Störande arbete när vi pålar vid trafikplats Alnarp

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 Det som sker nu vid trafikplats Alnarp är att entreprenören

slår ner pålar av stål under motorvägsbron, vilket är en utma- ning eftersom det inte finns plats för en vanlig pålningsmaskin med en hög rigg. Istället görs pålningen med en annan metod, med en annorlunda maskin och med pålar av stål. Pålar av stål ger ett lite skarpare ljud ämfört med pålar av betong.

Entreprenören har en snäv tidplan och måste därför arbeta längre dagar. Vi beklagar att vi stör.

Arbetstider

Pålningsarbetet vid trafikplats Alnarp beräknas pågå cirka två-tre veckor. Entreprenören arbetar normalt dagtid varda- gar mellan 7-19, men ibland kan entreprenören behöva arbeta längre dagar.

Vår byggplanering kan ändras snabbt

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar

• Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 18 dagar

• Augusti/september 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, 9 dygn

Störande arbete när vi pålar vid trafikplats Alnarp

Den nya motorvägsbron som ska skjutas på plats i maj börjar bli klar. Nu pålar vi för att grundlägga marken där bron ska stå. Arbetet kan vara störande för de som bor nära arbetsplatsen. Arbetet beräknas pågå 2-3 veckor.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

När entreprenören pålar för den nya motorvägsbron används en annan metod än normalt. Med pålar av stål och med en annan maskin.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • MARS 2021

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :