans skapar vi ett tryggt och säkert Lidingö.

Årets sista nyhetsbrev kommer i december. Ha en fin höst och var rädda om er själva och varandra.

Pontus Enbom

Kommunpolis, Lidingö stad

Figure

Updating...

References

Related subjects :