• No results found

Lathund till Procent-kapitlet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lathund till Procent-kapitlet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lathund till Procent-kapitlet

Procent betyder hundradel, 1 % = 1

100 = 0,01

Promille betyder tusendel, 1 ‰ = 1

1 000 = 0,001

Ppm (parts per million) betyder miljondel, 1 ppm = 1

1 000 000 = 0,000 001

Procentform Decimalform Bråkform

100 % 1,00 1

1

75 % 0,75 3

4

≈ 66,7 % 0,667 2

3

50 % 0,50 1

2

≈ 33, 3 % 0,333 1

3

25 % 0,25 1

4

20 % 0,20 1

5

10 % 0,10 1

10

Problemlösning med procent

Andelen: beskriver hur stor del av det hela vi har. Anges i procent (eller promille eller ppm).

Vid beräkningar skrivs alltid andelen i decimalform!

Delen: det värde som motsvarar andelen.

Det hela: det värde som motsvarar 100 %.

Andelen = delen

det hela

del = delen

Delen = andelen ∙ det hela del a = andelen

a ∙ d

(2)

Det hela = delen

andelen

d = det hela

Förändringsfaktor

Förändringsfaktor: anger i decimalform hur många procent det nya värdet är av det gamla värdet.

Ex. om priset höjs med 40 % blir förändringsfaktorn 1,4 (100% + 40% = 140 % av det gamla värdet). Om priset sänks med 20 % blir förändringsfaktorn 0,8 (100% - 20% = 80 % av det gamla värdet).

Nya värdet = förändringsfaktor ∙ gamla värdet

Gamla värdet = nya värdet förändringsfaktor

Upprepad förändringsfaktor

Nya värdet = total förändringsfaktor ∙ gamla värdet

Total förändringsfaktor: beräknas genom att alla förändringsfaktorer, för varje förändring (höjning eller sänkning), multipliceras ihop med varandra.

Procent & jämförelser

För att jämföra två värden, t ex två personers längd, i %:

det vi vill jämföra

det vi vill jämföra med

=

andelen i decimalform Denna andel kan vi sedan omvandla till procentform.

Procent & förändringar

Om ett värde förändras, t ex att ett pris höjs eller sänks, kan vi räkna ut ändringen i %:

skillnaden

ursprungliga

=

ändring i procent

Procentenheter: anger differensen (skillnaden vid subtraktion) mellan två procenttal.

Ex. Om arbetslösheten i ett land ökar från 4 % till 6 % så är ökningen 2 procentenheter.

Ökningen i procent är något annat och beräknas genom (Procent och förändringar):

(3)

skillnaden

ursprungliga

=

6−44

=

24 = 0,5 = 50 %

References

Related documents

Svara i hela procent. 30) Med hur många procent har priset sänkts på DVD-R skivor? Svara i hela procent. Priset sänktes med 195 kr. Med hur många procent sänktes priset? Svara

Fyll i de tomma fälten så att tabellen

Under 30 % av dygnets timmar sover Micke och lika lång tid tillbringar han på Granbergsskolan.. Hur stor del av dygnet sysslar han med alla

När 9.1 hade idrottsdag kunde 5 elever av klassens 27 elever inte deltaga eftersom de hade lagt ner all sin energi på ett matteprov6. Hur många procent av eleverna

[r]

[r]

För födda 1995 beräknas avgiftsväxlingen vid en real avkastning om 1,8, procent (en skillnad om 0 procentenheter i förhållande till den antagna inkomsttillväxten om 1,8 procent)

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson. 9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12