Hej Sabine! Med vänliga hälsningar Kristina Westergård. Skickat från min ipad

10  Download (0)

Full text

(1)

Från: Kristina Westergård [mailto:kristina.westergard@gmail.com]

Skickat: den 28 augusti 2015 09:42 Till: Hansson Sabine HS

Ämne: Re: Svar - Våra barn - vår framtid  

Hej Sabine! 

 

Tack för svar. Önskar så att vi som uttrycker vår oro och engagemang kan påverka. Det är bra  synpunkterna att kommer till nämnden. Det är en stark hjärtefråga för mig och du får gärna ta med  nedanstående också.  

 

Bra med förtydligande men det kommer att innebära att barn hamnar i samma väntrum som alla  andra. Jag var på Varbergs akut med vår son en midsommarafton och var så tacksam att sonen slapp  se allt som skedde där. För där var polisen, fylla, gap och skrik. Inget att skicka med ett skadat eller  allvarligt sjukt och oroligt barn. Vill också poängtera att möta samma sjuksköterska på akuten som på  barnsalen ger trygghet. De kan och älskar barn och det märks. Att se sitt barn le när det är illa däran  för att personalen skojar med barnet på rätt sätt värmer ett föräldrahjärta mitt i all oro. Att sen få  komma till barnsal direkt utan ambulansfärd i en redan dramatisk situation är guld värt.  

 

Region Halland skall vara bästa livsplatsen för alla, stora som små. Var rädd om våra barn, även de  som skadat sig eller är allvarligt sjuka. Våra barn ‐ vår framtid 

 

Med vänliga hälsningar  Kristina Westergård   

 

Skickat från min iPad   

27 aug 2015 kl. 12:54 skrev <Sabine.Hansson@regionhalland.se> 

<Sabine.Hansson@regionhalland.se>: 

Hej   

Tack för dina synpunkter. Jag kommer som ordförande i driftnämnden för Hallands sjukhus se till att hela nämnden får ta del av dem inför beslutsmötet. Jag vill samtidigt förtydliga att förslaget innebär att akut sjuka barn även i fortsättningen kommer att bedömas och behandlas vid akutmottagningen i Varberg. Skillnaden är att de barn som efter behandling på akutmottagningen behöver läggas in för vård, kommer att läggas in i Halmstad.  

På uppdrag av Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus   

Sabine Hansson, sekreterare Driftnämnden Hallands sjukhus    

 

DN HS 2015-09-09, ärende 4.6

(2)

Från: Maria Stenmark [mailto:icm.stenmark@gmail.com]

Skickat: den 27 augusti 2015 23:14 Till: Hansson Sabine HS

Ämne: SV: Svar - barnakuten

Vad priviligerad jag känner mig nu. Så vårt barn kommer få vård? Något som annars anses vara en självklarhet i dagens Sverige och inte en tröst när vansinniga beslut tas. Men vad händer med den kompetens som ni skrotar i och med en stängning? Ska vi bara hoppas och be för att det finns kompetent personal på plats om vårt barn blir sjukt?

Skickat från min Samsung Mobil.

--- Originalmeddelande --- Från: Sabine.Hansson@regionhalland.se Datum:27-08-2015 11:58 (GMT+00:00) Till: icm.stenmark@gmail.com

Rubrik: Svar - barnakuten

Hej

Tack för dina synpunkter. Jag kommer som ordförande i driftnämnden för Hallands sjukhus se till att hela nämnden får ta del av dem inför beslutsmötet. Jag vill samtidigt förtydliga att förslaget innebär att akut sjuka barn även i fortsättningen kommer att bedömas och behandlas vid akutmottagningen i Varberg. Skillnaden är att de barn som efter behandling på akutmottagningen behöver läggas in för vård, kommer att läggas in i Halmstad.

På uppdrag av Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus

Sabine Hansson, sekreterare Driftnämnden Hallands sjukhus

(3)

Från: sarah nilsson [mailto:Sarahssk74@hotmail.com]

Skickat: den 27 augusti 2015 14:02 Till: Hansson Sabine HS

Ämne: Re: Svar - Barnavdelningen/ barnakuten i Vbg  

Hej  

Jag är mycket väl medveten om att barnen fortsättningsvis kan söka sig till Varberg och 

akutmottagningen. Skillnaden är att barnen nu blir sedda och omhändertagna relativt fort och vi  undviker mer lidande i form av långa väntetider och onödiga stickprocedurer. Vill inte med detta säga  att vuxenakuten inte är kompetenta att ta om hand om barnen. Men de har oftast inte den tiden och  tålamodet att  låta barnet få det omhändertagande och vård som de har all rätt till. Precis som en  vuxen har ett barn rätt att få information kring sin vård anpassat efter sin utveckling. Detta är något  som jag tror kommer förloras på vägen när vi försvinner.  

Mvh Sarah Namitabar    

Skickat från min iPhone   

27 aug 2015 kl. 13:14 skrev Sabine.Hansson@regionhalland.se: 

Hej   

Tack för dina synpunkter. Jag kommer som ordförande i driftnämnden för Hallands sjukhus se till att hela nämnden får ta del av dem inför beslutsmötet. Jag vill samtidigt förtydliga att förslaget innebär att akut sjuka barn även i fortsättningen kommer att bedömas och behandlas vid akutmottagningen i Varberg. Skillnaden är att de barn som efter behandling på akutmottagningen behöver läggas in för vård, kommer att läggas in i Halmstad.  

På uppdrag av Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus   

Sabine Hansson, sekreterare Driftnämnden Hallands sjukhus    

    

(4)

Hej! 

Tack för din återkoppling! 

 

Jag förstår att de tas om hand, men skillnaden är att det inte är specialutbildad personal. Barn är inte  små vuxna och kan inte heller behandlas så i vården.  

Eftersom det inte finns möjlighet att läggas in för observation/vård så kommer kungsbackaborna  välja Att åka till Göteborg.  

Jag har även innan barnakuten i Varberg upprättades, informerat om att man kan söka Varberg med  ev vidaretransport till Halmstad och den mest frekventa reaktionen från föräldrarna vägar varit att 

"då lär vi köra till Göteborg istället" 

 

Med vänlig hälsning  Susanne Stenlåås    

Skickat från min iPhone   

3 sep 2015 kl. 13:42 skrev <Sabine.Hansson@regionhalland.se> 

<Sabine.Hansson@regionhalland.se>: 

Hej   

Tack för dina synpunkter. Jag kommer som ordförande i driftnämnden för Hallands sjukhus se till att hela nämnden får ta del av dem inför beslutsmötet. Jag vill samtidigt förtydliga att förslaget innebär att akut sjuka barn även i fortsättningen kommer att bedömas och behandlas vid akutmottagningen i Varberg. Skillnaden är att de barn som efter behandling på akutmottagningen behöver läggas in för vård, kommer att läggas in i Halmstad.  

På uppdrag av Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus   

Sabine Hansson, sekreterare Driftnämnden Hallands sjukhus    

 

(5)

Från: Andrea Engelbrektsson [mailto:minnamarie@hotmail.com]

Skickat: den 28 augusti 2015 13:23 Till: Hansson Sabine HS

Ämne: RE: Svar - Nedläggningen

Okej, kommer det att vara utbildade barnsjuksköterskor och barnläkare som tar emot,  bedömer och behandlar mitt barn på akutmottagningen även i fortsättningen? 

Med vänlig hälsning Andrea Engelbrektsson    

      

From: Sabine.Hansson@regionhalland.se    To: minnamarie@hotmail.com 

Subject: Svar ‐ Nedläggningen 

Date: Thu, 27 Aug 2015 09:14:27 +0000 

Hej   

Tack för dina synpunkter. Jag kommer som ordförande i driftnämnden för Hallands sjukhus se till att hela nämnden får ta del av dem inför beslutsmötet. Jag vill samtidigt förtydliga att förslaget innebär att akut sjuka barn även i fortsättningen kommer att bedömas och behandlas vid akutmottagningen i Varberg. Skillnaden är att de barn som efter behandling på akutmottagningen behöver läggas in för vård, kommer att läggas in i Halmstad.  

På uppdrag av Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus   

Sabine Hansson, sekreterare Driftnämnden Hallands sjukhus    

(6)

Från: Camilla Schulz [mailto:camilla.schulz@gmail.com]

Skickat: den 31 augusti 2015 08:49 Till: Hansson Sabine HS

Ämne: Re: Svar - barnakuten varberg

Hej Mikaela!

Skönt att höra att det finns någon som lyssnar. Vill du veta vad jag har att säga om det hela så kolla in "rädda barnakuten i varberg"s facebooksida och lyssna på talet jag höll i lördags.

Och kom gärna på nästa manifestation på lördag. Jag talar då med.

Den 27 aug 2015 11:41 skrev <Sabine.Hansson@regionhalland.se>:

Hej

Tack för dina synpunkter. Jag kommer som ordförande i driftnämnden för Hallands sjukhus se till att hela nämnden får ta del av dem inför beslutsmötet. Jag vill samtidigt förtydliga att förslaget innebär att akut sjuka barn även i fortsättningen kommer att bedömas och behandlas vid akutmottagningen i Varberg. Skillnaden är att de barn som efter behandling på akutmottagningen behöver läggas in för vård, kommer att läggas in i Halmstad.

På uppdrag av Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus

Sabine Hansson, sekreterare Driftnämnden Hallands sjukhus

(7)

Från: Camilla Schulz <camilla.schulz@gmail.com>

Datum: 7 september 2015 10:37:26 CEST Till: jonas@injosoft.se

Ämne: Varberg

Bästa Jonas Strand,

Ju mer jag sätter mig in i detta så slår det mig hur smutsigt nedläggningen av barnakuten är.

Till mig har följande information kommit.

Sjukhusledningen säger att dom har personalen med sig i detta - det är lögn! Enligt sjukhusets läkarförening så har personalen motsatt sig detta.

Enligt de konsekvensanalyser som gjorts på inom ortopedi och kirurgi så får stängningen stora konsekvenser.

Trots att beslutet om stängning inte är formellt fattat så har omplaceringssamtal med personal redan gjorts. Detta har lätt till att personal slutat och att man idag endast har möjlighet att ha två vårdplatser öppna.

Idag görs ca 150-200 transporter av sjuka barn mellan sjukhusen. Om Varbergs barnakut stängs så kommer ca 1500 transporter behöva göras. Finns kapacitet för det?

Barnakuten i Halmstad säger sig inte kunna ta emot alla barn som kommer söka sig dit.

Jag har även hört att ni kommer ta beslut om nedläggningen trots all fakta som visar att beslutet är farligt och ohumant för hallandsbarnen. Detta på grund av att hot om nedläggning fått personal att fly från barnakuten.

Jag låter inte er göra detta i tysthet. Vi är många nu...

Med önskemål om svar med era reflektioner.

//camilla

Vänliga hälsningar, Camilla Schulz

(8)

Från: "Camilla Schulz" <camilla.schulz@gmail.com>

Datum: 7 september 2015 10:37:28 CEST Till: Margit.Bik@regionhalland.se

Ämne: Varberg

Bästa Margit Bik,

Ju mer jag sätter mig in i detta så slår det mig hur smutsigt nedläggningen av barnakuten är.

Till mig har följande information kommit.

Sjukhusledningen säger att dom har personalen med sig i detta - det är lögn! Enligt sjukhusets läkarförening så har personalen motsatt sig detta.

Enligt de konsekvensanalyser som gjorts på inom ortopedi och kirurgi så får stängningen stora konsekvenser.

Trots att beslutet om stängning inte är formellt fattat så har omplaceringssamtal med personal redan gjorts. Detta har lätt till att personal slutat och att man idag endast har möjlighet att ha två vårdplatser öppna.

Idag görs ca 150-200 transporter av sjuka barn mellan sjukhusen. Om Varbergs barnakut stängs så kommer ca 1500 transporter behöva göras. Finns kapacitet för det?

Barnakuten i Halmstad säger sig inte kunna ta emot alla barn som kommer söka sig dit.

Jag har även hört att ni kommer ta beslut om nedläggningen trots all fakta som visar att beslutet är farligt och ohumant för hallandsbarnen. Detta på grund av att hot om nedläggning fått personal att fly från barnakuten.

Jag låter inte er göra detta i tysthet. Vi är många nu...

Med önskemål om svar med era reflektioner.

//camilla

Vänliga hälsningar, Camilla Schulz

(9)

Från: Camilla Schulz <camilla.schulz@gmail.com>

Datum: 7 september 2015 10:37:40 CEST

Till: mikaela.waltersson@telia.com, "Mikaela Waltersson"

<mikaela.waltersson@moderat.se>

Ämne: Varberg

Bästa Mikaela Waltersson,

Ju mer jag sätter mig in i detta så slår det mig hur smutsigt nedläggningen av barnakuten är.

Till mig har följande information kommit.

Sjukhusledningen säger att dom har personalen med sig i detta - det är lögn! Enligt sjukhusets läkarförening så har personalen motsatt sig detta.

Enligt de konsekvensanalyser som gjorts på inom ortopedi och kirurgi så får stängningen stora konsekvenser.

Trots att beslutet om stängning inte är formellt fattat så har omplaceringssamtal med personal redan gjorts. Detta har lätt till att personal slutat och att man idag endast har möjlighet att ha två vårdplatser öppna.

Idag görs ca 150-200 transporter av sjuka barn mellan sjukhusen. Om Varbergs barnakut stängs så kommer ca 1500 transporter behöva göras. Finns kapacitet för det?

Barnakuten i Halmstad säger sig inte kunna ta emot alla barn som kommer söka sig dit.

Jag har även hört att ni kommer ta beslut om nedläggningen trots all fakta som visar att beslutet är farligt och ohumant för hallandsbarnen. Detta på grund av att hot om nedläggning fått personal att fly från barnakuten.

Jag låter inte er göra detta i tysthet. Vi är många nu...

Med önskemål om svar med era reflektioner.

//camilla

Vänliga hälsningar, Camilla Schulz

(10)

Från: Nathali Jilek [mailto:nathali.jilek@gmail.com]

Skickat: den 30 augusti 2015 22:11 Till: Hansson Sabine HS

Ämne: Re: Svar - Barnen- vår framtid

Hej!

Jag vet att barnen kan söka akut till Varberg. Men är ni medvetna om att i samband med att barnavd läggs ner så försvinner de specialistutbildade barn- sjuksköterskor, som Region Halland betalt flera100 000 kr för , även från akuten. Vi har ju bemannat både avd och akutmott. Den kompetensen kommer saknas på akuten framöver och det kommer påverka patientsäkerheten. Omhändertagandet av barnen på akuten kommer inte bli säkrare och vara av högre kvalitet som Markus Lingman uttryckt sig. Det krävs specialistutbildad personal för att ta hand om barn och ungdomar på bästa sätt.

Hoppas ni har barnen i åtanke och inte bara ekonomi när ni tar detta beslut.

Hälsningar Nathali barnsjuksköterska på Barnavd och akuten i Varberg Den 27 aug 2015 13:05 skrev <Sabine.Hansson@regionhalland.se>:

Hej

Tack för dina synpunkter. Jag kommer som ordförande i driftnämnden för Hallands sjukhus se till att hela nämnden får ta del av dem inför beslutsmötet. Jag vill samtidigt förtydliga att förslaget innebär att akut sjuka barn även i fortsättningen kommer att bedömas och behandlas vid akutmottagningen i Varberg. Skillnaden är att de barn som efter behandling på akutmottagningen behöver läggas in för vård, kommer att läggas in i Halmstad.

På uppdrag av Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus

Sabine Hansson, sekreterare Driftnämnden Hallands sjukhus

Figure

Updating...

References

Related subjects :