• No results found

Grupparbete – Väder och klimat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Grupparbete – Väder och klimat"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ämnesplan Fysik 1:

CI: ”Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska

förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.”

Kunskapskrav: ”Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för

konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.”

Grupparbete – Väder och klimat

(2)

14°C

(3)

Trender

Från Nasa:

(4)

Växthuseffekten

Växthusgaser gör att värme som skulle ha studsat ut i rymden återstrålar tillbaka till jorden.

(5)

Förutsägelser

Vilka utsläpp och växthusgaser har vi?

Koldioxid, metan, vattenånga m.f

Nasa:

(6)

Välj rätt källor

NASA, WHO, IPCC - statsfinansierade

World Climate Report – av Western Fuels Organisation

References

Related documents

(Jmf Asp-Onsjö, 2006) Oavsett hur stort problem skolan anser sig ha med en elev så bör det finnas pedagogiska lösningar för att möta dessa utmaningar. Det är därför viktigt, som

Diskuterar utförligt och nyanserat med välgrundade och nyanserade argument Redogör för konsekvenser.

På den andra frågeställningen – på vilket sätt kan undervisningen om atomen och dess egenskaper bedrivas för att öka elevernas förståelse för atomen och dess egenskaper –

Flera lärare hade också generella tips och många tankar och funderingar om hur man i praktiken arbetar för att motivera dessa elever, dock kan man tycka att lärarutbildningen,

Dock kom vi fram till att en, eller två, intervju(er) med elever inte hade gett oss så mycket utan bara gjort frågeställningen tudelad då vi skulle behöva behandla två

I vår litteraturstudie har vi bland annat läst att boksamtal är ett av många arbetssätt som kan skapa förutsättningar för elever att utveckla förståelse för det de läst

Ett dilemma som resultat pekar på i enskild undervisning, visar att lärare och elev måste ”klicka” med varandra för att utveckla elevens lärande på bästa sätt, och menar att

The present paper investigates the possibility of including a sawmill, a pellet plant and a CHP plant in a theoretical green field integrated industrial site, in order to evaluate