• No results found

Ansökan om återställningsbidrag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om återställningsbidrag"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(2)

Ärende nr

Ansökningsblankett med regler för Återställningsbidrag

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/behandling-av-

personuppgifter/dataskyddsforordningen-gdpr/

Bostadsanpassning Östhammars kommun Box 36

742 21 Östhammar

Sökande

Förnamn* Postnummer*

Efternamn* Postort*

Personnummer* Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress* E-postadress

Person som erhöll bostadsanpassningsbidraget

Förnamn* Telefon (även riktnummer)

Efternamn* E-postadress

Sökta åtgärder*

Orsak till att anpassningen måste tas bort.*

Kontonummer *Namn på bank och det kontonummer som bidrag kan betalas till.

Datum och sökandens underskrift* Namnförtydligande*

(2)

2(2)

Ärende nr

Ansökningsblankett med regler för Återställningsbidrag

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/behandling-av-

personuppgifter/dataskyddsforordningen-gdpr/

Vem kan få återställningsbidrag?

Ägare av bostadshus kan ansöka om återställning av anpassning

 i eller i anslutning till hyresbostad

 i anslutning till bostadsrätts- eller ägarlägenheter

Den som äger ett en- eller tvåbostadshus som inte hyrs ut kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen, till exempel en hiss, upphört.

Villkor för återställning

 att åtgärden som inte används är ett hinder för andra

 att fastighetsägaren först gett kommunen möjlighet att anvisa bostaden till någon som behöver aktuell anpassning eller delar av anpassningen

Du kan läsa med om reglerna för återställningsbidrag på Boverkets hemsida.

https://www.boverket.se/sv/babhandboken/aterstallningsbidrag/villkor-for- aterstallningsbidrag/vem-kan-beviljas-aterstallningsbidrag/

Kontakt med kommunens handläggare

Våra handläggare av bostadsanpassningsärenden nås via kommunens växel:

Östhammar Direkt Tel: 0173-86 000

osthammardirekt@osthammar.se

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående?. Om Du inte kan lämna ditt samtycke

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i