• No results found

Handlingar för inkomna motioner och medborgarförslag (PDF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Handlingar för inkomna motioner och medborgarförslag (PDF)"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

4/\/V 202/ 775" .r v

Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige. I

Klimatförändringar påverkar var och en av oss och allt som lever på Jorden.

Var och en av oss har ett ansvar att, till våra barn och kommande generationer, lämna över en ren och bra miljö med biologisk mångfald, ett friskt ekosystem, god Vattenkvalitet och en infrastruktur som kan skydda kommunens invånare för effekterna av klimatförändringar. Träd, skog och natur är viktiga i detta sammanhang eftersom träd suger upp vatten och håller ihop marken. Träd och skog producerar syre, renar luften och tar upp koldioxid.

De senaste 15 åren har Ulricehamns kommun växt mycket och kommunen har huggit ner tiotusentals träd.

Det är undertecknads uppfattning att kommunen inte har skyldighet att plantera nya träd för att kompensera för de träd och skog som huggits ner när nya industriområden förberetts. Däremot bör kommunen ersätta träd när nya bostadsområden förbereds.

Det står i kommunens Styrdokument "Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster" stycke 8.2 sid

13, "vid förtätning inom områden med sammanhållen bebyggelse ska stor hänsyn tas till befintliga

grönytor och grönstruktur samt områdets biologiska och ekologiska funktion. Om grönytor och

grönstruktur påverkas negativt ska kompensationsåtgärder vidtas".

Undertecknad har undersökt och har förstått att riktlinjer/regler för ny plantering av träd är väldigt

mycket upp till kommunens egen bedömning.

Jag föreslår att Ulricehamns Kommun fattar beslut om riktlinjer angående hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs ner och i vilken tidsram det ska ske med hänsyn till kommande generationer och som en åtgärd för effekterna av klimatförändringar.

Richard Hallifax (M) 2021-08-25.

(2)
(3)

Motion om Nyföretagarcentrum

Ulricehamns kommun har redan idag en stark företagsanda, men vi ser att Nyföretagarcentrum skulle kunna stärka företagandet ytterligare.

För att bli en mer företagarvänligkommun behövs fler aktiviteter som bygger på samarbete mellan näringslivet, kommunen och andra aktörer som hjälper och stötar våra företagare framåt. Ett samarbete där alla parter jobbar mot samma mål, dvs. ökat nyföretagande, fler

arbetstillfällen och ökad tillväxt i kommunen.

Vi yrkar därför:

- Att, Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda att samarbete med nyföretagarcentrum.

- Att, Kommunstyrelsens får i uppdrag att utvärdera och återrapportera samarbetet minst en gång per år.

Wiktor Öberg (M)

(4)

Skickat: 07.07.2021 11:48:45

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt

medborgarförslag:

Jag hyr av Stubo på Karlslätt. Jag var en av de första som flyttade hit. Har alltid tyckt om detta område. Sedan kommun tog bort lekplatsen så är det inte så vackert längre, igenvuxet är bara förnamnet. Det är som bäddat för ormar och annat. För att inte Ulricehamns kommun och Stubo kunde enas var de vi

hyresgäster som blev drabbade. Nu fick jag en lekplats utanför mitt fönster mellan husen ( eko ) kommunens dagis och fritis är här ofta och det är ibland stora klasser med många barn. Idag vaknade jag av att det ropades och skreks på lekplatsen.

Det var från något fritis. Trevligt att barnen trivs här uppe, har absolut inget emot barn. Jag har som förslag att Ulricehamns kommun kunde ställa i ordning på gamla lekplatsen, det kunde göras om till en mysig oas med lite blommor och bänkar så att vi äldre skulle kunna koppla av från tjo och tjim. Jag hoppas att Ulricehamns kommun vill bidra till trevnaden i detta område. Jag pratar med grannar och tidigare hyresgäster ofta, de tycker att kommunen bör ställa det igenvuxna till rätta igen. MVH En hoppfull Ulricehamnare

Förnamn: Monica

Efternamn: Carlberg E-post:

Adress:

(5)

Från: Anna-Lena Wassberg Skickat: 09.08.2021 13:27:05

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: medborgarförslag

Hej! Jag bor i Åsunda Sjöstad och jag är jätteglad åt dammen med fontänerna och de fina växterna. Jag brukar ta med en stol och sitta där och fika och titta på fåglarna, som badar. Det hade varit fint om det hade funnits några bänkar där.

Och en timvisare till soluret. Det fanns en, när vi flyttade in och då kunde vi avläsa tiden. Nu vet ingen varför stenarna är där.

Vänligen,

Anna-Lena Wassberg,

(6)

Skickat: 18.08.2021 18:01:22

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt

medborgarförslag:

Hållbara Hastigheter i Hela Ulricehamn

På kommunens hemsida vill man nu beskriva att ”40 km/h blir det nya normala i Ulricehamns tätort” samt att vi i Ulricehamn fått ”Tryggare och säkrare trafik med lägre buller”. Tyvärr måste vi som bor utmed Tre Rosors väg konstatera att det inte gäller oss.

Tryggare och säkrare trafik med lägre buller gäller inte i hela Ulricehamn. Man har valt att istället höja hastigheten till 60 km/h hela den södra delen av Tre Rosors väg fram till rondellen upp till Lassalyckan. Så vad blir konsekvensen för boendemiljön utmed vägen?

All tidigare tidigare allmänna studier gällande högre hastigheter visar att vi som nu bor här i området får leva med ytterligare stigande buller, utsläpp som ökar både koldioxid och kväveoxider samt att bränsleförbrukningen blir förhöjd på fordon utan att väsentliga tidsvinster görs på så korta sträckor. Miljötänket saknas helt och något som tydligtvis inte prioriteras kring bostäderna på denna sträcka.

Dessutom har vi många barn på gångvägar och trottoarer till skolor och

idrottsanläggningar som ligger i området. Vi som bor utmed Tre Rosors väg är familjer och har också små barn. Detta är det absolut största orosmomentet. Hur förebygger vi en eventuell olycka?

Fakta enligt Trafiksäkerhetsverket gällande trafiksäkerheten säger följande: ”Även om hastigheten inte alltid behöver vara den utlösande faktorn för att en olycka inträffar, påverkar den ofta olyckans förlopp. Några kilometer i timmen för hög hastighet kan vara skillnaden mellan att någon dödas eller att olyckan stannar vid ett tillbud eller enbart materiella skador.”

Man skriver också gällande tung lastbilstrafik: ”Vid 50 km/tim hinner du stanna på knappt 35 meter om det dyker upp exempelvis ett barn på vägen. Vid 60 km/tim hinner du på samma sträcka i bästa fall bromsa ner till 40 km/tim innan lastbilen är framme vid barnet.”

Vore det inte rimligt att hela Ulricehamns stad jobbar förebyggande eller väljer man istället att prioritera bilister som har bråttom? Varför ska folk som pendlar i sina bilar med dålig efterlevnad till gällande hastighet få bestämma farten man ska ha genom just detta området men inte på andra ställen (enligt trafikhandläggares hastighetsmätningar)? Har vi som bor i området en röst?

Detta gäller inte på andra vägar i staden. En säker jämförelse är den mycket större genomfarten på Marbäcksvägen (157) söderut utmed sjön där man istället har genomfört en rad olika farthinder trotts separata gångvägar. I det fallet kan man undra om de boende utmed Marbäcksvägen är prioriterade? -Vad är skillnaden mot boendemiljön utmed Tre Rosors väg som också i högsta grad är en del av Ulricehamn?

Ett mycket märkligt beslut att några sträckor inne i samhället med boendemiljö ska exkluderas från 40 km/h och man vill ge en signal till bilisterna här kan vi "gasa på” och ”bullra på” i 60 km/h utan att ta hänsyn till trygghet och miljö.

Vi hoppas att ni tar er en funderare och har modet att överväga detta till fördel för oss som faktiskt bor och lever i området. Detta kan inte vara en dyr förändring, det handlar endast om att skylta om till 40 km/h. Detta skulle ge ett mer logiskt och enhetligt samt tydligare hastighetssystem.

(7)

Det är hela vår stad boendemiljö i Ulricehamn som måste prioriteras med hållbara hastigheter på ett tryggt, miljövänligt och hållbart sätt.

Jag yrkar därför att:

Hela Tre Rosors väg får samma hastighet som övriga Ulricehamns stad, 40 km/h.

Förnamn: Johan

Efternamn: Stenberg E-post:

Adress:

(8)

Skickat: 19.08.2021 19:32:57

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt

medborgarförslag:

Hej. Jag heter Teo Palmér och är 13 år gammal. Jag är en löpare och orienterare som

vill satsa på idrotten. Jag kan träna allt som jag vill träna här i stan, som till exempel elljusspår, trailspår, cykelleder. Det är bara en sak som fattas för att Ulricehamn ska bli den ultimata träningskommunen, en friidrottslöparbana (400m). Som till exempel kan byggas runt någon av fotbollsplanerna.

Om ni bestämmer er för att bygga löparbanan blir Ulricehamn/Lassalyckan den optimala tränings anläggningen. Dessutom kan har det potential att locka flera barn och ungdomar att börja träna och röra på sig vilket är positivt för individen och för folkhälsan.

Förnamn: Teo

Efternamn: Palmér E-post:

Adress:

(9)

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]

Skickat: 30.08.2021 08:16:53

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt

medborgarförslag:

Medborgarförslag

Likställa hastigheten i Torsbo till 40km/h så det blir lika med andra byar och

centralorten i Ulricehamns kommun. Då hastigheten har ökat markant de sista året kräver vi att detta görs skyndsamt innan en allvarlig olycka inträffar

Förnamn: Jerker

Efternamn: Thorén E-post:

Adress:

(10)

Skickat: 05.09.2021 16:06:09

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt

medborgarförslag:

Hej ! Vi bor på Bangårdsgatan så vi tillbringar många fina timmar nere vid Sturebadet ! Så fick jag en idé om att man kunde utöka strandremsan ! Ta bort stenarna o fylla ut med fin vit Brogårds sand ! Så får fler människor plats att utnyttja det fina badet vi har. Satte in bild o text på Ulricehamns facebook sida o fick så mycket positivt om det där över 70 personer som gillade förslaget ! Fick tips att skicka till er ! Mvh Karin svantesson

Förnamn: Karin

Efternamn: Svantesson E-post:

Adress:

(11)

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]

Skickat: 15.09.2021 14:05:21

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt medborgarförslag:

Föreslår en slutdatum för att sälja

gräsklippare, trimmers, motorsågar, mopeder som drivs med bensin Helst 2021-12-31

Förnamn: Kjell Arvidsson

Efternamn: Arvidsson

E-post:

Adress:

(12)

Skickat: 16.07.2021 22:02:00

Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt

medborgarförslag:

Fontänen vid fiskarstugan har blivit så fin. Snygg växtlighet runt den. MEN, den får leva ett litet undanskymt liv där. Många äldre promenerar i området och skulle säkerligen uppskatta ett par bänkar med ryggstöd. Kanske något bord?

Jag hade gärna velat kunna stanna upp där, sätta mig ner och njuta.

Tack för ordet/ Lotta

Förnamn: Lotta

Efternamn: Andén

E-post:

Adress:

References

Related documents

Många träd har också blommor eller bär som är föda åt fåglar och pollinatörer.. I ett allt varmare klimat fungerar träd dessutom som skydd mot extrema

The artificial muscle was fabricated integrating the enzymes in 4 different configurations to investigate different properties, and with increasing complexity and

Denna studie avser skapa en ökad förståelse för vilka erfarenheter kvinnor har av screening av sexuella övergrepp, för att möjliggöra ett bra bemötande inom hälso- och

Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om att kommunen ska inta en aktiv roll för att stötta föreningslivet i deras integrationsarbete. Motion från Anders Larsson

till logistikföretag får ställas och skicks till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och beslut i kommunstyrelsen (KS 2020/388).. Sammanfattning

4.4.1 Beräkning av inläckage för deformationszon samt kompakt berg 58 4.4.2 Beräkning av inläckage för övergång mellan jord och

För att det ska planteras fler träd i stadsdelens föreslås även att kommunen ska bistå med hjälp till intresserade fastighetsägare genom att exempelvis ge gratis rådgivning

Många träd har också blommor eller bär som är föda åt fåglar och pollinatörer.. I ett allt varmare klimat fungerar träd dessutom som skydd mot extrema

Dessa miljöer är: grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och andra vägnära träd, samt hamlade träd.. Att värna och vårda särskilt skyddsvärda

Samma metod kan användas om man vill räkna antalet örter, bär och mindre objekt men då använder man helst 1,79 meters-pinnen för att inte ytan ska bli för

• Beskärning eller nedtagning av andra friska träd på stadens mark intill privat fastighet görs undantagsvis utifrån vilka resurser som inns och bekostas då av

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Basth (MP) att utredningen ska utreda fler än ett alternativ, att för och nackdelar spaltas upp för respektive förslag, att

Både inom motocross och enduro ser vi ett ökat intresse bland utövare samt allmänhet och det är med denna bakgrund vi nu vänder oss till Ulricehamns kommun för att säkerställa att

För att underlätta för de som bor i nära anslutning till skolorna föreslår vi Socialdemokrater även en utredning om tider då det skulle passa med bilfria zoner.. Även

Därför borde denna förmån för våra seniorer inte ge någon större kostnad. Föreslår därför att denna förmån sänkes från 75 till 65 år inom

Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra veckors sammanhängande semester under årets alla dagar.. Många av kommunens verksamheter kräver

Klimatsekretariatet tar fram en rapport med beräkningarna för den aktuella kommunen och skapar en egen sida på ClimateVisualizer som är ett visualiseringsverktyg för att

Dessutom anser vi att det finns behov även av fast omsorgskontakt inom särskilt boende och att det ska utredas om det går att organisera på motsvarande sätt som inom hemtjänsten..

Det har tidigare sagts att husbilsägarna tillför så mycket för de handlar här vad de behöver och därför skulle inte kommunen ta ut någon avgift. Enligt de jag talade vid menade

Ulricehamns kommun bör undersöka om möjlighet finns att för varuhuset Dollarstore (Ahlberg - Dollarstore org.nr 556537-1662) kräva att på något sätt inhägna eller i

Jag vet att kommunens planenhet påbörjade ett arbete för ett antal år sedan för att utreda äganderätten och även rätten att ha bryggor längs sträckan .Detta var enligt

den 19 april 2020 12:40 Ulricehamns Kommun Inkommet medborgarförslag.. Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret

Dessa percentilvärden kunde i den aktuella studien inte omvandlas till z-poäng på grund av att fördelningskurvan i normeringen inte var normalfördelad,