LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 17. Varmare väder och överföringsbegränsningar pressade elpriserna

Full text

(1)

LÄGET PÅ ELMARKNADEN

vecka 17

Varmare väder och överföringsbegränsningar pressade elpriserna Spotpriserna i de svenska elområdena föll med mellan 4-8 procent under vecka 17.

Bidragande orsaker till detta var temperaturen som steg med 2 grader jämfört med veckan innan och är fortsatt över det normala för årstiden. Kapacitetsbegränsningar på utlandsförbindelserna bidrog också till att stänga inne kraft i Norden.

Fyra svenska kärnkraftverk är borta på grund av de årliga

revisionerna eller underhåll. De kommande veckorna kommer flera ytterligare reaktorer tas ut för underhåll.

Spotpriserna verkar de senaste månaderna parkerat på nivåer runt 25 EUR/MWh och läget ser inte ut att förändras, tvärtom. På den finansiella marknaden handlas kontrakten för kommande månad och kvartal för mellan 22-23 EUR. Detta är ca 3 procent lägre än vecka 16.

Efter spekulation om tidpunkten för införande av en stabilitetsreserv (MSR) har priserna på utsläppsrätter ökat.

Nedan visas några medelvärden för veckan.

Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan.

Prisutveckling

Systempris NP 24,1 EUR/

MWh ↓ Spotpris SE1 Luleå 23,6 EUR/

MWh ↓ Spotpris SE2 Sundsvall 23,6 EUR/

MWh ↓ Spotpris SE3 Stockholm 24,4 EUR/

MWh ↓ Spotpris SE4 Malmö 24,4 EUR/

MWh ↓ Terminspris Norden

nästkommande månad 22,5 EUR/

MWh ↓

Prispåverkande faktorer

Temperatur Norden 7,8 °C ↑ Magasinfyllnadsgrad

Norden 29,9 procent ↓

Magasinfyllnadsgrad

Sverige 22,7 procent ↓

Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Sverige 70,8 procent ↓ Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Finland 97,4 procent ↓

(2)

Prisutveckling

Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden.

Råkraftsmarknaden (fysisk handel)

Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh

Källa: NPS

Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh

Källa: NPS

(3)

Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh

Tabell 1. Dygnspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot, Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Vecka 17 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel

Förändring från föregående

vecka

NP 25,9 25,0 24,6 22,3 24,9 23,2 22,6 24,1 -4,1% ↓

SE1 25,1 24,6 24,2 21,7 24,4 23,1 22,0 23,6 -7,6% ↓

SE2 25,1 24,6 24,2 21,7 24,4 23,1 22,0 23,6 -7,6% ↓

SE3 25,4 24,6 26,8 21,7 27,1 23,1 22,0 24,4 -4,8% ↓

SE4 25,4 24,6 26,8 21,7 27,1 23,1 22,0 24,4 -5,0% ↓

FI 34,0 32,8 32,0 29,3 34,3 28,1 22,0 30,4 0,8% ↑

DK1 25,5 24,6 28,2 21,7 28,4 23,1 23,8 25,0 4,4% ↑

DK2 25,4 24,6 28,2 21,7 28,3 23,1 23,8 25,0 -2,6% ↓

NO1 25,5 24,6 24,2 21,7 24,1 23,1 22,0 23,6 -4,6% ↓

NO2 25,5 24,6 24,2 21,7 24,1 23,1 22,0 23,6 -4,4% ↓

NO3 25,8 25,0 24,5 23,5 24,4 23,7 23,3 24,3 -6,5% ↓

NO4 25,7 25,0 24,5 23,5 24,4 23,3 23,3 24,2 -4,9% ↓

NO5 25,5 24,6 24,2 21,7 24,1 23,1 22,0 23,6 -4,4% ↓

EE 34,0 32,8 32,0 29,3 34,3 28,1 22,0 30,4 0,8% ↑

LV 34,0 33,0 33,6 31,7 34,5 29,5 24,4 31,5 -2,7% ↓

LT 34,0 33,0 33,6 31,7 34,5 29,5 24,4 31,5 -3,2% ↓

DE 32,7 30,4 35,7 34,7 33,4 26,6 23,0 30,9 7,0% ↑

FR 40,6 42,5 39,4 39,3 36,1 27,1 22,6 35,4 -10,5% ↓

Källa: NPS och EEX

(4)

Figur 4. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot jämfört med systempris i Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Källa: NPS, EEX och EPEX.

Figur 5. Timpriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh Tabell 2. Högst och lägst timpris för respektive spotprisområde, EUR/MWh

Vecka 17 Lägst Högst

NP 14,7 29,9

SE1 13,1 27,5

SE2 13,1 27,5

SE3 13,1 46,2

SE4 13,1 46,2

FI 13,1 50,0

DK1 13,1 47,4

DK2 13,1 47,4

NO1 13,1 30,7

NO2 13,1 30,7

NO3 21,8 27,5

NO4 21,8 27,5

NO5 13,1 30,7

EE 13,1 50,0

LV 17,8 50,0

LT 17,8 50,0

Källa: NPS

(5)

Finansiella marknaden (finansiell handel)

Figur 6. Dygnspriser för terminspris Norden (FS Futures) för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX

Tabell 3. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Vecka 17 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel Förändring från föregående vecka Norden

Månad 22,7 22,5 22,2 22,6 22,7 22,5 -3,0% ↓

Kvartal 22,6 22,5 22,1 22,5 22,5 22,4 -3,5% ↓

År 27,4 27,4 27,1 27,3 27,4 27,3 -0,9% ↓

Tyskland

Månad 28,2 28,1 28,0 28,1 28,1 28,1 -1,6% ↓

Kvartal 30,8 30,7 30,7 30,7 30,8 30,7 -0,6% ↓

År 32,0 32,0 32,0 32,0 32,1 32,0 0,3% ↑

Källa: Nasdaq OMX och EEX

Figur 7. Dygnspriser EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh Tabell 4. Veckomedel för EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh

Vecka 17 Veckomedel Förändring från föregående vecka

kv3-2015 SE1 1,80 -2,2%

SE2 1,78 -1,1% ↓

SE3 2,50 -5,7% ↓

SE4 3,24 -6,9% ↓

år-2016 SE1 1,28 0,0%

SE2 1,39 -0,3% ↓

SE3 2,36 -0,1% ↓

SE4 3,24 -1,5% ↓

Källa: Nasdaq OMX

(6)

Prispåverkande faktorer

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. I slutet beskrivs kraftutbytet import och export samt tillgängliga överföringskapaciteter.

Användning (efterfrågan) och produktion (utbud)

Figur 8. Produktion och användning av el, per vecka (med en veckas eftersläpning) i Sverige, TWh

Tabell 5. Produktion och användning av el i Sverige, GWh

Vecka 16 Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig

värmekraft Total

produktion Total användning

Under veckan, GWh 1289 383 1143 228 3043 2580

Förändring från föregående vecka 3% -5% -2% -8% -1% 2%

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑

Ackumulerad produktion och användning

under året t.o.m aktuell vecka, TWh 22,7 5,8 19,4 5,3 53,2 47,4

Summa senaste 52 veckor 62,0 13,2 59,2 13,1 147,4 133,8

Källa: Svensk Energi 0,0

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

2013 2014 2015

TWh

Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Användning

(7)

Figur 9. Användning och produktion i Norden per timme, MWh

Tabell 6. Veckomedel produktion och användning i Norden, GWh*

Vecka 17 Total produktion Förändring från

föregående vecka Total användning Förändring från föregående vecka

Sverige 3039 -2% ↓ 2413 -8% ↓

Norge 2409 -4% ↓ 2298 -6% ↓

Finland 1236 -2% ↓ 1501 -2% ↓

Danmark 449 -27% ↓ 602 -4% ↓

Norden totalt 7132 -4% ↓ 6815 -6% ↓

Källa: NPS

*Preliminära uppgifter från Nord Pool Spot

Faktorer som påverkar användningen

Figur 10. Dygnsmedel temperatur i Norden, °C Tabell 7. Veckomedel för temperaturen i Norden, °C

Vecka 17 Vecko-

medel Normal

Förändring från föregående

vecka (°C)

Temperatur 7,8 6,2 2,1 ↑

Källa: Montel (SMHI)

(8)
(9)

Faktorer som påverkar produktionen

Figur 11. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning

till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 12. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh

Figur 13. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för

magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 14. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent

Källa: NPS

Tabell 8. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Sverige

Vecka 16 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka Magasinsfyllnad

(procent) 22,7% 2,3%

Magasinsfyllnad

(TWh) 7,7 0,8 -3,7% ↓

Tabell 9. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Norden

Vecka 16 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka

Magasinsfyllnad

(procent) 29,9% -0,5%

Magasinsfyllnad

(TWh) 36,3 -0,6 -3,8% ↓

Källa: NPS

(10)

Figur 15. Dygnsmedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent Tabell 10. Veckomedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent

27-apr Tillgänglig kapacitet

Förändring från föregående

måndag

Sverige 71% 0 ↓

Finland 97% -1 ↓

Norden 77% 0 ↓

Tabell 11. Status för den nordiska kärnkraften (måndag)

Källa: Montel

27-apr Status

Aktuell effekt (MW)

Installerad kapacitet

(MW) Kommentar Sverige

Forsmark 1 I produktion 986 984

Forsmark 2 I produktion 1 121 1 120 Forsmark 3 I produktion 1 171 1 170

Oskarshamn 1 I produktion 0 473 I revision

Oskarshamn 2 I revision 0 638 Ur drift på grund av omfattande säkerhetsarbete, beräknas åter 20 december 2015.

Oskarshamn 3 I produktion 1 435 1 400

Ringhals 1 I produktion 0 878 I revision

Ringhals 2 I revision 0 865 Underhåll och revsion, planerad återstart 25 november 2015 Ringhals 3 I produktion 1 053 1 063

Ringhals 4 I produktion 1 102 1 115

6 868 9 706

Finland

Olkiluoto I produktion 806 880

Olkiluoto I produktion 882 880

Loviisa 1 och 2 I produktion 992 992

2 680 2 752

Totalt Norden

9 548 12 458

(11)

Figur 16. Planerade revisioner i nordiska kärnkraftsanläggningar

Källa: Montel

Figur 17. Dygnspriser för terminspris kol, stängningskurs USD/ton Figur 18. Dygnspriser för terminspris gas, stängningskurs EUR/MWh

Figur 19. Dygnspriser för terminspris olja, stängningskurs USD/fat Tabell 12. Veckomedel för terminspriser bränslen

Vecka 17 Veckomedel Förändring från föregående vecka

Kol 59,7 USD/ton -0,1% ↓

Olja 62,4 USD/fat 1,8% ↑

Gas 21,2 EUR/MWh -2,0% ↓

Källa:

Kol – ICE (API2) Olja – ICE (Crude Oil Brent)

Gas – ICE (Dutch TTF Gas)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2

Oskarshamn 3 Ringhals1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4

Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Loviisa 1 + 2

(12)

Figur 20. Dygnspriser för utsläppsrätter, stängningskurs EUR/EUA Tabell 13. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA

Vecka 17 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Dec-15 7,2 4,8% ↑

Dec-16 7,3 4,7% ↑

Källa: ICE

Figur 21. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 14. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh

Vecka 17 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Mars-16 154,2 5,8% ↑

Spot 151,0 6,8% ↑

Källa: SKM

Figur 22. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK 100

120 140 160 180 200 220 240

SEK/MWh

Mars-16 Spot

7,5 8 8,5 9 9,5 10

EUR/SEK

(13)

Kraftutbyte (export och import, samt överföringskapacitet)

Figur 23. Veckomedel för nettokraftflödet till och från Sverige per land, TWh

Tabell 15. Kraftflöde till och från Sverige under veckan (GWh) och ackumulerat för året (TWh)

Vecka 16 Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto

Under veckan, GWh

Import till Sverige 56 4 99 7 0 166

Export från Sverige -18 -311 -196 -33 -71 -629

Netto import(+)/export(-) 38 -307 -97 -26 -71 -463

Ackumulerat under året t.o.m aktuell vecka, TWh

Import till Sverige 1,1 0,1 3,0 0,1 0,0 4,3

Export från Sverige -1,2 -5,2 -2,2 -0,6 -1,0 -10,2

Netto import(+)/export(-) 0,0 -5,1 0,8 -0,5 -1,0 -5,9

Källa: Svensk Energi -1,0

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

2013 2014 2015

TWh

Danmark Finland Norge Tyskland Polen Totalt kraftflöde

(14)

Tabell 16. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring

Vecka 17

Tillgänglig kapacitet

MW

Installerad kapacitet

MW

Tillgänglig procent Inom Sverige

SE1 → SE2 2810 3300 85%

SE2 → SE1 3300 3300 100%

SE2 → SE3 5429 7300 74%

SE3 → SE2 7300 7300 100%

SE3 → SE4 4871 5300 92%

SE4 → SE3 2000 2000 100%

Till Sverige

DK1 → SE3 (Konti-Skan) 361 740 49%

DK2 → SE4 (Øresund) 1646 1700 97%

NO1 → SE3 2145 2145 100%

NO3 → SE2 600 600 100%

NO4 → SE1 200 700 29%

NO4 → SE2 100 250 40%

FI → SE1 778 1100 71%

FI → SE3 (Fenno Skan) 1200 1200 100%

DE → SE4 (Baltic Cabel) 94 600 16%

PL → SE4 (SwePol Link) 85 600 14%

Från Sverige

SE3 → DK1 (Konti-Skan) 361 680 53%

SE4 → DK2 (Øresund) 1280 1300 98%

SE3 → NO1 2018 2095 96%

SE2 → NO3 600 1000 60%

SE1 → NO4 400 600 67%

SE2 → NO4 100 300 33%

SE1 → FI 1236 1500 82%

SE3 → FI (Fenno Skan) 1200 1350 89%

SE4 → DE (Baltic Cabel) 294 610 48%

SE4 → PL (SwePol Link) 423 600 70%

Inom Norden 600

NO2 → DK1 (Skagerrak) 592 1632 36%

DK1 → NO2 (Skagerrak) 592 1632 36%

DK2 → DK1 (Storebælt) 600 600 100%

DK1 → DK2 (Storebælt) 590 590 100%

Från Norden

DK1 → DE 524 1780 29%

DK2 → DE (Kontek) 522 585 89%

NO2 → NL 700 700 100%

Till Norden

DE → DK1 1001 1500 67%

DE → DK2 (Kontek) 536 600 89%

NL → NO2 700 700 100%

RU → NO4 56 56 100%

(15)

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN | KUNGSGATAN 43 | BOX 155 | 631 03 ESKILSTUNA | TEL 016-16 27 00 | registrator@ei.se | www.ei.se Kontakt: veckobrev@ei.se

Prisområden

DE Tyskland

DK1 Prisområde 1 Danmark Jylland DK2 Prisområde 2 Danmark Själland

EE Estland

FI Finland

FR Frankrike

LT Litauen

LV Lettland

NL Nederländerna

NO1 Prisområde 1 Norge Oslo NO2 Prisområde 2 Norge Kristiansand NO3 Prisområde 3 Norge Trondheim NO4 Prisområde 4 Norge Tromsø NO5 Prisområde 5 Norge Bergen NP Systempris Nord Pool Spot

PL Polen

RU Ryssland

SE1 Prisområde 1 Sverige Luleå SE2 Prisområde 2 Sverige Sundsvall SE3 Prisområde 3 Sverige Stockholm SE4 Prisområde 4 Sverige Malmö

Börser/handel

EEX (Phelix) European Energy Exchange, Tyskland (Phelix)

ICE Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkontor i Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington D.C., Amsterdam och Singapore.

Nasdaq OMX NASDAQ OMX Commodities Europé erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna, såsom terminer (Futures, FS Futures) och EPAD-kontrakt.

NPS Nord Pool Spot ägs av de nordiska stamnätsoperatörerna Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

SKM Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

SEB Skandinaviska Enskilda Banken

Börser/handel

FS Futures Deferred Settlement Futures. Futureskontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden. Tidigare

”Forward”.

EPAD Electricity price area differential. Differenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare ”CfD”.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :