• No results found

Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-25

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson.

Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

Enligt en lagrådsremiss den 19 maj 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 3. lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),

4. lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Ann-Christine Ålander.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

när ett avtal om förmedling av vägtull träffas med en väganvändare in- formera denne om den behandling av personuppgifter som avtalet medför och om väganvändarens rättigheter

Enligt en lagrådsremiss den 25 november 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till. lag om ändring i lagen (2013:561)

Enligt en lagrådsremiss den 19 november 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2013:561)

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2016:1306)

Enligt en lagrådsremiss den 14 maj 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i offentlighets-

Enligt en lagrådsremiss den 14 maj 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till2. lag om ändring i lagen (2013:287)

Enligt en lagrådsremiss den 5 mars 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid

Enligt en lagrådsremiss den 7 juni 2018 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2011:1245) om

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2017 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 25 augusti 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2005:807)

Enligt en lagrådsremiss den 16 juni 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

Enligt en lagrådsremiss den 26 maj 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Enligt en lagrådsremiss den 26 maj 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Enligt en lagrådsremiss den 26 maj 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Enligt en lagrådsremiss den 26 maj 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 6 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.. lag om ändring i lagen (2013:561)

Enligt en lagrådsremiss den 30 maj 2013 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2004:773)

Enligt en lagrådsremiss den 5 juni 2013 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564)

Enligt en lagrådsremiss den 25 april 2013 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2005:130)

Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2012 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2012 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 10 maj 2012 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1996:701)

Enligt en lagrådsremiss den 10 maj 2007 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt